فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 82

راه هاى حضور قلب در نماز

سؤال 233. راه هاى ايجاد حضور قلب در نماز را بيان فرماييد؟

بسمه تعالى: نماز را موقعى بخوانيد كه خسته نباشيد و شاغلى شما را به غير نماز متوجه نسازد و قبل از نماز نافله بجا آوريد تا به تدريج حضور قلب پيدا كنيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 82

شهادت به حضرت على(عليه السلام) در اذان

سؤال 234.يكى از استادان ما گفت سنّى ها در اذان جمله ى «الصلاة خير من النوم» را اضافه نموده اند و ما نبايد جمله ى «أشهدأنّ علياً ولى الله» را اضافه نماييم. آيا اين مطلب صحيح است؟

بسمه تعالى: اين دو با هم فرق واضحى دارند; آنها جمله ى «الصلاةُ خيرٌ مِنَ النَّومِ» راـ در ظاهر به عنوان «جزء اذان» مى گويند، ولى ما عبارت «أشهدأنّ علياً ولى الله» را به عنوان «زينت اذان» مى گوييم، نه به عنوان جزء آن. علاوه بر اين، در روايتى نقل شده است كه هر گاه به رسالت پيامبر(صلى الله عليه وآله)شهادت داديد، به ولايت على(عليه السلام)نيز شهادت بدهيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 83

تغيير قبله در زمان پيامبر

سؤال 235. در جريان تغيير قبله كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) مشغول نماز جماعت بودند، چرخيدن پيامبر(صلى الله عليه وآله) از طرف شمال به جنوب امكان پذير بود، ولى چرخيدن صفوف متعدد نمازگزاران با حركت زياد موجب بطلان نماز مى شد. لطفاً توضيح مرحمت فرماييد؟

بسمه تعالى: آن چنان كه از آيه ى شريفه استفاده مى شود يكى از حكمت هاى تغيير قبله امتحان ايمان پيروان پيامبر در آن زمان بوده است و بر اساس روايات وارد شده، (1) وحى الهى به پيامبر(صلى الله عليه وآله)ـ در حالى كه نماز مى گزارد ـ فرمان داد از بيت المقدس رو به سوى كعبه كند و به لحاظ تقابل جهت دو قبله، مردها جاى زن ها و زن هاى جاى مردها قرار گرفتند. تحقق اين امر چون به دستور خدا بود، به صحّت نماز ضرر نزد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 83

قبله فضانوردان

سؤال 236. اگر مسلمانى به فضا برود، وظيفه اش نسبت به قبله چيست؟

بسمه تعالى: در كره ماه، اگر بخواهد نماز بگزارد تمام كره زمين براى او حكم قبله را دارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 83

نماز در مكانى كه سقف آن از پول حرام ساخته شده است

سؤال 237. نماز خواندن در مسجدى كه تير آهنها و يا سقف آن با پول حرام ساخته شده است، چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: غصب بودن سقف مسجد يا تير آهن نماز را باطل نمى كند . والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 84

نماز در منزلى كه اجاره آن باطل بوده است

سؤال 238. منزلى را اجاره كرديم و پس از يك سال يا بيشتر متوجه شديم كه اجاره باطل بوده است. حكم نماز و روزه هايى كه در اين منزل خوانده شده چيست؟

بسمه تعالى: نماز و روزه ى شما صحيح است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 84

يقين به عدم طهارت در نماز سپس يقين به طهارت

سؤال 239. اگر كسى در اثناء نماز يقين كند كه طهارت ندارد و لكن نمازش را به قصد رجاء ادامه دهد و در ادامه يقين پيدا كند كه وضو دارد آيا نماز وى صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه در حال رجاء داراى قصد قربت بوده نماز او صحيح است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 84

احتمال آب كشيدن لباس نجس و نماز در آن

سؤال 240. لباس نجسم را به كسى دادم كه آب بكشد، سپس بدون سؤال از وى لباس را پوشيده و نماز گزاردم و پس از نماز متوجه شدم كه لباس را آب نكشيده است. آيا نمازم صحيح است؟

بسمه تعالى: نماز را قضا كنيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 84

لباس نجس مريض در نماز

سؤال 241. مريض يا فردى كه به عللى نمى تواند بعد از بول خود را با آب بشويد آيا مى تواند بدون شستن محل بول نماز بخواند؟

بسمه تعالى: اگر مى تواند از همسر كمك بگيرد و در غير اين صورت اگر اطمينان دارد كه تا آخر وقت نمى تواند با آب تطهير كند با همان حالت نماز بخواند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 84

نماز خواندن در زمينهايى كه بر اساس اصلاحات ارضى واگذار شده است

سؤال 242. آيا نماز گزاردن در ملكى كه در پى اصلاحات ارضى قبل از انقلاب به شخص زارع تعلق گرفته، صحيح است؟

بسمه تعالى: مادامى كه ندانيد آن مِلك، از آنِ ديگرى است مى توانيد نماز بخوانيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 85

نماز در كشور فنلاند

سؤال 243. در كشور فنلاند چند ماه از سال شب مى باشد و فقط حدود بيست دقيقه هوا كمى روشن مى شود; البته خورشيد طلوع نمى كند و چند ماه روز مى باشد و حدود نيم ساعت هوا تاريك مى باشد. وظيفه ى ما براى نماز چيست؟

بسمه تعالى: در اين گونه مناطق، حركت خورشيد به دورِ افق هميشه يكنواخت نيست; يعنى در همان 24ساعت كه يك مرتبه دور افق مى گردد، گاهى اوج مى گيرد و بالا مى آيد و گاهى پايين مى آيد و در حضيض واقع مى شود. به اين ترتيب، گاهى هوا روشن تر و گاهى كم نورتر خواهد بود. اين وضع در هر شبانه روز تكرار مى شود و اگر عكس هايى را كه از حركت آفتاب به دور افق از آن نقاط برداشته اند ملاحظه كنيد، اين موضوع به خوبى ملاحظه مى شود. ساكنان مناطق قطبى، هنگامى كه آفتاب در آسمان بالا مى آيد، آن را «روز» مى خوانند و هنگامى كه آفتاب پايين مى آيد، «شب» مى گويند. بنابراين اگر شاخصى را روى زمين نصب كنيم، هنگامى كه سايه ى آن به حداقل برسد، «ظهر» و هنگامى كه به حداكثر برسد، «نيمه شب» خواهد بود. حال اگر مقدار شب و روز نزديك ترين مناطق معتدله در آن موقع از سال را بدانيم، مثلاً بدانيم در اول تابستان روزها به طور متوسط چهارده ساعت و شب ها ده ساعت است، تكليف نمازهاى پنجگانه و روزه كاملاً روشن مى شود، امّا اوقاتى كه شب هاى طولانى دارد بايد توجه داشت كه آسمان در 24ساعت يكنواخت نيست; گاهى تاريك و گاهى كمى روشن است. در اين شب ها از وضع حركت ستارگان و فاصله ى آنها با افق و نيز از وضع تاريكى و روشنى هوا، نيمه شب و ظهر را مى توان تشخيص داد و با در نظر گرفتن مقدار متوسط شب و روز مناطق معتدله و وظايف شرعى را انجام داد.

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 86

پاره بودن چادر هنگام نماز

سؤال 244. زنى مى داند كه بعضى از قسمت هاى چادرش پاره است و موهاى او پيدا مى شود، ولى هنگام نماز فراموش كرد و بعد از نماز متوجه شد، آيا نماز او صحيح است؟

بسمه تعالى: نمازهايى كه خوانده صحيح است و براى نمازهاى بعدى چادر خود را اصلاح كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 86

شهادت ثالثه

سؤال 245. آيا شهادت ثالثه (أشهد أنّ عليّاً أميرالمؤمنين، ولى اللّه) جزء اذان است؟ و آيا در تشهد نماز مى توان عبارت مذكور را گفت؟

بسمه تعالى: شهادت ثالثه جزء اذان نيست، ولى مستحب است، زيرا در روايت وارد شده كه هر موقع به رسالت پيامبر (صلى الله عليه وآله)گواهى داديد، به ولايت اميرمؤمنان على(عليه السلام)نيز گواهى دهيد، ولى از گفتن آن در تشهد نماز خوددارى گردد و نماز فريضه است و بايد به همان نحوى كه معصومين فرموده اند، انجام شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 86

ذكر در حين قيام

سؤال 246. اگر در موقع برخاستن به جاى جمله«بحول الله وقوته» بگويد«يا حىّ يا قيوم» نماز وى صحيح است؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 86

نماز صبح

سؤال 247. نماز صبح چه زمانى اقامه مى شود؟

بسمه تعالى: وقت نماز صبح پس از طلوع فجر صادق است و بر اساس تحقيق برخى از افراد موثق، احتياط اين است كه 21دقيقه پس از آغاز اذان صدا و سيما، نماز صبح را برگزار كنيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 87

حكم ترك موقت نماز

سؤال 248. شخصى چند روز نماز مى گزارد و چند روز آن را ترك مى كند. آيا او جزء بى نمازان است؟

بسمه تعالى: فرد مزبور در شمار كسانى است كه نماز را سبك مى شمارند و مشمول آيه(الّذين هُمْ عَن صلاتهم ساهون)( )است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 87

قنوت به زبان غير عربى

سؤال 249. آيا در قنوت نماز واجب مى توان به زبانى غير از زبان عربى از خداوند حاجت طلبيد؟

بسمه تعالى: احتياطاً فقط به زبان عربى باشد و از ادعيه ى قرآنى استفاده شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 87

بيرون آوردن موبايل در نماز

سؤال 250. اگر نمازگزار در حال نماز دست در جيب خود كند و موبايل خود را درآورده و باز و بسته كند، آيا اين حركت باعث بطلان نمازش مى شود؟

بسمه تعالى: مادامى كه صورت صلاتى را محو نكند(حالت نماز را به هم نزد)، اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 87

گفتن دوباره تسبيحات

سؤال 251. اگر شخصى در ركعت سوم و چهارم، تسبيحات را عمداً دوبار بگويد و تسبيح سوم را نگويد، آيا نماز وى صحيح است؟

بسمه تعالى: تسبيحات اربعه احتياطاً بايد سه بار گفته شود و اكتفا بر يك يا دو بار بر خلاف احتياط است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 88

سجده بر فرش در مسجدالحرام

سؤال 252. آيا سجده بر فرشِ مسجدالحرام و مسجدالنبى(صلى الله عليه وآله) در نمازهاى واجب و مستحب جايز است؟

بسمه تعالى: تا مى تـوانيد جـايى را بـراى نمـاز انتخـاب كنيد كـه سنـگ فـرش باشـد و اگـر چنين جـايى نبـود، نمـاز برگزار شده را احتياطاً اعاده كنيد . والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 88

عدول از نماز واجب به قضا يا مستحبى

سؤال 253. كسى كه مشغول خواندن نماز عشا است، آيا مى تواند به نماز قضا يا مستحبى عدول كند و نماز عشا را برگزار كند؟

بسمه تعالى: قطع نماز واجب بدون عذر جايز نيست. والله العالم .

