فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 251

دلار و چك در سرمايه مضاربه

سؤال 765. با توجه به اين كه گفته اند سرمايه در مضاربه بايد پول نقد باشد آيا دلار و چك و اوراق بهادار مى تواند به عنوان سرمايه در مضاربه محسوب شود؟

بسمه تعالى: اگر چك و اوراق بهادار نقد بشود اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 251

حبس سرمايه توسط عامل

سؤال 766. هرگاه عامل، سرمايه را حبس كند و با آن تجارت نكند، آيا مالك حقى بر گردن عامل دارد يا نه؟

بسمه تعالى: هرگاه به كار نبستن پول به مدت طولانى بوده و سبب پايين آمدن ارزش پول شده است اصل سرمايه و ما به التفاوت را ضامن است و در غير اين صورت فقط اصل سرمايه را ضامن است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 252

فسخ مضاربه توسط عامل

سؤال 767. هرگاه حصول ربح نزديك باشد آيا مالك مى تواند به قصد اضرار به عامل، مضاربه را فسخ كند؟

بسمه تعالى: اولاً عقد مضاربه عقد لازمى است مادامى كه مدّت تمام نشده است حق فسخ از طرفين ساقط است و بر فرض جواز مضاربه در اين فرض، اجرت المثل به عامل پرداخت مى شود خصوصاً آنجا كه قصد اضرار دارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 252

آيا تجديد مضاربه احتياج به عقد جديد دارد؟

سؤال 768. اگر مدت زمان مضاربه تمام شود و مالك ثمن، بقاء مضاربه را اذن دهد آيا اذن مالك، عقد مضاربه جديد است و در نتيجه بايد شرايط عقد مضاربه موجود باشد مثلاً بايد سرمايه از نقدين باشد و اگر كالا و جنس است مضاربه صحيح نمى باشد يا اذن مالك، مضاربه جديد نيست

بسمه تعالى: از آنجا كه مضاربه جديد بايد با پول نقد صورت بگيرد و آنچه در دست عامل هست جنس است مضاربه مجدد امكان پذير نيست، پس بايد عامل را وكيل در فروش قرار دهد، هر موقع به صورت نقد درآمد عقد مضاربه جديد بخوانند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 252

عامل مضاربه و كار نكردن با پول

سؤال 769. براى انجام مضاربه مقدارى پول به شخصى داده ايم پس از چند ماه ادعا مى كند كه با پول شما كار نكرده ام و همان پول را به ما پس مى دهد اگر در اين چند ماه سودى به ما داده باشد اشكال دارد و آيا قول او پذيرفته مى شود؟

بسمه تعالى: قول عامل مضاربه پذيرفته است و اگر سودى را كه داده ببخشد اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 253

تضمين سرمايه در مضاربه

سؤال 770. مبلغى پول جهت خريد و فروش زمين به شخصى داده ام تا هر ماه مبلغى به عنوان سود على الحساب به من بدهد و براى تضمين برگشت اصل پول و سود آن، وكالت بلاعزلِ ملكى را از ايشان گرفته ام تا چنانچه طى مدت توافق طرفين، اصل و سود را نپردازد املاك را به تمليك خ

بسمه تعالى: هرگاه در مضاربه سرمايه تضمين شود از عقد مضاربه خارج شده عنوان قرض پيدا مى كند كه در اين صورت شما مى توانيد به مقدار بدهى كه بر ذمه او داريد از آن ملك استفاده كنيد و سودهايى كه گرفته ايد بايد پس بدهيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 253

مضاربه در كار توليدى

سؤال 771. آيا مضاربه براى انجام كار توليدى صحيح است به عنوان مثال سرمايه به عامل بدهد تا كارخانه اى را راه اندازى كند و در منافع آن شريك باشند؟

بسمه تعالى: مضاربه براى كار توليدى اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 253

اگر عامل، سرمايه را در غير تجارت بكار برد

سؤال 772. هرگاه براى تجارت مضاربه صورت گيرد ولى عامل با آن سرمايه، كار توليدى انجام دهد آيا سود بر اساس قرارداد تقسيم مى شود؟

بسمه تعالى: درآمد در فرض سؤال مطابق قرارداد تقسيم مى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 253

مضاربه در تجارت نامشروع

سؤال 773. هرگاه سرمايه را به عامل بدهد تا با آن، تجارت نامشروع مثل خريد و فروش مواد مخدر انجام دهد آيا مضاربه صحيح است؟

بسمه تعالى: چنين مضاربه اى باطل است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 254

عدم امكان ادامه مضاربه

سؤال 774. پس از وقوع زلزله در سال 83 و بروز خسارات سنگين قادر به ادامه فعاليت اقتصادى به شكل مضاربه نشده ايم وظيفه ما نسبت به اموالى كه به عنوان مضاربه گرفتيم چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه وقت مضاربه به پايان رسيده است و يا ديگر امكان عمل به مضاربه نيست بايد سرمايه موجود را بفروشيد و پول مردم را پس بدهيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 254

