فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 363

مسابقه با تفنگ بادى

سؤال 1126. آيا مسابقه و شرط بندى به وسيله تفنگ بادى جايز است؟

بسمه تعالى: ضابطه اولى در شرط بندى حرمت است مگر در مواردى كه در روايات آمده است و شرط بندى با تفنگ بادى مقدمه براى آموزش با تفنگ واقعى باشد اشكال ندارد ولى اگر براى هوس رانى و فقط براى برد و باخت باشد جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 363

زيان مالى و جانى تماشاگران

سؤال 1127. اگر تماشاگران تيم مسابقه فوتبال، موجب ضرر و زيان مالى و جانى به بازيكنان يا طرفداران تيم مقابل شوند آيا ديه و ارش به عهده تيمى كه طرفدارانش ضرر وارد كرده اند مى باشد؟

بسمه تعالى: ديه برعهده كسى است كه ضرر وزيان وارد كرده است و در صورت معلوم نبودن، برعهده تيمى كه طرفدارانش ضرر وارد كرده اند نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 363

دادن بن محصولات فرهنگى براى شركت در مسابقه

سؤال 1128. مؤسسه اى براى اطلاع رسانى و آموزش مسائل فرهنگى اقدام به توليد محصولات فرهنگى نموده است وجهت تشويق خريداران، مسابقه اى در نظر گرفته شده كه به ميزان خريد، بن به صورت رايگان دريافت مى كنند تا بتوانند در اين مسابقه شركت كنند آيا دادن بن و جايزه جاي

بسمه تعالى: دادن بن و شريك كردن مشترى در مسابقه براى اخذ جوائز اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 364

ورزش زن در حضور مرد

سؤال 1129. آيا خانم ها مى توانند با لباس هاى گشاد و روسرى و شلوار در حضور مرد نامحرم ورزش كنند؟

بسمه تعالى: از اين كار اجتناب كنند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 364

تماشاى ورزش زنان

سؤال 1130. آيا تماشاى فيلم ورزش و مسابقه ى زنان جايز است؟

بسمه تعالى: نگاه كردن به چنين فيلم هايى چون موجب تحريك شهوت و خوف وقوع در گناه است، جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 364

ورزش زنان با مردان

سؤال 1131. ورزش زنان و مردان نامحرم به صورت مشترك چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 364

بيليارد

سؤال 1132. آيا بازى بيليارد، قمار است؟ آيا ساختن باشگاه براى بازى بيليارد جايزاست؟

بسمه تعالى: بيليارد در بسيارى از كشورها به عنوان آلت قمار به كار مى رود، ولى در برخى ديگر، وسيله ى ورزش است. مادامى كه در جوامع بشرى از آلت قمار بيرون نيامده است بازى با آن، خواه به صورت بُرد و باخت، خواه بدون آن، جايز نيست. طبعاً ساختن باشگاه ها به اين منظور همين حكم را دارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 365

روزه نگرفتن ورزشكار

سؤال 1133. با توجه به اهميت حضور ورزشكاران ايرانى در خارج از كشور، اگر يقين داشته باشند كه ده روز در مكانى مى مانند آيا مى توانند براى تقويت بنيه ى بدنى روزه نگيرند؟

بسمه تعالى: هرگاه يقين دارند كه ده روز در آن مكان خواهند ماند، روزه واجب است; مگر اين كه از اول قصد كنند كه در ظرف آن ده روز به مقدار مسافت شرعى مسافرت خواهند رفت يا بعداً تصميم بگيرند كه مسافرت كنند و برگردند و كافى است كه به ميزان چهار فرسخ شرعى از آخرين نقطه ى محل اقامت بيرون بروند و برگردند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 365

نماز ورزشكار

سؤال 1134. آيا نماز و روزه ى ورزشكاران كه به سفرهاى خارجى يا داخلى مى روند، حكم نماز و روزه ى مسافر را دارد؟