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 88

اقتدا كردن نماز طواف به نماز يوميه

سؤال 254. اگر كسى نماز طواف را به نماز يوميه اقتدا نمايد آيا نماز طواف او صحيح است؟

بسمه تعالى: در صورت اقتدا، به آن اكتفا نكند و خود نيز نماز طواف را به صورت فرادى به جاى آورد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 88

شكستن نماز مستحبى

سؤال 255. شكستن نماز مستحبى بدون عذر جايز است؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 88

عدول از نماز مستحب به واجب

سؤال 256. آيا مى توان نيّت نماز را از مستحب به واجب تغيير دهيم؟

بسمه تعالى: تغيير نيت از نافله به واجب و بالعكس جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 89

نماز قضا را نشسته مى خوانم

سؤال 257. نمازهاى يوميه را ايستاده به جا مى آورم، ولى براى نمازهاى قضا به خاطر درد كمر و زانو، سجده ها را بر روى ميز انجام مى دهم. آيا اين نماز صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر اقامه ى نماز قضا به حالت ايستاده براى شما حرجى باشد، به صورتى كه توانايى داريد انجام دهيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 89

مانع بين پيشانى و مهر

سؤال 258. شخصى پس از برداشتن سر از سجده متوجه شد كه بين پيشانى و مهر، يك چيزى حائلى بوده است، وظيفه چيست؟

بسمه تعالى: نماز او صحيح است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 89

اگر در حال سجده انگشت دستها بر روى زمين نباشد

سؤال 259. اگر كسى به هنگام سجده كف دست ها را روى زمين بگذارد، ولى انگشتانش بر روى زمين نباشد، آيا سجده اش صحيح است؟

بسمه تعالى: در حال سجده بايد انگشتان را نيز روى زمين بگذارد و لفظ «كف دست» در زبان فارسى غير از «كف» در لغت عرب است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 89

وضو و تيمم كسى كه چشم را عمل كرده

سؤال 260. شخصى چشمش را عمل جراحى كرده و پزشك معالج دستور داده است كه سر را تكان ندهد وضوء و تيمم هم انجام ندهد. وظيفه اش راجع به نماز چيست؟

بسمه تعالى: به همان حالت نماز بخواند و بعداً قضا نمايد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 89

كيفيت تشهد نماز

سؤال 261. آيا خواندن تشهد نماز بر طبق روايت ابوبصير كه از امام صادق(عليه السلام)بدين صورت نقل كرده اند: «بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء كلّها لله. أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيراً ونذيراً،

بسمه تعالى: نماز يكى از پايه هاى عملى دين، وسيله ى ارتباط بنده با خداست و بايد آن را به همان نحوى كه قرن به قرن به دست ما رسيده است به جا آورد و از افزودن چيزى بر آن، هر چند در برخى از روايات وارد شده باشد، خوددارى نمود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 90

اقامه نماز جمعه در كشور خارجى

سؤال 262. من و عده اى از مؤمنين در كشور كويت ساكن هستيم و خواستار برپايى نماز جمعه مى باشيم، لطفاً نظر حضرتعالى راجع به اقامه نماز جمعه را اعلام فرماييد؟

بسمه تعالى: نماز جمعه يكى از مهم ترين فرائض دينى است كه خداوند در قرآن واجب نموده و پيامبر و خلفاء معصومش بر آن ترغيب نموده اند و شروطى دارد كه در كتب فقهى ذكر شده است پس اگر تمامى شروط جمع شود بر مؤمنين واجب مى شود; كه يكى از آن شرايط اين است كه امام جمعه يا مجتهد باشد و يا از طرف مجتهد جامع الشرايط منصوب شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 90

نماز جماعت در طبقات دوم و سوم

سؤال 263. آيا خواندن نماز جماعت در طبقه دوم و سوم مسجدالحرام در حالى كه امام جماعت در طبقه همكف مى باشد صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى: در طبقه دوم اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 91

امام جماعت شدن كسى كه يكى از اعضاى او قطع شده

سؤال 264. آيا كسى كه يكى از اعضاى هفتگانه قطع شده باشد مى تواند امام جماعت شود؟

بسمه تعالى: اقتدا به معذور در سه مورد جايز است: 1. موقعى كه امام با تيمم وارد نماز شود. 2. وضوى امام جبيره اى باشد، 3. نشسته بر نشسته اقتدا كند. در غير اين سه مورد فرد معذور، چه در وضو و چه در نماز نمى تواند امامت كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 91

اقتدا به امام جماعت در مسجدين

سؤال 265. آيا اقتدا به امام مسجدالحرام و يا مسجدالنبى از نماز واجب كفايت مى كند؟

بسمه تعالى: در صورت انعقاد نماز جماعت در زمان حضور زائر در مسجدين در نماز جماعت شركت كند و احتياطاً اعاده كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 91

تأخير از امام جماعت

سؤال 266. اگر گفتن سه بار ذكر سبحان الله در ركوع باعث شود كه از امام جماعت عقب بيفتد آيا مى تواند به گفتن يك بار اكتفاء كند؟

بسمه تعالى: مى تواند قصد فرادى كند و مى تواند به تبعيت خود ادامه دهد و اين مقدار تأخير مضر نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 91

اعاده نماز عصر با جماعت

سؤال 267. آيا نماز عصرى را كه فرادى خوانده است مى تواند به نماز ظهرى كه امام جماعت مى خواند اعاده نمايد؟

بسمه تعالى: هر نمازى را كه انسان فرادى برگزار كرده، مى تواند با جماعت اعاده كند و تطابق بين نماز امام و مأموم معتبر نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 92

دادن حق الزحمه به امام جماعت

سؤال 268. آيا پرداخت حق الزحمه به امام جماعت براى اقامه نماز جماعت جايز است؟

بسمه تعالى: پرداخت وجه به عنوان هزينه رفت و آمد يا تأمين زندگى او(نه به عنوان اجرت) مانعى ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 92

فاصله شدن پرده كركره بين صفوف مردان و زنان

سؤال 269. اگر بين صفوف مردان و زنان در نماز جماعت پرده كركره فاصله شود آيا نماز جماعت آنان صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر زنان بتوانند از امام جماعت در تمام حالات نماز متابعت و پيروى كنند اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 92

اقتداء به امام جماعتى كه نماز وى طبق نظر مرجعش صحيح نيست

سؤال 270. اگـر نمـاز امـام جمـاعت بر طبـق نظـر مرجـع تقليـد وى باطل باشد ولى نماز او بر طبق نظر مرجع تقليد مأموم صحيح باشد آيا مأموم مى تـواند بـه امام اقتدا كند؟

بسمه تعالى: هرگاه آن شخص يقين به بطلان نماز خود ندارد و نماز از نظر مأموم صحيح است، اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 92

خواندن تشهد در حال تجافى در ركعت اول

سؤال 271. كسى كه در ركعت دوم به نماز جماعت رسيده و اقتدا كرده و پس از سجده به حالت تجافى نشسته است، آيا بر او جايز است كه تشهد بگويد؟

بسمه تعالى: مستحب است همراه امامت تشهد را بخواند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 93

اقتداء به جماعت در سلام

سؤال 273. اگر مأموم در سلام آخر به نماز جماعت برسد، آيا مى تواند اقتدا كند و به ثواب جماعت برسد؟

بسمه تعالى: در موقع خواندن تشهد مى تواند ملحق شود، نه سلام آخر. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 93

نرسيدن مأموم به ركوع

سؤال 274. شخصى در نماز جماعت، بعد از گفتن تكبيرة الاحرام به ركوع رفت، ولى قبل از رسيدن به حد ركوع، امام جماعت سر از ركوع برداشت، آيا نماز اين شخص به جماعت صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه مأموم در حال قيام باشد و امام سر از ركوع بردارد، مأموم مى تواند به طور فُرادا به نماز خود ادامه دهد. همچنين اگر در حال خم شدن به ركوع و قبل از رسيدن به حد ركوع، امام سر از ركوع بردارد، مأموم مى تواند به ركوع نرود و به حال قيام برگردد و نماز را به طور فرادا ادامه دهد، امّا اگر مأموم به حد ركوع برسد در حالى كه امام از ركوع سر برداشته يا در حال سر برداشتن از ركوع باشد، نماز مأموم باطل است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 94

اشتباه امام جماعت در اذكار واجب

سؤال 275. اگر امام جماعت، حمد و سوره و يا اذكار واجب مانند ذكر ركوع و سجده را غلط مى خواند، مى توان به او اقتدا كرد؟

بسمه تعالى: جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 94

استراحت كاركنان در وقت نماز و خواندن نماز در ساعات كارى

سؤال 276. در وقت ظهر شرعى وقتى را براى نماز جماعت در اول وقت تعيين كرده اند، لكن برخى از كاركنان اداره در اين زمان استراحت مى كنند و در بين ديگر ساعات كارى به نمازخانه رفته و نماز برگزار مى كنند، فتواى مبارك چيست؟

بسمه تعالى: در اين صورت، آن مقدار از وقت را كه به نماز مى پردازد، نمى تواند جزء وقت ادارى حساب كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 94

توصيه به ائمه جماعت

سؤال 277. توصيه شما به ائمه ى جمعه چيست؟

بسمه تعالى: نماز جمعه نماز عبادى و سياسى است و امام بايد در يكى از خطبه ها اوضاع اجتماعى و مشكلات مسلمانان و راهكار آنها را مطرح كند و توصيه اين است امامان جمعه بايد مطالعه كنند و علاوه بر بهره گيرى از كتاب خدا و سنت پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله) و احاديث پيشوايان معصوم(عليهم السلام)، از دانش روز و افكار دانشمندان آگاه باشند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 94

