فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 42

افتادن تلفن همراه داراى قرآن در محل نجس

سؤال 91. در حافظه برخى از تلفن هاى همراه، قرآن يا ادعيه يا اسماى خداوند قرار مى دهند. در صورت افتادن گوشى تلفن همراه در محل نجس ،آيا خارج كردن آن واجب است؟ در صورت عدم اخراج، استفاده از آن محل چه صورت دارد؟

بسمه تعالى: بايد هر چه زودتر آن را بيرون بياورند و تا گوشى تلفن همراه را درنياورده اند، از آن مكان استفاده نشود، مگر اين كه به مرور زمان مواد ضبط شده از بين برود. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 34

سرايت نجاست تا چند واسطه؟

سؤال 72 . اگر چيزى به عين نجاست متنجّس شود، تا چند واسطه متنجس نجس مى كند؟

بسمه تعالى: متنجس تا دو واسطه اثر مى گذارد و در واسطه سوم اجتناب از آن لازم نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 34

الكل براى ضد عفونى

سؤال 73 . الكلى كه در ضد عفونى كردن پوست استفاده مى شود، پاك است؟

بسمه تعالى: پاك است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 34

انداختن اسماى مباركه و يا آيات قرآن در نهرها و جويبارها

سؤال 74 . آيا انداختن اسماء مباركه و يا آيات قرآن در نهرها عرفاً اهانت محسوب مى شود؟

بسمه تعالى: در نهرهاى جارى كه به جاى پاكى مى ريزد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 34

خوراندن خون خرگوش به حيوانات

سؤال 75 . آيا جايز است خون خرگوش را به صورت پودر تبديل كنند و به خورد حيوانات بدهند؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد . ولى بنابر احتياط نبايد خون خرگوش و چيزهاى نجس مانند آن قوت غالب حيوانات باشد كه گوشت آن ها مورد مصرف انسان است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 35

اضافه كردن آب به الكل و تبديل به مست كننده

سؤال 76 . اگر الكل خالص 96% را به ميزانى با آب مخلوط كرده كه از حالت مسموم كنندگى درآيد و حالت مست كننده به خود بگيرد آيا اين مايع نجس است؟

بسمه تعالى: اگر پس از ريختن آب بالفعل مسكر باشد نجس است و بايد از خوردن آن اجتناب كرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 35

استشمام الكل

سؤال 77 . استشمام مقدار زيادى الكل كه در اثر حرارت بخار مى شود از لحاظ نجاست چگونه است؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 35

درمان وسواس و القائات شيطانى

سؤال 78 . انجمنى براى درمان وسواس بدين شكل عمل مى كند مثلاً ترس از نجاستى كه وجود ندارد را به ترس از واقعيتى ديگر مثل اين كه نكند شوهر طلاقم دهد تبديل مى شود و سپس اين ترس را تبديل به ترس از مرگ مى نمايد و در نهايت ترس از خدا كه همراه با اميد است القا

بسمه تعالى: اين روش در صورتى صحيح است كه در طرف ايجاد يأس نكند، بالأخره آئين اسلام آئين تبشير و تنذير است، يكى از راهها، دعوت به بى اعتنايى است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 36

علاج وسواس

سؤال 79 . جوانى در برخى مسائل مثل نجس و پاكى، حق الناس و دچار وسواس شده است چگونه مى تواند از وسواس نجات پيدا كند؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال شخص مزبور آشنا به مسائل شرعى نيست و يا رعايت نمى كند، براى تخفيف وسوسه لازم است ايشان را به روحانى عالم به مسائل معرفى كنيد، از طريق مذاكره قسمت اعظم وسوسه برطرف مى شود و قسمت ديگر جنبه روانى و به اصطلاح عصبى دارد و بايد با روانشناس در ميان نهاد، ممكن است از طريق تقويت غذايى و ورزش و رفت و آمد با انسانهاى صالح تخفيف پيدا كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 36

