فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 330

نفقه ايام عده زوجه ناشزه

سؤال 1025. اگر زوجه ناشزه باشد و تقاضاى طلاق نمايد، آيا نفقه ى ايام عده شامل وى خواهد شد؟

بسمه تعالى: اگر زن قبل از طلاق ناشزه بوده و نشوز آن ادامه پيدا كرده، نفقه ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 330

حق اعتراض زوجه به مسكن

سؤال 1026. اگر شوهر براى زوجه خود مسكنى تهيه كند، آيا زن حق اعتراض و درخواست مسكن بهتر را دارد؟

بسمه تعالى: مرد بايد مطابق شأن زن با در نظر گرفتن خصوصيات محل، مسكن تهيه كند و اگر چنين كرد، حق اعتراض زن ساقط است. به عبارت ديگر، به حكم مضمون آيه ى (وعاشروهن بالمعروف)اگر منزل مطابق با شأن زن در آن محيط باشد، حق اعتراض ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 331

نفقه فرزند

سؤال 1027. اگر زن و شوهر به جهت اختلافات خانوادگى و يا طلاق از همديگر جدا زندگى مى كنند و فرزند نزد مادر باشد آيا نفقه اى كه مادر پرداخته است مى تواند از پدر فرزند مطالبه نمايد؟

بسمه تعالى: نفقه فرزند مطلقاً برعهده پدر است خواه نزد مادر باشد يا پدر، بنابر اين نفقه اى كه مادر پرداخته است به نيت اين كه از پدر بگيرد قابل مطالبه است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 331

هزينه درمان دندان فرزند توسط مادر بدون اجازه شوهر

سؤال 1028. اگر فرزند دچار درد دندان شود و پدر حاضر به پرداخت مخارج درمان نباشد، آيا مادر مى تواند بدون اجازه ى شوهر مبلغى را از خود براى معالجه بردارد؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 331

هزينه پر كردن دندان، لوازم آرايشى همسر

سؤال 1029. آيا مخارج مختصر درمان همسر مثل پر كردن دندان، عصب كشى و... و نيز هزينه ى لوازم آرايش جزء نفقه مى باشد؟

بسمه تعالى: آن چه كه جزء هزينه ى زندگى است; اعم از خوردن، پوشيدن و هزينه هاى معمولى پزشكى و همچنين آرايش هاى معمولى، جزء نفقه است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 331

خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر و تقاضاى نفقه بچه ها

سؤال 1030. زنى بدون اجازه ى شوهر، به اتفاق بچه ها و بدون كدورتى بين زن و شوهر، از منزل شوهر به منزل پدرش رفته و تقاضاى نفقه ى بچه ها را نموده است آيا شوهر مى تواند از همسر بخواهد كه بچه ها را به منزل بياورد تا نفقه ى آنها را پرداخت كند؟ آيا اين زن ناشزه

بسمه تعالى: در فرض سؤال، زن ناشزه است و نفقه ندارد و حق مطالبه ى نفقه ى فرزند را نيز ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 332

پرداخت نفقه زن و بچه ها توسط شوهر

سؤال 1031. آيا شوهر مى تواند مبلغى را به عنوان نفقه به زوجه و فرزندان بدهد و خود را از تمام امور منزل جدا سازد؟

بسمه تعالى: اگر مقصود اين است كه هزينه ى خانه را به صورت نقد در اختيار خانواده بگذارد تا آنها خودشان به تدريج هزينه كنند، اشكال ندارد، ولى بايد به وظيفه ى خود در باب معاشرت عمل كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 332

درخواست طلاق بخاطر بد رفتارى شوهر

سؤال 1032. با شخصى ازدواج كردم و صاحب يك پسر و دختر شدم، لكن به جهت بدرفتارى شوهر درخواست طلاق نمودم. آيا به خاطر آينده ى فرزندان مى توانم بچه ها را نزد خود نگه دارى نمايم؟

بسمه تعالى:كوشش كنيد طلاق صورت نگيرد در صورت تحقق دختر آنگاه كه هفت سالگى خود را تمام كرده پدرش از نظر شرع براى حضانت اولويت دارد، ولى شما مى توانيد از طريق تحريك عواطف وارد شويد و رضايت پدر را جلب كنيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 332

ازدواج مجدد شوهر بر خلاف شرط ضمن عقد نكاح

سؤال 1033. اگر در ضمن عقد نكاح شرط شود كه زوج بدون اذن زوجه، ازدواج مجدد نكند. در صورت تخلف و انجام عقد ازدواج موقت، آيا زن مى تواند از حق وكالت در طلاق استفاده نمايد؟

بسمه تعالى: هرگاه ازدواج موقّت از نظر مدت كوتاه باشد، شرطِ وكالت در طلاق محقق نمى شود و اگر طولانى باشد و عرفاً آن را ازدواج مجدد بدانند، شرط محقق مى شود; مع الوصف زن احتياط كند و از اين حق استفاده ننمايد. والله العالم