بسمه تعالى: حكم نماز و روزه آنان مانند ديگران است. هرگاه ده روز در وطن مى مانند و سفر مى كنند، نمازشان قصر است و روزه را بايد افطار كنند و اگر به طور مرتب در هر هفته يا در هر ده روز دو روز آن به سفر مى روند و اين كار دو ماه ادامه پيدا مى كند، نماز آنها تمام است و روزه را بايد بگيرند. البته در سفر اول حكم مسافر را دارند و در سفر دوم احتياط كنند(نماز را هم تمام و هم شكسته بخوانند) و در سفر سوم نماز تمام است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 365

دوچرخه سوارى بانوان

سؤال 1135. ورزش بانوان خصوصاً موتور و دوچرخه سوارى در محافل عمومى چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: اين قبيل كارها زمينه ساز گسترش گناه در جامعه است، از آن اجتناب شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 366

ورزش در مساجد

سؤال 1136. آيا ورزش در مساجد و حسينيه ها جايز است؟

بسمه تعالى: بايد بر طبق وقف نامه عمل شود و شئون مسجد و حسينيه رعايت شود. مسلماً نوع مساجد و حسينيه ها براى ورزش آمادگى ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 366

مسابقه زن و داور مرد

سؤال 1137. اگر در مسابقات بانوان، داور و متخصص و مربّى زن نباشد، آيا مى توان از مربى و داور مرد استفاده نمود؟

بسمه تعالى: جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 366

گرفتن جايزه به شكل شانسى

سؤال 1138. دستگاهى با انداختن سكه اى مى چرخد و سكه در مقابل جايزه هايى قرار مى گيرد. آيا اين نوع بازى و برنده شدن، جايز است؟

بسمه تعالى: جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 366

مسابقه با ورزشكار صهيونيست

سؤال 1139. آيا ورزش كردن و مسابقه با صهيونيست جايز است؟

بسمه تعالى: هر نوع ورزش با آنان كه موجب تقويت آنها شود، جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 366

جوايز فدراسيون

سؤال 1140. آيا جايزه اى كه در بُرد و باخت بازى ها پرداخت مى شود، حلال است؟ آيا در صورتى كه فدراسيون جوايز را بپردازد حلال مى باشد؟

بسمه تعالى: هرگاه جايزه را شخص ثالثى بپردازد كه پولش را از طرفين مسابقه دريافت ننموده است، مانع ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 367

غذاى ورزشكار در خارج از كشور

سؤال 1141. ورزشكاران مسلمان كه به كشورهاى غير مسلمان سفر مى كنند آيا مى توانند از غذاهاى خارج از كشور استفاده كنند؟

بسمه تعالى: از ماهى و پختنى هاى غير گوشتى و غير روغن حيوانى به شرطى كه يقين به نجاست نداشته باشند، مى توانند استفاده كنند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 367

مسابقه زن با مرد

سؤال 1142. با توجه به اهميت فرهنگى، تبليغى حضور مسلمانان در مسابقات ورزشى، آيا جايز است بانوى مسلمان با حفظ حجاب، با آقايان مسابقه دهد؟

بسمه تعالى: اختلاط زن و مرد در ورزش جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 367

مدال طلا

سؤال 1143. آيا ورزشكار در صورت كسب مدال طلا مى تواند در مراسم اعطاى جوائز به مدت كوتاه آن را بر گردن بياويزد؟

بسمه تعالى: در دست كردن انگشتر طلا و بكارگيرى طلا به صورت گردنبند، گوشواره و امثال آن براى مردان حرام است. زيرا بر طبق روايات، اين زينت از آنِ زنان است، ولى انداختن مدال طلا بر گردن ورزشكار كه خودش عامل آن نيست و ديگرى عامل است و در صورتى كه پس از لحظاتى آن را بيرون آورد، به لحاظ انصراف ادله، على الظاهر حرام نيست، گرچه احتياط در اجتناب از آن است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 368

ايستادن زن قهرمان در كنار مرد

سؤال 1144. آيا ايستادن مرد يا زن قهرمان در رشته ى ورزشى، در كنار مرد يا زن نامحرم، براى اين كه از آنها عكس بگيرند، جايز است؟

