فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 410

ماهيت مهر

سؤال 1258 . آيا مهر، هديه مجانى يا معوض در قبال بضع و يا رياست مرد بر زن، يا عوض سختى ها و... مى باشد؟

بسمه تعالى: ماهيت مهريه تكريمى است از ناحيه شوهر نسبت به همسر زيرا آنگاه كه احساس مى كند زن با تمام سرمايه، خود را در اختيار شوهر قرار مى دهد اين سبب مى شود مرد هم به عنوان تكريم مبلغى را به عنوان صداق در اختيار او قرار دهد كه نوعى دلگرمى براى زندگى اجتماعى است. و اگر در برخى از آيات از مهر به عنوانِ اجرت تعبير شده است مقصود همين است كه زن با تمام سرمايه در اختيار شوهر و او نيز چنين تكريمى براى او قائل است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 410

كاسبى با مهريه

سؤال 1259 . اگر زنى از ابتداء قصد كسب درآمد داشته باشد و مهريه را به مقدار دوهزار سكه قرار دهد و پس از عقد با طرح دعوا در دادگاه قصد وصول مهريه را نمايد در حالى كه از عهده زوج خارج است آيا عقد ازدواج صحيح است؟

بسمه تعالى: عقد صحيح است و مهريه بر عهده شما است ولى بايد دادگاه خانواده مهريه را طبق امكانات شما تقسيط كند . والله العالم تعيين مهرالمثل

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 411

سؤال 1260 . در جايى كه مهريه مجهول است مهرالمثل چگونه تعيين مى شود؟

بسمه تعالى: بهتر اين است كه با امثال او در آن قبيله يا آن شهر يا روستا سنجيده شود و هر چه مهريه آنان باشد مهرالمثل او قرار گيرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 411

جهالت در بخشى از مهريه

سؤال 1261 . مهريه مركب از يك بخش معلوم و يك بخش مجهول است، آيا كل مهريه مجهول مى شود؟

بسمه تعالى: عقد صحيح است ولى مهريه به خاطر جهالت صحيح نيست، و اگر دخول انجام گرفته بايد مهرالمثل پرداخت شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 411

زمان وجوب مهر در عقد موقت

سؤال 1262 . آيا مهريه در عقد موقت مانند عقد دائم پرداختش عندالمطالبه بر شوهر واجب است؟

بسمه تعالى: به مجرد عقد، زن مهر را مالك مى شود اگر چه استقرار تمام مهر به دخول و تمكين در تمام مدت است ولى اگر قبل از دخول مدت را ببخشد نصف مهر پرداخت مى شود. و اگر پس از دخول ببخشد همه را بايد بپردازد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 411

مسلمان شدن مرد مسيحى و طلاق زن بدون مهر

سؤال 1263 . اگر مرد و زن مسيحى بدون تعيين مهر ازدواج كنند سپس شوهر مسلمان شود و به دليل اختلاف زوجه اقدام به ترك منزل نمايد و زوج وى را طلاق دهد حكم مهر زوجه چيست؟ و آيا زوجه مستحق نفقه مى باشد؟

بسمه تعالى: اگر زن مسيحى باشد مهر بر او تعلّق نمى گيرد به حكم قاعده الزام . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 412

تضمين مهريه قبل از عقد

سؤال 1264 . مادر داماد در جلسه تعيين مهريه قبل از عقد، پرداخت مهريه را تضمين مى كند آيا اين كار صحيح است؟

بسمه تعالى: «ضمان ما لم يجب» از نظر فقيهان باطل است البته اين در جايى است كه مقتضى براى ضمان نباشد. ولى آنجا كه زمينه براى ضمانت باشد چنين تضمينى صحيح است. چون قرار است عقد اجرا شود با توجه به اين زمينه، ضمانت مادر صحيح است. بالأخص اگر پس از عقد ضمان را تجديد كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 412

منع از تمكين قبل از تسليم مهر

سؤال 1265 . اگر مهريه عندالمطالبه باشد و زن قبل از دخول مطالبه كند تا وقتى كه مهر را به زن تسليم نكرده زن مى تواند از ايفاء وظايفى كه برعهده دارد خوددارى كند، آيا مراد از وظايف، تمكين خاص است يا عام؟

