فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 121

قضاى نماز پدرى كه حافظه اش را از دست داده

قضاى نماز و روزه پدر و مادرى كه در اواخر عمرشان به قدرى پير شده بودند كه بعضاً اشخاص نزديك و ارحام و اولاد خود را نمى شناختند و حافظه خود را از دست داده بودند بر پسر بزرگتر واجب است؟

بسمه تعالى:هرگاه اوقات نماز را تشخيص دهند نماز از آنها ساقط نيست، قهراً قضاى آن بر پسر بزرگ واجب است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 122

مقدم عصر بر ظهر و عشاء بر مغرب جاهلاً

شخصى مدتى متمادى ترتيب را در نمازهاى ظهرين و عشائين جهلاً رعايت نكرده بعدها متوجه شده است كه نماز ظهر و مغرب را بايد اوّل بجا مى آورد،آيا قضاى نمازهاى گذشته واجب است؟

بسمه تعالى:اگر در وقت مشترك خوانده و جاهل قاصر بوده نماز او صحيح است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 122

اجير گرفتن براى نماز پدر توسط پسر بزرگتر

اگر نماز يا روزه پدر بر پسر بزرگتر واجب شود آيا فقط بايد خودش بگيرد يا مى تواند اجير بگيرد؟ در موقع اجير گرفتن آيا مى تواند از اصل مال ميّت بردارد؟

بسمه تعالى:مى تواند اجير بگيرد اگر وصيت نكرده از اصل مال نمى تواند بپردازد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 122

خواندن قرآن و سپس معامله با كسى در مقابل اهداء ثواب آن

آيا نمازى كه خوانده ام و قرآنى را كه بارها صرفاً براى ثوابش ختم كرده ام و يا روزه هاى مستحبى كه گرفته ام مى توانم به كسى در ازاى مبلغى معامله كنم و يا بايد در چنين مواردى از اول قصد او را مى كردم؟

بسمه تعالى: نمى تواند معاوضه كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 122

يك نماز در مقابل نماز قضا

سؤال 389 . در سالهاى اخير حديثى را در برگه هاى كوچكى از امير مومنان عليه السلام پخش كرده اند مبنى بر اينكه هر كس اين نماز را كه چهار ركعت است به دو سلام با كيفيت ويژه اى بجا آورد اگر تعدادى نماز قضاء در ذمّه داشته و مقدار آن را نداند با خواندن اين نماز با

بسمه تعالى: اين روايت مورد پذيرش فقها نيست.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 123

ترتيب در نماز قضا

آيا براى خواندن نماز قضا ترتيب شرط است؟

بسمه تعالى: فقط ترتيب بين نمازهاى ظهر و عصر و يا مغرب و عشاء بايد رعايت شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 123

نماز قضا و فرزندان دوقلو

بچه هاى دوقلويى كه نمى دانيم كدام زودتر به دنيا آمده است، نماز قضاى پدر بر عهده كدام يك مى باشد؟

بسمه تعالى: بر هيچ كدام واجب نيست، بنابر احتياط مستحب توزيع نمايند يا قرعه بكشند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 123

فراموشى شديد

كسى حدود پنج سال دچار فراموشى شديد شده آيا نماز و روزه از وى ساقط است؟

بسمه تعالى: اگر نسبت به اوقات نماز و روزه توجه دارد و يا اگر او را توجه دهند ملتفت مى شود در اين صورت تكليف از او ساقط نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 123

وطن شرعى

سؤال 393 . وطن شرعى چيست؟

بسمه تعالى: ميزان اين است كه انسان در آن نقطه اى كه زندگى مى كند عنوان مسافر بر او منطبق نباشد بنابراين اگر انسان در منطقه اى به عنوان كارمند و يا دانشجو بنا باشد كه ماهها و يا سالها زندگى كند هرچند بعداً آنجا را ترك نمايد، آن نقطه براى آنها وطن حساب مى شود، قهراً قاطع موضوع سفر خواهد بود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 124

نماز بر روى روزنامه

آيا نماز بر روى روزنامه صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه روزنامه مشتمل بر آيات قرآن و اسماء حسنى و اسامى معصومين (عليهم السلام) باشد و شخص متوجه اين امر باشد نماز اشكال او دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 124