ماءالشعير ساخت روسيه

سؤال 80 . ماءالشعير ساخت روسيه 5% الكل دارد، حلال است يا حرام؟

بسمه تعالى: ماءالشعير مصطلح كه در كتابهاى فقهى گفته اند حلال است فاقد الكل مى باشد ولى آنچه كه نوشته ايد را با آن شرايط، بهتر است آب جو بناميد . قطعاً به خاطر داشتن الكل حرام است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 36

استفاده از ظرفهاى مشروب خوار

سؤال 81 . كسى كه از مشروبات الكلى استفاده كرده است آيا مى توان از ظروف آشپزخانه اى اين فرد استفاده كرد؟

بسمه تعالى: اگر مى داند كه دست يا دهان آلوده فرد شراب خوار به آن ظرف اصابت كرده است نمى تواند از آن ظرف استفاده بكند و همچنين هرگاه ظروف آشپزخانه محدود باشند و نداند كه كدام يكى از آنها آلوده شده است بايد از همه آنها اجتناب بكند .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره :

سؤال 82 . اگر نوار قرآن و يا زيارت عاشورا و يا دعا در جاى كثيفى(بيت الخلاء) بيفتد چه وظيفه اى داريم.

بسمه تعالى: حتماً بايد بيرون بياورند و پس از پاك كردن دفن كنند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 37

سكه اى با نام امام رضا(عليه السلام)

سؤال 83 . سكه هايى كه بر روى آن اين جمله(بارگاه ملكوتى امام رضا(عليه السلام)) نوشته شده است اگر در دستشويى بيافتد آيا حكم همان اسم امام(عليه السلام) را دارد كه نبايد از چاه استفاده شود يا خير؟

بسمه تعالى: در هر حال، احترام اسم ائمه معصوم(عليهم السلام) لازم است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 37

مسلمان شدن بهايى

سؤال 84 . آيا بهائى و على اللهى اگر مسلمان شود قاعده «الإسلام يجبّ ما قبله» شامل او مى شود؟

بسمه تعالى: هرگاه در خانواده بهايى متولد شده باشد اين حديث شامل او مى شود ولى اگر مسلمانى مرتد شود و بعداً اسلام آورد حديث شامل او نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 37

چگونگى پذيرش اسلام

سؤال 85 . آيا براى اسلام آوردن گفتن شهادتين كافى است يا بايد با نيت قبلى همراه باشد؟

بسمه تعالى: براى اين كه فردى محكوم به اسلام باشد همين كه شهادتين به زبان او جارى گردد كافى است هرچند ندانيم كه آيا قلباً معتقد است يا نه، ولى نجات وى علاوه بر گفتن شهادتين در گرو ايمان و اعتقاد قلبى به اسلام است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 38

ترشحات پس از غسل

سؤال 86 . اگر خانمى پس از غسل جنابت ترشحاتى از رحمش خارج شود آيا محكوم به منى است؟

بسمه تعالى: اگر شك دارد كه منى است در اين صورت محكوم به طهارت است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 38

عرق جنب از حرام

سؤال 87 . آيا عرق جنب از حرام نجس است؟

بسمه تعالى: احتياطاً نجس است و با جامه آلوده به عرق جنب از حرام نمى توان نماز خواند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 38

اهل كتاب

سؤال 88 . آيا زرتشتيان جزء اهل كتاب محسوب مى شوند؟

بسمه تعالى: درباره مجوس احتمال صاحب كتاب بودن هست و در روايت آمده (سنّوا بهم سنة اهل الكتاب)( ) (و به شيوه اهل كتاب با آنها رفتار كنيد)

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 38

افتادن گردنبند در دستشويى

سؤال 89 . اگر گردنبند طلا با نام لفظ جلاله در توالت بيافتد آيا مى توان از آن دستشويى استفاده كرد؟

بسمه تعالى: بايد از آن دستشويى استفاده نشود و چاه ديگرى كنده شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 39

