فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 70

جزء جدا شده از بدن مرده

سؤال 197. جزء جدا شده از بدن مرده يا زنده اگر از مواضع هفت گانه باشد آيا حنوط كردن آنها لازم است؟

بسمه تعالى: اگر جزء جدا شده از مواضع هفت گانه، از ميت باشد حنوط نمايند و در جزء جدا شده از زنده، احتياط واجب حنوط نمايند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 70

تعويض سنگ قبر

سؤال 198. آيا تعويض سنگ قبر و تجديد آن جايز است يا خير؟

بسمه تعالى: تجديد قبر به جز در موارد خاصى مكروه است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 70

غسل استخوان

سؤال 199. جزء جدا شده از بدن مرده، اگر استخوان بدون گوشت باشد وظيفه در مورد غسل مس ميت و غسل ميت و كفن و دفن چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه ميّت را غسل نداده باشند دست زدن بر استخوان جدا شده از او، موجب غسل است و احتياطاً آن استخوان را غسل داده و در پارچه اى پيچيده و دفن نمايند.والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 71

انتقال اجسادى كه در معرض از بين رفتن هستند

سؤال 200. قبرستانى در حريم سد قرار گرفته است و اموات و چند شهيد نيز در آنجا مدفون مى باشند، آيا انتقال اجساد به مكان ديگر جايز است؟

بسمه تعالى: در صورتى كه حفظ احترام و شئون اموات منحصر به انتقال آنها به محل ديگر باشد،اين كار را انجام دهند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 71

پيوند عضو

سؤال 201. اگر چشم انسان مرده با زنده و يا چشم نجس العين مرده و يا زنده اى را به چشم شخص نابينا پيوند بزند، آيا چشم پيوندى و رطوبتى كه از آن بيرون مى آيد نجس است؟

بسمه تعالى: اگر جزء بدن زنده گردد و حيات در او نفوذ كند پاك است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 71

تهيه قبر از متولى سابق

سؤال 202. گورستانى است كه اشخاص با پرداخت مبلغى براى خود يا ديگران قبرى تهيه مى كنند، آيا متولى اين اماكن مى تواند به اين بهانه كه زمين وقفى و قابل فروش نبوده يا اين توافق قبل از توليت من بوده اين قرارداد را باطل نمايد؟

بسمه تعالى: شرعاً متولى اول ضامن وجهى است كه از شما گرفته است بايد آن را پس بدهد يا به تعهد خود ولو با توافق با متولى دوم عمل كند; از طرف ديگر بايد وقف نامه ديده شود تا اختيارات متولى معلوم گردد در اين صورت گفتار يكى از دو متولى ثابت مى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 71

تبديل قبرستان به مجتمع فرهنگى

سؤال 203. زمينى حدود 40سال پيش محل دفن اموات بوده است اكنون مى توان اين زمين را تبديل به مجتمع فرهنگى نمود؟

بسمه تعالى: اگر قبرستان زمين موات بوده كه مردم در آنجا اموات را دفن كرده اند و اكنون ديگر آثارى از اموات باقى نمانده، مى توان در آنجا به اذن حاكم شرع تصرف كرد; و اگر زمينى براى دفن اموات وقف شده يا ملك كسى بوده كه به صورت موقّت براى دفن اموات در اختيار نهاده، در اين صورت نمى توان در آن تصرف كرد، براى تشخيص موضوع به علماى محل مراجعه فرماييد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 72

خارج كردن پلاتين از بدن ميت

سؤال 204. شخصى فوت كرده و در پاى او پلاتين وجود دارد آيا جايز است بدن را بشكافند و آن را خارج نمايند؟

بسمه تعالى: در صورتى كه هتك احترام ميت باشد جايز نيست.والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 72

موت شخص جنب

سؤال 205. اگر شخص جنب از دنيا برود. آيا علاوه بر سه غسل ميت، غسل جنابت هم براى او لازم است؟

بسمه تعالى: با انجام سه غسل (سدر، كافور و آب خالص)، جنابت رفع مى شود و غسل جداگانه لازم نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 72

جزء جدا شده از بدن مرده يا زنده

سؤال 206. جزء جدا شده از بدن مرده يا زنده، اگر گوشت بدون استخوان باشد، وظيفه در مورد غسل و كفن و دفن آن چيست؟