بسمه تعالى: اگر در حين عكس گرفتن، زن پوشش اسلامى را رعايت كند و بدنش با نامحرم تماس پيدا نكند، اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 368

توصيه اى به ورزشكاران

سؤال 1145. به ورزشكاران توصيه اى بفرماييد تا در سفرهاى بين المللى به آن عمل كنند؟

بسمه تعالى: توصيه به ورزشكاران اين است كه در سفرهاى خود شئون اسلامى را رعايت كنند تا عملاً مبلّغ نظام اسلامى و شاهد گوياى متانت و فرهنگ اسلامى كشور باشند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 368

نقص عضو يا مرض در حين آموزش

سؤال 1146. اگر مربى ورزش در حين آموزش و در اثر آموزش نادرست، موجب نقص عضو ورزشكار يا مرضى شود، آيا ارش يا ديه برعهده ى او مى باشد؟

بسمه تعالى: هرگاه نقص در حين آموزش و به سبب اجراى دستور مربّى صورت گيرد، وى در صورت افراط و تفريط ضامن است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 368

بُكس

سؤال 1147. قبل از انقلاب شكوهمند جمهورى اسلامى، نظر مراجع عظام بر حرمت ورزش بُكس بود و اكنون اين مسابقات كمى تلطيف شده است. آيا اين ورزش جايز است؟

بسمه تعالى: حكم سابق در مورد بكس به قوت خود باقى است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 368

جايزه دادن به رشوه دهنده

سؤال 1148. اگر داور در اثر تبانى يا با رشوه، يك تيم ورزشى را برنده اعلام نمايد يا موجب برنده شدن تيمى شود، آيا جايزه ى فدراسيون يا غيره براى بازيكنان تيم برنده، حلال است؟

بسمه تعالى: اگر اموال جايزه دهنده محترم باشد، گرفتن چنين جايزه اى حرام است، چون رضايت او بر دادن جايزه، منوط به برنده واقعى است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 369

نقص عضو هنگام مسابقه

سؤال 1149. اگر هنگام مسابقه ى ورزشى يا تمرين ورزش، جراحتى يا نقص عضو براى يكى از طرفين به وجود آيد، آيا موجب ديه مى شود؟ اگر اداره ى بيمه يا فدراسيون، ديه ى آن را بپردازد، آيا ديه از وارد كننده ى جراحت ساقط مى شود؟

بسمه تعالى: چون وارد كردن اين نوع نقص ها خطاى محض نيست، ديه ى آن به عهده ى وارد كننده ى نقص است و اگر مقام ديگرى ديه را بپردازد، از وارد كننده ى نقص ساقط مى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 369

فتح قله ها و عدم قدرت بر وضو و تيمم

سؤال 1150. وظيفه ى كوهنوردانى كه براى فتح قله هاى مرتفع مى روند و به جهت سردى فوق العاده قادر به وضو و تيمم نيستند، چيست؟

بسمه تعالى: چنين سفر كه آنها را از اداى وظيفه عاجز مى سازد، جايز نيست و در صورت عدم امكان تيمم، احتياط واجب آن است كه نماز را بدون تيمم بخوانند و بعداً قضاى آن را بجا آورند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 369

بانوان و تماشاى ورزش كشتى

سؤال 1151. آيا بانوان مى توانند تمرين يا مسابقات ورزشى آقايان مثل كشتى را از تلويزيون ببينند؟

بسمه تعالى: اگر نگاه كردن، مظنه ى تحريك شهوت وخوف وقوع در معصيت باشد، جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 370

خمس جايزه ورزشكار

سؤال 1152. آيا به جوايزى كه به ورزشكاران داده مى شود خمس تعلّق مى گيرد؟

بسمه تعالى: آن جوايز هديه است و بعد از گذشت يك سال خمسى بايد خمس آن را بپردازد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 370