علت قصر نماز مسافر

سؤال 278. در آيه اى از قرآن كريم كه مى فرمايد:(وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا...)( )، قصر نماز منحصر به حالت خوف شده است. آيا رواياتى كه قصر را اعم از خوف در سفر مى داند، مخالف اين آيه نيست؟

بسمه تعالى: در كتاب الانصاف پاسخ اين سؤال را به طور گسترده، بيان كرده ايم. آنچه از آيه ى مزبور استفاده مى شود تقصير در حالت سفر همراه با خوف است، نه تنها حالت خوف; به گواه اين كه مى گويد:(إذا ضربتم فى الأرض...) و در آيه 103 مى فرمايد:(فإذا اطمئننتم...)كنايه از اين كه هرگاه در وطن قرار گرفتيد; اما سنت پيامبر اين حكم را توسعه داده، حتى يكى از اصحاب اين سؤال را از پيامبر پرسيد كه حضرت فرمود: هديه اى است از جانب خدا به امت من كه چه حال خوف و چه در حال غير خوف نماز را به صورت قصر بخوانند و توسعه حكم بيان شده در آيه، مخالفت با مفاد آيه شمرده نمى شود. گذشته بر اين در عصر رسول خدا غالب سفرها همراه با خوف بود و اين از قبيل قيد غالب است كه فاقد مفهوم مى باشد; مانند آيه ى (وربائبكم اللاتى فى حجوركم)، در حالى كه حرمت ربيبه مشروط به حضور در خانه ى شوهر نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 95

رسيدن مسافر به وطن و قضا شدن نماز

سؤال 279. كسى هنگام ظهر در سفر بوده است و زمانى كه به وطن مى رسد عمداً يا به جهت فراموشى نماز ظهر و عصر را نمى خواند آيا قضاى نماز را بايد به صورت قصر بخواند يا كامل؟

بسمه تعالى: بايد نماز را به صورت تمام قضا كند ميزان هميشه آخر وقت است كه از او فوت مى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 95

نماز افراد نظامى

سؤال 280. وظيفه افراد نظامى كه از شهرى به شهر ديگر منتقل مى شوند و معلوم نيست چند سال در يك شهر مى مانند در مورد نماز و روزه چيست؟

بسمه تعالى: نماز چنين افرادى كه مى دانند مدت بسيار مديدى مثلاً دو سال يا بيشتر در نقطه اى مى مانند، تمام است و همچنين بايد روزه را بگيرند و در حقيقت چنين مكانى براى آنها وطن دوم حساب مى شود و اگر سفر شرعى كردند پس از بازگشت نياز به قصد اقامت ندارند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 96

نماز در مدت سربازى

سؤال 281. آيا در مورد سرباز آموزشى (2ماهه) با سرباز دائمى در رابطه با نماز و روزه تفاوتى وجود دارد؟

بسمه تعالى: سرباز وظيفه دو ماهه، بايد قصد اقامه كند ولى وظيفه دائمى مستقر در يك مكان چنين نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 96

لباس نجس سرباز

سؤال 282. سربازى كه تنها يك لباس دارد و آن هم نجس شود و وقت كافى براى آب كشيدن لباس نباشد وظيفه اش در مورد نماز چيست؟

بسمه تعالى: با كم كردن لباس نجس به اندازه امكان، با همان نماز بخواند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 97

نماز همسر و فرزندان در وطن دوم شوهر

سؤال 283. اينجانب در وطن اول و دوم طبق فتواى مرجع تقليد خود نماز را تمام مى خوانم، آيا همسر و فرزندان من نيز در وطن دوم تابع من مى باشند؟

بسمه تعالى: همسر و فرزندان شما در وطنى كه فعلاً زندگى مى كنيد و فرزندان در آن متولد شده اند تمام مى خوانند اما وطن ديگر كه اين ملاك براى آنها نيست يعنى براى شما وطن بوده نه براى آنها فقط شما بايد تمام بخوانيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 97

سجده بر موزائيك و سيمان

سؤال 284. آيا سجده بر موزائيك و سيمان جايز است؟

بسمه تعالى: احتياط آن است كه فقط بر موزائيك و سيمان سجده نكند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 97

نماز در لباس نجس در حال غفلت

سؤال 285. شخصى لباس نجسى را به كسى داده كه بشويد و لكن بدون سؤال از وى و به اعتقاد به اين كه لباس را شسته است لباس را پوشيده و نماز خوانده و سپس فهميده كه هنوز لباس نجس است حكم نماز او چيست؟

بسمه تعالى: نماز را قضا كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 97

قضاى نماز پدر و مادرى كه عمداً آن را ترك كرده اند

سؤال 286. اگر پدر و مادرى عمداً نماز و روزه انجام نداده باشند آيا قضاى آنها بر فرزند بزرگتر واجب است؟

بسمه تعالى: احتياطاً قضا كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 97

وجود حائل بين صفوف مردان و زنان

سؤال 287. اگر بين صفوف مردان و صفوف زنان حائلى مثل ديوار باشد نماز جماعت صحيح است؟

بسمه تعالى: شرط صحت نماز زنان با جماعت اين است كه با امام وحدت مكان داشته باشند، پس حائل بايد پرده يا مانند آن باشد، بنابراين حائلى مانند ديوار يا شيشه مايه بطلان نماز جماعت مى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 97

نماز راننده در سفرهاى مربوط به رانندگى

سؤال 288. اگر راننده براى انجام امورى از قبيل تعويض پلاك، بيمه كردن و... سفرهايى داشته باشد حكم نماز او چگونه است؟

بسمه تعالى: در همان سفر نيز حكم كثيرالسفر دارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 98

نماز سرباز

سؤال 289. افرادى كه مشغول خدمت سربازى مى باشند، به مدت چند ماه، هر شب يا هر هفته به محل سكونت خود و يا به خانه ى اقوام مسافرت مى كنند. وظيفه شان نسبت به نماز چيست؟

بسمه تعالى: اين افراد حكم كثيرالسفر را دارند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 98

همراه شدن با كاروانى كه قصد اقامه كرده است

سؤال 290. به همراه كاروانى به مشهد رفتم و در ذهنم بود كه اگر قرار شد كاروان ده روز بماند، من نيز تبعيت كنم، ولى غفلت كردم و پس از چند روز كه پرسيدم، متوجه شدم كاروان از همان روز ورود، تصميم گرفته ده روز بماند. وظيفه ام نسبت به روزهاى باقيمانده چيست؟

بسمه تعالى: ظاهراً نيت شما اين بوده كه بر طبق اقامت كاروان در مشهد بمانيد و قصد عشره به صورت اجمالى داشته ايد. در اين صورت نمازهاى خود را تمام برگزار و نمازهاى قبلى را هم اگر به صورت قصر بوده، قضا كنيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 98

حد ترخص در شهرهاى بزرگ

سؤال 291. حد ترخص شهرهاى بزرگ مثل تهران چگونه محاسبه مى شود؟

بسمه تعالى: شهرهاى بزرگ اگر شهر واحدى حساب شوند حد ترخّص، جايى است كه ديوار آخرين محله ى آن شهر را نبيند و صداى اذان آن را نشنود.والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 99

كثيرالسفر و سفرهاى غير شغلى

سؤال 292. اگر كسى كه دائم السفر است، سفرى را براى زيارت يا مهمانى و امثال آن برود، تكليف نماز و روزه ى او چيست؟

بسمه تعالى: مادامى كه سفر براى او يك امر عادى است، بايد نماز خود را تمام بخواند و در اين قسمت، سفر براى كار شخصى يا مهمانى تأثيرى و فرقى ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 99

كثيرالسفر چند شغلى

سؤال 293. كسى كه داراى دو شغلِ معلمى و تجارت است و براى شغل معلمى بين قم و تهران و براى شغل دوم، بين قم و شيراز رفت و آمد مى كند، اكنون مدت يك ماه است كه براى شغل دوم (تجارت) به شيراز نرفته است. اگر بعد از مدتى به شيراز برود، آيا نماز او كامل است؟

بسمه تعالى: اگر به اقتضاى شغل، مرتب در سفر است، در سفر براى شغل دوم نيز نمازش تمام است; هر چند براى شغل دوم مدتى سفر نكرده باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 99

مشخص نبودن زمان كار در سفر

سؤال 294. اشخاصى كه كارگرند و مدت زمان كار آنها مشخص نيست; يعنى ممكن است كارى را در زمان كمتر از ده روز و گاهى بيتشر به اتمام برسانند; همچنين مكان كار آنها، گاهى كمتر از مسافت شرعى و گاهى به اندازه ى مسافت شرعى است. وظيفه ى آنها راجع به نماز و روزه چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه از اوّل بدانند كه ده روز در محلى خواهند ماند، نمازشان تمام و در صورت شك يا علم به اقامت كمتر از ده روز، نماز شكسته است. محل كار اگر كمتر از مسافت شرعى باشد، نماز و روزه ى آنها تمام است و هر موقعى كه محل كارشان در مسافت شرعى يا بيشتر باشد، مادامى كه حالت كثرت سفر شرعى به خود نگيرند، نماز شكسته خواهد بود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 100

رفتن به 15كيلومترى و سپس ادامه آن تا 50كيلومتر

سؤال 295. اگر كسى به قصد مكانى به پانزده كيلومترى وطن برود و پس از رسيدن به آن محل تصميم بگيرد كه به سفر خود تا پنجاه كيلومتر ادامه دهد. آيا نماز اين شخص در فاصله ى پانزده كيلومترى تمام است؟

بسمه تعالى: از آن موقعى كه تصميم مى گيرد به سفر ادامه دهد، نمازش شكسته است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 100

اگر فاصله بين محل خدمت و محل استراحت سفر محسوب شود

سؤال 296. گاهى به برخى افراد در محل خدمت، مأموريت داده مى شود براى انجام كارى به مدت ده روز يا بيشتر به شهرستان ديگر بروند و فاصله ى محل مأموريت با محلى كه هر شب در آن استراحت مى كنند بيش از سى كيلومتر است تكليف نماز و روزه ى اين افراد چيست؟

بسمه تعالى: افراد ياد شده در تمام مدت مسافرند و بايد نماز خود را شكسته و روزه ى خود را افطار كند.والله العالم .