بسمه تعالى: اگر گوشت از بدن مرده جدا شده، در پارچه اى پيچيده و دفن نماييد و اگر از بدن زنده جدا شده، احتياط واجب است كه به همان شكل عمل كنيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 73

غسل نابالغ

سؤال 207. آيا اگر فرد نابالغ غسل مس ميّت انجام دهد، صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر قصد قربت كند، صحيح است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 73

خونى كه قطع نمى شود

سؤال 208. جسدى در اثر حادثه اى مجروح شده و نمى توان جلوى خون را گرفت. غسل و كفن وى چگونه مى باشد؟

بسمه تعالى: صبر كنند تا خون بند بيايد و تطهير كنند، مگر اين كه در صورت صبر كردن، اجزا متفرّق شود كه در اين فرض بايد محل زخم را به آب كر متصل كرده، لحظه اى كه خون بند مى آيد، غسل دهند. سپس به وسيله ى پنبه آن محل را خشك كنند. آنگاه پنبه يا پارچه اى بر روى زخم بگذارند كه خون به كفن سرايت نكند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 73

مخفى شدن پوست به جهت دوختن آن

سؤال 209. جنازه اى را كالبد شكافى كرده، سپس دوخته اند و در اثر آن، مقدارى از پوست مخفى شده و آب به آن نمى رسد. چه بايد كرد؟

بسمه تعالى: به همان شكلى كه هست غسل دهند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 73

غسل دادن جنينى كه به صورت قطعه قطعه خارج شود

سؤال 210. جنينى به صورت قطعه قطعه شدن از رحم خارج شده است، آيا بايد غسل داده و كفن شود؟

بسمـه تعـالى: اگـر جنين مورد سؤال، چهارماهه باشد غسل مى دهند و جنين كمتر از آن را در پارچه اى مى پيچند و دفن مى كنند. و الله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 74

غسل و كفن ميتى كه سر و سينه او از بين رفته

سؤال 211. در اثر تصادف، سر و سينه و شكم جنازه از بين رفته است، وظيفه در مورد غسل و كفن و دفن او چيست؟

بسمه تعالى: نخست بايد آلودگى ها از قبيل خون و غيره را پاك كنند. آنگاه مجموع را غسل دهند و كفن كنند و اگر در اثر غسل دادن، اجزاى بدن مرده از هم مى پاشد، تيمم دهند و كفن كنند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 74

عضو جدا شده از ميت

سؤال 212. اگر عضوى از بدن جدا شود، آيا غسل آن لازم است؟

بسمه تعالى: هرگاه عضو جدا شده از انسان زنده، داراى استخوان باشد احتياطاً غسل داده مى شود و با پارچه اى پوشانده و دفن مى كنند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 74

نجاست دستكشى كه ميت را غسل داده اند

سؤال 213. اگر ميت را با دستكش غسل دهند، آيا دستكش نجس مى شود؟

بسمه تعالى: پس از اتمام غسل ها، دستكش و تمام چيزهايى كه موقع غسل دادن از آن استفاده شده، پاك است . والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 74

غسل بچه سقط شده

سؤال 214. آيا براى بچه ى سقط شده، غسل ميت لازم است؟

بسمه تعالى: هرگاه طفلى سقط شود كه چهار ماهه يا بيشتر باشد، غسل ميت واجب است و اگر چهار ماهه نباشد، در پارچه اى پيچيده و سپس بدون غسل دفن كنند.والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 74

سينه جدا شده از زنده يا ميت

سؤال 215. اگر جزء جدا شده از بدن مرده يا زنده، استخوان سينه باشد; با وجود قلب يا بدون آن، وظيفه در مورد غسل و كفن و دفن چيست؟

بسمه تعالى: غسل و كفن كنيد و پس از نماز دفن نماييد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 75

آبى كه ميت را با آن غسل داده اند به لباس بپاشد

سؤال 216. آيا آبى كه ميّت را با آن غسل مى دهند، اگر به لباس غَسّال بپاشد پاك است؟

بسمه تعالى: غسال لباس خود را آب بكشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 75

جزء جدا شده از ميت بدون گوشت

سؤال 217. جزء جدا شده از بدن مرده اگر استخوان بدون گوشت باشد، در مورد غسل مس ميت، غسل ميت و كفن و دفن آن، وظيفه چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه ميّت را غسل نداده باشند، دست زدن بر استخوان جدا شده اش موجب غسل است و احتياطاً آن استخوان را غسل داده و در پارچه اى بپيچند و دفن كنند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 75

تهيه كفن از اموال كسى كه خمس را نداده

سؤال 218. شخصى كه خمس مالش را نپرداخته، از دنيا رفته است. آيا براى تهيه ى كفن مى توان از همين مال استفاده كرد؟

بسمه تعالى: كفن مقدم بر تمام واجبات مالى و ديون است و خمس در بقيه ى تركه تعيّن پيدا مى كند.