ميزان انحراف دستشويى از قبله

سؤال 90 . پس از خريد يك واحد آپارتمانى مسكونى متوجه شدم بر اين كه كاسه توالت ده درجه از قبله انحراف دارد آيا اين مقدار براى انحراف از قبله كافى است؟

بسمه تعالى: انحراف ده درجه كافى نيست، و رو به قبله حساب مى شود لذا جهت دستشويى را عوض كنيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 39

پاك كنندگى راه رفتن بر موزاييك

سؤال 91 . آيا راه رفتن روى موزائيك كف پا را پاك مى كند؟

بسمه تعالى: پاك مى كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 39

گچ آلوده به نجس

سؤال 92 . گچ كار در حين كار، دستش را بريد و گچ ها و ظرف گچ و كف اطاق آلوده شد، چگونه مى توان ديوار و كف اتاق را آب كشيد؟

بسمه تعالى: گچ ديوار قابل تطهير نيست، يا بايد تراشيده شود و يا به وسيله كاغذ ديوارى پوشانده شود، اما كف اتاق با شستن قابل تطهير است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 39

ماشين لباسشويى و حكم طهارت

سؤال 93 . در ماشين لباسشويى كه مخزن خود را كاملاً پر نكرده شروع به چرخاندن مى كند و در حالت چرخش اتصال به كر ندارد ،حكم طهارت حاصل مى شود يا نه؟ (توضيح اينكه ماشين لباسشويى حداقل سه بار مى شويد).

بسمه تعالى: در فرض سوال طهارت حاصل نمى شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 40

باقى ماندن نجاست برخى لباسها پس از شستن در ماشين لباسشويى

سؤال 94 . لباس متنجس كه در ماشين لباسشويى شسته مى شود، بعد از شستن و فشردن به هنگام خشكاندن در بعضى از آنها خون و يا نجاست مشاهده مى شود، آيا تكليف بقيّه لباسها كه در يك مخزن شسته شده اند چيست؟

بسمه تعالى: بايد همه لباسها را آب بكشد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 40

باقى ماندن رنگ خون در ماشين لباسشويى

سؤال 95 . پارچه يا لباسى كه به خون و يا نجاسات ديگر آلوده بود در ماشين لباسشويى شسته شده بعد از خشكانيدن رنگ نجاست باقى است، آيا بودن رنگ صرف دليل نجاست آن است؟

بسمه تعالى: اگر در پايان شستشو هنگام آبكشى مخزن لباسشويى به آب كر متصل شده و آب در حين اتصال به همه لباسها برسد لباسها پاك مى شود و باقى ماندن رنگ خون دليل بر بقاى نجاست نمى باشد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 40

پاك يا نجس بودن اهل كتاب

سؤال 96 . با اينكه در كليّه رساله هاى عمليّه كافر از نجاسات شمره شده است و كسى كه منكر ضرورى دينى باشد را كافر تلّقى مى كنيم، پس چگونه اهل كتاب را كه اسلام و نبوت رسول اكرم صلى الله عليه وآله را انكار مى نمايند پاك مى شماريم؟

بسمه تعالى: اهل كتاب جزء كفارند و نجس مى باشند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 41

بخار ادرار

سؤال 97 . آيا بخار ادرار نجس است؟

بسمه تعالى: نجس نيست.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 41

چرم كشورهاى غير اسلامى در بازار كشور اسلامى

سؤال 98 . اگر كاپشن يا كلاه يا دمپايى يا كيف دستى چرمى را از بازار مسلمين خريده باشند و قرائن موجود و يا مارك همراه آن نيز اين امر را تأييد كند كه از كشورهاى غير اسلامى وارد شده است، در اين صورت اماره سوق المسلم مشكل حرمت يا نجاست را حل مى كند؟ يا شىء مزب

