فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 243

حق التأليف

سؤال 734. آيا اخذ مبلغى جهت حق تأليف جايز است؟

بسمه تعالى: حق تأليف حق مشروعى است و صاحبان آثار مى توانند در مقابل عرضه ى آثار خود حقى را مطالبه كنند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 243

مرور زمان در حق التأليف

سؤال 735. آيا حق تأليف و ترجمه و چاپ كتاب، مشمول مرور زمان مى شود؟

بسمه تعالى: قانون مرور زمان، اصل اسلامى نيست و حق با گذشت زمان عوض نمى شود:«الحق القديم لا يبطله شىء» مگر آن كه صاحب حق اعراض كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 244

تغيير تاريخ چاپ كتاب

سؤال 736. تغيير تاريخ چاپ در شناسنامه ى كتاب جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه تاريخ، مورد توجه مشترى است و جديد و قديم بودن تاريخ در قيمت مؤثر است، تغيير آن جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 244

چاپ كتاب در مسائل شبهه برانگيز

سؤال 737. آيا چاپ كتاب در موضوعات شبهه برانگيز جايز است؟

بسمه تعالى: چاپ و نشر كتابى كه به عقايد دينى لطمه مى زند يا ايجاد شك و ترديد مى نمايد و موجب بدآموزى و گسترش بى عفتى مى گردد، جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 244

هزينه ويراستارى

سؤال 738. هزينه هايى كه ناشر براى بهبود كيفيت كتاب انجام مى دهد، مثل ويراستارى و... آيا مى تواند از مؤلف دريافت كند؟

بسمه تعالى: اگر در قرارداد شرط شده باشد ولو ارتكازاً، مى تواند دريافت كند و الاّ، نه. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 244

فتوكپى مخفيانه از برگه ى مشترى

سؤال 739. صاحب مغازه ى فتوكپى پس از آن كه براى مشترى فتوكپى گرفت، آيا جايز است كه مخفيانه از برگه ى مشترى براى خود نيز فتوكپى بگيرد؟

بسمه تعالى: جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 244

تصرف در چاپ كتاب پرفروش توسط ناشران ديگر

سؤال 740. در صورتى كه كتابى پرفروش باشد، آيا ناشران يا مؤلفان ديگر مى توانند كتابى مشابه آن كتاب با همان اسم و محتوا چاپ كنند؟

بسمه تعالى: در تجارت امروز مارك و نام در جلب مشترى مؤثر است. هرگاه كتابى به نام خاصى معروف شده است و مردم هم براى خريد آن كتاب مراجعه مى كنند، نشر كتاب ديگر به آن نام و عرضه ى آن، موجب تدليس است وحرام، ولى اگر نام كتاب از اين خصوصيت برخوردار نباشد، مانعى ندارد كه مؤلفى نام كتاب خود را از ديگران اقتباس كند و از نظر محتوا اقتباس مانع ندارد، ولى سرقت مطالب و چاپ آن به نام ديگرى حرام است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 245

تبديل كاغذ تعاونى به كاغذى ديگر

سؤال 741. آيا مى توان كاغذ تعاونى را كه براى چاپ كتابى گرفته شده، فروخت و كاغذ ديگرى تهيه نمود؟

بسمه تعالى: مى تواند كاغذ تعاونى را با كاغذ بهتر تبديل كند; به نوعى كه سوء استفاده قلمداد نشود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 245

خسارت ناشى از ممانعت وزارت ارشاد از چاپ كتاب

سؤال 742. از چاپ كتابى از سوى وزارت ارشاد جلوگيرى شده است. هزينه و خسارت آن به عهده ى كيست؟ مؤلف، ناشر يا وزارت ارشاد؟

بسمـه تعـالى: اگـر مـؤلف مـى دانست كـه محتواى كتاب به گونه اى است كه ممكن است براى ناشر مشكلى پيش بيايد و ناشر متوجه نبوده است در اين صورت خسارت به عهده ى مؤلف است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 245

فروش كتابى كه غلط املايى و صفحات سفيد دارد

سؤال 743. كتابى با صفحات سفيد و ناقص چاپ مى شود. آيا ناشر حق نشر و فروش آن را دارد؟

بسمه تعالى: اگر مقصود از صفحات سفيد، ناقص بودن صفحات كتاب است، فروش آن بدون تذكر به مشترى جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 246

خريد فيلم و زينك چاپ اول كتاب براى چاپ دوم از ناشر اول

سؤال 744. مؤلفى فقط براى يك نوبت چاپ، كتابش را به ناشرى واگذار كرد. براى واگذارى چاپ دوم كتاب به ناشر ديگر، آيا بايد فيلم و زينگِ كتاب را از ناشر اوّل خريدارى كند؟