تشويق ورزش بانوان

سؤال 1153. تشويق و تبليغ براى گسترش ورزش بانوان چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: ورزش وسيله است، نه هدف و بايد در حد وسيله از آن استفاده و تبليغ شود و در اين قسمت بين زن و مرد فرقى نيست، مشروط بر اين كه تمام جهات شرعى رعايت شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 370

پيش بينى برنده

سؤال 1154. برخى از افراد جهت پيش بينى برخى مسابقات، جوايزى تعيين و آن را به كسانى كه پيش بينى آنان صحيح واقع شود، اعطا مى كنند. آيا گرفتن اين جوايز جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه اين قرارداد از جانب فرد مسلمان يا مؤسسه ى اسلامى باشد، گرفتن پول از آنها جايز نيست و نوعى «اكل مال به باطل» است. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 504

ورزش شبيه رقص

سؤال 1596 . آيا پاى كوبى و رقص سنّتى و ورزشهايى كه شبيه رقص است جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه عنوان رقص پيدا كند حرام است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 504

جوايز پيش بينى مسابقات

سؤال 1597 . مؤسسه اى كه مبلغى را از شركت كنندگان با نيت خيرخواهانه دريافت و مسابقه براى پيش بينى نتايج مسابقات ورزشى را برگزار مى كند و به افرادى كه پاسخ صحيح داده اند جوايزى پرداخت مى نمايد آيا اين نوع مسابقه جايز است؟

بسمه تعالى: چون نتيجه كار أكل مال به باطل است تأسيس چنين مؤسسه و نتايج آن صحيح نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 504

آموزش شطرنج

سؤال 1598 . آيا آموزش شطرنج جايز است؟

بسمه تعالى: چون شطرنج فعلاً از آلت قمار بيرون نيامده است آموزش آن جائز نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 504

شرط خريد خوراكى در صورت باخت

سؤال 1599 . با دوستانم به استخر مى رويم گاهى براى تفريح و ورزش مى گوئيم بازنده بايد براى همه بستنى بخرد آيا جايز است؟

بسمه تعالى: در هر ورزشى كه در آن برد و باخت شرط شود حرام است ولى اگر ورزش كنند و يكى ببرد و ديگرى ببازد از او بخواهند كه براى ديگران چيزى بخرد اشكالى ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره :

سؤال 1600 . روايات در رابطه با حرمت شطرنج بسيار است چگونه است كه برخى از علماء آن را حلال مى شمارند؟

بسمه تعالى: ما قائل به عدم جواز شطرنج هستيم، اما كسانى كه شطرنج را جايز شمرده اند نظر مباركشان اين است كه موضوع و ماهيتش عوض شده است و از آلات قمار بيرون آمده است و تنها اسم باقى مانده است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 505

شركت در مسابقات فرهنگى و گرفتن جايزه

سؤال 1601 . شركت در مسابقات فرهنگى يا غير فرهنگى براى اينكه جايزه بگيريم و از طرفى از شركت كنندگان پولى هم مى گيرند چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: اگر جايزه از طرف شخص ثالث يا مؤسسه اى تعيين و پرداخت شود شركت در چنين مسابقاتى مانعى ندارد ولى اگر جايزه با پول خود شركت كنندگان فراهم شود اشكال دارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 505

بازى با شرط جايزه

سؤال 1602 . بازى فوتبال و واليبال و غيره كه با شرط جايزة پولى و يا مدال از طرف دولت و يا شركت و يا سازمان و يا مسئول تيم برگزار مى گردد شركت در آن چگونه است؟

بسمه تعالى: پاسخ اين سوال از پاسخ سوال قبل معلوم شد و حاصل اين كه اگر بانى جايزه شخص و يا مؤسسه ثالثى باشد اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 506

فروش بليط ارمغان بهزيستى

سؤال 1603 . آيا بليطهايى كه به عنوان ارمغان بهزيستى يا به عنوان ديگر براى حمايت از بيماران كليوى و . . . فروخته مى شود جايز است؟

