فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 316

پوشيدن مانتوى تنگ و كوتاه

سؤال 975. آيا پوشيدن مانتوهاى تنگ و كوتاه كه حجم بدن زن در آن پيداست، جايز مى باشد؟

بسمه تعالى: حجم بدن زن بايد پوشيده باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 316

ديدن موى جدا شده نامحرم

سؤال 976. ديدن موى نامحرم پس از آن كه از سر وى جدا شد، جايز است يا خير؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 316

منع شوهر از حجاب كامل

سؤال 977. در صورتى كه زن بخواهد بيش از حدّ معمول صورت خود رابپوشاند آيا شوهر مى تواند مانع شود و در اين صورت آيا اطاعت او لازم است؟

بسمه تعالى: اطاعت شوهر در اين مورد لازم نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 317

اختلاط دختران و پسران

سؤال 978. اختلاط دختران و پسران در برخى مراكز آموزشى مانند دانشگاه ها كه باعث ايجاد ركود علمى و مفاسد ديگر مى شود آيا جايز است، وظيفه شرعى مسئولان چيست؟

بسمه تعالى: وظيفه اين است كه از اختلاط در آموزشگاه ها جلوگيرى شود و دانشگاه دختران غير از دانشگاه پسران باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 317

عكس حيوان بر روى لباس

سؤال 979. آيا پوشيدن لباسى كه عكس حيوانات بر روى آن مى باشد، جايز است؟

بسمه تعالى: اگر لباس شهرت نباشد، چنانچه درباره ى كودكان لباس شهرت نيست، مانعى ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 317

كروات يا صليب

سؤال 980. آيا استفاده از كروات يا مدال هايى كه به شكل صليب است، جايز مى باشد؟

بسمه تعالى: در شرايط كنونى كشور، استفاده از كروات به معناى مخالفت با نظام اسلامى است. از اين جهت بايد از آن پرهيز نمود، ولى در خارج از كشور كه چنين مفهوم منفى را ندارد، اشكال ندارد و استفاده از مدال هايى كه به شكل صليب هستند، جايز نيست. والله العالم