بسمه تعالى: مراد همخوابگى و تمتع جنسى است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 412

انشاء و قصد جدى به مهر و عدم آن

سؤال 1266 . آيا قصد جدى و انشاء در مهر شرط است؟

بسمه تعالى: شرط است و اگر قصد جدى نكرد عقد صحيح است محكوم به مهرالمثل است. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 413

ادعاى عدم قصد جدى در پرداخت مهر هنگام عقد

سؤال 1267 . اگر زوج به هنگام مطالبه مهر براى فرار از پرداخت ادعا كند به هنگام عقد قصد جدى نداشته ام آيا ادعاى او پذيرفته مى شود؟

بسمه تعالى: چنين ادعايى از زوج پذيرفته نمى شود و الاّ تمام اقرارها از اين طريق خنثى مى شود. اصل در اقرار جد و اختيار است مگر دليل بر خلاف آن باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 413

محبت شوهر به عنوان مهر

سؤال 1268 . در عقد موقت مهريه ام را محبت شوهر به خودم قرار داده ام آيا اين عقد موقّت صحيح است؟

بسمه تعالى: صحيح نيست زيرا بايد چيزى كه داراى ماليت است مهريه باشد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 413

برداشتن مهريه از مال شوهر

سؤال 1269 . اگر زن بدون اطلاع شوهر مهريه را از مال او بردارد جايز است؟

بسمه تعالى: بايد به شوهر اطلاع دهد و گرنه كار حرامى را مرتكب مى شود و مالك نمى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 413

عندالاستطاعه بودن مقدارى از مهر

سؤال 1270 . اينجانب با توافق زوجه و به هنگام عقد ازدواج مقدار 14 سكه از مهر را به صورت عندالمطالبه و مابقى آن كه 100 سكه باشد به صورت عندالاستطاعة قرار داده ايم آيا شرط عند الاستطاعة به دليل اين كه مشخص نيست چه زمانى استطاعت حاصل مى شود را مى توان باطل حس

بسمه تعالى: به نحوى كه در عقدنامه نوشته شده است بايد مهريه بپردازيد و هر نوع درخواست بر خلاف عقدنامه فاقد اثر است و شرط عند الاستطاعة اشكال ندارد تمام تكاليف مشروط به عندالاستطاعة است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 414

ازدياد مهر بعد از نكاح دائم

سؤال 1271 . ازدياد مهر بعد از عقد نكاح دائم به استناد آيه 24 سوره نساء جايز است؟

بسمه تعالى: آيه مباركه:(... لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُم بهِ...)ناظر به عقد موقت است كه پس از پايان عقد نخست مى توانيد عقد مجددى ببنديد در اين صورت اجل و مهر جديدى خواهد داشت . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 414

مهريه زياد

سؤال 1272 . مهريه سنگين كه از نظر عرف و عقل از توان زوج خارج است و زن بر اين مطلب آگاه است، آيا صحيح است؟

بسمه تعالى:بالا بردن مهريه اشكالى ندارد و هرگز افراد موظف به مهرالسنه نيستند بلكه جنبه استحبابى دارد. قرآن كريم مى فرمايد:(وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) و قنطار پوست گاو است پر از طلا، كه كنايه از مال كثير است. و همه اينها در صورتى است كه طرف قادر به پرداخت آن باشد بالفعل يا بالقوه. اما اگر طرف فاقد چنين استعدادى باشد صحت مهر مشكل است، چون اوّلاً انشاء جدى در اين صورت امكان پذير نيست، ثانياً: چنين مهرى عرفيت ندارد، قطعاً ادله «أوفوا بالعقود» شامل آن نيست. در اين صورت حكم عقدى را پيدا مى كند كه مهر در آن مذكور نباشد، بنابراين تبديل به مهرالمثل مى شود. تفصيل اين مطلب را مى توانيد در كتاب فقهى ما به نام «النكاح فى الشريعة الاسلامية الغراء» مطالعه فرماييد. . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 415

