فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

رساله توضيح المسائل

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني

احكام بانوان

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني

مناسك حج

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني

دوست نما ها

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني

فروغ ولايت

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني
تاريخ تحليلى زندگانى امير مؤمنان على (عليه السلام)

احمد موعود انجيل

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني
تفسير سوره صف

نظام اخلاقى اسلام

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني

منشور جاويد/ج1

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني
توحيد وشرك از نظر قرآن كريم در دوازده فصل

منشور جاويد/ج2

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني
دراسات موضوعية مقارنة للمذاهب الإسلامية، وقد اختص هذا الجزء بدراسة المذهب الإسماعيلي تاريخاً ونشأةً وعقائداً وافكاراً مع التطرق إلى ذكر أئمتهم والحركات السياسية الّتي سبقت نشأتهم والفرق الّتي انشقت وتولدت بعد افتراقها عنهم

جبر و اختيار

نویسنده استاد محقّق على ربّانى گلپايگانى
بحثهاى: آية اللّه جعفر سبحانى بررسى مكاتب جبر و اختيار از ديدگاه قرآن و اصول فلسفى

منشور عقايد اماميّه

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني
شرحى گويا و مستدل از عقايد شيعه اثنى عشرى در يكصد و پنجاه اصل

علم غيب (آكاهى سوم)

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني

در سرزمين تبوك

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني
تفسير سوره توبه

ايمان و آثار سازنده آن

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني

مربّى نمونه

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني
تفسير سوره لقمان

قرآن واسرار آفرينش

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني

فلسفه اسلامى و اصول ديالك تيك

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني

پاسدارى از مرقد پيامبران و امامان

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني
نقدى بر كتاب زيارت از ديدگاه امامان

مرزهاى توحيد و شرك در قرآن

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني

فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى/ ج1

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني
تحليل عقايد اهل حديث، سلفيها، حنابله و حشويه

فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامى / ج 2

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني
بررسى عقائد اشاعره و نگاهى به: زندگى شخصيت هاى آنان

وهّابيّت مبانى فكرى وكارنامه عملى

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني

فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى / ج 7 و 8

نویسنده عليرضا سبحانى
این جلد از کتاب فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی پيرامون ديگر فرق اسلامى سخن مى گويد و اسامى اين فرق عبارتند از: 1ـ فرقه زيديه پيروان زيد بن على. 2ـ اسماعيليه پيروان حضرت اسماعيل فرزند امام صادق(عليه السلام) .و فرقه هاى ديگرى، با نام هاى قرامطه، فطحيه، واقفيه، نصيريه و علويان نيز مورد بررسى قرار گرفته اند.

فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى / ج5

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني

فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى/ ج 6

نویسنده عليرضا سبحانى.
مباحث این کتاب حول محور شیعه شناسی می باشد.

مناظره هاى معصومان

نویسنده آیت الله العظمی سبحانی

اصالت روح از نظر قرآن

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني

خلافت اسلامى از دو منظر تنصيص و انتخاب

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی
اين نوشته، به دنبال تكميل بحث هاى متكلمان است و به تبيين زمينه هاى مساعد چه از نظر اجتماعى و چه از نظر سياسى پرداخته است و خواننده به روشنى درخواهد يافت كه شرايط فقط با تنصيص الهى هماهنگ بوده است.

سيماى فرزانگان / ج 1

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی
حاوى هفتاد و سه مقاله عقيدتى، اجتماعى، تاريخى و بيوگرافى

سيماى فرزانگان / ج 2

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی
حاوى هفتاد و سه مقاله عقيدتى، اجتماعى، تاريخى و بيوگرافى

رساله اجتهاد و تقلید

نویسنده علیرضا سبحانی
برگرفته از بحث‌های حضرت ایت الله العظمی جعفر سبحانی (دام ظله العالی)

یاس در آتش

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی
شهادت فاطمه زهراء (عليها السلام)در آينه اسناد تاريخى اهل سنت - ترجمه سید ابوالحسن عمرانی

