تفسیر ترتیبی

Norway
Norwayسیمای انسان کامل در قرآن
آیت الله العظمی سبحانی (دام ظله)

تفسیر سوره فرقان؛ قرآن در سوره فرقان سيماى انسان كامل را ارائه نموده و با كوتاه ترين عبارات، گمشده انسان را در حكمت عملى به او معرفى مى كند.

Norway
Norwayدوست نما ها
آیت الله العظمی سبحانی (دام ظله)

تفسير سوره منافقون، سوره منافقون، شصت و سومين سوره قرآن و داراى يازده آيه و به اتفاق محدثان و مفسران از سوره هاى مدنى است. مضامين خود سوره نيز بر مدنى بودن آن گواهى مى دهد; زيرا محور سخن در اين سوره، حالات منافقان است.

Norway
Norwayاحمد موعود انجيل
آیت الله العظمی سبحانی (دام ظله)

تفسير سوره صف؛ سوره صف (كه گاهى به آن سوره «حواريين» و سوره عيسى نيز گفته مى شود) شصت و يكمين سوره قرآن و شماره آيه هاى آن به اتفاق مفسران چهارده تاست.

Norway
Norwayنظام اخلاقى اسلام
آیت الله العظمی سبحانی (دام ظله)

كتاب نظام اخلاقى اسلام نزديك به سى سال پيش نگارش يافته و اصول و ارزش هاى اسلامى كه در سوره مباركه «حجرات» وارد شده به صورت دلپذير در آن تفسير شده است.

Norway
Norwayدر سرزمين تبوك
آیت الله العظمی سبحانی (دام ظله)

همزمان با ورود پيامبر عظيم الشأن به سرزمين «يثرب» نطفه حزب نفاق و يا ستون پنجم بسته شد: عبداللّه بن ابىّ وابوعامر رهبرى حزب را به صورت زيرزمينى برعهده گرفتند و در طول حيات پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) در يثرب، حادثه هاى جانكاهى آفريدند و به تضعيف باورهاى دينى پرداختند;

Norway
Norwayقرآن واسرار آفرينش
آیت الله العظمی سبحانی (دام ظله)

تفسیر سوره رعد: سوره مورد بحث، سيزدهمين سوره قرآن است و شماره آيات آن از 43 تجاوز نمى كند و در مورد نزول آيات آن در مكه يا مدينه ميان مفسران اختلاف وجود دارد، ولى دقت در مضامين آيات آن، كه خود يكى از طرق شناسايى مكى و مدنى بودن سوره هاست، روشن مى سازد كه آيات آن مكى است;