فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 42

مسيحى شدن مسلمان

سؤال 92. اگر مسلمان، مسيحى يا يهودى شود، آيا محكوم به طهارت است؟

بسمه تعالى: كسى كه يكى از اصول سه گانه را انكار كند، قهراً كافر مى شود و كافر نجس است. در اين موضوع، بين پذيرش يكى از آيين ها و عدم پذيرش هيچ يك از آنها، فرقى نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 42

الكل سفيد

سؤال 93. آيا الكل سفيد كه براى تزريقات مصرف مى شود، نجس است؟

بسمه تعالى: «الكل صنعتى» پاك است، ولى از «الكل طبى»، آن نوعى را كه از الكل هاى معمولى از طريق تبخير مى گيرند، بايد احتياطاً اجتناب شود. والله العالم