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 100

سفر اول و سفر دوم بدون بازگشت به وطن

سؤال 297. معلمى كه مى خواهد در فاصله ى 25كيلومترى و پنجاه كيلومترى تدريس كند، وقتى به 25كيلومترى رسيد كه سفر اوّل او مى باشد، آيا رفتن او به نقطه ى پنجاه كيلومترى سفر دوم حساب مى شود؟

بسمـه تعـالى: هـرگاه فـرد يـاد شـده از اول قصـد داشـت كه پس از سفـر 25 كيلـومتـرى بـه نقطـه پنجـاه كيلـومتـرى نيـز بـرود، مجمـوعاً يك سفـر حسـاب مـى شـود و اگـر پس از رسيـدن بـه نقطـه ى اوّل، سفـر دوم را نيـت بكنـد، رفتـن بـه نقطـه ى پنجـاه كيلـومتـرى، سفـر دوم شمـرده مى شـود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 101

خواندن نماز تمام در مكه و مدينه

سؤال 298. آيا مسافر در مكه و مدينه مى تواند نماز را تمام به جا آورد؟

بسمه تعالى: در مسجدالحرام و مسجدالنبى(صلى الله عليه وآله) مى تواند نماز را تمام بخواند و ميان مسجد قديم و جديد در اين قسمت فرقى نيست; هر چند احتياط مستحب اين است كه فقط در بخش قديم نمازش را تمام بخواند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 101

اعراض از وطن با قصد اعراض

سؤال 299. پس از ازدواج، از شهرى كه در آن متولد و ساكن بودم به شهر ديگرى رفتم. آيا براى اعراض از وطن، «قصد» كافى است يا لفظ لازم است و بايد به زبان بياورم؟

بسمه تعالى: هرگاه تصميم قاطعانه بگيرد كه در وطن خود زندگى نكند، براى اعراض كافى است و گفتن به زبان لازم نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 101

تدريس و سفر شرعى

سؤال 300. كسى كه براى تدريس در دانشگاه يا صله رحم، مسافت شرعى را طى مى كند، آيا نماز او تمام و روزه اش صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه فردى به طور مرتب در هر هفته يا ده روز دو روز به سفر مى رود و به وطن برمى گردد و اين كار دو ماه ادامه پيدا بكند بايد نماز خود را تمام بخواند و روزه بگيرد البته در سفر اول حكم مسافر دارد و در سفر دوم احتياط كند(نماز را هم تمام و هم شكسته بخواند) و در سفر سوم، نماز او تمام است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 101

دو يا سه هفته در سال در وطن بودن

سؤال 301. شخصى از زمان كودكى به مدت چند ماهى در طول سال در شهرى مانده و آنجا وطن او بوده است و قصد داشته تا آخر عمر اين كار را ادامه دهد، ولى اكنون فقط دو يا سه هفته در آن شهر مى ماند. حال اگر اين شخص كمتر از ده روز در آن شهر بماند نماز او كامل است يا شك

بسمه تعالى: شخص مزبور تا از آن شهر اعراض نكرده، وطن او محسوب مى شود و نمازش در آنجا تمام است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 102

قصد ده روز و سفر به كمتر از مسافت شرعى

سؤال 302. آيا مبلغ در سفر تبليغى، مى تواند در دو روستا نماز را تمام بخواند؟

بسمه تعالى: در فرض مزبور نماز مبلغ تمام است، مشروط بر اين كه در يك محل قصد اقامت كند و مى تواند به محل ديگر به مدت روزانه حدود دو ساعت برود و برگردد و اين در صورتى است كه فاصله ى دو محل، كمتر از چهار فرسخ باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 102

سى سال ترك وطن

سؤال 303. حدود سى سال پيش، از زادگاه خود به شهر قم مهاجرت كرده و قم را به عنوان وطن انتخاب نمودم; در عين حال نسبت به زادگاهم ترك وطن ننموده ام و گاهى براى صله ى رحم به آنجا مى روم. آيا اعراض از زادگاه براى اينجانب حاصل شده است؟ وظيفه ى نماز و روزه ى همسر

بسمه تعالى: هرگاه در طول اقامت خود در قم تصميم گرفتيد كه ديگر براى زندگى به زادگاه برنگرديد، اعراض محقق شده است و در غير اين صورت، زادگاه، وطن شماست، امّا تكليف همسر و فرزندان ارتباطى به وضع شما ندارد. بر فرض اين كه زادگاه، وطن شما باشد دليل بر وطن بودن براى آنها نيست. آنها فقط در دو صورت مى توانند نماز را در زادگاه شما تمام بخوانند كه يا قصد توطن كنند يا قصد اقامه ى ده روز را بنمايند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 102

كثيرالسفر دانشجويان

سؤال 304. اگر كسى براى درس از وطن تا محل درس هر روز5/22كيلومتر يا بيشتر مى رود وظيفه اش نسبت به نماز و روزه در محل درس و بين راه چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه بين شهرى كه زندگى مى كند و محل درس مسافت شرعى است و هر روز اين كار انجام مى گيرد نماز او در غير سفر اول و دوم، در بين راه ومحل درس تمام است، در سفر اوّل قصر و احتياطاً در سفر دوم بين قصر و اتمام جمع نمايد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 103

نماز و روزه زندانيان و رفت و آمد آنان

سؤال 305. زندانيانى كه كمتر از ده روز در منزل خود مى مانند و كمتر از ده روز در زندان هستند، حكم نماز و روزه ى آنان در زندان چگونه است؟ با توجه به اين كه فاصله ى بين زندان و وطن به مقدارى است كه مسافر محسوب مى شوند.

بسمه تعالى: در راه و در محيط زندان حكم كثير السفر را دارند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 103

منطقه صنعتى پارس

سؤال 306. منطقه ى اقتصادى انرژى پارس با مساحت سى هزار هكتار شامل دو سايت مى باشد. آيا مى توان كل اين محدوده را منطقه ى واحد فرض كرد كه در اين صورت رفت و آمد در اين محدوده، موجب باطل شدن قصد نباشد؟

بسمه تعالى: اگر آن منطقه از طرف شهردارى يا بخشدارى يا فرماندارى واحدى اداره مى شود و در حقيقت از نظر اجتماعى و سياسى مكان واحدى مى باشند، مى توان همه را يك منطقه دانست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 103

خارج شدن از محل اقامت

سؤال 307. كسى به قصد اقامت ده روز وارد منطقه اى مى شود. ولى به خاطر كار شخصى يا ادارى به خارج از آن منطقه سفر مى كند، آيا به قصد اقامه اش ضرر مى زند؟

بسمه تعالى: هرگاه كمتر از حد مسافت شرعى سفر كند و زود برگردد، ضررى به اقامه نمى زند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 104

نماز تمام در كربلا

سؤال 308. شخص مسافرى كه به كربلا مشرف شده در كدام مكان مى تواند نمازش را قصر يا تمام بخواند؟

بسمه تعالى: در حرم سيدالشهداء(عليه السلام) به شعاع حدود يازده متر از ضريح مقدس آن حضرت مى توان نماز قصر را به صورت تمام اقامه كرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 104

خواندن قضاى نماز شب

سؤال 309. آيا مى توان نماز شب هاى چند سال قبل را قضا كرد؟

بسمه تعالى: قضاى نوافل شب مستحب است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 104

رعايت احكام نماز مستحبى مثل احكام نماز واجب

سؤال 310. برخى از مؤمنين در نماز مستحبى، برخى از دستورهاى نماز را رعايت نمى كنند; مثلاً سر را به مقدار ده سانتيمتر از سجده بلند مى كنند و بدون نشستن كامل دوباره سجده ى دوم را انجام مى دهند. آيا چنين نماز مستحبى صحيح است؟

بسمه تعالى: احكام نوافل عين احكام نمازهاى واجب است; مگر در مواردى كه براى عدم رعايت آن دليلى باشد; مانند نماز نافله شب كه در حين راه رفتن نيز مى توان خواند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 104

خواندن نافله عصر قبل از نماز ظهر

سؤال 311. آيا مى توان نافله ى عصر را قبل از نماز ظهر انجام داد به اين علت كه مى داند در بين دو نماز نمى تواند نافله ى عصر را بخواند؟

بسمه تعالى: نافله ى عصر را بايد پس از نماز ظهر برگزار كرد و تقديم بر نماز ظهر جايز نيست، مگر روز جمعه. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 104

شك در نيت نماز صبح يا عصر

سؤال 312. اگر قبل از اتمام ركعت دوم، شك كند كه نيّت قضاى نماز صبح كرده يا قضاى عصر، وظيفه ى او چيست؟

بسمه تعالى: بنا را بر يكى از دو نماز بگذارد و تمام كند و سپس بايد هر دو نماز را قضا كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 105

تأخير نماز از اول وقت به جهت دستور كارفرما

سؤال 313. اگر به جهت ساعت كارى و تعهدى كه از كاركنان گرفته اند، اقامه ى نماز اول وقت در حدود يك ساعت به تأخير بيفتد، شرعاً اشكال دارد؟

بسمه تعالى: شكى نيست كه فرد مسلمان بايد در اول وقت نماز بگزارد و فضيلت آن را درك كند، ولى در عين حال اگر شرايط ايجاب كرد كه در غير وقت اوّل نماز بگزارد اشكال ندارد; خواه فرادى باشد يا به جماعت. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 105

نماز قضاى پدر به عهده فرزندى كه هنوز بدنيا نيامده

سؤال 314. مردى مرده است و فرزندى ندارد، ولى همسرش حامله به پسرى است. آيا بعد از به دنيا آمدن پسر، قضاى نمازهاى پدر به عهده ى اوست؟

بسمه تعالى: ميزان در لزوم قضا، بزرگترين فرزند است و در اين قسمت بين فرزندى كه در حال حيات پدر به دنيا آمده يا در حمل مادر باشد، فرقى نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 105

غلط خواندن پدر، نماز واجب را و قضاى آن برعهده پسر

سؤال 315. آيا قضاى نمازهاى پدر كه به جهت سهل انگارى غلط مى خوانده، به عهده ى پسر بزرگتر است؟

بسمه تعالى: نمازهايى كه برعهده ى ميّت است، به هر سبب كه باشد قضاى آن بر ولى او لازم است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 105

قضاى نماز پدر برعهده فرزند پسر

سؤال 316. مردى مرده است و پسر بزرگ او مجنون است. آيا نمازهاى قضاى پدر برعهده ى پسر كوچكتر مى باشد؟