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 75

جدا شدن پوست ميت به هنگام غسل

سؤال 219. اگر هنگام غسل دادن، پوست ميت جدا مى شود آيا غسل دادن آن واجب است؟

بسمه تعالى: هرگاه جريان آب بدون دست كشيدن ممكن باشد و مشكلى پيش نيايد به همين نحو غسل دهند، در غير اين صورت، تيمم داده شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 76

عدم رعايت شرايط نماز ميت

سؤال 220. اگر براى مرد، نماز ميت زن و براى زن، نماز ميت مرد خوانده شود، وظيفه چيست؟

بسمه تعالى: نماز ميت را اعاده كنند و اگر دفن شده است، مقابل قبر او بخوانند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 76

شك در انجام غسل ميت و مس نمودن ميت

سؤال 221. شك داشتم كه ميت را غسل داده اند يا نه ولى او را مس كردم. آيا غسل مس ميّت بر من واجب است؟ 2. اگر در صحت غسل ميت شك كردم وظيفه ام چيست؟

بسمه تعالى: در فرض اول بايد غسل ميت كنيد و در فرض دوم اگر ديگرى غسل داده غسل او حمل بر صحت مى شود و نياز به غسل مس ميت نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 76

استبراء ميت

سؤال 222. در منطقه ى ما، قبل از انجام غسل ميت برخى مى گويند مستحب است كه ميت را استبراء داده، سپس غسل دهيد، آيا چنين كارى لازم است؟

بسمه تعالى: مستحب است قبل از غسل اول و دوم، شكم را مالش دهند كه بعداً كفن آلوده نشود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 76

دفن طفل و كارهاى مربوط به وى

سؤال 223. آيا دفن طفل از نظر واجبات و مستحبات مانند اشخاص بالغ است؟

بسمه تعالى: دفـن طفل با اشخـاص كامـل در واجبـات و در بـرخى از مستحبـات يكسان اسـت و لحد نيز براى طفل مستحب است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 77

تخريب قبرستان قديمى

سـؤال 224. در روستـايى قبـرستـانى قـديمى هست كه بيش از صد سال قدمت دارد و قبر جديدى در آن نيست. آيا مى توان تخريب و به عنوان مسير از آن استفاده كرد؟

بسمه تعالى: هرگاه وقف بودن قبرستان، شرعاً ثابت نشده واحتمال داده شود كه زمين مواتى بوده كه به اين كار اختصاص يافته است، تخريب و جاده سازى با نظر عالم بزرگ محل، مانع ندارد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 464

ساخت جاده بر روى قبور مؤمنان

سؤال 1465 . آيا ساختن جاده بر روى قبر مؤمنين جايز است؟ و آيا عبور و مرور بر قبور جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه قبرستان موقوفه باشد ساختن جاده جايز نيست و همچنين اگر زمين مواتى بوده و در آنجا اموات را دفن مى كردند در صورتى كه موجب اهانت باشد جائز نيست مگر اينكه ساليان درازى از دفن اموات گذشته باشد . و راه رفتن از روى قبور در قبرستان مكروه است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 464

استفاده از خاك قبرستان

سؤال 1466 . قبرستان متروكه اى كه از عمر آن 50 سال بيشتر مى گذرد و گاهى در آن استخوان انسان پيدا مى شود آيا مى توان براى ساخت از خاك آن استفاده كرد؟

بسمه تعالى: هرگاه قبرستان متروكه وقف نباشد استفاده از خاك آنجا مشروط بر اين كه نبش قبر نباشد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 464

