فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 165

فروختن گوشت قربانى نذرى

سؤال 526. شخصى نذر كرده است كه براى هيأت مشخصى قربانى بدهد. آيا مى توان گوشت قربانى را فروخت و پول آن را خرج اطعام نمود؟

بسمه تعالى: بايد مطابق نذر عمل كنند. اگر امكان عمل نبود، در مورد مناسب به نذر، مصرف شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 165

تعمير عتبات با پول نذرى داده شده به هيأت عزادارى

سؤال 527. شخصى نذر كرده بود كه پولى را به هيأت عزادارى پرداخت نمايد، ولى هيأت بى نياز است، آيا او مى تواند اين مبلغ را جهت تعمير عتبات مصرف كند؟

بسمه تعالى: هر چيزى كه به نام هيأت نذر شده است بايد در همان مورد هيأت مصرف شود و مبالغ مازاد بر نياز هيأت نيز براى اكرام خادمان و شركت كنندگان در هيأت خرج شود . والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 165

نذر گوسفند يا برنج

سؤال 528. نذر نمودم اگر فلان حاجت برآورده شود گوسفندى بدهم و اگر حاجت ديگر برآورده شود مقدارى برنج بدهم و اكنون يكى از حاجت ها برآورده شده است ولى نمى دانم مورد نذر گوسفند بوده يا برنج وظيفه ام چيست؟

بسمه تعالى: بايد احتياط كند و به هر دو نذر عمل كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 166

آيا نذر كردن كراهت دارد؟

سؤال 529. آيا نذر كردن به طور مطلق مكروه است؟

بسمه تعالى: ظاهراً نهى از نذر از آن كسانى است كه سبب مشقت وسختى براى آنان مى شود و يا كسانى كه ممكن است به عللى نخواهند به نذر خود وفا كنند و در غير اين دو صورت، ظاهراً مكروه نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 166

نذر بر ترك سيگار

سؤال 530. نذر كرده ام كه هرگاه سيگار بكشم، هزار تومان صدقه بدهم آيا مى توان به اين نذر عمل ننمود؟

بسمه تعـالى: تـا آنجـا كه پرداخت هزار تومان (مورد نذر) براى شما حرجى نباشد بايد بـه نذر خود عمل كنيد. البته همه اينها مشروط به اين است كه در صيغـه نـذر، لفظ «لله» را بـه عربى يا به فارسى آورده باشيد مثلاً بگوييد «لله علىّ» كه هرگاه به نامحرم نگاه كردم يا سيگار كشيدم به فقير هزار تومان بدهم و اما اگر لفظ «لله» يا معادل آن در زبان فارسى در صيغه نذر نيامده باشد نذر منعقد نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 166

نذر به فقير معين و وفات وى

سؤال 531. نذر كرده بودم در صورتى كه وسيله ى نقليه ام پيدا شود، مبلغى به فقير معينى بدهم، لكن قبل از پيدا شدن وسيله، فقير مرد. اكنون كه وسيله پيدا شد، چگونه نذر را ادا كنم؟

بسمه تعالى: هرگاه براى فقير مشخص و معينى نذر كرديد، با مردن آن فقير نذر منحل مى شود و اگر فقير مشخصى را در نظر نداشتند، آن مبلغ را به فقير ديگر بدهد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 167

نذر كردن كار مستحب به مدت معين و عدم انجام آن

سؤال 532. اگر شخصى نذر كند كه چهل روز، كار مستحبى را انجام دهد و لكن يك روز را فراموش نمايد. وظيفه اش در صورتى كه نذر او چهل روز معيّن باشد و يا چهل روز به صورت مطلق نذر كرده باشد، چيست؟

بسمه تعالى: در صورتى كه نذر وى چهل روز معين باشد قضا ندارد ولى در صورتى كه نذر مطلق باشد فقط يك روز را قضا كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 167