بسمه تعالى: اگر اماره اى برتوليد آن در كشورهاى غير اسلامى باشد نجس است مگر اينكه احراز شود آن چرم مربوط به حيوانى است كه به نحوى توسط انسانى كشته شده است هر چند تذكيه شرعى نشده باشد در اين صورت محكوم به طهارت است چون ميته بر آن صدق نمى كند ولى اگر از محصولات گوشتى باشد خوردن آن حرام است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 41

آب مرغ از كشور غير مسلمان

سؤال 99 . ايشگنه (آب مرغ يا گوشت جامد)اى كه از كشورهاى غير مسلمان در قوتيهاى ويژه تعبيه شده است وارد كشورمان مى گردد، بنظر حضرت عالى از لحاظ حرمت و حليّت چگونه است؟

بسمه تعالى: حرام است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 41

خون داخل دهان

سؤال 100 . گاهاً همراه با آب گلو و بينى، ذرّات خون ديده مى شوند كه به صورت لخته در آمده اند. آيا بايد دهان و بينى را آب كشيد و آيا مجرد برخورد آن به بيرون از دهان موجب نجاست مى شود يا نه ؟

بسمه تعالى: داخل دهان و بينى جزء باطن بدن است و با اصابت نجس ، نجس نمى شود، ولى اگر آن خلط به بيرون بيايد بايد بيرون دهان يعنى ظاهر لبها آب كشيده شود و اگر نقطه اى كه در آن خون وجود دارد به چيزى اصابت بكند آن چيز نجس مى شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 42

كندن مو و پوست لب

سؤال 101 . كندن مو و پوست هاى نازك از لب و يا سر انگشتان و يا از ناحيه پاشنه و... كه گاهاً با مختصر رطوبت نيز همراه مى شود بلحاظ حرمت و نجاست چطور است؟

بسمه تعالى: اگر موقع كندن پوست حس دارد ، نجس است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 42

خروج موادى شبيه غايط

سؤال 102 . اگر از ناف و يا ساير منافذ بدن انسان موادى خارج شود كه رنگ و بوى غايط را داشته باشد، به لحاظ نجاست و طهارت چطور است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال نجس است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 42

نجس شدن دندان پر شده(آمالگام)

سؤال 103 . اينجانب تعدادى از دندانهايم را بعلت خرابى پر كرده ام اگر دهانم خود بخود خونى شود، آيا به حكم تبعيّت فضاى دهان و دندانهاى پر شده ام پاك مى شود؟

بسمه تعالى: احتياطاً بايد داخل دهان سه بار آب كشيده شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 43

الكل سفيد در تركيب دارويى

سؤال 104 . در محيط داروسازى و تزريقات مايعى بنام الكل سفيد وجود دارد كه در اصطلاح پزشكى از آن به اتانل تعبير مى شود و به عنوان حلاّل در تركيبات دارويى به كار مى رود مايع مزبور طورى است كه اگر كمى آب و يا مايع ديگر به آن اضافه شود حالت اسكار پيدا مى كند با

بسمه تعالى: در فرض سؤال مايع مزبور سم است و محكوم به طهارت ولى اگر بوسيله اى رقيق شد حكم مسكر را دارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 43

طهارت با برف

سؤال 105 . آيا محل بول يا غايط را با برف مى توان تطهير كرد؟

بسمه تعالى: برف تطهير كننده نيست.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 43

نجس شدن قسمتى از فرش

سؤال 106 . قسمتى از فرش يا اتاق نجس است اما نمى دانم كجاى آن نجس است با پاى تر روى آنها رفتن و نماز خواندن روى آنها چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال نماز خواندن روى آن اشكال ندارد و راه رفتن با پاى تر در برخى قسمتهاى آن موجب نجاست پا نمى شود. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 43

سرايت رطوبت از دستشويى به ديوار اتاق

سؤال 107 . دستشويى در مجاورت اطاق قرار دارد، اكنون متوجه شده ايم كه رطوبت دستشويى (توالت) تدريجاً در ديوار اطاق نفوذ كرده، در صورتى كه ترشح نداشته باشد با بودن رطوبت صرف مى شود نجس تلقّى كرد؟