شرط بخشش در ضمن عقد

سؤال 1273 . آيا شرط بخشش قسمتى از مهريه به عنوان شرط ضمن عقد نكاح صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر مقدار بخشش معلوم باشد، اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 415

بخشش تمام مهريه و طلاق قبل از دخول

سؤال 1274 . خانمى همه مهر خود را قبل از آميزش به شوهرش بخشيده است و سپس شوهر او را طلاق داده و مدعى نصف مهر است حكم چنين است؟

بسمه تعالى: اگر زن همه را به شوهر ببخشد و سپس شوهر قبل از دخول او را طلاق دهد بايد زن به مقدار نصف مهر به شوهر بپردازد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 415

بذل مهر بدون عوض

سؤال 1275 . اگر زوجه مهر خود را بدون عوض و بدون تقابل با طلاق با كلمه «مى بخشم» بذل كرده باشد آيا قابل رجوع هست؟

بسمه تعالى: اگر مهريه زوجه عين خارجى نبوده باشد بلكه مال كلى در ذمه باشد، بخشيدن آن توسط زوجه حكم ابراء را دارد كه لازم است و قابل رجوع و برگشت نمى باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 416

رجوع از هبه در مهريه

سؤال 1276 . اگر زوجه مهريه خود را ببخشد آيا مى تواند رجوع كرده و از زوج مطالبه كند؟

بسمه تعالى:اگر در طلاق خلعى باشد تا عده اش تمام نشده مى تواند رجوع كند و در غير اين صورت اگر ابراء كرده قابل رجوع نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 416

ادامه زندگى بشرط بذل مهريه

سؤال 1277 . اگر مردى ادامه زندگى را مشروط به بذل قسمتى از مهريه كند و زن هم قسمتى از مهريه را بذل كند ولى مرد طرح دعوى طلاق كند، آيا چنين شرطى صحيح است و آيا در صورت صدق زن مى تواند به بذل خود رجوع كند؟

بسمه تعالى: زن مهريه خود را در مقابل شرط فعل «به اينكه با او زندگى كند» و او را بى جهت طلاق ندهد بخشيده است و چنين شرطى صحيح است ولى هر موقع طلاق داد]نه طرح دعوى طلاق [زن مى تواند به بذل خود برگردد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 416

توافق بر اسقاط مهريه در صورت ازدواج مجدد زوجه

سؤال 1278 . اگر زوجين هنگام اجراى طلاق توافق كنند در صورت ازدواج زوجه با ديگرى از مطالبه اقساط مهريه كه بر ذمه زوج قرار دارد خوددارى كند آيا اين توافق صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه طلاق را به صورت مطلق و غير مقيد اجرا كند طلاق صحيح است و اگر در خارج از طلاق در ضمن عقد لازم يا مستقلاً تعهد كنند كه در صورت ازدواج مجدد باقيمانده مهريه را ساقط كند اين قرارداد صحيح است ولى اگر اسقاط نكرد فقط گناه كرده و مرد نمى تواند طلاق را بهم بزند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 417

تبديل مهر به سكه به جهت عدم ثبت محضر

سؤال 1279 . هنگام عقد شرعى، مهر خانم، سه دانگ از منزل معينى تعيين شد ولى هنگام ثبت به علت اين كه منزل مذكور فاقد پلاك ثبتى بود مهريه چهارصد سكه تعيين شد كدام يك برعهده زوج مى باشد؟

بسمه تعالى: هرگاه توافق كردند كه مهريه سابق به اين مقدار از سكه تبديل شود يعنى نوعى معامله كرده اند در اين صورت بايد دومى را بپردازد و اگر كتابت صرفاً به خاطر رفع مشكل قانونى بوده، مهريه همان اولى است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 417

طلاق بر اساس مهر توافق شده نهايى

سؤال 1280 . به پيشنهاد پدر عروس مهريه از ربع سكه به نيم سكه تبديل شد و پدر عروس متعهد شد كه خود مقدار اضافه را بپردازد و پس از ازدواج پرداخت كرد در صورت طلاق آيا مهر ربع سكه است يا نيم سكه؟