تبديل گورستان به خيابان و انتقال استخوان ها

سؤال 1467 . اخيراً كه بعضى از گورستانها را در مسير خيابان واقع مى شود و يا احياناً بخواهند به مؤسسه علمى و يا درمانى و يا توليدى تبديل گردد قهراً مستلزم نبش قبر مى باشد. آيا در صورت قطعى بودن اين اقدام اولياء ميّت مى توانند (قبل از نبش قبر توسط ديگران )

بسمه تعالى: در صورت قطعى بودن نبش قبر، مى توانند با حفظ احترام ميت و مراقبت در عدم هتك، باقى مانده جنازه را به نقطه بهتر منتقل كنند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 465

تراشيدن عكس متوفى بر سنگ قبر

سؤال 1468 . در گورستانها تراشيدن عكس متوفّى بر روى سنگ و نصب آن بر سر قبر جهت شناسايى چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: اگر مجسمه حساب شود ، جايز نيست.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 465

دستور معلم بر كشيدن تصوير انسان يا حيوان

سؤال 1469 . معمولاً در مدارس معلم در كلاس هنر به تصوير و نقاشى انسان و حيوان ، دانش آموزان را دستور مى دهد. اينگونه نقاشيها كه با دستور آموزگار است و در صورت تخلّف، نمره نخواهد داشت ، شرعاً جايز است؟

بسمه تعالى: اگر دانش آموزان بالغ نباشند تكليفى ندارند اما اگر مكلف باشند بايد اجتناب كنند و به جاى آن به تصوير درختان و مناظر طبيعى بپردازند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 465

دفن چند طبقه

سؤال 1470 . آيا دفن اموات در چند طبقه جايز است؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 466

انتقال جسد ميت بدون شكافتن قبر

سؤال 1471 . قبرى در روستاى دور افتاده قرار گرفته است اگر اطراف قبر بتون ريزى شود و قبر را بدون نبش و شكاف با جرثقيل به مكان مناسب حمل كنند آيا انجام اين كار جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه در انتقال قبر، هتك حرمت و اهانتى نباشد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 466

مقتول در راه نهى از منكر

سؤال 1472 . شخصى در راه امر به معروف و نهى از منكر به قتل مى رسد آيا مى توان بر روى سنگ قبر آن مقتول كلمه «شهيد در راه امر به معروف و نهى از منكر» نوشت؟

بسمه تعالى: شهيد در اصطلاح فقهى به كسى مى گويند كه در ميدان جنگ كشته شده باشد و در غير اين صورت شهيد خوانده نمى شود مگر اين كه بگويند ثواب شهيد را به او مى دهند، بهتر است كه اگر مى خواهند سنگ قبر چيزى بنويسند يكى از دو جمله و مانند آن را انتخاب كنند . (مقتول راه خدا، يا كشته راه خدا) . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 466

دفن ميت در قطعه شهدا

سؤال 1473 . اگر فردى در راه امر به معروف كشته شود، مى توان او را در قطعه شهداء دفن كرد؟

بسمه تعالى: هرگاه زمين مزبور را براى شهداء وقف كرده اند، دفن غير شهيد در آن جا جايز نيست و اگر آن قطعه را اختصاص به شهداء داده اند در حالى كه زمين وقف عام يا موات بوده چنين دفنى اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 467

مرگ مادر و جنين

سؤال 1474 . مادرى به همراه بچه در شكم خود در يك تصادف رانندگى از دنيا رفته است آيا لازم است بچه را از داخل شكم مادر خارج و جداگانه دفن كنند، يا اين كه مادر و بچه را به همان صورت دفن كنند؟

بسمه تعالى: به همان صورت زن را دفن كنند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 467

مرگ شوهر و زينت زن

سؤال 1475 . آيا واجب است زن زينت هايى را كه در زمان حيات شوهر بر بدن داشته، در مرگ شوهر خارج نمايد؟

بسمه تعالى: آنهايى كه معمولاً زنان در همه حالات دارند مانند گوشواره، درآوردن آنها لازم نيست، اما چيزهايى كه در موقع خاص مى پوشند يا انجام دهند مانند سرمه كشيدن، . . .، لباس فاخر پوشيدن، يا طلاجات گرانقيمت استفاده از آنها حرام است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 467

پيوند اعضا و نسوج

سؤال 1476 . آيا پيوند اعضاء و نسوج از بيمارانى كه مرگ مغزى شده اند و همچنين پيوند از حيوان نجس العين به انسان جايز است؟