بسمه تعالى: بليطهايى كه به عنوان ارمغان بهزيستى يا به عنوان ديگر مى فروشند به شرط اينكه قرعه كشى كنند و قرعه به نام فردى درآمد جايزه بدهند كار حرامى است و اين شبيه ازلام است كه در آيه شريفه آمده است و از اين بيان حكم بليطهاى بخت آزمايى هم روشن شد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 506

بازى شطرنج كامپيوترى

سؤال 1604 . آيا بازيهاى كامپيوترى كه به صورت شطرنج يا وسيله ديگر باشد جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه بازيهاى كامپيوترى همان صورت بازى با شطرنج باشد حرام است و مابقى بازيها تا عنوان محرم بر آن منطبق نباشد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 499

ورزش

سؤال 1532 . نظر حضرت عالى درباره ورزش چيست؟

بسمه تعالى: برخى از ورزش ها در اسلام از اهميت خاصى برخوردار است مانند تيراندازى و شنا كه هدف خاصى را دنبال مى كنند و تشويق و ترغيب در اين نوع ورزش ها بسيار مفيد است. اما نبايد ورزش هدف و شغل قرار گيرد بلكه بايد وسيله تندرستى باشد و همچنين از آنچه كه به روح و جسم ضرر مى زند مانند بوكس و بداخلاقى ها جلوگيرى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 500

نظر اسلام درباره ورزش

سؤال 1533 . نظر اسلام در رابطه با ورزش چيست؟

بسمه تعالى: شكى نيست كه ورزش جسمى كه موجب حفظ سلامت مى شود شرع انور به آن دعوت كرده است اگر بدون شائبه فساد باشد. حضرت على(عليه السلام) مى فرمايد: براى مؤمن سه وقت مى باشد: وقتى با پروردگارش مناجات مى كند و زمانى براى معاش و زمانى براى لذات حلال و فقره آخر اشاره به التذاذ نفسانى دارد و ورزش مايه سلامتى تن و جان است، البته به شرطى كه از حرام و اشاعه فحشاء پيراسته باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 500

رسوخ آداب و رسوم غير اسلامى از طريق ورزش

سؤال 1534 . بعضى از رشته هاى ورزش رزمى وارداتى كه فرهنگ و آداب و رسوم غير اسلامى را با خود به كشور مى آورد وقتى آموزش داده مى شود لغات و اصطلاحات و آداب و رسوم اديان غير اسلامى هم با آنها آموزش داده مى شود، نظر شما چيست؟

بسمه تعالى: ورزش در اسلام هدف نيست بلكه وسيله اى است براى سلامتى تن و سلامتى تن مقدمه سلامتى عقل و خرد و روح است بنابراين در تمام ورزش ها چه در آموزش و چه در اجرا بايد از اسامى و مفاهيم ضد اسلامى پرهيز شود كه طبعاً نوعى تشبّه به كفار است، و به علاوه در طول زمان در روح و روان ورزشكاران رخنه مى كند، از اين جهت بايد كليه رسانه ها و كتاب ها در اين مورد از نظر يك مقام علمى و فقهى بگذرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 501

ورزش بانوان

سؤال 1535 . نظر حضرتعالى درباره ورزش بانوان و وضعيت موجود چيست؟

بسمه تعالى: نسبت به ورزش بانوان هم اكنون سهل انگارى هاى بسيارى ديده مى شود كه لازم است گفته شود:1. بايد از ورزش هايى كه منافات با حجاب زن دارد مانند اسكى، كايت سوارى در حضور مردان با لباس نامناسب و همچنين اسب دوانى و دوچرخه سوارى كه باعث تحريك جوانان و منجر به فساد خواهد شد جلوگيرى شود.2. پوشيدن لباس مردانه و حضور در مجامع بين المللى خصوصاً در هنگام مسابقات كه برخى از مواضع آنان مانند پا، ساعد و گردن توسط نامحرم ديده مى شود يا داور مرد اين مسابقات را داورى مى كند، با پوشش و حجاب منافات دارد. خلاصه آن كه از زمينه هاى فساد و گناه بايد جلوگيرى كرد كه اين كار با نظارت عالمان وارسته از حوزه هاى علميه ميسر است تا بتوانند بر طبق موازين شرعى و اخلاقى تصميم گيرنده باشند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 501