بسمه تعالى: مهريه همان نيم سكّه است نه ربع سكه . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 417

مهريه به نرخ روز

سؤال 1281 . مردى حدود 20 سال قبل با زنى ازدواج مى كند و 2 ميليون تومان مهريه تعيين مى شود زوج حدود 9 سال قبل مبلغ 12 ميليون تومان بابت مهريه به زوجه مى پردازد اكنون زوجه مطالبه مهريه نرخ روز نموده است مهريه چگونه محاسبه شود؟

بسمه تعالى: هرگاه 12 ميليون تومان آن روز از نظر نرخ تورّم با 2 ميليون مساوى و يا بيشتر بوده است ديگر طلبى ندارد و اگر كمتر بوده است الباقى را به نرخ روز حساب كرده و پرداخت نمايند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 418

مهريه سكه يا قيمت آنها

سؤال 1282 . مهريه ام 50 عدد سكه تعيين شد و لكن هنگام ثبت رسمى، قيمت سكه محاسبه شد كه اكنون با محاسبه تورم 12 ميليون تومان مى شود آيا شوهر پول و آنچه در سند ثبت شده بدهكار است يا 50 عدد سكه؟

بسمه تعالى: اگر عقد شرعى بر پنجاه سكه خوانده شده است، مهريه همان پنجاه عدد سكه است و هر موقع خواستند تبديل كنند بايد قيمت آن روز را بپردازند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 418

رضايت به تبديل مهر به قيمتى و ملاحظه نكردن ارزش پول

سؤال 1283 . مهريه خانمى در 30 سال قبل 500 تومان تعيين شده است شوهر به جهت كم شدن ارزش پول به هنگام وصيت نامه مكتوب نموده كه 2 ميليون تومان به وى پرداخت شود و زن نيز رضايت خود را اعلام كرده است اكنون پس از فوت شوهر خواستار ارزش همان 500 تومان است وظيفه ورا

بسمه تعالى: اگر در زمان تبديل مهريه به دو ميليون تومان زن پذيرفته است بعداً حق اعتراض ندارد و در غير اين صورت بايد تورم را در نظر گرفت . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 418

افزايش مجدد مهريه

سؤال 1284 . پس از اختلاف بين زوجين با وساطت ديگران دو هزار سكه به مهريه افزودده مى شود ولى دوباره اختلاف اوج مى گيرد و زن بيش از آن مقدار مطالبه مى كند حكم مسئله چيست؟

بسمه تعالى: زوجه فقط حق دارد تمكين خود را به پرداخت مهريه واقعى مشروط كند ولى در عين حال زوج طبق قرارداد به زوجه دو هزار سكه بدهكار است ولى آن بدهكارى ربطى به مهريه ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 419

ادعاى زن بر مهر و ادعاى مرد بر هبه بودن

سؤال 1285 . مردى ملك خود را به همسرش منتقل مى كند و در هنگام طلاق مدعى مى شود كه انتقال ملك تحت عنوان هبه و با حق رجوع بوده است ولى زوجه مدعى انتقال ملك تحت عنوان مهريه است قول كدام پذيرفته مى شود؟

بسمه تعالى: در فرض مسئله قول مرد مقدم است زيرا به نيت خود از ديگرى اعرف است، اين در صورتى است كه لفظى در كار نباشد فقط عطا و اخذى در كار باشد ولى اگر بين زوج و زوجه لفظى رد و بدل شده و زوج مدعى است كه به عنوان هبه دادم و زوجه مدعى است به عنوان مهريه پرداخته در اين صورت مسئله از مصاديق تداعى است با قسم خوردن هر دو دعواى مورد اختلاف منفسخ مى شود و مال به صاحبش برمى گردد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 419

مهر كمتر بر خلاف توافق

سؤال 1286 . شوهرم بر خلاف توافق و بدون اطلاع من مهر را كمتر ثبت كرده است آيا عقد باطل است؟