بسمه تعالى: مرگ مغزى مجوّز اخذ اعضاء نيست، بايد مرگ قلبى نيز اتفاق بيافتد، و به تمام معنى بميرد در اين صورت اخذ عضو با اجازه ولى در صورت ضرورت از قلب و كليه و كبد كه حيات شخص ديگرى به آن بستگى دارد اشكال ندارد و پيوند عضو نجس العين هرگاه با بدن انسان جوش بخورد حكم بدن انسان را دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 468

تاًخير در غسل و كفن ميت

سؤال 1477 . در شرايطى كه دفن فورى اموات ممكن نباشد، آيا ساير واجبات مثل غسل، كفن و نماز (كه امكان انجامش هست) واجب است فوراً انجام شود يا مى توان آنها را به تاًخير انداخت؟

بسمه تعالى: مادامى كه اهانت به ميت نباشد و بدن تغيير نكند تأخير اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 468

فروش وسائلى كه نذر امامزاده مى شوند

سؤال 1478 . آيا مى توان وسائلى را كه براى امامزاده نذر مى شود فروخت؟

بسمه تعالى: در صورتى كه مورد لزوم نباشد نگهدارى آن همراه با خوف ضرر بر اجناس باشد مى توانند بفروشند و در مصالح امامزاده مصرف كنند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 468

تبديل قبرستان

سؤال 1479 . مكانى حدود 40 سال پيش قبرستان بوده پس از مقدارى حفر براى احداث چاه به استخوان اموات برخورد نموديم آيا كندن چاه جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه به هنگام حفر به استخوان ميتى برخورد كنند كه در اين صورت بايد آنجا را پر كنند و نقطه اى ديگر را انتخاب كنند كه قبر نباشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 468

حجّيت سند عادى ميت

سؤال 1480 . آيا طرح دعوا به موجب سند عادى بر عليه ميّت مسموع است؟

بسمه تعالى: هرگاه سند عادى همراه با امضاء يا مهر ميّت باشد و دو شاهد عادل شهادت دهند كه خط و يا امضاء از آن ميّت است ادعاى طرف ثابت مى شود به شرط اينكه مدّعى نزد حاكم شرع قسم بخورد كه ذمّه ميّت مشغول است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 469

حك كردن اسامى جلاله بر سنگ قبر

سؤال 1481 . آيا حك كردن اسامى جلاله كه جزء اسم اشخاص قرار مى گيرد مانند عبدالله يا كلمات قرآنى بر روى سنگ قبر جايز است؟

بسمه تعالى: بنابراحتياط در نوشتن عبدالله به جاى كلمه «الله» سه نقطه گذاشته شود، اما نوشتن كلمات مشترك كه هم در قرآن و هم در غير قرآن وجود دارد اگر به قصد قرآن نباشد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 469

پيوند اعضاى بدن مسلمان از اعضاى كافر

سؤال 1482 . پيوند بدن مسلمان از اعضاء كافر چگونه است ؟

بسمه تعالى: در داخل بدن كه با اعضاء جوش مى خورد، اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 469

دست زدن بر استخوان اموات

سؤال 1483 . در بعضى از گورستانها بعضاً به قطعه اى از استخوانهاى اموات برخورد مى كنيم كه يقين داريم غسل داده شده است. آيا مس چنين استخوانهايى موجب غسل مس ميّت مى باشد؟

بسمه تعالى: اگر يقين دارد كه غسل نداده اند بايد غسل مس ميت بكند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 470

كيفيت نماز ميّت در جماعت

سؤال 1484 . در مراسم نماز ميّت عدّه اى از نمازگزاران به شكل جماعت يوميه سكوت مى كنند با توجه به اينكه اين عده حايل بين امام و مأمومين بعدى مى شوند اگر مأمومين صفهاى بعدى تكبيرات و ادعيه را بگويند نمازشان صحيح است؟ اگر صحيح باشد جماعتاً يا منفرداً؟

بسمه تعالى: اگر اتصالى در بين نباشد بهتر است نيت فرادا كند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 470

دفن ميت بدون نماز

سؤال 1485 . ميّتى كه بيش از يكماه بدون نماز ميّت دفن شده است، آيا بعد از گذشت يك ماه يا بيشتر باز هم نماز ميّت بر قبر او واجب است؟