بسمه تعالى:رطوبت آن اگر به حدى نباشد كه به چيز ديگر سرايت كند، چيز خشك را كه با آن اصابت مى كند نجس نمى كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 44

گمان در طهارت

سؤال 108 . گمان در طهارات چه حكمى دارد، مثلاً بنده گمان مى كنم كه نجاستى كه در بدنم بود شسته ام بعد نمازم را خوانده ام؟ آيا در اين موارد گمان حكم يقين را دارد. يا نه؟

بسمه تعالى: گمان در طهارت و نجاست معتبر نيست بايد طبق يقين سابق كه در فرض سؤال نجاست است عمل كند و اگر حالت سابقه را نمى داند محكوم به طهارت است .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 44

جوشيدن آب غوره

سؤال 109 . جوشيدن غوره (انگور نارس) در آب و در غذا انداختن از حيث طهارت و نجاست چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: آب غوره با جوشيدن نجس نمى شود .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 44

نجاست سقط

سؤال 110 . حكم بچه اى كه قبل از ولوج روح سقط مى شود چيست ؟

بسمه تعالى: نجس است ولى پس از چهار ماهگى حكم مطلق ميت را دارد ، قبل از غسل نجس و پس از آن پاك است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 44

از بين رفتن خون و باقى ماندن اثر آن

سؤال 111 . خونى كه در بدن و يا در لباس بوده و كم كم از بين رفته آيا محل خون نيز به مثابه خون معفّو است و يا نصّ در مورد خون است؟

بسمه تعالى: حكم خود خون را دارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 45

خون ميت

سؤال 112 . آيا خونى كه از ميته انسان ترشح كند همانند دماء ثلاثه است كه نماز را باطل مى كند؟

بسمه تعالى: حكم دماء ثلاثه را ندارد و مانند ديگر خونهاست.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 45

پاك كردن موكتى كه به زمين چسبيده

سؤال 113 . موكتى را كه به زمين چسبانده اند نجس شده، چگونه پاك مى شود؟

بسمه تعالى: پس از ازاله عين نجاست، آب متصل به كر را( آب شلنگ) به آن متصل كنند و با دست كمى فشار دهند وآب غساله را بردارند .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 45

وسواس و راه حل آن

سؤال 114 . وسواس شده ام و همه را نجس مى دانم، وظيفه ام چيست؟

بسمه تعالى: اين نوع زندگى شما مورد رضاى خداى متعال و رسول او و ائمه (عليهم السلام)نيست و اگر به همين منوال زندگى كنيد مشكلات ديگرى در پى خواهد داشت، شما آنچه را مردم پاك مى دانند و لو از نظر شما نجس است آن را پاك حساب كنيد و نيز بايد از نظر روحى و روانى خود را تقويت كنيد و با دوستان خوب به تفريح و ورزش بپردازيد . ان شاء الله اين دام شيطانى از پيش پاى شما برداشته مى شود و قبلاً نيز به اين سؤال پاسخ داده شد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 46

افتادن اسماءالله در دستشويى عمومى

سؤال 115 . اخيراً در يكى از مدارس پرجمعيت چند فقره از اسماء الله جل شأنه و اسامى معصومين(عليهم السلام) و فقراتى از زيارت عاشورا توسط برخى افراد در دستشويى افتاده است، كه بيرون آوردن آنها جداً مشكل و يا به علت پيچيدگى سيستم اتصالات آهنى و طول مسافت لوله كش

بسمه تعالى: اگر امكان بهره گيرى از چاه ديگر و لو با كندن وجود دارد مقدم است و در صورت ضرورت و ناچارى اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 46

تطهير فرش و لباس

سؤال 116 . در فرش و لباسى كه با بول و غائط متنجّس شده است، اگر با آب لوله كشى (كُر) پاك كنيم، بعد از زوال عين، تعدّد را لازم مى دانيد ؟ فشار دادن چطور؟