بسمه تعالى: اگر عقد بر مهريه مورد توافق خوانده شده بايد آن را بپردازند هر چند در محضر كمتر ثبت شده است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 419

اختلاف در مهر به سبب دخول و عدم دخول

سؤال 1287 . زوجين پس از عقد در تصادف از دنيا رفته اند، پدر عروس مدعى دخول است و خواهان تمام مهر، پدر داماد منكر دخول است و عروس را مستحق نصف مهر مى داند حكم مسأله چيست؟

بسمه تعالى: قول پدر داماد مقدم است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 420

اختلاف در مهريه

سؤال 1288 . مرد و زنى به مدت 10 سال ازدواج موقّت انجام مى دهند سپس زن مدعى است كه براى هر سال 14 سكه تعيين شده و مرد مدعى است براى 10 سال، 14 سكه تعيين شده است قول كدام مقدم است؟

بسمه تعالى: در اين مورد قول زوج با يك قسم مقدّم است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 420

مدعى دخول و طالب تمام مهر

سؤال 1289 . زنى مدعى است كه با مردى ازدواج كرده و مرد سه سال بعد خودكشى كرده است اكنون زن مدعى دخول است و تمام مهريه را طلب مى كند آيا ادعاى زن پذيرفته است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال، مقتضاى اصل اين است كه دخول صورت نگرفته است و لذا بايد نصف مهر به او پرداخت شود مگر اين كه دو شاهد عادل شهادت دهند كه زوج به دخول اعتراف كرده است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 420

دخول اكراهى و حق حبس

سؤال 1290 . اگر دخول به اكراه باشد آيا مسقط حق حبس خواهد بود؟

بسمه تعالى: دخول اكراهى مسقط حق حبس نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 421

انكار پس از اقرار به زناى محصنه يا زناى به عنف

سؤال 1291 . اگر شخصى پس از اقرار به زنايى كه موجب حد قتل مى شود انكار كند آيا مهرالمثل هم ساقط مى شود؟

بسمه تعالى: اقرار او نسبت به زناى عنف موجب قتل و مهرالمثل مى شود، سقوط قتل به وسيله روايات ثابت شده است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 421

اغفال و ازاله بكارت

سؤال 1292 . پسرى با دختر آشنا مى شود و پس از جلب اعتماد دختر را اغفال كرده و بكارت دختر را به وسيله انگشت يا چيز ديگر از بين مى برد آيا ديه بدهكار است؟

بسمه تعالى: ظاهر سؤال اين است كه دختر به مقدمات راضى بوده نه به ازاله بكارت در اين صورت بايد مهرالمثل بپردازد و ضمناً فردى كه اين كار را انجام داده است تعزير مى شود و در هر حال ديه ازاله بكارت همان است كه گفته شد. در اين قسمت انگشت و غير انگشت فرق نمى كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 421

دخول به وسيله انگشت

سؤال 1293 . چنانچه ميان زن و مرد رابطه زوجيت نباشد و مرد به وسيله انگشت دخول كرده ولى ازاله بكارت نشود آيا مهرالمثل ثابت مى شود؟

بسمه تعالى: فقط مرتكب حرام شده است زيرا مقصود از دخول عمل جنسى است نه با انگشت . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 421

ازاله بكارت با اكراه

سؤال 1294 . چنانچه ميان زن و مرد رابطه زوجيت وجود نداشته باشد ولى زن نسبت به استمتاع مرد اجنبى از وى راضى باشد اگر به اكراه ازاله بكارت شود آيا ديه بر مرد ثابت مى شود؟ و اگر دخول در دبر باشد آيا مهرالمثل ثابت مى شود؟

بسمه تعالى: چون رضايت زن محدود به امور سطحى بوده قهراً ازاله بكارت اكراهى بوده و بايد مهرالمثل بپردازد در صورت دخول در دبر مهرالمثل دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 422

تكليف مهر زانيه مزدوجه

سؤال 1295 . اگر بكارت زنى از طريق زنا از بين رفته باشد سپس با مرد ديگرى ازدواج كند و اين مسأله را نگويد و شوهر بدون علم او را طلاق دهد مهريه زن چگونه تعيين مى شود؟

