فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 374

غناى حرام

سؤال 1163. غناى حرام چيست؟

بسمه تعالى: غنا همان صوت مطرب با ترجيع است، بلكه تنها مطرب بودن نيز در حرمت كافى است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 374

شركت در عروسى همراه با موسيقى و رقص

سؤال 1164. آيا شركت در مجالس عروسى و جشن هايى كه موسيقى و رقص و آواز واختلاط زن و مرد پيش مى آيد جايز است؟

بسمه تعالى: جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 374

فرق بين غنا و موسيقى

سؤال 1165. فرق بين غنا و موسيقى چيست؟

بسمه تعالى: «غنا» قائم به آواز انسان است و «موسيقى» با آلات است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 374

آموزش موسيقى

سؤال 1166. نظر مبارك خويش را درباره ى موسيقى و استماع و يادگيرى آن بيان فرماييد؟

بسمه تعالى: بكارگيرى ادوات و آلات موسيقى مطلقاً حرام است، مگر در جنگ براى تهييج جهادگران و بهبودى بيماران روانى; در صورتى كه علاج بيمارى منحصر به استفاده از موسيقى باشد. تعليم و تعلّم غنا و موسيقى نيز حرام است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 375

شنيدن موسيقى

سؤال 1167. اگر موسيقى مطرب نباشد، آيا شنيدن آن حلال است؟

بسمه تعالى: در بهره گيرى از آلاتِ موسيقى، فرقى بين مطرب و غير مطرب نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 375

غنا

سؤال 1168. آيا جايز است زنى بدون عشوه گرى، در جمع مردان غنا بخواند و از نظر عرف مفسده اى نباشد؟

بسمه تعالى: غنـا بـراى زن و مـرد حـرام است; خـواه بـراى زنـان بخواند و خـواه براى مردان و گناه مورد دوم بيشتر است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 375

آلات موسيقى در تلاوت قرآن

سـؤال 1169. بكـارگيـرى آلات و ادوات مـوسيقـى در تلاوت آيـات قـرآن، جـايـز است؟

بسمه تعالى: بكارگيرى آلات موسيقى در تلاوت آيات قرآن گناهى بزرگ و اهانتى به كلام خداست و حتماً بايد از آن جلوگيرى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 375

نى در مراسم مولودى

سؤال 1170. آيا زدن دف يا نى در مراسم مولودى اهل بيت(عليهم السلام) و يا عروسى، جايز است؟

بسمه تعالى: هر چند برخى از فقها مانند شهيد ثانى و علامه در مختلف، زدن دف را در عروسى براى زنان تجويز كرده اند و حتى در روايات از پيامبر(صلى الله عليه وآله) نقل شده است كه در عروسى دف به كار ببريد تا نكاح از غير نكاح شناخته شود، ولى چون اين روايات، فاقد سند صحيح هستند احتياط آن است كه خوددارى شود و استفاده از دف در مراسم مولودى جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 376

استعمال آلات لهو

سؤال 1171. حكم استعمال آلات لهو و شنيدن ساز و آواز و تعليم و تعلّم موسيقى چيست؟

بسمه تعالى: حرام است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 376

نگهدارى وسايل موسيقى

سؤال 1172. آيا نگهدارى وسايل موسيقى و آلات لهو، جايز است؟

بسمه تعالى: نگهدارى آن جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 376

اجرت براى نواختن موسيقى

سؤال 1173. حكم گرفتن اجرت براى نواختن موسيقى، در صورتى كه اختصاص به مجالس لهو لعب نداشته باشد چيست؟

بسمه تعالى: حرام است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 376

دليل حرمت موسيقى

سؤال 1174. موسيقى در عرف و لغت شامل صدايى موزون است كه از يك يا چند وسيله(ساز) خارج مى شود. دليل فقهى حرمتش چيست؟ آيا از ادله ى غنا، حكم حرمت موسيقى به دست مى آيد؟

بسمه تعالى: موضوع حرمت، واژه ى موسيقى نيست، بلكه موضوع حرمت بهره گيرى از آلات خاص مانند طبل، ساز و غيره است و موسيقى كلمه اى يونانى است كه بر آن آلات تطبيق داده اند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 377

حرمت غنا

سؤال 1175. در غنا سه عنصر وجود دارد: نيّت، خواننده، شنونده. حكم حرمت در غناى حرام از ناحيه كدام يك از اينهاست؟

بسمه تعالى: در غنا كافى است كه انسان به آن گوش دهد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 377