مضاربه يا قرض ربوى

سؤال 775. در شركتى سرمايه گذارى كردم، با توجّه به فعاليت شركت و اطمينان به سودآورى، مبلغى را به عنوان على الحساب به شكل ماهيانه به بنده پيشنهاد نمودند اكنون پس از چند سال ادعاى ربوى بودن را دارند قول چه كسى پذيرفته مى شود؟

بسمه تعالى: هرگاه اختلاف شمابا شركت در اين است كه شما مدعى هستيد شراكت بر اساس مضاربه بوده و آنها مدعى هستند بر اساس قرض ربوى بوده است شرعاً قول شما مقدم است و بايد سود حاصله به نسبتى كه در قرارداد معيّن شده است بپردازيد و اگر بيشتر پرداخته اند بايد مازاد را پس بدهيد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 308

پرداخت سود بدون قرارداد

سؤال 993 . شخصى مبلغى را به عنوان منبع درآمد به شخصى ديگر تسليم مى كند شخص مزبور آن مبلغ را در كارگاه شخصى صنعتى خود مورد استفاده قرار مى دهد و بدون اينكه اسمى از شراكت و مضاربه و... برده شود، ماهانه مبلغى با درصد معينى را به مالك پول مى پردازد چنين انتفا

بسمه تعالى: بايد تحت يكى از عقود شرعيه قرار بگيرد تا آن مبلغ به آن طرف حلال باشد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 308

مضاربه و سودآورى غير مشخص و صلح

سؤال 994 . يك نفر تاجر كه از چند نفر ديگر مبالغى را در امر تجارت دريافت مى كند ممكن است آن وجوه را به كالايى بدهد سپس آن كالا را با كالايى ديگر معامله كند و نتيجتا اين نوع معاملات در مدت كوتاه سودآور نمى شود و ثانيا در اين گونه موارد سود و ضرر به طور كامل

بسمه تعالى: در صورتى كه يقين دارد كه معامله ها سودآور هست مصالحه اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 309

وكيل در توليد يا تجارت و پرداخت سود

سؤال 995 . اينجانب مبلغى را به شخصى مى دهم و او را در انجام هر كارى كه خود او مى خواهد (توليدى، خدماتى، تجارى) وكيل مى كنم و در آغاز كار قيد مى كنم كه درصد معينى را بطور ماهانه از او دريافت نمايم به نظر حضرت عالى چگونه است؟

بسمه تعالى: اگر به صورت مضاربه باشد اشكال ندارد و مضاربه در هر سه صورت جايز است .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 326

تعيين سود در عقد مضاربه

سؤال 1049 . اگر عقد مضاربه به اين شكل باشد كه بگويد هر ماه سه درصد سود مى دهم و قرار داد يك ساله مى باشد و اگر بخواهيد معامله را به هم بزنيد دو ماه زودتر اطلاع دهيد و در اين دو ماه سود به شما تعلق مى گيرد آيا معامله صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه طرف، با شما عقد مضاربه مى بندد دراين صورت شما طبق قرارداد بايد خواهان سود باشيد و نبايد پايه سود از اول مشخص كند مگر اينكه بداند حتماً تجارت اين سود را به دنبال دارد و اما اينكه دو ماه آخر را سود مى دهد در صورتى صحيح است كه فسخ مضاربه پس از دو ماه باشد در غير اين صورت اين شرط فاسد است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 326

عدم تعيين مدت در عقد مضاربه

سؤال 1050 . در توضيح المسائل فرموده ايد «عقد مضاربه بدون تعيين مدت صحيح نيست» اگر كسى مسأله را نمى دانست و سودى بدون تعيين مدت عقد دريافت كرد اكنون وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: در صورت عدم تعيين وقت با هم مصالحه كنند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 327

پرداخت بدهكارى از پول ربوى

سؤال 1051 . اينجانب مبلغى را از شخصى طلبكارم موعد پرداخت رسيد بدهكار از وجهى كه به عنوان رباى محض از شخصى دريافت كرده بود طلب اينجانب را ادا نمود آيا تصرف در آن پول براى بنده شرعاً جايز است؟

بسمه تعالى:هرگاه عين وجه ربوى باشد تصرف در آن جايز نيست.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 297

سود بدون عقد مضاربه

سؤال 916 . پدرم پول به شخصى داده بود تا كار كند او هم مدت زيادى سود قطعى بدون مضاربه پرداخت كرده است، حال پدر فراموشى گرفته ما هم طرف را نمى شناسيم تكليف چيست؟

بسمه تعالى: اگر سود موجود است حكم مجهول المالك را دارد و اگر مصرف شده بايد به همان مقدار به عنوان رد مظالم پرداخت كرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 297