بسمه تعالى: مقدار مهر او به اين طريق معين مى شود: 1. مهرالمثل اين زن در صورت بكر بودن تعيين شود، 2. مهرالمثل او در حال ثيب بودن (غير باكره بودن) آنگاه به مقدار تفاوت اين دو مهر بالنسبه از مهرى كه در عقدنامه آمده كم مى شود. توضيح اين كه: هرگاه مهرالمثل اين زن در حال بكر 80 و در حال ثيب بودن 60 باشد تفاوت اين دو مهر 41 است پس اگر مهرى كه در عقدنامه آمده 100 باشد 41 آن يعنى 25 از صد كم مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 422

استحقاق مهريه با مشاركت در قتل زوج

سؤال 1296 . زنى در قتل شوهر مشاركت داشته و ديگران را به قتل شوهر واداشته است. آيا مستحق دريافت مهريه است يا خير؟

بسمه تعالى: مهر حكم دين را دارد و مشاركت در قتل سبب سقوط دين نمى شود و دين مقدم بر ارث است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 423

زمين بدل مهريه و در طرح بودن

سؤال 1297 . زمينى به عنوان بدل مهريه به همسر پرداخته شد پس از انتقال قطعى مشخص شد كه مقدارى از زمين در حريم شهردارى قرار دارد آيا همسر حق فسخ دارد؟

بسمه تعالى: اگر قبل از مصالحه اين زمين از طرف شهردارى به عنوان طرح تصويب شده باشد به علّت عيبى كه دارد حق فسخ دارد و امّا اگر بعد از مصالحه شهردارى چنين تصميمى گرفته است معامله به قوّت خود باقى است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 423

منزل به عنوان مهر

سؤال 1298 . اگر مهر زنى سه دانگ از منزل مسكونى غير معيّن در مركز شهر كاشان و بر اساس عرف محل تعيين گردد ولى زوج قبل از انجام تعهد، فوت كرده آيا مهر مجهول است و به مهرالمثل تبديل مى شود؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال، تمليك سه دانگ يك خانه با وسعت متعارف در مركز شهر از تركه زوج در اختيار زوجه قرار داده شود و جهل به اين مقدار مضر به صحت مهريه نيست و خانه متعارف و معمولى با مراجعه به عرف قابل تشخيص است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 423

مقدارى از مهر مستحق للغير

سؤال 1299 . شوهر سه دانگ از منزل را مهريه زوجه قرار مى دهد پس از چند سال مشخص مى شود كه شوهر فقط مالك بناء آن بوده و زمين ملك ديگرى است اكنون مهريه چگونه محاسبه مى شود؟

بسمه تعالى: در اين مورد زمين خانه را قيمت مى كنند به قيمت روز، پول نيمى از آن را به زوجه مى پردازند مضافاً به اين كه در نصف اعيانى نيز شريك است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 424

توقيف تنها محل معيشت براى اخذ مهريه

سؤال 1300 . همسر اينجانب جهت گرفتن مهريه خود اقدام به توقيف تنها محل معيشت و زندگى بنده يعنى يك دانگ مغازه اى كه در آن كار مى كنم نموده است آيا توقيف وى جايز است؟

بسمه تعالى: در صورتى كه زوج قدرت اداء دين را ولو با فروش قسمتى از اموال و نگهدارى قسمت ديگر براى امرار معاش، ندارد زوجه بايد صبر كند تا وى استطاعت پرداخت را پيدا كند و مى تواند حاكم شرع با در نظر گرفتن وضعيّت زوج دِين را تقسيط كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 424

اعسار در پرداخت مهريه

سؤال 1301 . مهريه در سند ازدواج عندالاستطاعة ثبت شده است ولى زوج معسر است و در دادگاه محكوم شده كه هر چهار ماه يك سكه بپردازد، از لحاظ شرعى حكمش چيست؟

بسمه تعالى: پرداخت مهريه مثل ساير ديون، مشروط به استطاعت است بنابراين هرگاه در هر چهار ماه قادر به پرداخت يك سكه هست بايد بپردازد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 424