راه سوم ميان جبر و تفويض

نویسنده علیرضا سبحانی
تقريرى گويا از بحث هاى آيت الله العظمى سبحانى دام ظلّه

مثل هاى آموزنده قرآن در تبيين 57 مثل قرآنى

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

سقيفه; زمينه ها، معيارها و پيامدها

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني

  قاموس المعارف- در چهار مجلد

نویسنده آيت الله ميرزا محمد على مدرس تبريزى
زير نظر: استاد عليرضا سبحانى با دو مقدمه در شرح حال مؤلف از آيت الله العظمى جعفر سبحانى و دكتر مهدى محقّق

جدال احسن

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني

كاوشى در كلام و فقه/ج 1

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی
برگرفته از سلسله نشست هاى علمى آيت الله العظمى جعفر سبحانى(دام ظله) در جمع اساتيد و دانش پژوهان حوزه علميه مشهد تنظيم و گرد آورى: واحد پژوهش مدرسه علميه عالى نواب زیر نظر استاد علیرضا سبحانی

فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامى / ج 3

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی
تبييين انديشه هاى ابن تيميه ومحمد بن عبد الوهاب

فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامى / ج 4

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی
تبييين انديشه هاى ابن تيميه ومحمد بن عبد الوهاب

سيماى فرزانگان / ج 7

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

سيماى فرزانگان / ج 8

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

سيماى فرزانگان / ج 9

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

منشور جاويد / ج 3

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

منشور جاويد / ج 4

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی
عصمت پيامبران و امامان در قرآن :لفظ «عصمت» با تمام مشتقاتش در قرآن، سيزده بار وارد شده است و اين لفظ از نظر «ريشه شناسى» يك معنى بيش ندارد و آن «تمسك و نگاهدارى» و «منع و بازدارى» است

انديشه هاى جاويد / ج 2

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی
پاسخ به پرسشهاى عقيدتى برگرفته از تفسير موضوعى

جهان بينى مادى معاصر

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

انديشه هاى جاويد / ج 1

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

سجده بر تربت يا نهايت تواضع در پيشگاه خدا

نویسنده سيّدرضا حسينى نسبت (تحت اشراف آیت الله سبحانی)

سلفى گرى درآيينه تاريخ

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

مسائل جديد كلامى

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

قاموس المعارف-دستور زبان فارسى

نویسنده آيت الله ميرزا محمد على مدرس تبريزى

منشور جاويد / ج 5

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

منشور جاويد / ج 6

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

منشور جاويد / ج 7

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

منشور جاويد / ج 8

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

منشور جاويد / ج 10

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

منشور جاويد / ج 13

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

منشور جاويد / ج 14

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

سيماى فرزانگان / ج 4

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

منشور جاويد / ج 9

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

منشور جاويد / ج 11

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

منشور جاويد / ج 12

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

تفسير صحيح آيات مشكله قرآن

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی-تنظیم و نگارش:سید هادی خسروشاهی

در بارگاه نور

نویسنده ناصر الدين صديق
تحليلى در باره مقامات پيامبران و اولياء الهى

سيماى فرزانگان / ج 3

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی
مشتمل بر مقالات عقيدتى، اجتماعى، تاريخى