مضاربه با طلا

سؤال 917 . اگر من طلاىِ مذاب بخرم و به طلاساز بگويم با آن كار كند و ماهانه به من سود پرداخت كند و پس از چند سال همان مقدار طلا را به قيمت روز به من پول پرداخت كند آيا ربا محسوب مى شود؟

بسمه تعالى: اگر به صورت مضاربه باشد يعنى با سرمايه شما كار كند و سهمى از درآمد مال او سهمى از آن مال شما باشد اشكالى ندارد ولى بايد قرارداد دقيقاً مشخص باشد، ولى در اين صورت شرط اين كه قيمت همان طلا را به قيمت روز بپردازد صحيح نيست زيرا در مضاربه عامل، ضامن سرمايه نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 298

شرط جبران خسارت در مضاربه

سؤال 918 . در ماده 558 قانون مدنى آمده است: «اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد، عقد باطل است مگر اين كه به طور لزوم(عقد لازم خارج) شرط شده باشد كه مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف مجاناً به مالك

بسمه تعالى: مخالف مقتضاى عقد نيست زيرا فرض اين است كه در عقد مضاربه شرط نشده بلكه در يك معامله خارج شرط شود كه خسارت فلان فرد را جبران كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 298

جمع آورى سرمايه به دروغ

سؤال 919 . پدر و پسرى به عنوان عامل مضاربه سرمايه اى دريافت كرده اند سپس پسر سرمايه ديگرى هم مى گيرد و به دروغ اظهار مى دارد پدر هم راضى است سپس بعداً به پدر مى گويد، پدر مخالفت مى كند ولى به صاحب سرمايه اظهار نمى كند، و ورشكست مى شوند آيا پدر ضامن سرمايه

بسمه تعالى: هرگاه مالى كه دريافت شده زيردست هر دو نفر قرار گرفته است هر دو ضامن اند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 299

باطل بودن مضاربه و هبه سود

سؤال 920 . اگر سرمايه گذار پس از دريافت سود مضاربه متوجه شود كه مضاربه صحيح نبوده است، اگر عامل رضايت به پرداخت اين سود داشته باشد دريافت سود حلال است؟

بسمه تعالى: اگر عامل، هبه كند اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 299

شرط ضرر برعهده عامل و صاحب مال به طور مساوى

سؤال 921 . آيا در مضاربه مى توان به صورتِ شرط ضمن عقد مضاربه ضرر را برعهده هر دو طرف به طور مساوى قرار داد؟

بسمه تعالى: آنچه نوشته ايد مضاربه نيست، در مضاربه ضرر برعهده صاحب مال است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 299

مضاربه به نام شركت

سؤال 922 . در شركت بين زيد و عمرو سرمايه از زيد است و كار از عمرو است و سود و زيان نصف نصف آخر هر ماه تقسيم مى شود آيا اين شركت صحيح است؟

بسمه تعالى: از آنجا كه واقع اين شركت مضاربه است بايد در سود هر دو مشترك باشند اما عامل مسئولِ زيان نيست مگر اين كه كوتاهى كرده باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 299

مضاربه و مشخص نشدن كار و فعاليت

سؤال 923 . آيا قرارداد مشاركت يا مضاربه اى كه فاقد موضوع يا فاقد سهم الشركه باشد صحيح است؟

بسمه تعالى: در قرارداد مشاركتى كار به وسيله سرمايه گذاران انجام مى گيرد قطعاً لازم نيست موضوع تجارت مشخّص شود توافق بعدى كافى است همچنين در مضاربه طرف را وكيل مى كنند كه بايد با پول، تجارت كنند و در اين مورد در نوع تجارت او را مخيّر مى كنند لذا نبود موضوع تجارت، مضر نيست ولى سهم الشركه در مشاركت خود به خود معيّن است چون سود تابع سرمايه است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 300

قرارداد با سود مشخص

سؤال 924 . در قراردادى بين يك شركت از يك طرف و شخص سرمايه گذار از طرف ديگر مبلغ سرمايه گذارى مشخص شده و در هر ماه هم سود قطعى به مبلغ مشخص به سرمايه گذار داده مى شود و شرط شده سرمايه گذار هيچ دخل و تصرف در اموال شركت و در زيان آن نداشته باشد و ضمانت هايى

بسمه تعالى:ظاهر قرارداد اين است كه به صورت مضاربه انجام مى دهند اما اين كه شرط مى كنند سرمايه گذار مسئول زيان آن نيست اين شرط صحيح نيست و همچنين تعيين سود قطعى صحيح نيست مگر اين كه بداند حتماً اين شركت چنين سودى را خواهد داشت .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 300

مغازه و جنس از فردى و مديريت فروش از شخص ديگر

سؤال 925 . مغازه و اجناس از من، مديريت مغازه از شما، و هر ماه يك چهارم سود براى شما باشد آيا اين معامله صحيح است؟

بسمه تعالى:اگر عنوان مضاربه باشد صحيح است و اگر به عنوان مديريت استخدام شود چون درآمد مجهول است معامله باطل است.والله العالم