فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 313

خريد برخى از فيلم هاى فاسد

سؤال 966. سبب حرام بودن ديدن يا خريد و فروش برخى از فيلم ها و نشريه ها چيست؟

بسمه تعالى: درباره ى سبب حرمت فيلم ها و نشريه ها به صورت كلى مى توان گفت: 1. سبب انحراف در عقيده و باورهاى دينى مى شود; 2. مايه ى فساد اخلاق و وقوع در معصيت مى گردد; 3. انسان هاى محترم مورد اهانت و تهمت قرار مى گيرند. در عين حال ممكن است برخى از فيلم ها ويژگى ديگرى داشته باشد كه سبب تحريمش شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 314

نگاه زن به بدن ورزشكار

سؤال 967. آيا نگاه بدون ريبه زنان به بدن ورزشكاران مرد از تلويزيون و يا به طور مستقيم جايز است؟

بسمه تعالى: نگاه مستقيم و رو در رو به مواردى از بدن مردان كه معمولاً مى پوشانند، جايز نيست و نيز نگاه از تلويزيون، در صورتى كه مظنه ى تحريك شهوت و وقوع در معصيت باشد جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 314

نگاه به مجرى زن

سؤال 968. آيا نگاه كردن به صورت زنان مجرى از طريق تلويزيون كه گريم مى شوند جايز است؟

بسمه تعالى: نگاه كردن به صورت زنان مجرى از طريق تلويزيون، مانند زنان ديگر بدون قصد التذاذ و تهييج شهوت و خوف وقوع در مفسده اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 314

استفاده از ماهواره

سؤال 969. نظر حضرتعالى راجع به استفاده از برنامه هاى ماهواره چيست؟

بسمه تعالى: استفاده از برنامه هاى خبرى و علمى اشكال ندارد، ولى چون غالب برنامه هاى آن مايه ى گسترش فساد است، بايد از خريد و فروش آن و همچنين از بهره گيرى از آن اجتناب نمود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 315

اجرت ترميم بكارت

سؤال 970. برخى از دخترها به علّت اشتباه، بكارت آنها از بين مى رود و به جهت حفظ آبرو، توسط پزشك ترميم مى شود. آيا اجرت ترميم بكارت براى پزشك حلال است؟

بسمه تعالى: اجرت ترميم بكارت براى پزشك حلال است، ولى چون ترميم آن ملازم با ارتكاب حرام است، اقدام به اين كار حرام خواهد بود، مگر اين كه عقد موقت باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 315

نگاه به بدن زنان اهل كتاب

سؤال 971. حكم نگاه كردن بدون قصد لذت، به آن قسمت از بدنِ زنان اهل كتاب كه غالباً آن را نمى پوشانند چيست؟

بسمه تعالى: نگاه كردن به مواضعى از بدن زنان اهل كتاب كه غالباً نمى پوشانند بدون شهوت و ريبه و خوف وقوع در حرام، جايز است و در اين مورد بين زنان اهل كتاب و پيروان اديان ديگر فرقى نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 315

نگاه به عكس زنان كافر

سؤال 972. آيا نگاه به عكس زنان كافر كه پوشش كافى ندارند جايز است؟

بسمه تعالى: به مواضعى كه معمولاً زنان كافر نيز مى پوشانند نبايد نگاه كرد، ولى نگاه به عكس جاهايى از بدن آنها كه معمولاً فاقد پوشش است، در صورتى كه موجب تهييج شهوت و وقوع انسان در معصيت نباشد اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 316

نگاه به عكس برهنه همسر

سؤال 973. زن و شوهرى از همديگر فيلم يا عكس برهنه گرفته اند. آيا مى توانند عكس و فيلم را بدون قصد استمناء نگاه كنند؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 316

نگاه به عكس زنى كه مرده

سؤال 974. آيا مى توان به عكس زن نامحرمى كه مرده است و او را مى شناسيم و موهاى او پيدا است نگاه كرد؟

بسمه تعالى: هرگاه قصد التذاذ يا خوف وقوع در گناه نبوده و مخالف با شئون ميت نباشد، مانعى ندارد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 398

نگاه به زن مسلمان از تلويزيون

سؤال 1262 . نگاه به زن مسلمان از طريق تلويزيون به صورت پخش مستقيم يا ضبط شده و نيز نگاه به زن غير مسلمان جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه نگاه به زنان نامحرم باعث فتنه و ارتكاب گناه و تلذذ باشد حرام است و در اين صورت بين مسلمان و غير مسلمان فرقى نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 398

ظاهر كردن عكس و فيلم توسط عكاس مرد

سؤال 1263 . آيا جايز است فيلمهاى عروسى خود را توسط شوهرم براى چاپ به عكاسى مرد بدهم؟

