فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 333

مصرف كردن وام ازدواج توسط پدر داماد

سؤال 1034. از طرف دولت مبلغى به عنوان قرض الحسنه به زوج هاى جوان داده مى شود كه دو ميليون آن مخصوص داماد و دو ميليون آن مخصوص عروس مى باشد آيا پدر داماد مى تواند مبلغ را صرف جشن عروسى پسرش نمايد و آيا پدر عروس مى تواند مبلغ را صرف تهيه جهيزيه نمايد؟

بسمه تعالى: وجهى كه به داماد داده مى شود ملك داماد است و پدر بدون رضايت او نمى تواند در آن تصرف كند و همچنين براى خريد جهيزيه با پولى كه به عروس متعلق است رضايت خود عروس شرط است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 333

مصرف نمودن وام ازدواج در كارهاى ديگر

سؤال 1035. از طرف دولت مبلغى به عنوان وام به زوج ها مى دهند آيا مى توان اين مبلغ را براى كارهاى ديگر به غير ازدواج مصرف نمود؟

بسمه تعالى: بايد مبالغ در هزينه هاى مربوط به ازدواج و يا مابعد آن مصرف شود مگر اين كه هيچ نوع شرطى از طرف وام دهنده راجع به كيفيت مصرف آن نباشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 333

وعده دروغ به همسر

سؤال 1036. آيا وعده دادن به همسر و بچه ها در حالى كه قصد دارد آن را انجام ندهد، از موارد كذب است؟

بسمه تعالى: تا مجبور نشده، چنين وعده اى ندهد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 333

ارحام كيست؟

سؤال 1037. منظور از ارحامى كه قطع رابطه با آنان حرام است چه كسانى مى باشند؟

بسمه تعالى: مقصود ارحام نسبى است، تعيين حدود آن با عرف است البته زمان ومكان نيز در تشخيص مصاديق مؤثر است، در اجتماعات كوچك چه بسا وابستگان دور جزء ارحام شمرده مى شوند ولى در اجتماعات بزرگ از ارحام شمرده نمى شوند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 334

صله رحم

سؤال 1038. آيا با كسى كه قطع رحم نموده مى توان قطع رابطه نمود؟

بسمه تعالى: وجوب صله رحم مطلق است و مشروط نيست و در روايت آمده است«صِلْ لمَن قطعك».والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 334

منع شوهر از صله رحم

سؤال 1039. آيا شوهر مى تواند همسر را از صله رحم با بستگانش منع نمايد؟

بسمه تعالى: شوهر حق ندارد همسر را به امر حرام مثل قطع رحم وادار كند، به هر حال اگر انجام وظيفه مايه ايجاد مشكل جدى براى وى باشد در اين صورت تكليف ساقط است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 334

ممانعت زوج از ادامه كار همسر

سؤال 1040. زوجه با اذن زوج در بيرون منزل شاغل به وكالت دادگسترى است و فاقد هرگونه قرارداد نسبت به ادامه كار مى باشد آيا زوج مى تواند از ادامه اشتغال زوجه ممانعت نمايد؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال هرگاه در متن عقد چنين شرطى نيامده باشد، شوهر مى تواند از اذن خود برگردد در اين صورت و ادامه اشتغال مشروع نيست. البته اگر نسبت به موردى تعهد كرده باشد كه وكالت او را انجام دهد لازم است تا پايان كار از اذن خود برنگردد، خصوصاً اگر باعث متضرر شدن موكل شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 335

صله رحم و قهر

سؤال 1041. يكى از ارحام با ما رفت و آمد نمى كند و هيچ نوع ارتباطى ندارد ولى قهر نمى باشد آيا كار او قطع رحم است؟

بسمه تعالى: قطع رحم است وبايد ترك شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 335

قصد قربت در صله رحم

سؤال 1042. در صله رحم قصد قربت لازم است؟

بسمه تعالى: شرط نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 335

محرميت فرزندان

سؤال 1043. كسى به جهت محرم شدن با دختر نابالغى صيغه موقت جارى مى كند؟ آيا پس از تمام شدن زمان عقد و پس از آن كه دختر بالغ شد با فردى ديگر ازدواج كرد و صاحب فرزند شد، فرزندان آن زن بااين فرد محرم مى باشند؟

بسمه تعالى: محرم نمى باشند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 335

نهى پدر از مسافرت فرزند

سـؤال 1044. هـرگاه فـرزندى مى خـواهـد با خـانواده خـود بـه سفـر بـرود و توانايى مالى دارد ولى پدر او را به خاطر سنگين بودن مخارج سفر منع مى كند آيا اطاعـت او لازم است؟

بسمه تعالى: اگر سفر مشروع است اجازه پدر واجب نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 335

ادعاى زوج بر دخول و انكار زوجه براى دريافت مهريه قبل از تمكين

سؤال 1045. اگر زوج خواستار تمكين زوجه شود وزوجه تمكين خويش را منوط به پرداخت مهريه نمايد ولى زوج مدعى است كه عمل نزديكى صورت گرفته و زوجه منكر مى باشد آيا قول زوج مقدم است يا زوجه؟ آيا زوجه مى تواند از بررسى موضوع توسط قابله ها امتناع كند؟