بسمه تعالى: پس از زوال عين نجس اگر يكبار آب كر به همه جاى آن برسد و آب از آن جدا شود پاك مى شود. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 46

برخورد آب كر به متنجس و ترشح از آن

سؤال 117 . اگر آب كُر به چيز متنجس يا به عين نجس بر خورد كند و قطراتى از آن جدا شود، در هر دو صورت آب جدا شده پاك است يا نجس؟

بسمه تعالى: در صورتى كه تغيير پيدا نكند، پاك است. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 47

تفاوت آب جارى و كر

سؤال 118 . فقهاء عظام موضوع آب جارى و آب كُر را در رساله هاى عمليّه به عنوان مطهّرات مطرح فرموده اند مستدعى است فرق حاصل و نتيجه بين اين دو موضوع را بيان فرمائيد به عبارت ديگر مگر هر دو (كُر و جارى) در تطهير نجاسات يكسان نيستند؟

بسمه تعالى: آبى كه در حوض و غيره به اندازه 384 كيلوگرم باشد كُر است ولى آب جارى آبى است كه از دل زمين و يا از كوه بجوشد و در روى زمين جارى شود هر چند آب موجود در جوى به اندازه كر نباشد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 52

روغن كوسه و مار و لاكپشت

سؤال 118 . آيا روغن كوسه و مار و لاكپشت پاك است يا نجس؟

بسمه تعالى: روغن كوسه و مار پاك است ولى لاكپشت در صورتى پاك است كه معلوم شود خون جهنده ندارد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 52

مسلمانى كه مسيحى شده

سؤال 119 . اگر مسلمان مسيحى شود حكم اهل كتاب را دارد يا نجس است؟

بسمه تعالى: مرتد و نجس است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 52

پوتينى كه از خارج وارد شده

سؤال 120 . پوتين هايى كه از خارج كشور وارد مى شود نجس است؟

بسمه تعالى: پاك است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 52

بخار آب نجس

سؤال 121 . لباس نجس كه با بخار آب شسته مى شود آيا بخار آن نجس است؟

بسمه تعالى: بخار آبى كه با آن نجس شسته مى شود پاك است. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 52

حرارت ديدن شيره انگور

سؤال 122 . اگر شيره انگور حرارت ببيند نجس و حرام مى شود؟

بسمه تعالى: با توجه به اينكه قبلاً ثلثان شده است جوشاندن مجدد موجب حرمت نمى شود. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 53

فضله سنجاب

سؤال 123 . آيا فضله سنجاب نجس است؟

بسمه تعالى: نجس است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 53

فضله پرندگان حرام گوش

سؤال 124 . حكم فضله پرندگان حرام گوشت چيست؟

بسمه تعالى: احتياطاً نجس است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 53

ترجمه قرآن

سؤال 125 . آيا ترجمه فارسى آيات حكم متن قرآن را دارد و بايد آداب طهارت رعايت شود؟

بسمه تعالى: ترجمه قرآن نيز مانند خود قرآن محترم است ولى لمس ترجمه قرآن بدون وضو اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 53

محو اسماء متبركه و دور انداختن آن

سؤال 126 . آيا مى توان اسماء متبركه را با جوهر خودكار محو كرد و سپس در زباله انداخت؟

بسمه تعالى: اين كار نوعى بى احترامى به اسماء متبركه است لذا اين نوع كاغذها را در آب جارى بياندازند و يا در جاى پاك دفن كنند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 53

افتادن مهر در چاه

سؤال 127 . اگر مهر تربت سيدالشهداء(عليه السلام) داخل چاه توالت بيافتد وظيفه چيست؟

بسمه تعالى: در صورت امكان بيرون بياورند و در غير اين صورت آب فشارى به چاه وصل كنيد به گونه اى كه مهر به تحليل برود و از صورت خاكى درآيد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 54