طبقه دوم به عنوان مهريه بدون شراكت در زمين

سؤال 1302 . شخصى طبقه دوم منزل خود را مهر قرار داده و آن را تحويل داده است ولى ساختمان بر اثر زلزله از بين رفته است اگر زوجه در زمين هم كف شريك نباشد آيا با از بين رفتن ساختمان حق استفاده از طبقه دوم نيز ساقط مى شود؟

بسمه تعالى: هرگاه زمين را استثناء كرده و فقط طبقه را مهر قرار داده است با از بين رفتن ساختمان حق او ساقط مى شود ولى معمولاً زمين بين طبقات مشاع است بنابراين حق او در زمين محفوظ است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 425

طبقه دوم به عنوان مهريه و خراب شدن ساختمان همراه با شراكت در زمين

سؤال 1303 . اگر زوج به همراه طبقه دوم، نصف زمين هم كف را نيز به نحو مشاع جزء مهر قرار داده باشد اگر ساختمان بر اثر زلزله خراب شود آيا مى توان مالك طبقه زيرين را به ساخت مجبور كرد تا زوجه بتواند طبقه دوم را بنا كند؟

بسمه تعالى: نمى توان صاحب طبقه اوّل را به ساخت طبقه مجبور كرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 425

مسكن مشاع به عنوان مهريه

سؤال 1304 . زن و شوهرى در يك واحد آپارتمانى شريك هستند كه به علت اختلافات حكم خلع يد هر دو صادر شده است و فعلاً آپارتمان خالى است آيا سهم شوهر كه مشاع است جزء مستثنيات دين محسوب مى شود يا بايد آن را بابت بدهى مهريه به همسر خود بپردازد؟

بسمه تعالى: هرگاه شوهر مسكن ديگرى ندارد اين مورد جزء مستثنيات دين است و اگر تمكن مالى دارد قاضى بايد حكم كند كه مهريه را از آنچه كه امكان دارد بپردازد و براى جلوگيرى از تضرّر زوجين واحد را بفروشند و يا اجاره بدهند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 425

واريز مبلغ جهت خريد زمين و احداث بناء توقيف اموال

سؤال 1305 . مستأجر هستم، چند سال قبل به جهت خريد زمين و احداث بنا مبلغى را به حساب شهردارى به عنوان وديعه واريز كرده ام، اكنون همسرم مهريه را مطالبه نموده آيا مبلغ وديعه قابل توقيف است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال، مبلغ مزبور از ملك صاحب مبلغ خارج شده و به ملك شهردارى درآمده است كه در مقابل خانه اى به ايشان واگذار كنند و نمى توان آن را در مقابل مهريه توقيف كرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 426

سهم الارث از خانه به جاى مهريه

سؤال 1306 . همسر شخصى مطالبه مهريه را دارد و شوهر فقط يك خانه دارد كه از پدرش به او و ساير وراث رسيده است، آيا زن مى تواند از دادگاه بخواهد خانه را به جاى مهر توقيف كند و بفروشد؟

بسمه تعالى: خانه جزء مستثنيات دين است مگر اين كه شوهر خود سهم الارث را به عنوان مهريه قرار داده باشد گذشته از اين بدون اجازه بقيه وراث نمى تواند همه خانه را بفروشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 426

توقيف دفتر كار زوج در مطالبه مهريه

سؤال 1307 . آيا زوجه مى تواند هنگام مطالبه مهريه محل كار زوجه را كه وسيله امرار معاش او و افراد تحت تكفل اوست تصرف كرده و در معرض مزايده قرار دهد؟

بسمه تعالى: اگر واقعاً زوج براى اداره معاش خود فقط اين مكان را دارد و بازداشت آن زندگى او را مختل و باعث عسر و حرج مى شود به گونه اى كه قابل تحمل نيست و زوج نتواند از طريق ديگرى زندگى را اداره كند در اين صورت قاضى بايد مهريه را تقسيط كند و طلب كار نمى تواند از آن مكان استفاده كند . والله العالم