فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان
اگر کسی بر ثقل اصغر (اهل بیت) طعنه زند، تکفیرش می‌کنید، امّا اگر بر قرآن طعنه زند، درصدد توجیه کار او بر می‌آیید. چرا؟
اگر کسی بر ثقل اصغر (اهل بیت) طعنه زند، تکفیرش می‌کنید، امّا اگر بر قرآن طعنه زند، درصدد توجیه کار او بر می‌آیید. چرا؟

پاسخ
افترا کار آسانی است، امّا اثبات آن بسیار مشکل. در کدام کتاب و رساله‌ای این دو قضیه آمده است؟ گردآورنده پرسش‌ها، از روی دستپاچگی، فراموش کرده که در بسیاری از موارد ادّعاهای بی مدرکی را بهصورت سؤال مطرح ساخته است. «1»

1. پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان، محمد طبری، ص 217