تفاوت روستاى محل تولد دو همسر

محل تولد همسرم در چند كيلومترى محل تولدم قرار دارد و فرزندانم متولد قم مى باشند اگر به روستاى خود بروم آيا نماز را بايد شكسته بخوانم؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال روستاى محل تولد شما در صورتى كه از آنجا اعراض نكرده ايد براى شما حكم وطن را دارد اما همسر و فرزندان شما در آن روستا در صورت عدم قصد اقامه ده روز، بايد بر اساس احكام مسافر عمل كند مگر اينكه روستاى شوهر داخل محدوده حدّ ترخيص روستاى همسر باشد و شوهر از وطن خود اعراض نكرده باشد همسر نيز در آنجا بر اساس حكم وطن خود عمل مى كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 125

احتلام پسر در سن يازده سالگى

اگر پسرى در سن يازده سالگى يكى از علائم بلوغ(احتلام) را ببيند احكام مربوط به نماز وى را بيان نمائيد؟

بسمه تعالى: بلوغ اين فرد به خاطر استعداد مزاجش زودرس بوده، از همان زمان بلوغ يعنى يازده سالگى بايد نماز بخواند و روزه بگيرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 125

اقتداء در ركعت سوم به امام جماعت كه حمد را نادرست خوانده

اگر امام جماعت حمد را اشتباه بخواند آيا مى توان در ركعت سوم و چهارم به او اقتدا كرد؟

بسمه تعالى: هرگاه سهواً غلط بخواند اقتدا اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 125

عدول از قصد ده روز در حالى كه نماز چهار ركعتى نخوانده

شخصى قصد داشت ده روز در مشهد بماند ولى عصياناً دو روز نماز نخوانده و سپس از قصدش برمى گردد و مى خواهد سه روز ديگر بماند نماز او تمام است يا شكسته؟

بسمه تعالى: نمازش شكسته است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 125

باقى ماندن اثر نيش زالو

اگر محل نيش زالو، خون باقى بماند وظيفه نمازگزار چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه شستن محل زالو حرجى نباشد بايد مانند تمام زخمها شسته شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 126

تشويق نوجوانان به نماز

در رابطه با تشويق نوجوانان به نماز چه توصيه اى مى فرمائيد؟

بسمه تعالى: براى تشويق نوجوان به نماز بايد پدر و مادر از دوران كودكى او را با نماز آشنا كنند آنگاه مدارس و مكانهاى مذهبى مانند مساجد و هيئات مذهبى; در اين زمينه تلاش كنند مثلاً كتابهايى كه درباره فوائد نماز و آثار سازنده آن چاپ شده در اختيار نوجوانان بگذارند و يا با تشكيل گروههاى سياحتى، آنها را در ضمن سياحت به نماز تشويق كنند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 126

سلام در نماز

اگر در نماز يا غير نماز، جمعى به او سلام كنند آيا مى توان با يك صيغه جمع(سلام عليكم) جواب همه را داد؟

بسمه تعالى: اگر با يك سلام عليكم قصد پاسخ گفتن به همه را داشته باشد كافى است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 126

اعراض عملى از وطن

اگر شخصى از وطن خود اعراض نكرده ولى حدود 7 سال به وطن خود مسافرت نكرده و پس از اين مدت گاهى چند روز به آنجا مى رود آيا هنوز وطن محسوب مى شود؟

بسمه تعالى: اگر احتمال بدهد كه بعدها نيز زندگى را به آنجا منتقل خواهد كرد اعراض محقق نشده است، و در صورت عدم احتمال، عملاً اعراض انجام گرفته است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 127

سلام به امام در قنوت

آيا مى توان در قنوت نماز خطاب به امام حسين (عليه السلام) سلام دهد؟

بسمه تعالى: در قنوت بايد دعا خواند، دعاهايى كه در توضيح المسائل و غيره آمده است، و از غير آن خوددارى كرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 127

همراه داشتن اموال پيدا شده در نماز

اگر شخصى چيزى را پيدا كند و قصدش اين باشد كه صاحب آن را پيدا كند و اگر آن شىء مثل عبا در حال نماز همراه وى باشد نماز وى صحيح است؟

بسمه تعالى: همراه داشتن اگر تصرف صدق نكند اشكال ندارد بنابراين از پوشيدن عبا كه نوعى تصرّف است اجتناب كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 127

ميزان در كثيرالسفر

كسى هفته اى 4 روز براى شغلش در سفر است ولى در ماه مبارك رمضان به خاطر سختى كار سفرهاى خود را به يك روز در هفته تقليل مى دهد آيا نماز و روزه او كامل است؟

بسمه تعالى: اين شخص اگر ده روز در وطن بماند و سپس در هر هفته سه بار سفر كند نماز او شكسته است . والله العالم