بسمه تعالى: بايد نماز ميت را در كنار قبر خواند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 470

متلاشى شدن بدن ميت در اثر تصادف

سؤال 1486 . بدن شخصى در تصادف اتومبيل به حدى متلاشى شده است كه قابل غسل و تيمّم نيست آيا براى هر عضو جدا شده بايد غسل و يا تيمّم داده شود؟ و يا يك غسل براى همه اجزاء كافى است؟

بسمه تعالى: پس از جمع آورى ، يك غسل كافى است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 470

غسل توسط زن نامحرم

سؤال 1487 . اگر جهت غسل ميت غير از زن نامحرم كس ديگرى نباشد وظيفه چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه اهل كتاب مماثل هم نباشد غسل ساقط است ولى احتياطاً غير مماثل بدون لمس از پشت لباس غسل بدهد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 471

نماز ليلة الدفن

سؤال 1488 . آيا خواندن يك نماز ليلة الدفن براى تعدادى از اموات صحيح است؟

بسمه تعالى: براى هر كدام نماز جداگانه بخواند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 471

مخفى شدن مقدارى از پوست پس از دوختن عمل جراحى

سؤال 1489 . امواتى را كه براى كالبد شكافى مى برند پس از دوختن پوست مقدارى از بشره مخفى مى ماند حكم غسل با توجه به اين كه آب به تمام پوست نمى رسد چه صورت دارد؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد و در روايت نقل شده، در صورتى كه مادرى مى ميرد و بچه اى در شكم دارد بچه را از شكم او درآورند و طبعاً شكم را مى دوزند سپس غسل بر آن دوخته شده كفايت مى كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 471

دفن دندان كشيده شده

سؤال 1490 . دفن دندان كشيده شده همراه با لثه يا بدون آن واجب است يا مستحب؟

بسمه تعالى: دفن دندان كشيده از فردى كه زنده است مستحب است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 473

حضانت و سرپرستى اموال فرزند

سؤال 1448 . مردى فوت شده و همسر و فرزندى سه ساله و يك مادر از او به جا مانده است آيا همسر مى تواند قيّم فرزند باشد و اموال را اداره كند؟

بسمه تعالى: در اين كه حضانت (نگهدارى كودك) با مادر است حرفى نيست و اما اموال كودك بايد در اختيار كسى باشد كه صلاحيت نگهدارى و مصرف آن در مورد كودك را داشته باشد، و اما اين كه اصلح پدر بزرگ است يا مادر، اين احتياج دارد به اين كه در محكمه اصلح بودن يكى ثابت شود. البته بايد مهريه زن و سهميه ارث او پرداخت شود و اين كار بايد به اجازه حاكم شرع باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 473

كافى نبودن تركه ميت در دين

سؤال 1449 . در صورتى كه تركه ميت كافى براى اداء دين نباشد آيا تكليفى برعهده ورثه مى باشد؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال كه همه تركه بابت دين ميّت داده شده است ورثه در مقابل بقيه دين ميّت هيچ تكليفى و ضمانتى ندارند اما اگر به افراد مختلف بدهكار است بايد تركه به صورت مساوى با ملاحظه نسبت بدهى بين آنان تقسيم شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 473

اختلاف در محل دفن زوجه

سؤال 1450 . زنى فوت كرده است در محل دفن بين شوهر و پدر زن اختلاف شده است قول كدام مقدم است؟

بسمه تعالى: اولويت در مورد تعيين محلّ دفن زوجه با زوج است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 474

قطع عضو از محكوم به قصاص

سؤال 1451 . آيا جايز است عضوى از فردى كه محكوم به قصاص شده با رضايت وى قطع و براى نجات مسلمان ديگر پيوند زده شود؟

بسمه تعالى: از عضو داخلى مانند كليه و كبد و قلب در صورتى مى توان استفاده كرد كه حيات فرد ديگر به چنين پيوندى بستگى داشته باشد اما در مورد اعضاى ظاهرى اشكال دارد البته اگر بخواهند از اعضاى او استفاده كنند با شرايطى كه گفته شد قصاص را بر استفاده از اعضا مقدم بدارند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 474

شرط عدالت در امام نماز ميّت

سؤال 1452 . آيا عدالت در امام كه نماز ميت مى خواند شرط است؟

بسمه تعالى: عدالت شرط مستحب است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 474