شنيدن غنا به قصد تفريح

سؤال 1176. آيا شنيدن موسيقى يا غنا به قصد تفريح و گذراندن اوقات فراغت جايز است؟

بسمه تعالى: موسيقى و غنا مطلقاً حرام است; خواه براى گذراندن اوقات فراغت باشد يا چيز ديگر. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 377

حكم غنا

سؤال 1177. آيا صحيح است «غنا» را حلال دانسته و برخى از انواع آن را حرام بدانيم؟

بسمه تعالى: «غنا» مطلقاً حرام است ولو همراه با مجالس لهو و عيش و نوش نباشد و دليل آن را در كتاب المواهب في تحرير المكاسب ذكر نموده ايم. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 377

غنا به زبان خارجى

سؤال 1178. آيا گوش دادن به صوت غنايى كه به زبان خارجى باشد حرام است؟

بسمه تعالى: هرگاه آهنگ صدا مطرب باشد، فهميدن و نفهميدن آن در حرمت مؤثر نيست. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 502

موسيقى مطرب و غير مطرب

سؤال 1590 . آيا استفاده از موسيقى براى نوزاد جايز است؟

بسمه تعالى: موسيقى مطرب مطلقاً حرام است و بنابر احتياط واجب در غير مطرب نيز اجتناب كرد و در اين قسمت بين كودك و غير كودك فرقى نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 502

موسيقى تلويزيون

سؤال 1591 . در مجلسى شركت مى كنيم و تلويزيون روشن است و گاهى به مدت كوتاه موسيقى پخش مى كند و امكان ترك آن مجلس هم نيست وظيفه ما چيست؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال كه امكان ترك مجلس نيست شما به مقدار ضرورت در اين مجلس شركت كنيد تا بتوانيد گوش به موسيقى ندهيد و خود را به امور ديگر مشغول سازيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 502

موسيقى حرام و حلال

سؤال 1592 . كدام موسيقى حلام است؟

بسمه تعالى: موسيقى مطرب مطلقا حرام است و اما غيرمطرب در صورتى جائز است كه براى آن يك نفع عمومى مترتب شود مانند تحريك سربازان براى جهاد يا نظائر آن . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 503

همخوانى زن و مرد

سؤال 1593 . آيا همخوانى زن و مرد در سرودهاى گروهى جايز است؟

بسمه تعالى: همخوانى زن و مرد جائز نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 503

شنيدن موسيقى از روى ناچارى

سؤال 1594 . چنانچه كسى به ناچار در محيطى باشد كه موسيقى مبتذل پخش مى كنند تكليفش چيست؟

بسمه تعالى: در صورت امكان آن محل را ترك كند و اگر نتوانست گوش ندهد هر چند به گوشش برسد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 503

حكم آلات موسيقى

سؤال 1595 . آيا مى توان گفت امروزه تمامى آلات موسيقى جزء آلات مشتركه مى باشد؟

بسمه تعالى: آلات ياد شده آلات لهو بوده و منافع حلال آن بسيار نادر است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 498

پخش موسيقى در وسائل نقليه

سؤال 1528 . گاهى در اتوبوس ها و وسايل نقليه بين شهرى نوار مبتذل پخش مى كنند و تذكر هم فايده ندارد، آيا گوش دادن جايز است؟

بسمه تعالى: توجه نكنيد كافى است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 499

موسيقى

سؤال 1529 . آيا گوش دادن به موسيقى و آهنگ كلاً و مطلقاً حرام است يا فقط آن نوع كه مناسب مجالس عيش و نوش و لهو ولعب است حرام مى باشد؟

بسمه تعالى: موسيقى كه مطرب باشد قطعاً حرام است و در غير مطرب احتياط آن است كه از آن اجتناب شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 499

همخوانى زنان در سرودها و تواشيح

سؤال 1530 . آيا همخوانى زنان يا زن و مرد در سرودها و تواشيح جايز است؟

بسمه تعالى: خوددارى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 499

حرمت آواز و موسيقى

سؤال 1531 . آيا هر آوازى كه با صداى خوب و آلت موسيقى باشد در هر مكان و مجلس حرام است؟

بسمه تعالى: آواز زيبا حرام نيست مگر اين كه حالت غنا به خود بگيرد و باعث رقص در افراد شود. موسيقى مطلقاً حرام است مگر موسيقى رزمى براى تحريك سربازان در جهاد . والله العالم