بسمه تعالى: احتياطاً پسر كوچكتر قضا كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 106

پاك بودن لباس

سؤال 317. در چه صورتى بايد لباس نمازگزار پاك باشد؟

بسمـه تعـالى: لباس نمـازگـزار بايد پاك باشد و اگر كسى بداند لباس يا بدنش نجس است و با بدن يا لباس نجس نماز بخواند نمازش باطل است مگر مواردى مثل تنگى وقت در حالى كه لباس پاك نداشته باشد يا نجاست خون به مقدار كمتر از يك درهم باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 106

نماز آيات براى پس لرزه

سؤال 318. آيا براى پس لرزه ها بايد نماز آيات خواند؟

بسمه تعالى: هرگاه پس لرزه ها از نظر عرف ادامه همان زلزله قبلى باشد و فاصله بين آنها كم باشد يك زلزله حساب مى شود و در غير اين صورت، متعدد حساب مى شود در صورتى كه محسوس باشند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 106

امامت فرد غير روحانى

سؤال 319. آيا فرد غير روحانى در صورتى كه امام جماعت حاضر نباشد مى تواند به عنوان امام جماعت نماز را برگزار نمايد؟

بسمـه تعـالى: شـايستـه اسـت امـام جمـاعت روحـانى باشـد مگـر در مـواردى استثنايى كه فرد غير روحانى كه مقبول نمازگزاران و عادل باشد مى تواند به صورت موقت و محدود امامت كند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 70

شك درطلوع آفتاب

سؤال 199 . اگر پس از بيدار شدن براى نماز صبح شك كند كه وقت باقى است يانه، بايد به چه نيتى نماز بخواند و نيز اگر تاكنون به نيت قضا مى خوانده، نماز او صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر نگاه كرد و معلوم نشد كه آفتاب طلوع كرده است يا نه، به نيت اداء نماز صبح را بخواند ولى نمازهايى كه تا به حال خوانده ان شاء الله صحيح است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 70

بيدار كردن براى نماز

سؤال 200 . بيدار كردن ديگران اعم از ميهمان و همسايه و غيره براى نماز واجب چگونه است آيا شرعاً اشكال دارد و آيا اين عمل بين اولاد و ديگران فرق قائل هستيد و اگر بيدار كردن اشكال داشته باشد پخش اذان از بلندگوها چگونه است؟

بسمه تعالى: بيدار كردن افراد واجب نيست ولى پدر چون نسبت به فرزندان خود ولايت دارد اشكال ندارد، پخش اذان از بلندگو موقع اذان اشكال ندارد و اين ربطى به بيدار كردن ندارد و از زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) سنت بر همين بوده است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 71

انحراف از قبله به مقدار 15درجه

سؤال 201 . قبله مسجدى ْ15 درجه انحراف دارد ولى نمازگزاران به اين انحراف توجه ندارند،و نماز را به طرف قبله نمى خوانند آيا نماز آنان صحيح است؟

بسمه تعالى: انحراف از قبله در حد پهناى يك انگشت اشكال ندارد و بيش از اين اشكال دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 71

انحراف از قبله به مقدار كم

سؤال 202 . اگر در جايى مثلاً قبله كمى مايل به راست باشد به اندازه 23 درجه، واز طرفى نمازگزارى بيش از اين مقدار كج بايستد و دليلش اين باشد كه احتياط مى كنم و عرف به اين شخص بگويد كمى بيش از اندازه كج ايستاده اى، حكم نماز اين شخص و حكم كسى كه به اين شخص اقت

بسمه تعالى: اگر انحراف خيلى كم باشد اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 71

نماز اوّل وقت در اداره

سؤال 203 . كارمند دولت نماز را در اوّل وقت مى خواند ولى به لحاظ مراجعه ارباب رجوع مورد ملامت قرار مى گيرد و قضاى حاجت اشخاص را اهمّ تلقّى مى كنند در اينگونه موارد وظيفه كارمند و اشتباه او چيست؟

بسمه تعالى: بايد طبق قراداد رفتار كند اگر اجازه دادند در موقع انجام وظيفه مى تواند براى نماز، كارش را تعطيل كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 72

نماز صبح در شب مهتابى

سؤال 204 . آيا در شبهاى مهتابى مى توان نماز صبح را به محض رسيدن وقت اذان خواند؟

بسمه تعالى: شب مهتابى وغير مهتابى تفاوتى ندارد وقت نسبت به هر دو يكى است و يقين به طلوع فجر كافى است هر چند مهتاب مانع از رؤيت آن باشد .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 72

قبله هاى مساجد پس از ظهور حضرت حجّت(عليه السلام)

سؤال 205 . گفته مى شود كه وقتى حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه ظهور مى كنند قبله را به طرف كربلا تغيير مى دهند آيا اين مطلب صحيح است؟

بسمه تعالى: قبله تا روز قيامت همان است كه قرآن بيان فرموده است (فَوَلِّ وَجْهَك شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)( ) . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 72

خواندن نافله در حال راه رفتن

سؤال 206 . آيا در حال راه رفتن مى توان نماز شب و يا نوافل يوميه را خواند؟

بسمه تعالى: نماز شب را و نوافل يوميه را مى توان در حال راه رفتن هرچند به غير قبله، خواند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 72

نماز در زمينى كه كشت نشده

سؤال 207 . نماز خواندن بدون اجازه در زمينى كه كشت نشده است جايز است؟

بسمه تعالى: اگر زمين محصور نباشد و نماز هيچ نوع خرابى ايجاد نكند اشكال ندارد مگر اين كه صاحب زمين راضى نباشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 73

نماز در ملك وارث با عدم رضايت برخى از وراث

سؤال 208 . آيا در خانه اى كه متعلق به ورثه است و برخى از ورّاث راضى نيستند نماز خواندن صحيح است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال نماز صحيح نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 73

شك در غصبى بودن

سؤال 209 . مسجدى حدود 20 سال قبل احداث شده، در رابطه با زمين مسجد بين دو طائفه اختلاف مى باشد، عده اىمى گويند زمين آن غصبى است و عده اى منكر آن هستند آيا نماز خواندن در اين مسجد جايز است؟ و آيا تحقيق لازم است؟

بسمه تعالى: مادامى كه دو شاهد عادل و آگاه به غصبى بودن زمين شهادت ندهند نماز خواندن در آنجا اشكالى ندارد و اگر هم بعداً غصبى بودن زمين قطعى شد لطمه اى به نمازهاى پيشين نمى زند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 73

نماز در زمين غصبى

سؤال 210 . اگر بداند در صورتى كه در زمين غصبى نماز نخواند نمازش قضا مى شود وظيفه او چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه ورود به زمين غصبى عمدى نباشد و يا عمدى بوده و توبه كند، نماز را به حالت ايمايى در حين خروج بخواند و پس از خارج شدن نيز قضا كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 74

نماز خواندن پس از كشف غبن

سؤال 211 . اگر منزلى را خريدارى نمايد سپس متوجه شود كه در معامله مغبون شده است آيا استفاده از ملك و نماز خواندن در آن چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: در صورتى كه از نظر كارشناسان مغبون باشد حق فسخ دارد طبعاً اگر فسخ كرد نمازخواندن در آنجا صحيح نخواهد بود مگر به اجازه مالك . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 74

اسامى خداوند بر فرش مسجد

سؤال 212 . بر روى فرش مسجد اسامى خداوند نوشته شده آيا دست زدن و يا پاگذاشتن و نماز خواندن روى آنها جايز است؟

بسمه تعالى: بايد در آنجا كه لفظ جلاله است از هر نوع پاگذاشتن يا با دست بى وضو لمس كردن خوددارى كرد و اگر سهواً زيرپا بماند نماز او صحيح است ولى اگر عمداً زيرپا قرار گيرد نماز او باطل است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 74

پوشاندن پا هنگام نماز براى زن

سؤال 213 . آيا پوشاندن صورت و دو دست و روى پا هنگام نماز براى زن در هنگامى كه در معرض ديد نامحرم باشد واجب است؟

بسمه تعالى: هرگاه زن نمازگزار در معرض نگاه ريبه وتلذذ باشد بايد بيوشاند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 74

چادر بدن نما

اگر چادرى كه زنان در حال نماز بر سر مى اندازند بدن نما باشد ولى نامحرم حضور نداشته باشد آيا نماز صححيح است؟

بسمه تعالى: اگر بدن نما باشد نماز باطل است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 75

كسى كه قادر به اداى حروف نيست

سؤال 214 . اگر نمازگزار نتواند برخى از حروف را به شكل صحيح اداء كند وظيفه وى چيست؟

بسمه تعالى: كسى كه تمكّن ندارد معذور است تا اينكه تمكّن پيدا كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 75

ادغام در ذكرهاى نماز

سؤال 215 . آيا ادغام در قرائت سوره يا اذكار نماز مثل ذكر صلوات واجب است؟

بسبمه تعالى: ادغام بين دو كلمه در موارد ذكر شده در علم تجويد مستحب است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 75

تبديل نيت در آخر نماز بدون توجه

سؤال 216 . شخصى سوال مى كند كه نماز ظهر را به نيت ظهر شروع كردم در اثر غفلت در اواخر نماز سلام ها را با نيت عصر تمام نمودم و اين تبديل قصد بدون توجه انجام شده است اكنون اين نماز با اين كيفيت مجزى است؟

بسمه تعالى: نماز او صحيح است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 75

مد در حمد

سؤال 217 . آيا رعايت دو مد در «ولا الضالين»واجب است و يا يكى از آن دو، لطفاً بيان فرماييد؟

بسمه تعالى: مدّ اول لازم و مدّ دوم مستحب است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 76

قرائت معروف يا عاصم

سؤال 218 . در حمد و سوره نمازها كدام يك از قرائات متداوّل است؟ اگر چنانچه طبق قرائت عاصم و غير آن كه غير معروف است نماز بخوانيم، آيا اشكال دارد؟

بسمه تعالى: لازم است با قرائت رايج در مصاحف امروز خوانده شود و غير رايج به خاطر عدم تواتر از پيامبر(صلى الله عليه وآله)مجزى نيست.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 76

