فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 69

خونى كه همراه جفت خارج مى شود

سؤال 195. بچه اى در رحم مادر بميرد و بر طبق دستور پزشك، جفت بچه (آنچه محل اتصال بچه به رحم مادر است) را خارج كنند تا بتوان مادر را كورتاژ نمايند.آيا خونى كه همراه جفت بچه خارج مى شود، نفاس است؟

بسمه تعالى: خون مزبور، خون نفاس نمى باشد. خون نفاس، خونى است كه همراه با ولادت بچه يا پس از آن بيايد.والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 69

خونى كه پس از سزارين خارج مى شود

سؤال 196. خونى كه زن پس از عمل سزارين مى بيند چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: اگر خون تا ده روز قطع شود، حكم نفاس را دارد، اگر از ده روز تجاوز كند، به مقدار عادت ماهيانه اش، نفاس و بيشتر از مقدار عادت، استحاضه است. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 69

نفاس پس از سزارين

سؤال 195 . بچه اى كه به وسيله عمل جراحى از داخل رحم خارج مى شود، خونهايى كه پس از عمل از مجراى طبيعى زن خارج مى شود، حكم نفاس دارد يا خير؟

بسمه تعالى: حكم نفاس را دارد مثل اين كه سقط جنين كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 69

سزارين و خون پس از آن

سؤال 196 . بعضى از فقهاء خون بعد از عمل جرّاحى سزارين را دم جروح مى دانند به نظر حضرت عالى خون مزبور نفاس است و موجب غسل مى گردد؟

بسمه تعالى: خون نفاس است البته ممكن است همراه با خون جراحى نيز باشد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 70

خونريزى قبل از سقط

سؤال 197 . آيا خونريزى قبل از سقط جنين، حيض است يا استحاضه؟

بسمه تعالى: اگر خون مرتبط با زخم نباشد، استحاضه است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 70

كفايت غسل نفاس از بقيه غسلها

سؤال 198 . آيا با انجام غسل نفاس يا حيض و يا جنابت غسلهاى ديگر ساقط مى شود؟

بسمه تعالى: هرگاه يكى از آنها را نيت كند از بقيه كفايت مى كند . والله العالم