بسمه تعالى: اگر رويكرد قرارداد اين باشد كه حق نشر را به ناشر اول واگذار كرده است، نمى تواند به ديگرى واگذار كند; مگر اين كه رضايت ناشر اوّل را ولو با خريد فيلم و زينگ تحصيل كند و اگر واگذارى فقط مربوط به چاپ نخست باشد، خريد فيلم و زينگ از ناشر اول لزوم شرعى ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 246

هزينه هاى ناشى از چاپ كتاب توسط غير مؤلف واقعى

سؤال 745. شخصى به عنوان مؤلف، كتابى را براى چاپ به ناشر مى سپارد. پس از چاپ معلوم مى شود كه مؤلف حقيقى كتاب، شخص ديگرى است. هزينه هاى انجام شده به عهده ى چه كسى مى باشد؟

بسمه تعالى: بايد كتاب با اجازه ى مؤلف واقعى و به نام او منتشر شود و اگر او اجازه ى انتشار نداد، آورنده ى كتاب ضامن كليه خسارت هاست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 246

دخل و تصرف در مطالب كتاب هنگام چاپ

سؤال 746. آيا به هنگام چاپ، مى توان در برخى مطالب كتاب دخل و تصرف كرد؟

بسمه تعالى: تصرف با اجازه ى مؤلف مانع ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 246

چاپ ترجمه قرآن به صورت مستقل

سؤال 747. آيا چاپ ترجمه ى قرآن به صورت كتاب مستقل جايز است؟

بسمه تعالى: چاپ ترجمه به عنوان قرآن جايز نيست، ولى به عنوان ترجمه ى قرآن اشكالى ندارد، ولى بهتر است كه ترجمه با اصل چاپ شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 247

وجود اغلاط املايى و رسم الخطى در مصحف عثمان طه

سؤال 748. نظر به گسترش روزافزون رسم الخط عثمان طه در ايران كه داراى اغلاط املايى و رسم الخطى مى باشد و با توجه به وجود رسم الخط ايرانى، خواهشمند است كه نظر حضرتعالى را در اين مورد مرقوم فرماييد؟

بسمه تعالى: اخيراً قرآنى با خط آقاى اشرفى و برخى ديگر از خطاطان معروف ايران، به نحو احسن چاپ شده است كه از نظر زيبايى و رعايت سجاوندى در درجه ى مطلوب است. كوشش كنيد كه آن را تبليغ كنيد. رسم الخط عثمان طه اشكال هايى دارد كه در جاى خود بيان شده است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 247

حق التأليف در چاپ نهج البلاغه و صحيفه سجاديه

سؤال 749. آيا چاپ نهج البلاغه و صحيفه ى سجاديه و امثال آن از جهت حق تأليف، براى سادات حقى ايجاد مى شود؟

بسمه تعالى: حقى ايجاد نمى كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 247

فروش كتاب در حال چاپ به صورت سلف

سؤال 750. آيا مى توان كتابى را كه زير چاپ است، به صورت سلف فروخت؟

بسمه تعالى: جايز است، به شرط اين كه قيمت كتاب را نقداً بپردازد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 247

انتشار كتب مذهبى توسط اشخاصى كه اطلاعات مذهبى ندارد

سؤال 751. آيا اشخاصى كه اطلاعات مذهبى ندارند، مى توانند به عنوان ناشر، كتاب هاى مذهبى منتشر كنند؟

بسمه تعالى: چاپ و نشر كتب مذهبى از مؤلفان شناخته و مورد اطمينان، براى هيچ ناشرى مانعى ندارد، مگر چاپ و نشر قرآن كريم به وسيله ى غير مسلمان كه جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 248

مبادله كتاب به صورت پشت جلد

سؤال 752. آيا مبادله ى كتاب به صورت پشت جلد به پشت جلد، جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه مبادله با رضايت طرفين انجام بگيرد، اشكالى ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 248

خسارت ناشى از وجود اشكال در يكى از مراحل فنى چاپ

سؤال 753. پس از چاپ كتاب معلوم مى شود كه در يكى از مراحل فنى چاپ كتاب، اشكال هايى در متن كتاب به وجود آمده است، خسارت به عهده ى چه كسى مى باشد؟

بسمه تعالى: هرگونه خسارتى كه از ناحيه ى چاپ پيش آيد، به عهده ى چاپخانه و ليتوگرافى است و اگر كتاب به هزينه ى مؤلف چاپ شده است، او در اين مورد به ناشر مراجعه مى كند و ناشر نيز به مسئول فنى چاپ. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 248

چاپ عكس زنان و دختران در كتاب

سؤال 754. آيا چاپ عكس و نقاشى زنان و دختران خيالى در كتاب علمى يا غير علمى، جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه مايه ى فساد اخلاق نباشد، اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 248

چاپ دو كتاب مشابه در دو انتشارات مختلف توسط مؤلف

سؤال 755. مؤلف كتابى، مشابه كتاب قبلى خود، تأليف مى كند و به ناشر ديگر جهت انتشار مى دهد. آيا ناشر كتاب اوّل حق جلوگيرى از نشر كتاب مشابه را دارد؟