انجام عملى خاص طى چند ماه و شك در نذر بودن آن

سؤال 533. شخصى، در طى چند ماه عمل خاصى را انجام داد و اكنون شك دارد كه آيا اين عمل را به واسطه ى نذر انجام داده يا نذرى در كار نبوده است، با توجه به اين نكته كه اين شخص گاهى برخى از كارها را با صيغه ى نذر بر خود واجب مى كرد. اكنون وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: مادامى كه نداند نذر كرده است، عمل مزبور بر او واجب نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 167

نذر روزه گرفتن در عتبات

سؤال 534. برخى از زائران نذر مى كنند در سفر به مدينه يا عتبات عاليات روزه بگيرند. آيا نذر اين افراد صحيح است؟

بسمه تعالى: با نذر مى توان در سفر روزه گرفت، ولى در مدينه ى منوره بدون نذر هم مى توان سه روز روزه داشت و الله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 167

فراموش كردن متعلق نذر

سؤال 535. شخصى نذر كرده پنجاه هزار تومان از حقوق خود را در يك مورد خاصى مثل حسينيه، ايتام، جلسه ى دعا و... مصرف كند، امّا هنگام عمل به نذر، نمى داند كه براى كدام مورد نذر كرده است. وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: عمل به احتياط كند در صورت تمكن پنجاه تومان به هر يك از موارد احتمال بپردازد و در صورت عدم تمكن يكى از موارد را انتخاب كند و به نذرش عمل كند، مشروط بر اين كه اگر بعداً مورد نذر به خاطرش آمد جبران كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 168

حساب كردن پول قرض داده شده براى نذر

سؤال 536. مبلغى را به عنوان قرض به رفيقم دادم و در ذمه ام نذرى بود كه به همين مقدار پول در راه خير مصرف كنم. سپس نيت كردم كه همين مبلغ كه به وى داده ام به عنوان همان نذر باشد. اگر وى اين مبلغ را برگرداند، آيا مى توانم آن را گرفته و در راه خير ديگرى مصرف

بسمه تعالى: با دادن مبلغ به او، نذر عمل شده است و نمى توانيد پس بگيريد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 168

عهد بدون اذن پدر

سؤال 537. آيا عهد بدون اذن پدر منعقد مى شود؟

بسمه تعالى: منعقد مى شود. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 495

نذر اصلاح نكردن صورت

سؤال 1564 . اگر زنى نذر كند براى بهبودى بيماريش در ماه محرم و صفر اصلاح صورت انجام ندهد آيا نذرش صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه با رضايت شوهر همراه باشد بايد عمل كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 495

نذر گوسفند و قربانى كردن گاو

سؤال 1565 . اگر نذر نمود كه گوسفند قربانى كند اگر گاو قربانى گردد به نذر عمل شده است؟

بسمه تعالى: بايد مطابق نذر عمل كند و از آنچه نذر كرده اند عدول نكند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 495

انجام نذر توسط ديگرى

سؤال 1566 . اگر نذر كند كه روزه بگيرد يا نماز بخواند آيا مى تواند اجير بگيرد و اجير آن را انجام دهد؟

بسمه تعالى: بايد خودش انجام دهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 495

تحقق نذر با نوشتن

سؤال 1567 . آيا با نوشتن صيغه نذر منعقد مى شود؟

بسمه تعالى: صيغه نذر آن است كه بگويد لِلّه علىَّ كذا ان كان كذا، ولى بانوشتن منعقد نمى شود مگر قادر بر تكلم نباشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 496

گران شدن گوشت و نذر گوسفند

سؤال 1568 . اگر فردى نذر كند با پول معينى گوسفندى براى هيأت خريدارى كند اكنون به جهت گران شدن گوشت يا امكان خريد نيست و يا گوسفند كوچك است وظيفه چيست؟

بسمه تعالى: احتياط اين است كه مادامى كه امكان خريد گوسفند ولو كوچك باشد همان را بخرد و به مصرف برساند و اگر خريد گوسفند ممكن نشد گوشت گوسفند خريدارى كند و در مورد نذر مصرف كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 496