حضور زنان در ورزشگاه ها

سؤال 1536 . آيا جايز است زنان در ورزشگاه ها براى تشويق بازيگران مرد حاضر شوند؟

بسمه تعالى: ديدن چنين مناظر تحريك كننده جايز نيست . والله العالم ورزش زنان مقابل مردان

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 501

سؤال 1537 . آيا جايز است زنان در مقابل مردان با لباس ساتر بدن ورزش كنند؟

بسمه تعالى: جايز نيست چون فساد را برمى انگيزاند، حتى با لباسى كه بدن را بپوشاند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 502

ورزش لاغرى

سؤال 1538 . ورزش ايروبيك براى لاغرى خانمها حركاتى شبيه رقص دارد و با همراهى نواختن آهنگ انجام مى شود مسئولان ورزشى هم مجوز داده اند حكم مسأله چيست؟

بسمه تعالى: شنيدن آهنگ حرام است ولى حركات چون براى لاغر شدن است اشكال ندارد مشروط بر اين كه در آنجا مرد بيگانه اى نباشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 502

نگاه به ورزشكاران شنا و كشتى

سؤال 1539 . آيا جايز است به ورزشكاران شنا و كشتى كه پوشش مختصرى دارند نگاه كرد؟

بسمه تعالى: اگر فسادانگيز باشد جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 502

شنا با خواهر و پدر

سؤال 1540 . آيا جايز است برادر با پدر و خواهر بزرگ در يك مكان شنا كند؟

بسمه تعالى: فقط با پدر جايز است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 502

لباس ورزشى مشترك بين مردان و زنان

سؤال 1541 . آيا پوشيدن لباس ورزشى مشترك بين مردان و زنان جايز است؟

بسمه تعالى: اگر نامحرمى نباشد جايز است و در صورت وجود نامحرم بر زن واجب است كه پوشش كامل كه در محل خود گفته شده بپوشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 503

شورت ورزشى

سؤال 1542 . آيا پوشيدن شورت ورزشى جايز است؟

بسمه تعالى: در صورتى جايز است كه تا زانو را بپوشاند و موجب شهوت و فساد نشود، خصوصاً اگر در معرض ديد زنان باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 503

لباس ورزشى شبيه ورزشكاران غربى

سؤال 1543 . آيا جايز است براى ورزش كردن لباسى شبيه ورزشكاران غربى بپوشيم؟

بسمه تعالى: احوط اجتناب از شبيه شدن به آنان است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 503

يوگا

سؤال 1544 . ورزش يوگا از نظر اسلام چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: مكتب يوگا يك نوع تصوف است كه راه نجات را در ترك علائق مادى و توجه تام به روح از طريق مجاهدتهاى طاقت فرسا مى دانند. فلسفه يوگا معتقد است كه آفريدگار جهان ماده غير از آفريدگار جهان ارواح است و اين شرك است. اسلام راه نجات را در ترك علائق مادى نمى داند بلكه با رعايت اعتدال آنها را وسيله مؤثرى براى رسيدن به كمالات معنوى مى شمرد. اسلام دوگانه پرستى و رياضتهاى شاق را مردود مى شناسد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 503

سؤال 1545 . آيا ورزش در روز و ماه محرم جايز است؟

بسمه تعالى: سزاوار است شيعه در عزاى سيدالشهداء(عليه السلام) شركت كند، آيا صحيح است كه شيعه در قلبش و رگهايش حب اهل بيت(عليهم السلام) باشد ولى مجالس عزا را رها كند و مشغول بازى شود؟ والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 504

صداى حرام در ورزشگاه ها

سؤال 1546 . آيا جايز است براى تماشاى ورزشكاران به محلى برويم كه صداهاى حرام پخش مى كنند؟

