فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 119

قرار گرفتن اجرام آسمانى در مقابل خورشيد

اگر يكى از اجرام آسمانى همانند زهره از مقابل خورشيد رد شود و با چشم معمولى نيز مشاهده گردد ، آيا همانند خسوف و كسوف موجب نماز آيات مى شود و اگر با چشم معمولى رويت نشود با تلسكوپ مشاهده شود چطور؟

بسمه تعالى:هرگاه عبور اجرام آسمانى اثر خسوف و كسوف را به وجود آورد نماز آيات واجب مى شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 119

عدم اطلاع از زلزله و قضاى آن

آيا زلزله اى كه يك ماه قبل صورت گرفته و من امروز مطلع شده ام در ذمّه بنده تكليف نماز آيات ايجاد مى كند؟

بسمه تعالى:بايد آن را بدون تأخير بخواند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 120

خواب بودن در موقع خسوف يا كسوف

شخصى از روى تقويم ساعت خسوف يا كسوف را مى دانسته و برايش يقين حاصل شده بود و تمام ماه و يا خورشيد گرفته نشده باشد. آيا اگر موقع خسوف يا كسوف شخص در خواب باشد و بعد از باز شدن كامل بيدار شود قضايش بر او واجب مى شود؟

بسمه تعالى:اگر تمام قرص آفتاب و ماه دچار گرفتگى شود قضاى آن واجب است ، هر چند انسان در خواب باشد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 120

همزمان بودن عادت با خورشيد يا ماه گرفتگى

اگر در هنگام عادت ماهيانه، خورشيد يا ماه گرفتگى باشد آيا نماز آيات، پس از عادت قضا مى شود؟

بسمه تعالى: غير از نمازهاى يوميه را بايد قضا كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 120

انجام نماز استيجارى با دست شكسته

كسى كه براى نماز استيجارى اجير شده و بر اثر تصادف دست وى شكسته و گچ گرفته اند آيا مى تواند نماز استيجارى را بجا آورد؟

بسمه تغالى: احتياطاً تا زمان بهبودى نماز استيجارى را تأخير بياندازد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 120

نماز كسى كه قادر به ايستادن نيست

پايم در اثر تصادف شكسته و قادر به ايستادن براى نماز نيستم اكنون وظيفه ام چيست؟

بسمه تعالى: تا آنجا كه امكان دارد بايد شرايط را رعايت كند اگر ايستادن مقدور نيست نشستن بر صندلى كافى است و براى سجده اگر امكان دارد سجده كامل انجام دهد و در غير اين صورت ميزى جلوى خود قرار دهد و مهر روى آن بگذارد و سجده كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 121

خواندن دعاى فرج به عنوان تعقيبات نماز

خوادن دعاى فرج پس از نماز در حال ايستاده بهتر است يا نشسته؟

بسمه تعالى: در كتاب كافى وارد شده است كه دعاى(اللهم كن لوليك . . .)براى سلامتى امام زمان(عليه السلام) در شب 23 ماه رمضان در حال سجده و قيام و قعود و سپس در طول سال در همه حالات خوانده شود . بنابراين خواندن دعاى ياد شده پس از نماز مشمول آن قاعده كلى (همه حالات) است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 121

قضاى نماز پدر

آيا قضاى نمازهاى پدرى كه به جهت سهل انگارى قرائت نماز را غلط مى خوانده، به عهده پسر بزرگتر مى باشد يا خير؟

بسمه تعالى: نمازهايى كه بر عهده ميت است به هر سبب باشد قضاى آن بر ولى لازم است . والله العالم