تصرف در پول نذرى قبل از فرا رسيدن موعد عمل به نذر

سؤال 1569 . در صورتى كه پول معين نذر شده است كه در ماه محرم در هيأت عزادارى مصرف شود آيا مى تواند براى مدت كوتاه در آن تصرف كند مثلا به فردى قرض دهد؟

بسمه تعالى: پولى كه مشخص شده بايد در مورد نذر مصرف شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 496

نذر به سبب دروغ

سؤال 1570 . مردى به دروغ به زن خود مى گويد سرطان دارم لذا زن نذرهاى متعددى مى كند آيا نذر وى واجب است كه وى عمل به نذركند؟

بسمه تعالى: در چنين شرائط نذر منعقد نمى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 496

فراموش كردن عمل به نذر

سؤال 1571 . اگر كسى نذر كند تا 40 روز عمل مستحبى را انجام دهد ولى پس از چند روز فراموش كند آيا بايد نذر را از ابتداء شروع كند؟

بسمه تعالى: هرگاه نذر او مقيد به ايام خاص بوده آن مقدارى كه فراموش كرده قضا ندارد و اگر زمان معين نشده است فاصله ضرر نمى زند بايد چهل روز را تكميل كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 497

نذر سفره حضرت زهرا (عليهما السلام)

سؤال 1572 . اگر نذر كنم كه سفره حضرت زهرا (عليهما السلام) بياندازم آيا نذر محقق مى شود؟

بسمه تعالى: هرگاه بگويد اگر حاجت من برآورده شد عده اى را اطعام نموده و ثواب آن را به دخت گرامى پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) اهداء بكنم نذر او صحيح است به شرط اينكه لفظ الله يا ساير الفاظى كه بر خدا اطلاق مى شود را موقع نذر به زبان بياورد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 497

آنجا كه عمل به نذر ممكن نباشد

سؤال 1573 . نذر كرده ام كه اگر حاجتم برآورده شد خواهر و برادرم را به مشهد ببرم و حاجتم برآورده شد ولى آنها نمى توانند به مشهد بيايند آيا عمل به نذر از من ساقط مى شود؟

بسمه تعالى: هرگاه نذر شما از نظر سال معيّن نبود هرموقع آمادگى در خواهر و برادر پيدا شد به نذر عمل كنيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 497

نذر فرزند نابالغ و زوجه

سؤال 1574 . آيا نذر فرزند نابالغ و زوجه صحيح است؟

بسمه تعالى: نذر فرزند نابالغ منعقد نيست و نذر زوجه اگر مزاحم با حق شوهر نباشد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 498

اضافه بودن مقدار نذر بر مصرف

سؤال 1575 . كسى نذر كرده كه هر سال در روز عاشورا گوساله اى را ذبح و اهالى روستا را اطعام دهد ولى به جهت كم شدن جمعيت روستا مقدارى گوشت اضافه مى ماند آيا مى توان مقدار اضافى را در مصارف ديگر خرج نمود؟

بسمه تعالى: اگر در روستاى مورد نظر مصرف ندارد، گوشت آن را به روستاهاى مجاور ارسال و تقسيم كنند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 498

اضافه بودن نذر از مقدار مصرف و تبديل آن

سؤال 1576 . اگر اشخاصى نذر نمايند كه در روز عاشورا به حسينيه معينى برنج تحويل دهند اگر اين مقدار برنج بيش از مقدار مصرف باشد آيا مى توان آن را تبديل به گوشت و ديگر اقلام غذايى نمود؟

بسمه تعالى: در صورتى كه صيغه نذر خوانده نشده است و تنها نيت كرده كه برنجى را به حسينيه بدهند، تبديل ان به گوشت با اجازه صاحبش اشكال ندارد و اگر صيغه نذر خوانده شده است در صورتى كه اطعام برنج نذر شده تبديل آن جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 498

