سیمای فرزانگان

Norwayسیمای فرازنگان
آیت الله العظمی سبحانی (دام ظله العالی)

در این کتاب نگاهی اجمالی ولی موشکافانه به وقایع مهمی از زندگانی پر برکت علمای معاصر در عرصه های اخلاقی، فردی و اجتماعی،
تالیفات، تدریس ها، رساله ها و فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شده است.
نویسنده در مقدمه کتاب با استدلال به آیه 4 سوره ممتحنه (قَدْ کَانَتْ لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْرَاهِیمَ وَالَّذِینَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا...)،
حضرت ابراهیم و همراهانش را «اسوه» نام می برد و علمای عامل را یکی از مصادیق اسوه در جامعه معرفی می کند که لازم است مردم از چنین اسوه هایی در زندگی سرمشق بگیرند.

Norwayجلد چهارم

بخش نخست: مسائل كلامى معاصر با 8 مقاله. بخش دوم: مسائل قرآنى، با 6 مقاله. بخش سوم: امور مربوط به ولايت و امامت با 6 مقاله. بخش چهارم: مسائل فقهى ، با 2 مقاله و 1رساله. بخش پنجم : تراجم شخصيت ها با 5 مقاله. بخش ششم: مقالات متفرقه و تقريظ ها با 14 مقاله.

Norwayجلد سوم

موضوعات:‌در بخش نخست، پيرامون مسائل فلسفى و كلامى، در بخش دوم مسائل فقهى روز، و در بخش سوم، عصاره سخنرانى ها و مصاحبه ها كه مربوط به جريان هاى روز بوده مشاهده مى كنيد ؛ و مقالات دیگر.

Norwayجلد دوم

موضوعات: عقيدتى فلسفى كه بيشترين آنها مربوط به «كثرت گرايى» است؛مسائل كلامى است كه بيشتر دور امامت و ولايت چرخ مى زند ؛پرسش هاى پانزده گانه؛مسائل تاريخى ؛ترجمه فرزانگان؛پيش گفتارهائى کتب جدید الاثر

Norwayجلد اول

موضوعات: مسائل عقيدتى و فلسفى؛پاسخ به پرسشهای فقهی؛مسائل اجتماعى و تربيتى و اخلاقى؛معرفی اثرهای علمی و نقد آنها؛مقالات در مورد شخصیتهای بزرگ علمی؛ پیشگفتار کتابهای جدید الاثر

Norwayجلد هشتم

موضوعات: نویسنده در اين جزء از كتاب «سيماى فرزانگان» به تبيين زندگى 68 نفر از شخصيت هاى والاى اسلامى پرداخته و تا حدّى به شرح زندگانى آنان اشاره نموده تا بتواند براى دانش آموزان و دانشجويان و كليه كسانى كه مى خواهند الگوهاى زندگى علمى را بشناسند; سرمشق باشد.

Norway جلد هفتم

موضوعات: بخش اول، كلامى: حاوى بيست و شش مقاله بخش دوم، زندگانى معصومان(عليهم السلام):حاوى سه مقاله بخش سوم، فقه و حديث، حاوى نه مقاله بخش چهارم، مقالات قرآنى، در قالب شش مقاله بخش پنجم، تراجم و شرح حال بزرگان، حاوى هشت مقاله بخش ششم: پيام ها، حاوى نوزده مقاله كه مجموعاً هفتاد و يك مقاله است.

Norway جلد ششم

حاوی مقالات در موضوعات مختلف:
کلامی، حدیثی ، قرآنى، ولايى، فقهى، تراجم و تقاريظ

Norway جلد پنجم

اين جلد حاوى متجاوز از 80 رساله و مقاله است كه پيرامون موضوعات:
1. كلامى
2. اخلاقى و اجتماعى
3. نقد و نظر و تقريظ و نامه ها

Norwayجلد یازدهم

مطالب کتاب: تفسير برخى از آيات قرآن كريم؛ سخنرانى ها ؛ مقالاتى كه در همايش ها و بزرگداشت ها ايراد شده است. مصاحبه هاى علمى و غيره كه با برخى شخصيت ها انجام گرفته است. تقريظ ها؛ تسليت ها ؛ نامه هايى كه ميان مؤلف و دوستان رد و بدل شده است؛ مطالب متفرقى كه تحت عنوان خاصى قرار نمى گيرند.

Norway جلد دهم

بخش نخست: مقالات علمى قرآنى و فقهى و اجتماعى
بخش دوم:تاريخ و تراجم و كتابشناسى
بخش سوم:پيام به كنگره ها و همايش ها
بخش چهارم:تذكر به مسئولان و دوستان عزيز روحانى
بخش پنجم:پيامهاى تسليتى
بخش ششم:ملحقات

Norwayجلد نهم

بخش عظيمى از اين جلد (سيماى فرزانگان) مربوط به دفاع از منطق شيعه است. بخش ديگر مربوط به پيام هايى است كه براى همايش ها ارسال مى شود.گردآورى اين پيام ها و چاپ آنها به خاطر اين است كه هر پيامى براى خود محتوايى دارد كه مى توان آن را به صورت مقاله اى درآورد.