بسمه تعالى: شركت در مكان هايى كه صداى غنا و موسيقى پخش مى شود اگر چه قصد شنيدن نشود جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 504

كلاس ورزش همراه با موسيقى

سؤال 1547 . كلاس هاى ورزشى كه در آن موسيقى پخش مى شود و براى شنيدن نشدن موسيقى از هدفن استفاده كنيم، آيا شركت در آن كلاس ها جايز است؟

بسمه تعالى: شركت در چنين مجلسى حرام است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 504

بازى براى وقت گذرانى

سؤال 1548 . آيا بازى و ورزش براى گذراندن وقت در حالى كه فايده بدنى يا فكرى ندارد جايز است؟

بسمه تعالى: بازى براى گذراندن وقت كار لغوى است ولى حرام نيست هر چند از شأن يك انسان وارسته دور است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 504

نگاه به فيلم هاى ورزشى و اتلاف وقت

سؤال 1549 . آيا جايز است هر روز فيلم هاى ورزشى را مشاهده كرد در حالى كه وقت را ضايع و از بين مى برد؟

بسمه تعالى: اگر به واجبات ضرر نزند مانعى ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 505

خطر مرگ در برخى از ورزش ها

سؤال 1550 . آيا ورزشى كه خطر مرگ را به همراه دارد جايز است؟

بسمه تعالى: اگر جان انسان در معرض خطر باشد جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 505

خروس بازى

سؤال 1551 . آيا انداختن خروس به جنگ يكديگر با رضايت صاحب حيوان جايز است؟

بسمه تعالى: جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 505

تأمين جايزه فوتبال از متقاضيان شركت در مسابقه

سؤال 1552 . اگر از متقاضيان شركت در مسابقه فوتبال مبلغى دريافت شود و به تيم برنده داده شود آيا اهداء جايزه جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه متولى ورزشگاه حضور در ورزشگاه را مشروط به پرداخت مبلغى بنمايد او مى تواند مبلغ مزبور را به هر تيمى كه بخواهد بپردازد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 505

بازى كامپيوترى اسب دوانى

سؤال 1553 . بازى كامپيوترى توليد شده كه طبق ضوابط اسب دوانى مسابقه مى دهند آيا شرط بندى در آن اشكال دارد؟

بسمه تعالى: اگر اسلام مسأله اسب دوانى و امثال آن را تجويز كرده است و حتى شرط بندى را در آن پذيرفته است به خاطر اين است كه جوانان براى دفاع از كشور آماده باشند و اين هدف در موردى كه شما نوشته ايد عملى نيست بلكه يك نوع بازى و سرگرمى است وشرط بندى در آن حرام است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 506

شرط بندى تماشاچيان در اسب دوانى

سؤال 1554 . در سواركارى و اسب دوانى شرط بندى تماشاچيان روى اسبهاى برنده به شكل هاى مختلف و رد و بدل كردن پول چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: شرط بندى از آنِ سواركاران است آنها مى توانند شرط بندى كنند و ملزم به پرداخت باشند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 506

شرط بندى در فضاى مجازى

سؤال 1555 . پيش بينى مسابقات ورزشى و شرط بندى آن در فضاى مجازى چه حكمى دارد آيا تعزيز هم دارد؟

بسمه تعالى: اين نوع شرط بندى اكل مال به باطل است ولى مادامى كه به شرط عمل نكرده قابل تعزير نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 506

شرط بندى بدون بازى

سؤال 1556 . گروهى با هم شرط مى كنند كه قرعه به نام هر كه افتاد براى ديگران چيزى بخرد، آيا اين قمار است؟ با فرض اين كه بازى در كار نيست؟

بسمه تعالى: اگر به صورت وعده باشد و در انجام وعده و خلاف آن مختار باشد اشكالى ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 506

نرد بدون برد و باخت

سؤال 1557 . بازى با نرد در زمان ما بدون برد و باخت چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: بازى با نرد ولو برد و باخت نباشد حرام است. والله العالم