نذر كتاب

سؤال 1577 . نذر اهداء كتاب به كتابخانه مساجد و حسينيه صحيح است؟

بسمه تعالى: انسان مى تواند نذر كند كه اگر حاجت من برآورده شد كتابى را بخرم و براى كتابخانه مخصوص هديه كنم ولى بايد محتواى آن سالم و مفيد باشد و نيز مى تواند نذر كند كه كتابى را براى كتابخانه خريدارى و سپس تمليك يا وقف كند ولى با رعايت شرط ياد شده . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 499

نذر صلوات و كمك گرفتن از ديگران

سؤال 1578 . اگر شخصى نذر كند ده هزار صلوات ختم كند آيا مى تواند از ديگران كمك بگيرد؟

بسمه تعالى: ظاهر نذر اين است كه انسان مباشر آن باشد، نه اينكه نائب بگيرد مگر اينكه موقع نذر از آن نيز نام ببرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 499

نذرِ دادن حلقه ازدواج به فقير

سؤال 1579 . دخترى نذر كرده در صورت ازدواج حلقه ازدواج را به فقير بدهد اگر پس از ازدواج چنين كارى بكند شوهر ناراحت مى شود وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: مادامى كه شوهر راضى نباشد نمى تواند آن را به عنوان نذر به ديگرى بدهد هر موقع راضى شد و به اصطلاح تمليك او همه جانبه گشت به نذر خود عمل كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 499

نذر با نوشتن

سؤال 1580 . آيا نذر كردن با كتابت منعقد مى شود ؟

بسمه تعالى:منعقد نمى شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 499

فراموشى نذر مريض شدن

سؤال 1581 . گفته بودم لله علىّ كه هر سه شنبه روزه بگيرم و يا فلان عمل خير را انجام دهم اگر مريض شدم و يا يادم رفت، آيا عمل منظور را در فرداى آن روز قضا كنم يا ساقط مى شود؟

بسمه تعالى:قضا لازم نيست.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 500

نپذيرفتن منذور

سؤال 1582 . بنده درباره سيدى عبائى رانذر نموده ام موقع تحويل از پذيرفتن عبا خوددارى كرد و يا احياناً موقع عمل به نذر شنيدم كه سيد منظور فوت شده است،چه تكليفى دارم؟

بسمه تعالى:احتياطاً به سيد ديگر بدهد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 500

برآورده شدن قسمتى از نذر

سؤال 1583 . شخصى نذر كرده اگر فلان قطعه زمين يا فلان چيز فروخته شود (لله على) كذا اكنون بخش عمده آن چيز مورد نظر فروخته شده است تكليف در جهت وفا به نذر چيست؟

بسمه تعالى:ظاهر نذر اين است كه همه قطعه زمين بفروش برسد اگر بخش باقى مانده بسيار ناچيز است به نذر خود وفا كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 500

فراموشى آنچه نذر شده

سؤال 1584 . يقيناً نذرى كرده ام ولى مصداق آن يادم رفته است (آيا ختم قرآن بوده يا ختم صلوات ويا قربانى) اكنون نسبت به نوع نذر چه وظيفه اى دارم؟

بسمه تعالى:هر سه را انجام دهد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 500

دزديده شدن آنچه بر او نذر شده

سؤال 1585 . اينجانب در يك موردى نذر كرده ام كه گوسفندى را سر بريده و گوشت آن را در ميان فقرا تقسيم كنم، اكنون گوسفند را دزديده اند و يا مفقود شده است ، بنده چه تكليفى دارم؟

بسمه تعالى: اگر گوسفند معينى را نذر كرديد و فعلاً سرقت شده است تكليف ساقط است. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 501

نذر بر حج يا زيات وفوت نذر كننده

سؤال 1586 . اگر كسى نذر كرده به زيارت عتبات عاليات يا مشهد مقدس برود اگر اين شخص از دنيا برود آيا ورثه اين شخص واجب است نذر او را بجا آورند؟ اگر مالى براى اداى نذر داشته باشد يا نه؟