ممنوعيت دفن اموات در قبرستان و تبديل قبرستان

سؤال 1453 . سالها قبل زمينى وقف قبرستان شده بود; سال 1362 دفن ميت در قبرستان ممنوع اعلام شد، آيا مى توان با وقف جديد كاربرى آن را تغيير داد؟

بسمه تعالى: زمينى كه وقف شرعى بشود بر وقف اوّلى باقى است وقف دوم بى اثر است و هيچ نهادى نمى تواند آن را تملّك كند اگر دفن اموات از نظر بهداشت مشكل داشته باشد قبرستان به همان حالت باقى مى ماند و با حفظ نظافت، مردم براى زيارت اموات خود بروند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 475

فروش قبر در قبرستان وقفى

سؤال 1454 . آيا فروش قبر در قبرستانى كه وقف براى دفن اموات شده و يا جهت دفن مؤمنين واگذار شده است جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه زمين وقفى باشد فروش قبر جايز نيست مگر اين كه متولى براى تجهيز ميت و قبرستان چيزى را مطالبه كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 475

تشريح توسط دانشجويان

سؤال 1455 . آيا تشريح مسلمان توسط دانشجويان جايز است؟

بسمه تعالى: در مورد كافر و مرتدى كه توبه نكند جايز است ولى تشريح بدن مسلمان جايز نيست و موجب ديه بر مباشر است و ديه براى ميّت در امور خير مصرف مى شود مگر اين كه آموزش طب منحصر به تشريح بدن ميّت مسلمان باشد، در اين صورت با اجازه پيشين ميّت اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 475

دفن در قبر ديگرى

سؤال 1456 . والده اين جانب 60 سال قبل به رحمت خدا رفته آيا مى توانم وصيت كنم مرا در قبر ايشان دفن نمايند؟

بسمه تعالى: اگر قبرستان عمومى بوده و اثرى از متوفاى قبلى نباشد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 475

پيوند اعضاى حيوان به انسان

سؤال 1457 . استفاده از اعضاى بدن حيوان (حرام گوشت، نجس العين، حلال گوشت) براى پيوند به بدن انسان چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: هرگاه عضو، با بدن ملتحم شد و به اصطلاح جوش خورد اشكالى ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 476

برداشت هزينه مراسم از مال ميت

سؤال 1458 . برادرم در مقابل هزينه هاى مراسم درگذشت پدر و مادرمان زمين ها و اسباب منزل پدرى را برداشت ولى مخارجى را كه من در اين رابطه انجام داده بودم به حساب نياورد و من راضى نيستم، حقوق شرعى بنده را بفرماييد؟

بسمه تعالى: وصى مى تواند هزينه هاى متعارف غير از كفن و دفن را كه براى ميت خرج كرده است از ثلث مال ميت بردارد، اگر وصيت به ثلث كرده باشد. در غير اين صورت وصى يا فرزندان هر چه خرج كنند بايد از كيسه خودشان خرج كنند و حق ندارند اسباب خانه و منزل را در برابر هزينه ها تصاحب كنند چون مال ورثه است و مخارجى كه شما هزينه كرده ايد نمى توانيد آن را از ديگران مطالبه كنيد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 476

تزاحم راه و قبرستان

سؤال 1459 . زمين اطراف امامزاده اى از قديم قبرستان بوده حال با رونق امامزاده و كثرت ترددها براى اين كه با دفن اموات راه ورودى تنگ نشود با جدول گذارى از دفن اموات در مسير راه جلوگيرى شده است آيا اين كار مشروع است؟

بسمه تعالى: هرگاه جدول گذارى مزاحم با دفن اموات در ديگر جاهاى قبرستان نباشد چنين توسعه اى اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 476

هزينه هاى ميت از اصل يا ثلث

سؤال 1460 . از هزينه هايى كه براى ميت مى شود كدام از اصل تركه و كدام از ثلث حساب مى شود؟

بسمه تعالى: هزينه كفن و دفن از اصل تركه است ولى مابقى مثل سوم و هفتم و چهلم و سالگرد از ثلث حساب مى شود اگر وصيت به ثلث كرده باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 477

مرگ مغزى

سؤال 1461 . آيا كسى كه دچار مرگ مغزى شده مرده است؟

بسمه تعالى: مادامى كه قلب او كار مى كند حكم زنده را دارد، هر موقع قلب و مغز او از كار افتادند در اين صورت حكم ميت را دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 477