بسمه تعالى: اگر قرارداد حاكى از آن باشد كه مؤلف حق ندارد با حفظ محتوى به همان صورت يا به صورت ديگر به ديگرى واگذار كند، ناشر مى تواند با شكايت احقاق حق كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 249

مسئوليت قانونى ايجاد شده هنگام چاپ كتاب

سؤال 756. اگر مسئوليتى قانونى به خاطر چاپ كتابى ايجاد شود، آن مسئوليت به عهده ى ناشر است يا مؤلف؟

بسمه تعالى: از نظر محتوا، مسئوليت با مؤلف است، مگر اين كه ناشر آگاهانه اقدام به چاب نمايد كه در اين صورت هر دو مسئولند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 249

چاپ قسمتى از قرآن

سؤال 757. برخى از ناشران فقط برخى از جزءهاى قرآن را چاپ مى كنند. آيا چاپ قسمتى از قرآن جايز است؟

بسمه تعالى: چاپ برخى از جزءهاى قرآن با اهداف عقلايى، مانند استفاده در مجالس ترحيم، جايز است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 249

واگذارى كتاب توسط ناشر به ناشر ديگر

سؤال 758. آيا ناشر، حق واگذارى كتاب مؤلف را به ناشر ديگر دارد؟

بسمه تعالى: هرگاه در قرارداد دست ناشر در واگذارى باز گذارده شده، او مى تواند واگذار كند; در غير اين صورت، ظاهر قرارداد اين است كه خودش عهده دار نشر باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 249

تبديل قيمت پشت جلد كتابهاى مانده در انبار به قيمت روز

سؤال 759. برخى از كتاب ها در انبار مى ماند آيا ناشر مى تواند قيمت پشت جلد آنها را به قيمت روز تبديل نمايد و بفروشد؟

بسمه تعالى: هرگاه قيمت كتاب ها بالا رفته باشد، مى تواند قيمت را تغيير دهد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 250

چاپ كتاب بدون مجوز اداره ارشاد

سؤال 760. كتابى به نظر ناشر مفيد است، ولى اداره ى ارشاد اجازه نشر نمى دهد، آيا مى توان آن را چاپ كرد؟

بسمه تعالى: براى حفظ قوانين نظام جمهورى اسلامى از چاپ آن خوددارى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 250

واگذارى نشر كتاب به ناشر ديگر به خاطر عدم چاپ ناشر اول

سؤال 761. ناشر، چند سال است كتابى را چاپ نمى كند. آيا مؤلف، مجاز است كتاب را به ناشر ديگر واگذار و خسارت را از ناشر اوّل دريافت نمايد؟

بسمه تعالى: اگر عذر عمومى در كار نباشد; مانند نبودن كاغذ و تعطيلى چاپخانه ها و ديگر مشكلات، او مى تواند كتاب را به ناشر ديگر بدهد و قرارداد را فسخ كند، ولى نمى تواند براى تأخير غرامت دريافت كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 250

تغيير قطع يا شمارگان توسط ناشر

سؤال 762. اگر ناشر، قطع كتاب يا شمارگان آن را تغيير دهد، مؤلف مى تواند قرارداد نشر كتابش را با او فسخ كند و آيا مؤلف مى تواند ادعاى خسارت نمايد؟

بسمه تعالى: هرگاه قطع كتاب و يا شمارگان، در قرارداد مشخص شده باشد، تغيير جايز نيست و در صورت تغيير، اگر حقى از مؤلف ضايع شود، بايد رضايت او جلب شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 250

ماليات و هزينه هاى متعلق به كتاب به عهده ناشر است يا مؤلف؟

سؤال 763. ناشر، كتابى را با هزينه ى مؤلف وبراى مؤلف، چاپ كرد و بعد از مدتى ماليات يا هزينه اى به آن كتاب تعلق گرفت آيا پرداخت آن با ناشر است يا مؤلف؟

بسمه تعالى: هرگاه مقصود، ماليات كسب است ولو به خاطر نشر كتاب ها، طبعاً به عهده ى ناشر است و ناشر موقع قيمت گذارى مى تواند اين هزينه را نيز در نظر بگيرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 251

فروش چاپ هاى قبلى كتبى كه دائماً در حال تغيير است

سؤال 764. كتاب هايى كه دائماً در حال تغيير و اضافات است، مثل فرهنگ هاى زبان، آيا مى توان چاپ هاى قبلى آن را فروخت؟

بسمه تعالى: هرگاه بين چاپ قديم و جديد از نظر محتوا، اختلاف هست و مشترى در صدد تهيه ى چاپ جديد آن است، نمى تواند چاپ قديم را بدون تذكر بفروشد كه نوعى تدليس است. والله العالم