بسمه تعالى: هرگاه ظاهر كردن فيلم براى عكاس مايه ريبه و فساد نباشد و زن را نيز نشناسد در اين صورت اشكال ندارد و مسلماً عكاس جوان براى اين كار صلاحيت ندارد بنابراين شاسيته است اين نوع فيلمها را به عكاسى زن بدهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 399

نگاه كردن به فيلم زن مسلمان

سؤال 1264 . آيا نگاه كردن به فيلمهاى خارجى كه بازيگر زن مسلمان بدون حجاب در آن بازى مى كند جايز است؟

بسمه تعالى: در صورتى كه شناخته شده نباشد و مايه تحريك شهوت و فساد اخلاقى نباشد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 399

استحمام معلول ذهنى به وسيله جنس مخالف

سؤال 1265 . آيا استحمام و تعويض معلول ذهنى توسط مدديار زن جايزاست؟

بسمه تعالى: بايد استحمام توسط همجنس باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 399

رعايت حجاب از سوى معلول ذهنى

سؤال 1266 . آيا رعايت حجاب در برابر معلولين ذهنى لازم است؟

بسمه تعالى: اگر معلوليت ذهنى آنها به حدّى برسد كه مكلف نباشند ، حفظ حجاب لازم نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 399

استخدام و معاينه تمام بدن

سؤال 1267 . آيا نهاد يا سازمانى مى تواند جهت احراز سلامتى جسمى و روحى داوطلبِ استخدام، اندام مردان و عورت آنها را معاينه نموده تا در صورت سلامت استخدام كند؟

بسمه تعالى: در صورت ضرورت و انحصار آزمايش به انجام اين كار، از طريق آينه و غيره انجام شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 399

چهره زنان در صفحه اينترنت

سؤال 1268 . گاهى در مراجعه به برخى از صفحات اينترنتى با تصوير چهره زنان اجنبى مواجه مى شويم نظر شريف شما در اين مورد چيست؟

بسمه تعالى: اگر موجب فساد و تحريك نباشد و به صورت اتفاقى باشد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 400

سؤال 1269 . قصد دارم با دخترى ازدواج نمايم آيا مى توانم چند مرتبه به او نگاه كنم؟

بسمه تعالى: تا آنجا كه به عنوان تصميم گيرى و گزينش انجام بگيرد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 400

نگاه به بدن نامحرم از طريق تلويزيون

سؤال 1270 . آيا نگاه كردن به بدن نامحرم كه در فيلمهاى تلويزيون و ماهواره و . . . نشان داده مى شود جايز است؟

بسمه تعالى: نگاه موجب تلذذ و ريبه و نگاهى كه خوف فساد در آن هست حرام است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 400

نگاه به زن بدون اختيار

سؤال 1271 . زنان حجاب را در اماكن عمومى به شكل كامل رعايت مى كنند و گاهى بدون اختيار به آنان نگاه مى كنيم وظيفه ما چيست؟

بسمه تعالى: در حد امكان بايد از نگاه كردن خوددارى كند و نگاه اتفاقى و خارج از اختيار اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 400

نگاه دانش آموز دختر به معلم مرد و بالعكس

سؤال 1272 . نگاه دانش آموز دختر به روى معلم مرد و بالعكس، همچنين نگريستن زنان اجتماعات به روى خطيب و سخنران چطور است؟

بسمه تعالى: به مقدار متعارف كه در ميان مسلمانان رايج است ، اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 401

شعر خواندن زن و شنيدن آن

سؤال 1273 . استماع صداى زن بيگانه كه شعر مى خواند بدون ريبه، اگر احياناً حال معنوى در مستمع ايجاد كند شرعاً جايز است؟

بسمه تعالى: اگر صداى او مايه ريبه نباشد اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 401

دست دادن به زن اجنبى

سؤال 1274 . دست دادن به زن اجنبى در صورتيكه وسيله جذب و تاليف گردد و دست ندادن موجب وهن و نفرت شود (دركشورهاى غير اسلامى)از نظر حضرت عالى چه صورت دارد؟

بسمه تعالى: دست دادن به زن اجنبى مطلقاً حرام است و دست ندادن هرگز مايه نفرت نمى شود بايد به طرف تفهيم كنند كه در دين اسلام اين كار جايز نيست ولى در عين حال مى تواند با دستكش دست بدهد به شرط اين كه دست طرف را فشار ندهد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 401

نگاه به عضو جدا شده زن

سؤال 1275 . نگاه كردن و لمس نمودن عضو مبان (عضو گوشتى همراه با استخوان ) از جسد زن مرده بلحاظ شرعى چيست؟ آيا حكم تمام جسد را دارد؟ از قبيل موى سر، دست و پا و غيره.

بسمه تعالى: اگر مايه ريبه و گناه نباشد اشكالى ندارد.والله العالم