جزء بودن بسم الله

سؤال 219 . آيا به نظر حضرت عالى بسم الله هر سوره جزء آن سوره است؟ و اگر فردى در نماز بعد از حمد به نيّت خواندن يك سوره بسم الله بگويد و بعد نيّتش عوض شود و بخواهد سوره ديگرى بخواند بايد دوباره بسم الله بگويد؟

بسمه تعالى: بسم الله هر سوره جزء آن سوره است. ولى هرگاه كسى بسم الله را به نيت اينكه سوره خاصى را بخواند بگويد ولى بجاى آن سوره ديگرى را بخواند اشكال ندارد. مگر اينكه بسم الله را به نيت سوره توحيد يا جحد گفته باشد كه در اين صورت عدول به سوره ديگر جايز نيست.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 76

حركت به مقدار كم

سؤال 220 . اگر هنگامى كه نماز را قرائت نمى كنيم، مثلاً مابين سوره حمد ،بدن را حركت دهيم يا پاى خود را بلند كنيم و كمى به طرف راست يا چپ بكشيم، اينكار آيا اشكالى به نماز وارد مى كند؟

بسمه تعالى:در حال سكوت اگر حركتى كه صورت صلاتى را از بين ببرد انجام ندهد اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 77

دو سوره به جاى يك سوره

سؤال 221 . آيا سوره هاى (فيل و ايلاف)،(ضحى و انشراح) در حكم يك سوره اند؟

بسمه تغالى: به ظاهر دو سوره هستند ولى در نماز يكى از آن دو به تنهايى كافى نيست و بايد با هم خوانده شوند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 77

معيار آهسته و يا بلند خواندن قرائت چيست؟ سؤال 222 . ميزان در آهسته خواندن نماز ظهر و يا بلند خواندن نماز صبح چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه صدا جوهر داشته باشد بلند است و الا آهسته است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 77

مخارج حروف و برگرداندن صورت از قبله

سؤال 223 . كسى مدتى در نمازهاى گذشته مثلاً مخرج حروف ص، ض، ث ،س را رعايت نكرده و يا نوك انگشت شصت پا را بر زمين نگذاشته يا چهره صورت خود را بيش از حد مجاز به راست و چپ برگردانده است حالا متوجه شده نمازهاى گذشته او چگونه است؟

بسمه تعالى: هرگاه جاهل به مسأله بوده و در جهل مقصر نبوده نمازهاى او صحيح است و فقط در صورتى كه صورت خود را بيش از نود درجه برگرداند ، آن را اعاده كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 77

جهر عمدى در نماز اخفاتى

سؤال 224 . آيا جهر حمد و سوره عمداً در نمازهاى اخفاتى حرام است و يا مبطل هم مى باشد؟

بسمه تعالى:حرام و مبطل هم مى باشد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 78

ادغام در قرائت حمد

سؤال 225 . آيا ادغام تنوين يا نون ساكن در حروف «يرملون» در قرائت حمد و سوره و ذكر صلوات واجب است؟

بسمه تعالى: واجب نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 78

مخارج حروف

سؤال 226 . اگر حركات يا حرفى تبديل به حرف ديگر شود مثل الحمد الهمد، آيا نماز وى صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر با علم به حكم و موضوع بوده و توانايى اصلاح داشته يا جهل وى تقصيرى بوده نماز باطل است بنابر اين كسى كه زبانش عادت به خطا نموده، بايد تصحيح كند و الا نماز را به جماعت بخواند و الا به آن مقدارى كه مى تواند اكتفا كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 78

تمكن از قرائت صحيح با گفتاردرمانى

سؤال 227 . آيا كسى كه قادر به اصلاح قرائت نيست ولى در صورت مراجعه به گفتاردرمانى به احتمال قوّى موفّق به اصلاح گردد آيا اين درمان برايش واجب خواهد بود؟

بسمه تعالى:در صورت تمكن لازم است به هر طريقه ممكن، قرائت خود را اصلاح كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 78

قنوت وتر

سؤال 228 . آيا زنان را در قنوت وتر مى تواند در شمار چهل مومن به حساب آورد و يا ذكوريّت آنها شرعاً منصوص مى باشد؟

بسمه تعالى:اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 79

تكرار آيات در نماز

سؤال 229 . در اثناى حمد و يا سوره نماز واجب خوشم مى آيد كه بعضى از آيات را چند بار تكرار كنم آيا اشكال دارد؟

بسمه تعالى:اگر وسوسه نباشد تكرار برخى از آيه ها مانند اياك نعبد اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 79

خشوع و قصد قرائت قرآن

سؤال 230 . فقهاء رضوان الله عليهم فرموده اند كه بايد حمد و سوره را به قصد قرائت قرآن خوانده شود و حالت دعا پيدا نكند از سوى ديگر اگر انسان بخواهد در نماز خشوع و خضوع پيدا كند بايد به مفاهيم و معانى جملات توجه كند و اين توجه قهراً نوعى حالت دعا را در ذهن ا

بسمه تعالى: خطور معانى به هنگام قرائت مبطل نيست آنكه مبطل است انشاء معانى با آن الفاظ است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 79

شك در انجام سه بار تسبيحات

سؤال 231 . اگر كسى شك كرد كه تسبيحات اربعه را سه بار گفته يا دو بار بنا را بر بيشتر مى گذارد يا كمتر؟

بسمه تعالى: مادامى كه به ركوع نرفته است تكميل كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 79

قيام متصل به ركوع

سؤال 232 . در نماز مستقيماً از حالت قنوت به ركوع رفتن بدون اينكه دستها را پايين بيندازيم آيا ضررى به نماز مى رساند، حكمش چيست؟

بسمه تعالى:كافى است و قيام متصل به ركوع حاصل است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 80

خواند چند سوره در يك ركعت

سؤال 233 . خواندن بيش از يك سوره عمداً در نماز واجب چطور است؟

بسمه تعالى: جايز است ولى كراهت دارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 80

برداشتن اشياء از زمين در نماز

سؤال 234 . برداشتن تسبيح از زمين و خاموش كردن تلفن همراه و نيز قرائت سوره اى از قرآن از روى مصحف در حال قيام نماز اشكال دارد؟

بسمه تعالى: هرگاه موقع بلند شدن ، تسبيح را بردارد و موقع ركوع به زمين بگذارد اشكال ندارد و خاموش كردن تلفن همراه هرگاه طول نكشد و به حالت نماز لطمه نزند اشكال ندارد و قرائت از روى مصحف اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 80

قرائت نماز به غير مشهور

سؤال 235 . آيا قرائت حمد و سوره به قرائت غيرمشهور جايز است؟

بسمه تعالى: در روايتى از امام صادق (عليه السلام) آمده است قرآن واحد است و از نزد واحد نازل شده و اختلاف از ناحيه قارئان پديد آمده است پس احوط اين است كه قرائت مشهور به روايت حفص از عاصم اكتفاء كرد مگر در موردى كه قرائت حفص با مشهور مخالف باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 80

تبديل حروف در نماز

سؤال 236 . آيا تبديل حروف ضاد به دال يا طاء جايز است؟

بسمه تعالى: تبديل صحيح نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 92

وقت نماز صبح

سؤال 255 . طبق نظر حضرت عالى بايد براى نماز صبح 12 دقيقه صبر كرد علت آن چيست؟

بسمه تعالى: چون افراد مطلع كراراً به بيرون از شهر رفته و در مناطق تاريك مسأله را بررسى كرده اند و ديده اند كه اذان صدا و سيما انطباق كامل با طلوع فجر ندارد لذا براى احتياط گفته ايم كه 12 دقيقه بعد از اذان رسمى نماز را برگزار كنند ولى اگر طرف خود توانست طلوع فجر را قبل از گذشت 12 دقيقه مشاهده كند انتظار لازم نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 93

نماز صبح بدون رعايت 12 دقيقه

سؤال 256 . بنده اطلاعى از لزوم صبر كردن 12 دقيقه براى نماز صبح نداشتم حال نمازهاى سابق من كه از روى جهل به اين موضوع بوده و بلافاصله بعد از اذان صبح صدا و سيما مى خواندم چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: احتياطاً نماز را اعاده كنيد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 93

نيت نماز در بين غروب و مغرب

سؤال 257 . بين غروب و مغرب شرعى نماز ظهر و عصر را به چه نيتى بخواند؟

بسمه تعالى: تا قبل از غروب آفتاب مى تواند نيت ادا كند ولى بين غروب آفتاب و مغرب شرعى احتياطاً به نيت ما فى الذمه بخواند .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 93

8 دقيقه به غروب و نماز ظهر و عصر

سؤال 258 . تا غروب آفتاب 8 دقيقه مانده است چگونه نماز ظهر و عصر را بخواند؟

بسمه تعالى: به مقدار چهار ركعت آخر مخصوص عصر است، بنابراين كوشش كند نماز ظهر را با يك تسبيح به پايان برساند تا بقيه وقت اختصاص به نماز عصر پيدا كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 93

اشتباه در قبله

سؤال 259 . شخصى جهت قبله را با علائم جغرافيايى مى داند ولى بعداً متوجه مى شود كه 35 الى 45 درجه انحراف داشته است حكم نمازهايش چيست؟

بسمه تعالى: احتياطاً اعاده كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 94

قرار گرفتن مقدارى از نماز در خارج وقت

سؤال 260 . آيا نمازى كه مقدارى از آن خارج وقت خوانده مى شود را بايد قضا كرد؟

بسمه تعالى: اگر يك ركعت از وقت را درك كند اداء محسوب مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 94

نماز در سه وقت يا پنج وقت

سؤال 261 . خواندن نمازهاى يوميه از نظر فضيلت و آثار معنوى در پنج وقت افضل است يا به صورت مرسوم در سه وقت؟

بسمه تعالى: خواندن نمازهاى يوميه در پنج وقت افضل است ولى بايد توجه نمود كه اصرار بر تفكيك در خيلى از كشورها سبب ترك صلاة مى شود خصوصاً در كشورهاى غربى كه مسلمانان بايد هشت ساعت كار مرتب انجام دهند التزام به اين مستحب مشكلاتى پديد آورده است لذا بايد از تسهيل اسلام استفاده كرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 94

نماز با روغن

سؤال 262 . آيا نماز با روغن مار يا حلزون صحيح است؟

بسمه تعالى: اين روغن پاك است ولى نمى توان با آن نماز خواند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 94