بسمه تعالى: اگر نذر حج يا زيارت كرده ولى از دنيا رفته و نذر او هم در حال حيات محقّق شده است بر ورثه واجب است كه كسى را نيابتاً بفرستند اين در صورتى است كه ميت مال داشته باشد و گرنه اداى دين او مستحب است. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 501

نذر زن بدون اذن شوهر از مال شخصى خود

سؤال 1587 . آيا زن بدون اذن شوهر مى تواند از مال شخصى خودش نذر كند

بسمه تعالى: اگر منافى با حقوق زوج نباشد اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 501

تعارض امر و نهى والدين

سؤال 1588 . اگر در موردى يكى از والدين نهى و ديگرى امر كند وظيفه فرزند در چنين تعارض به لحاظ دينى و اخلاقى چيست؟

بسمه تعالى: اطاعت والدين همه جا واجب نيست عقوق حرام است هرگاه در اين مورد مسأله ، عقوق پيش نمى آيد آنچه در نظرش اصلح است انجام دهد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 501

نذر اولا و منع والدين پس از نذر اولاد

سؤال 1589 . آيا بعد از نذر اولاد ، والدين مى توانند او را از عمل به نذر مانع شوند؟

بسمه تعالى:پس از انعقاد نذر فرزند بايد به نذر خود عمل كند هر چند پدر يا مادر از آن منع كنند ولى بايد سعى كند كه طورى انجام وظيفه كند كه موجب اذيت پدر و مادر نباشد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 494

وكالت در نذر

سؤال 1514 . آيا شخص مى تواند به ديگرى وكالت دهد از طرف او نذر نمايد؟

بسمه تعالى:هرگاه كسى آشنا به صيغه نذر نيست مى تواند ديگرى را وكيل كند كه از طرف او صيغه نذر را بخواند به شرطى كه حدود نذر را مشخص كند. حتى اگر آشنا به صيغه نذر باشد و نخواهد خود صيغه را بخواند مى تواند ديگرى را وكيل كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 494

قسم مشروط

سؤال 1515 . آيا قسم را مى توان به قيدى مشروط كرد؟ مثلاً بگويد «به خدا قسم تهران نمى روم مگر برادرم از من درخواست كند؟»

بسمه تعالى:قسم مشروط اشكالى ندارد، بنابراين اگر بدون درخواست برادر به تهران رفت بايد كفاره بدهد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 495

نذر زيارت عاشورا به مدت 40 روز

سؤال 1516 . شخصى نذر كرده چهل روز زيارت عاشورا بخواند اگر در بين چهل روز، عمداً يا از روى فراموشى يا به خاطر عذر يك روز را نخواند تكليف چيست؟

بسمه تعالى: فراموش كردن نذر دو حالت دارد: الف. اگر چهل روز را از نظر زمان مشخص كند مثلاً بگويد از اوّل اين ماه تا دهم ماه ديگر ولى يك روز فراموش كند در چنين صورت قضا و كفاره ندارد. ب. اگر معين نكرده باشد، يك روز قضا كند و بقيه را انجام دهد و اگر عمداً ترك كرده اين نيز دو حالت دارد:اگر روزها را مشخص كرده كفاره دارد و احتياطاً قضا كند، و اگر مشخص نكرده و اتصال را در نظر گرفته 40 روز را از سر بگيرد در صورت عذر كفاره و قضا ندارد بقيه را در صورت برطرف شدن عذر انجام دهد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 495

نذر روزه روز عاشورا

سؤال 1517 . نذر روزه روز عاشورا صحيح است؟

بسمه تعالى:هرگاه انگيزه او از نذر كردن تشبّه به بنى اميه نباشد و به يك انگيزه الهى نذر كند نذر او صحيح است ولى ثواب چنين روزه اى كم است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 495

تغيير مورد نذر

سؤال 1518 . كسى نذر كرده در عاشورا شربت بدهد و الآن امكان آن به خاطر سردى هوا نيست آيا تغيير آن جايز است؟