سقط قبل از چهارماهگى

سؤال 128 . آيا بچه اى كه قبل از ولوج روح سقط مى شود نجس است؟

بسمه تعالى: نجس است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 54

ملاقات با الكل

سؤال 129 . در يك طرح تحقيقاتى روى نشاسته در مرحله اى آن را با الكل طبى مخلوط مى كنند و سپس الكل را خارج كرده و آن را خشك مى كنند، آيا استفاده از اين نشاسته در غذا اشكال دارد؟

بسمه تعالى: اگر الكل مذكور مست كننده باشد، طبعاً نشاسته را آلوده كرده است و اخراج مايعات كافى نيست چون بر اثر ملاقات آلوده شده است. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 54

الكل

سؤال 130 . نظر مبارك در رابطه با استفاده از ادكلن ها و عطرهاى فرانسوى كه حاوى الكل مى باشند از لحاظ طهارت چيست؟

بسمه تعالى: الكلى نجس است كه مست كننده باشد ولى الكل هاى صنعتى كه سم محسوب مى شوند اقوى طهارت آن هاست. علاوه بر اين فرق است بين اين كه ادكلن و يا عطر را با الكل مخلوط كنند كه در آن صورت بنا بر نجاست الكل آن ها هم نجس مى شوند و يا بخواهند بگويند اين مايع در صورت تحليل اين مقدار الكل دارد مثل اين كه بگويند انگور اين مقدار الكل دارد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 55

بول و ودى

سؤال 131 . اگر در استبراء به جاى سه بار، يك بار دست بكشد و بعد آبى ببيند، آيا ودى است يا بول؟

بسمه تعالى: مادامى كه يقين نكند ودى است محكوم به بول است. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 55

طهارت اهل حق

سؤال 132 . آيا بعضى از اهل حق كه خودشان مى گويند ما على را به عنوان خدا قبول نداريم محكوم به طهارت هستند؟

بسمه تعالى: عوام آنان محكوم به طهارت اند مشروط به اين كه وجوب نماز و روزه را انكار نكنند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 55

پاكى و نجسى فرقه ها و اديان

سؤال 133 . آيا فرقه هاى زيديه و اسماعيليه مثل مسيحى و يهودى محكوم به طهارت اند؟

بسمه تعالى: فرقه زيديه و اسماعيليه مسلمانند و محكوم به طهارت اند ولى مسيحى و يهودى كافر شمرده مى شوند و نجس اند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 55

نجاست دهن بچه با خوردن داروى نجس

سؤال 134 . به فرزندم شربت هاى داروى نجس مى دهم و نمى توانم دهان او را آب بكشم، اشيايى را به دهن مى برد و روى فرش مى اندازد شستن فرش حرجى است تكليف چيست؟

بسمه تعالى: اگر به داخل دهان بزند نجس نمى شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 56

ريشه موهايى كه با درد كنده مى شوند

سؤال 135 . آيا ريشه موهايى كه از بدن انسان با درد كنده مى شود نجس است؟

بسمه تعالى: اجتناب مستحب است. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 56

وسواس و دقت زياد

سؤال 136 . مبتلا به دقت زياد در امر پاك و نجس هستم و همه جا را پس از مدتى نجس مى بينم در زندگى به مشقت افتادم از مرحوم آيت الله تبريزى سؤال كردم گفتند تا عين نجاست را نديده ايد همه جا را پاك حساب كنيد، حال تا كى بايد اين حكم را اجرا كنم؟

بسمه تعالى: مادامى كه يقين نكرده ايد كه حالتان خوب شده است به همان حكم سابق عمل كنيد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 56

وسائل دست دوم از كشورهاى غير مسلمان

سؤال 137 . برخى از وسائل دست دوم مانند واگن قطار توسط دولت از كشورهاى غير مسلمان وارد كشور مى شود، آيا داخل واگن پاك و مى توان با رطوبت دست به در و پنجره و دست گيره هاى داخل واگن دست زد؟

بسمه تعالى: مادامى كه يقين به نجاست آنها نداريم با آنها معامله طهارت مى شود . والله العالم