مدخل مسائل جدید کلامی / ج 1

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

مدخل مسائل جدید کلامی / ج 2

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

مدخل مسائل جدید کلامی / ج 3

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

آشنایی با عقائد وهابیان

نویسنده آیت الله العظمی سبحانی
ابن تيميه; پايه گذار سلفى گرى دينى

فتنه تكفير

نویسنده عليرضا سبحانى

سیمای اقتصاد اسلامی

نویسنده آيت الله العظمي سبحاني

سيماى إنسان كامل در قرآن

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی
تفسیر سوره فرقان

ثقل اکبر از دو منظر اصولی و اخباری

نویسنده حجة الاسلام علیرضا سبحانی

بر كرانه جبل الطارق

نویسنده على رضا سبحانى
گزارشى از سفر حضرت آيت الله سبحانى به كشور مغرب

تاريخ اسلام

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

رهبرى امّت

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

الهيات و معارف اسلامى

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

شخصيت هاى شيعه در صدر اسلام

نویسنده استاد محقق مهدى پيشوائى
بحث هاى آية اللّه العظمى جعفر سبحانى

در سرزمين خاطره ها

نویسنده عليرضا سبحانى
گزارشى از سفر حضرت آية الله سبحانى به كشور اردن

توسل يا استمداد از اولياء خدا

نویسنده آية الله العظمى جعفر سبحانى

تبرّك ـ توسّل بدعت

نویسنده آية الله العظمى جعفر سبحانى

فرازهايي از تاريخ پيامبر اسلام

نویسنده آية الله العظمى جعفر سبحانى

سيماي عقايد شيعه

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

راهنماي حقيقت

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی
پرسش و پاسخ پيرامون عقايد شيعه

گزیده راهنماي حقيقت

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

گزيده سيماي عقايد شيعه

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

درسنامه گزيده سيماي عقايد شيعه

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

سفير وحدت در سر زمين هاى تركيه و اردن

نویسنده آيت الله العظمی سبحانی

ریحانة الادب

نویسنده آیت الله مدرس تبریزی؛ تحقیق: زیر نظر حجة الاسلام علیرضا سبحانی

مرزهاى اعجاز

نویسنده آية العظمى حاج سيدابو القاسم خويى (قدس سره)
ترجمه: آية الله جعفر سبحانى

راه خداشناسى

نویسنده آيت الله العظمی سبحانی

شناخت صفات خداوند

نویسنده آيت الله العظمی سبحانی

فروغ ابدیت

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

آشنايى با عقايد و مذاهب اسلامى/ ج 1

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

هرمنوتیک

نویسنده آیت الله سبحانی

عرفی شدن دین

نویسنده آیت الله سبحانی

حکومت اسلامی در چشم انداز ما

نویسنده آیت الله سبحانی

كثرت گرايى يا پلوراليزم دينى

نویسنده آیت الله سبحانی

آزادى و دين سالارى

نویسنده آیت الله سبحانی

ارتداد و آزادى

نویسنده آیت الله سبحانی

فلسفه تاريخ

نویسنده آیت الله سبحانی

داروينيسم يا تكامل انواع نقد و تحليل

نویسنده آیت الله سبحانی

احكام جوانان

نویسنده آیت الله سبحانی

حُسن و قُبح عقلى يا پايه هاى اخلاق جاودان

نویسنده آيت الله جعفر سبحانى

رسالت جهانى پيامبران

نویسنده آیت الله سبحانی

شیعه در گذر تاریخ

نویسنده آیت الله سبحانی

استفتائات / ج 1

نویسنده مطابق با فتاواى حضرت آية الله العظمى سبحانى (دام ظله)

استفتائات / ج 2

نویسنده مطابق با فتاواى حضرت آية الله العظمى سبحانى (دام ظله)

شناخت در فلسفه اسلامى

نویسنده آیت الله العظمی سبحانی

برهان رسالت

نویسنده آیت الله سبحانی

خاتمیت از نظر قرآن و حدیث و عقل

نویسنده آیت الله العظمی سبحانی (دام ظله)
ترجمه آیت الله استادی تهرانی

سيماى فرزانگان / ج 10

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

معاد انسان و جهان

نویسنده آیت الله العظمی سبحانی (دام ظله)

پيشوايى از نظر اسلام

نویسنده آیت الله سبحانی

پژوهشى در ديه انسان از ديدگاه قرآن و سنت و اجماع

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

كاوش هايى پيرامون ولايت

نویسنده آيت الله العظمي سبحانی

مسائل جديد در علم كلام(مشهد 1397 ش)

نویسنده آية الله جعفر سبحانى

سیمای فرزانگان / ج 6

نویسنده آيت الله العظمی سبحانی

سیمای فرزانگان / ج 11

نویسنده آيت الله العظمی سبحانی

راز بزرگ رسالت

نویسنده آیت الله العظمی سبحانی

1