محل خون معفو در نماز

سؤال 263 . خون به اندازه درهم بغلى كه در نماز معفوّ است اگر خود بخود از بين برود آيا محل آن حكم خون را دارد يا خير؟

بسمه تعالى: محل آن نجس است و همان حكم سابق را دارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 95

پاك بودن پاى مصنوعى و عصا

سؤال 264 . در نماز پاك بودن پاى مصنوعى يا عصايى كه در نماز به آن تكيه كرده شرط است يا خير؟

بسمه تعالى: پاى مصنوعى بايد احتياطاً پاك باشد، اما پاك بودن عصا لازم نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 95

نماز با عدم تطهير از بول جهلاً

سؤال 265 . نوجوانى در ابتداى تكليف بدون اطلاع از مسأله شرعى بدون تطهير مخرج بول و استبراء نماز خوانده، تكليف نمازهايش چيست؟

بسمه تعالى: نمازها را قضا كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 95

نماز با لباس نجس و ضيق وقت

سؤال 266 . اگر امدادگر در اثناء نماز و در ضيق وقت متوجه خون بر روى لباسش شود تكليف وى چيست؟

بسمه تعالى: اگر كندن لباس امكان پذير است لباس را دربياورد به شرطى كه هيئت نمازگزار به هم نخورد و الاّ نماز را ادامه دهد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 95

انگشتر طلا در نماز

سؤال 267 . نماز با انگشترى كه آب طلا بر روى آن است جايز است؟

بسمه تعالى: اگر آب طلا به صورت ضخيم باشد از نمازخواندن در آن خوددارى شود و اگر خيلى ضخيم نباشد اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 96

دندان طلا براى مردان

سؤال 268 . آيا دندان طلا براى مردان اگر براى زينت نباشد باعث بطلان نماز مى شود يا خير؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 96

همراه داشتن سلاح در هنگام نماز

سؤال 269 . همراه داشتن سلاح سازمانى سرد يا گرم به هنگام نماز چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: مانعى ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 96

پر پرندگان غير مأكول اللحم در نماز

سؤال 270 . پر طوطى يا عقاب و شاهين كه غير مأكول اللحم هستند در حال نماز به لباس يا بدن چسبيده باشد آيا اشكال دارد؟

بسمه تعالى: اگر نمى دانست روى لباس او هست و بعداً بفهمد، نماز او صحيح است و در حال نماز آن را از لباس جدا مى كند و در حالت جدا كردن نبايد ذكر بگويد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 96

نماز در ملك غصبى

سؤال 271 . پسر يقين دارد خانه پدر غصبى است چون سهم ساير وراث را نداده است و در هر وعده هم نمى تواند به مسجد برود تكليف چيست نمازهايى كه تاكنون خوانده چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى:از مالكين واقعى اجازه بگيرد و نمازهايى را كه تاكنون خوانده ان شاءالله صحيح است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 97

نماز در ويرانه

سؤال 272 . نماز خواندن در ويرانه كه نمى دانيم صاحب آن خانه راضى است يا نه جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه ويرانه فاقد درب باشد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 97

نماز در خانه بدون مجوز ساخت سؤال 273 . براى نجات همسرم از بيمارى، زمينى در روستايى اطراف تهران خريده ام ولى بخشدارى براى جلوگيرى از ساخت و ساز به من مجوز نمى دهد تكليف چيست؟ آيا نماز من در آن خانه صحيح خواهد بود؟

بسمه تعالى: شما كوشش كنيد طبق ضوابط زمين خود را بسازيد، در هر حال نماز شما در آنجا صحيح مى باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 97

نماز رو به قبله و پشت به قبر پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)

سؤال 274 . آيا نماز به طرف قبله ولى پشت به قبر پيامبر جايز است؟

بسمه تعالى: تا مجبور نشود در نقطه اى كه قبر پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) پشت سر قرار مى گيرد نماز نخواند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 97

زن عقب تر از مرد

سؤال 275 . رساله مسأله 741: «بنابر احتياط واجب زن عقب تر از مرد بايستد» آيا يك وجب عقب تر هم كفايت مى كند؟

بسمه تعالى: جايگاه و محل سجده زن بعد از جايگاه مرد قرار مى گيرد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 98

نماز زن جلوتر از مرد

سؤال 276 . اگر مرد در حال نماز است و زن جلوتر از او بايستد، آيا نماز مرد بايد اعاده شود؟

بسمه تعالى: اگر مرد در حال نماز باشد و زن جلوتر از او نماز بگزارد فقط نماز زن اشكال دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 98

تزاحم نماز و رسيدگى به مصدوم

سؤال 277 . اگر وقت نماز تنگ باشد و مصدوم بسيار بدحال باشد آيا مى تواند نماز را بعداً قضا كند؟

بسمه تعالى: ايماءً(با اشاره) نماز بخواند و احتياطاً(احتياط مستحب) قضا كند، يعنى اين كه جمع كند بين مراقبت از مصدوم و نماز به مقدار ممكن و لو ركوع و سجود نماز را به صورت ايماء و اشاره انجام دهد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 98

خواندن نماز عصر قبل از ظهر

سؤال 278 . اگر نماز عصر قبل از ظهر خوانده شود و پس از نماز متوجه شود آيا خواندن نماز ظهر كافى است؟

بسمه تعالى: اگر عمداً باشد مطلقاً باطل است و در صورت سهو اگر در وقت مختص ظهر بخواند(به مقدار چهار ركعت از آغاز زوال) نيز باطل است و اگر در وقت مشترك بخواند صحيح است و سپس نماز ظهر را بخواند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 98

اضافه ذكر سهوى در اذان و اقامه

سؤال 279 . اگر سهواً در اذان «قد قامت الصلاة» گفته شود يا در آخر اقامه به جاى يك بار «لااله الاّ الله» دو بار گفته شود آيا بايد اذان و اقامه را از نو آغاز كند؟

بسمه تعالى: ذكر سهوى موجب بطلان اذان نمى شود و همچنين افزايش ذكر سهوى.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 99

ذكر «يا محسن»، قبل از تكبيرة الاحرام

سؤال 280 . ذكر مستحبى «يا محسن قد أتاك المسىء...» قبل از تكبيرة الاحرام خوانده شود يا بعد از آن؟

بسمه تعالى:احتياط اين است كه ذكر «يا محسن قد أتاك المسىء...» قبل از تكبيرة الاحرام گفته شود. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 99

يك آيه بودن بسم الله الرحمن الرحيم

سؤال 281 . آيا بسم الله الرحمن الرحيم در ابتداء سوره هاى قرآنى يك آيه است و چرا در هيچ يك از مصحف هاى قرآن شماره گذارى نشده است؟

بسمه تعالى: بسم الله در تمام سوره ها يك آيه است ولى اهل سنت آن را آيه نمى دانند ولى چون غالب قرآن ها طبق مصاحف عثمانى چاپ مى شود شماره گذارى نمى شود و براى پرهيز از اختلاف، وحدت رويه حفظ مى شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 99

تلفظ صحيح حرف «ض»

سؤال 282 . تلفظ صحيح «ض» مورد اختلاف است سيبويه و خليل مى گويند مخرج آن در برخورد كناره زبان با دندان هاى آسياب است لكن تلفظ آن در زمان هاى اخير به شكل ديگرى است آيا همه تلفظ ها صحيح است؟

بسمه تعالى: مخرج «ضاد» پهلوى زبان بُن دندان كرسى است و مخرج «ظاء» نوك زبان و داندان هاى ثنايا است و اگر همان صدا شنيده شود و لو به بُن دندان كرسى نخورد صحيح است، سيد ابوالقاسم قارى عصر صفوى در منظومه خود مى گويد:از بن دندان كرسى ضاد پهلوى زبان *** خواهى از چپ گويى خواه از راست مختارى در آن . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 100

تلفظ صحيح

سؤال 283 . آيا ادغام در حروف «يرملون» واجب است و آيا جايز است كلماتى مانند مالك را ملك يا كفواً را كفوءً خواند و آيا تلفظ كُوثر و يُوم به صورت مضموم ضعيف صحيح است؟

بسمه تعالى: فقط مالك بگويد نه ملك ولى كفواً با واو ارجح است و يوم و كوثر هر دو وجه اشكال ندارد و اصرار بر فتحه ياء و يا كاف كوثر لازم نيست در دو تلفظ ياد شده به خاطر واو، فتحه ماقبل تقريباً ضعيف مى شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 100

تلفظ صحيح حروف

سؤال 284 . آيا تلفظ «ك» در نماز اگر معمولى و به فارسى باشد نماز باطل است؟

بسمه تعالى: اعمال گذشته صحيح است، كوشش كنيد تلفظ كاف را ياد بگيريد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 100

از روخواندن سوره نماز

سؤال 285 . خواندن سوره از روى قرآن در نماز واجب چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 101

كيفيت خواندن نوافل

سؤال 286 . آيا نوافل با صداى آهسته خوانده مى شود؟

بسمه تعالى: نوافل هر نماز از نظر بلند و آهسته خواندن حكم همان فريضه را دارد، مثلاً نوافل ظهر و عصر را آهسته بخواند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 101

خواندن سوره ها از روى مصحف

سؤال 287 . خواندن سوره هاى مفصل از روى مصحف شريف در نمازهاى واجب اشكال دارد؟

بسمه تعالى: به شرطى كه از حالت نمازگزار بيرون نيايد اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 101

تلاوت حمد به جاى سوره

سؤال 288 . آيا بعد از تلاوت سوره حمد در همان ركعت مى توانيم دوباره حمد را به جاى سوره بخوانيم؟

بسمه تعالى: جايز نيست.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 101

خواندن بيش از يك سوره در نماز

سؤال 289 . آيا خواندن بيش از يك سوره در نماز جايز است؟

بسمه تعالى: خواندن دو سوره در يك ركعت در نماز مستحبى جايز و در نماز واجب جايز نيست .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 101

گفتن بسم الله در سوره جديد

سؤال 290 . اگر در نماز به عللى از ادامه قرائت سوره اى منصرف شويم براى قرائت سوره جديد گفتن «بسم الله» لازم است؟

بسمه تعالى:احتياطاً بسم الله... را تكرار كند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 102

نخواندن سوره براى كار مهم

سؤال 291 . در رساله مسأله 826 آمده:«... اگر براى كار مهمى عجله داشته باشد مى تواند سوره نخواند» مقصود از كار مهم چيست؟