بسمه تعالى:اگر امكان دارد شربتى كه داغ و مناسب زمستان باشد بدهد و الاّ شايسته است چيز ديگر مثل ميوه و امثال آن جايگزين آن كند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 496

نذر گوسفند و گران شدن آن

سؤال 1519 . شخصى نذر مى كند اگر مشكلم حل شد صد هزار تومان گوسفند خريده و به فقرا مى دهم اكنون قيمت فعلى گوسفند گران شده و امكان خريد ندارد وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى:هرگاه موقع برآورده شدن نذر قيمت گوسفند به صد هزار تومان باشد ولى كوتاهى كرده وگران شده بايد به قيمت گران گوسفند بخرد و اگر موقع برآورده شدن نذر قيمت گوسفند بالاتر از صد هزار تومان بوده باشد در اين صورت نذر او منعقد نيست.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 496

نذر گوسفند و استفاده خود نذر كننده

سؤال 1520 . اگر شخصى نذر كند كه گوسفندى قربانى كند و بين خويشاوندان پخش كند آيا صاحب نذر هم حق استفاده از گوشت قربانى را دارد؟

بسمه تعالى: ظاهر اين است كه مورد نذر خويشاوندان است نه خود او.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 496

نذر روزه به صورت متوالى و عدم قدرت

سؤال 1521 . نذر كرده ام به صورت متوالى و پى در پى روزه بگيرم اكنون كه عاجز و به سن كهولت رسيده ام متوجه نذر شدم وظيفه ام چيست؟

بسمه تعالى: اگر مى تواند به صورت غير متوالى روزه بگيرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 497

نذر امام زمان

سؤال 1522 . پولى را نذر امام زمان(عليه السلام) كرده ام اكنون به چه كسى بپردازم؟

بسمه تعالى: مى توانيد به عنوان صدقه براى سلامتى امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف به فقرا بدهيد و يا كتاب هاى خوبى كه درباره امام زمان(عج) نوشته شده خريدارى نموده و به اهل مطالعه بدهيد و يا به كتابخانه هاى عمومى اهداء كنيد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 497

نذر به بهبودى و بهبودى نسبى

سؤال 1523 . نذر كردم اگر مريضى ام خوب شود به عده اى اطعام بدهم اكنون حالم مقدارى بهتر شده است آيا عمل به نذر واجب است؟

بسمه تعالى: صبر كنيد پس از بهبودى كامل عمل به نذر كنيد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 497

نذر روزه با وجود روزه قضا

سؤال 1524 . آيا كسى كه روزه قضا دارد مى تواند نذر روزه كند؟

بسمه تعالى: نذر چنين شخصى صحيح نيست، مگر اين كه نذر روزه را مقيد كند به پس از انجام روزه قضاى واجب . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 497

نذر فراموش شده

سؤال 1525 . براى رفع مشكلات و موارد ديگر نذرهايى كرده ام و غالباً رفع نشده و يا به احتمال ضعيف بعداً به صورت طبيعى رفع شده ولى آن نذرها را فراموش كرده ام حال تكليف چيست؟

بسمه تعالى: اكنون كه نمى دانيد مشكل رفع شده يا نه چيزى بر شما نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 498

نذر درباره ديگرى

سؤال 1526 . آيا اگر پدر نذر كند اگر فرزندم خوب شد فرزند يك گوسفند قربانى كند آيا اين نذر صحيح و لازم الاجرا است؟

بسمه تعالى: نذر هركس درباره خودش نافذ است نه درباره ديگرى . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 498

نذر پدر و مادر به اسم گذارى فرزند

سؤال 1527 . اگر پدر و مادر به طور جداگانه نذر كنند اسم فرزندشان را دو اسم مختلف بگذارند كدام يك از نذرها مقدم مى شود؟

بسمه تعالى: اگر از باب ولايت باشد نذر پدر مقدم است و الاّ نذر هر كدام كه زودتر باشد مقدم است و در عين حال يك شخص مى تواند دو اسم داشته باشد هر چند به يكى معروف گردد . والله العالم