دفن خودكشى كرده در قبرستان مسلمين

سؤال 1462 . آيا دفن مسلمانى كه خودكشى كرده در قبرستان مسلمانان جايز است؟

بسمه تعالى:اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 477

ساخت و ساز در قبرستان عمومى

سؤال 1463 . تصرف و ساخت و ساز در قبرستان عمومى روستا چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: اگر زمين براى دفن اموات وقف شده است و مردم روستا بر وقف بودن آن شهادت بدهند نمى توان آن را تغيير داد و اگر وقف بودن آن ثابت نيست، مادامى كه اجساد آنان كاملاً تبديل به خاك نشده هر نوع عملى كه مستلزم هتك حرمت باشد جايز نيست، و در غير اين صورت با اجازه عالم محل مى توان از آن زمين براى منافع عمومى استفاده كرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 478

نذورات و هدايا بر روى قبر

سؤال 1464 . هداياى بر روى قبر عالمى قرار مى دهند اين هدايا و نذورات متعلق به چه كسى است و در چه راهى مصرف شود؟

بسمه تعالى: اين هدايا در خيرات صاحب قبر مصرف شود و ملك ورثه نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 478

كشته شدن با مين باقى مانده از جنگ

سؤال 1465 . شخصى در زمان حاضر بر انفجار بمب يا مين هاى باقى مانده از جنگ و يا با سلاح سرد به دست اشرار كشته شود آيا در غسل و كفن حكم شهيد را دارد؟

بسمه تعالى:ان شاءالله ثواب شهيد را دارد، امّا حكم غسل و كفن شهيد را ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 478

نبش قبر در عضو بدن انسان

سؤال 1466 . آيا نبش قبر در خصوص دفن عضو قطع شده جايز است؟ و آيا جايز است عضو بدن را در جايى و جسد را در جاى ديگر دفن كنيم؟

بسمه تعالى: اگر جسدى را قبلاً در محلّى دفن كرده اند سپس بخواهند آن عضو را در آنجا دفن كنند احتياط اين است كه به قدرى حفر كنند كه آن جسد زياد ظاهر نشود و در كنار آن دفن كنند. و تفرقه بين دفن عضو و دفن جسد خلاف احتياط است به نحوى كه گفته شد در كنار هم قرار دهند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 478

نماز ميت بر خنثى مشكل

سؤال 1467 . نماز ميت بر خنثى مشكل چگونه خوانده مى شود؟

بسمه تعالى: در نماز ميّت او مى تواند ضماير را به اعتبار ميّت بودن مذكر و يا به اعتبار جنازه بودن مؤنث بياورد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 479

درخواست مجدد وجه پس از فروش قبر

سؤال 1468 . اگر قبرى در قبرستان به فروش رود ولى هنگام دفن مجدداً درخواست وجه كنند آيا دريافت وجه جديد جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه افزايش براى خود قبر باشد جايز نيست ولى اگر براى گرانى كارگر و اسباب دفن در حد معمول باشد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 479

ورود به مسجد قبل از غسل مس ميت

سؤال 1469 . اگر به بدن ميتى دست بزنيم آيا قبل از غسل مس ميت مى توان به زيارت امامزادگان يا مسجد برويم؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 479

خطا در ترتيب غسل ميت

سؤال 1470 . اگر در ترتيب غسل ميت خطا كنند و ابتداء با آب مخلوط به كافور و سپس با آب سدر غسل دهند و دفن كنند وظيفه چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه زمان طولانى از دفن نگذشته باشد ميت را درآورند و با كافور و آب غسل دهند و نياز به سدر ندارد ولى اگر زمان گذشته و احتمال متلاشى شدن جسد است به همين حالت بماند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 479

نماز ميت بر زن و مرد

سؤال 1471 . نماز بر دو نفر كه يكى ميّت مرد و ديگرى ميّت زن باشد چگونه است؟

بسمه تعالى: مى توان بر هر دو يك نماز خواند و از نظر ضمائر به هر دو «منهما» گفته مى شود و در تعابير ديگر اگر مذكر آورد منظور مطلق ميت باشد مثلاً «إن كانا محسنَيْن»، «و إن كان مسيئَين». . والله العالم