بسمه تعالى: مانند بدهكار مهمى كه اگر سراغش نروم ضرر زيادى به من وارد مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 102

دو بار خواندن تسبيحات اربعه

سؤال 292 . اگر كسى عمداً تسبيحات اربعه را 2 مرتبه بگويد حكم او چيست؟

بسمه تعالى: اگر جاهل به مسأله بوده نماز او صحيح است و اگر با توجه به اين كه بايد 3بار بگويد 2 بار گفته، احتياطاً نماز خود را اعاده كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 102

حمد و سوره سهواً به جاى تسبيحات اربعه

سؤال 293 . اگر در ركوع متوجه شود به جاى تسبيحات اربعه حمد و سوره خوانده است حكم نماز چيست؟

بسمه تعالى: نماز او صحيح است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 102

برداشتن مهر توسط كودك به هنگام نماز

سؤال 294 . اگر كودكى مهر نمازگزار را بردارد وظيفه نمازگزار چيست؟

بسمه تعالى:اگر لباس او از پنبه است بر آن سجده كند و در غير اين صورت به پشت دست خود سجده كند و سپس اگر وقت وسيع است اعاده كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 103

سجده بر سطح منقش مهر

سؤال 295 . آيا سجده بر سطح مهرى كه منقوش به نقوش مختلف يا اسامى ائمه اطهار(عليهم السلام) است جايز است؟

بسمه تعالى: اصولاً لازم است سطح مهر صاف بوده و منقوش نباشد، شما كوشش كنيد كه سطح مهر شما صاف باشد، ولى در عين حال سجده بر چنين مهرى كه ذكر كرديد اشكال ندارد عيناً مثل سجده بر سنگريزه ها است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 103

سجده جاهل بر پارچه

سؤال 296 . اگر شخصى مدتى از روى جهل بر پارچه مصنوعى سجده كرده نماز او چه حكمى دارد؟ پارچه نخى چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى:نمازهاى او صحيح است ولى از اين به بعد بر مهر سجده كند و سجده بر الياف نخى صحيح نيست.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 103

سجده واجب قرآنى

سؤال 297 . كسى كه همزمان آيه سجده را خوانده و شنيده چند سجده بر او واجب مى شود؟ و در صورت شنيدن يا قرائت آيه به صورت ناقص وظيفه چيست؟ و نيز در صورت پخش آيه از طريق راديو و... سجده واجب مى شود؟

بسمه تعالى:يك سجده كافى است. و در صورت شنيدن آيه به صورت ناقص سجده واجب نيست ولى نقص در سوره النجم مصور نيست چون اولين لفظ «فاسجدوا» است. و در صورت شنيدن آيه از راديو و... هرگاه زنده پخش كند سجده كند و الاّ سجده واجب نيست.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 104

سجده هاى قرآنى

سؤال 298 . وظيفه شخصى كه در هنگام نماز آيه سجده قرآنى را مى شنود چيست؟ و نيز وظيفه حائض و جنب هنگام شنيدن آيه اى كه سجده واجب دارد چيست؟

بسمه تعالى: هنگام نماز اگر ايستاده است با اشاره سجده كند و وظيفه حائض و جنب پس از شنيدن سجده كردن است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 104

اضافه كردن «و عجل فرجهم» در تشهد

سؤال 299 . اگر كسى مدتى در صلوات تشهد «وعجّل فرجهم» مى گفته است تكليف نمازهايش چيست؟

بسمه تعالى:نمازهاى او صحيح است ولى از اين به بعد نماز را بر طبق رساله عمليه انجام دهد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 104

فراموشى سلام

سؤال 300 . شخصى بعد از روگرداندن از قبله يادش مى آيد سلام را سهواً نداده است تكليفش چيست؟

بسمه تعالى: نماز را اعاده كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 104

مصافحه بعد از نماز

سؤال 301 . آيا دست دادن نمازگزاران با يكديگر بعد از نماز مستند شرعى دارد؟

بسمه تعالى: مصافحه (دست دادن) موقعى است كه دو نفر به هم مى رسند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 105

سلام بعد از نماز به سه طرف

سؤال 302 . آيا سلام دادن بعد از نماز به سه طرف به ائمه(عليهم السلام) مستند شرعى دارد؟

بسمه تعالى: سلام دادن بعد از نماز به سه طرف بالخصوص دليل ندارد اما دليل كلى زيارت از راه دور در اين مورد كافى است .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 105

نماز عاجز از قيام يا سجود

سؤال 303 . اگر نماز گزار نتواند نماز را به صورت كامل بخواند بلكه يا بايد ايستاده بدون سجده انجام دهد و يا نماز را نشسته بخواند وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: ميزان در صرف قدرت در نماز اين است كه آنچه كه انجام آن جلوتر لازم است بايد توان خود را در آن صرف كند مثلاً اگر امر دائر است بين اين كه نماز را ايستاده بخواند و روى صندلى بنشيند و ركوع و سجود كند يا از اوّل روى زمين بنشيند و ركوع و سجود جالس را انجام بدهد اوّلى مقدّم است يعنى ايستاده نماز مى خواند و بقيه را روى صندلى مى نشيند و براى ركوع و سجود خم مى شود، البته براى سجود بيشتر از ركوع خم شود و سر را بر مهر واقع در صندلى بگذارد و اين مطلب از رواياتى كه نشستن را منوط به عدم تمكن از قيام نموده اند نيز استفاده مى شود. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 105

ترجيح نشسته نماز خواندن بر صندلى

سؤال 304 . كسى كه نمى تواند ايستاده نماز بخواند آيا نسبت به انتخاب زمين و صندلى مخير است؟

بسمه تعالى: اگر مى تواند نشسته نماز بخواند بر صندلى مقدم است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 106

نماز جماعت بر روى ميز و صندلى و يا فرادى و كامل

سؤال 305 . شخصى اگر به جماعت نماز بخواند نمى تواند به طور معمول بنشيند و خود را به امام جماعت برساند لذا از ميز و صندلى استفاده مى كند ولى اگر فرادى نماز بخواند مى تواند به آرامى و به طور معمول بنشيند تكليف او چيست؟

بسمه تعالى: نماز را به صورت فرادى بخواند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 106

نماز روى صندلى

سؤال 306 . چه كسانى براى نماز مى توانند از صندلى استفاده كنند؟

بسمه تعالى:كسانى كه به خاطر بيمارى و عارضه جسمانى كه موجب فشار و عسر و حرج است نتوانند ايستاده نماز بخوانند و نتوانند ركوع و سجود انسان مختار را انجام دهند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 106

نماز معذور بين صندلى و نشسته

سؤال 307 . اگر كسى بتواند روى صندلى بنشيند و پيشانى را بر ميز روبرو قرار دهد اين كار مقدم است يا روى زمين بنشيند و مهر را با دست بر پيشانى قرار دهد؟

بسمه تعالى: صورت نخست مقدم است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 106

سجود در نماز روى صندلى

سؤال 308 . كسانى كه معذورند و روى ميز و صندلى نماز مى خوانند سجده را چگونه بايد انجام دهند؟

بسمه تعالى: بايد دست ها را روى ميز بگذارند و پيشانى را روى مهر كه بر ميز است قرار دهند و احتياطاً سر انگشت پاها را در حد امكان بر زمين بگذارند. البته تا آنجا كه مى توانند قرائت را ايستاده بخوانند اگر ايستادن براى آن ها مشكل نباشد و بقيه را به صورت اضطرارى انجام دهند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 107

تكيه در تشهد روى صندلى

سؤال 309 . كسى كه معذور است و روى صندلى نماز مى خواند آيا در وقت تشهد مى تواند به صندلى تكيه كند؟

بسمه تعالى:اگر ناچار است تكيه كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 107

متوجه كردن ديگرى در نماز

سؤال 310 . آيا بلند گفتن تكبير يا اشاره كردن با دست و سر جهت اعلام خطر يا مسائل ديگر در نماز باعث بطلان نماز مى شود؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد مگر هيئت نماز به هم بخورد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 107

سرفه، عطسه، آروغ زدن عمدى در نماز

سؤال 311 . آيا سرفه يا عطسه يا آروغ زدن عمدى نماز را باطل مى كند؟

بسمه تعالى:در آروغ زدن اگر دو حرف از آن توليد نشود اشكال ندارد و سرفه و عطسه هم اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 107

شنيدن آهنگ هاى حرام در حال نماز

سؤال 312 . آهنگ هايى كه در هنگام نماز از گوشى همراه ديگران پخش مى شود چنانچه هيجان انگيز باشد براى نمازگزاران چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى:نبايد به آن گوش دهد ولى سماع خارج از اختيار اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 108

مصداق فعل كثير در برخورد با موبايل

سؤال 313 . در اثناء نماز موبايل زنگ زد، صاحبش آن را از جيب بغل درآورد درب آن را باز كرد شماره تماس را نگاه كرد سپس موبايل را خاموش كرد درب آن را بست و در جيب بغل گذاشت آيا اين مصداق فعل كثير است؟

بسمه تعالى: ما هم در اين مورد حكم قطعى نمى دهيم، اگر بگويند اين آدم از حالت نماز خارج شده، نمازش باطل است. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 108

فراموش كردن نماز احتياط

سؤال 314 . اگر خواندن نماز احتياط فراموش شود و در وسط خواندن نماز دوم يادش بيايد وظيفه اش چيست؟ و نيز اگر سجده سهو را فراموش كرده و در اثناى نماز دوم يادش بيايد وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: اگر امكان عدول است عدول به نماز احتياط مى كند و در غير اين صورت نماز دوم را تمام مى كند و سپس نماز قبلى را اعاده مى كند و اما سجده سهو را پس از نماز انجام مى دهد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 108

ميزان آية الكرسى

سؤال 315 . آية الكرسى در نماز مستحبى چقدر است؟

بسمه تعالى: آية الكرسى تا (الْعَلِىُّ الْعَظِيمُ) است ولى در نماز ليلة الدفن تا (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) بخواند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 108

نماز در حرم معصومين(عليهم السلام)

سؤال 316 . نماز جماعت در حرم امام حسين(عليه السلام) افضل است يا حرم حضرت ابوالفضل(عليه السلام)؟

بسمه تعالى: نماز در حرم امام معصوم از فضيلت بيشترى برخوردار است.والله العالم