بسمه تعالى: در فرض مسئله زوجه منكر است وزوج مدعى است، هرگاه مدعى بتواند از طريق بيّنه (قابله هايى كه در اين مسائل متخصص هستند) مدعاى خود را ثابت كند قول زوج مقدم است و در غير اين صورت قول زوجه مقدم خواهد بود، البته اين در صورتى است كه زوجين اتفاق نظر دارند كه اگر ازاله بكارت شده باشد عامل آن زوج است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 336

شير دادن بيش از دو سال به بچه

سؤال 1046. اگر بچه را بيشتر از دو سال شير دهند، كراهت دارد؟

بسمه تعالى: مدت دو سال مستحب است بيشتر از آن تا مدت متعارف مباح است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 366

جدا كردن بچه چند ماهه از مادر توسط پدر

سؤال 1047. آيا پدر مى تواند طفل چند ماهه ى خود را از شير و مِهر مادر محروم كند و نگذارد مادر بچه اش را ببيند؟

بسمه تعالى: تا دو سال حتماً حق حضانت با مادر است. پس از دو سال اگر پسر باشد مى تواند از مادر بگيرد و اگر دختر باشد تا هفت سالگى حق حضانت با مادر است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 336

حضانت فرزند صغيرى كه پدرش مرده است

سؤال 1048. مردى مرده است و فرزند صغيرى دارد و جد فرزند و مادر فرزند در قيد حيات مى باشند. حضانت فرزند به عهده ى چه كسى مى باشد؟

بسمه تعالى: حق حضانت و نگهدارى، در فرض سؤال با مادر است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 297

ازدواج باكره 40ساله

سؤال 904. آيا براى ازدواج دختر باكره كه سن او بيش از چهل سال است، اذن پدر لازم است؟

بسمه تعالى: اذن ولى لازم است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 297

ادعاى ثيب بودن و ازدواج بدون اذن پدر

سؤال 905. اگر دخترى ادعا كند كه ثيب است نمى دانيم ازاله ى بكارت او بر اثر ازدواج بوده يا در اثر كار نامشروع، آيا بر طبق ادعاى وى مى توان با او ازدواج كرد؟

بسمه تعالى: هرگاه زن مدعى است كه بكارت او به وسيله ى ازدواج از بين رفته است و قرائن بر خلاف گفته ى او وجود ندارد، ازدواج با او مانع ندارد و اذن پدر ساقط است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 297

اذن پدر در صورت از بين رفتن بكارت با زنا

سؤال 906. دخترى كه بر اثر نزديكى نامشروع، بكارت او از بين رفته باشد، آيا براى ازدواج با او اذن پدرش لازم است؟

بسمه تعالى: اذن پدر لازم است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 298

ازدواج اجبارى

سؤال 907. دختر 7ساله بودم كه مرا مجبور به ازدواج نمودند اكنون كه به سن بلوغ رسيده ام، شوهر مى گويد اگر تو را به خانه خود ببرم پس از چند روز تو را طلاق مى دهم من راضى به اين ازدواج نيستم آيا اين ازدواج صحيح است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال اگر از ابتداى عقد چنين مفسده اى وجود داشته زوجه مى تواند عقد را فسخ كند به شرط اين كه قبلاً راضى نشده باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 298

عقد 99ساله

سؤال 908. اجراى عقد موقت 99ساله، حكم عقد دايم دارد يا موقت؟

بسمه تعالى: حكم عقد دايم را ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 298

ناشزه نشدن زن

سؤال 909. اگر زوجه از نزديكى در دبر امتناع ورزد، ناشزه مى شود؟

بسمه تعالى: ناشزه نمى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 298

اخراج زن و ادعاى نشوز

سؤال 910. چنانچه مردى همسرش را از منزل اخراج كند، آيا مى تواند نشوز زن را ادعا كند؟

بسمه تعالى: تا دليل شرعى بر نشوز زن نداشته باشد ناشزه بودن زن ثابت نمى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 298

اجبار دختر عمو به ازدواج با پسر عمو

سؤال 911. اجبار دختر عمو براى ازدواج با پسر عمو و منع آنها از ازدواج با ديگران، چه حكمى دارد؟ آيا ازدواج اجبارى صحيح است؟

بسمه تعالى: ازدواج بدون رضايت دختر صحيح نيست. پس اگر راضى نباشد، عقد نافذ نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 299

فلسفه ازدواج

سؤال 912. فلسفه ازدواج موقت چيست؟

مشكل اين است كه ازدواج موقت را به عنوان يك هوس رانى تلقى مى كنند; در حالى كه از كلام اميرالمؤمنين(عليه السلام) استفاده مى شود كه اين تشريع باز دارنده انسان از كارهاى خلاف است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 299

مفاسد ازدواج با محارم

سؤال 913. از دستورهاى اسلام اين است كه ازدواج با محارم جايز نيست، آيا اين موضوع از نظر ژنتيكى هم مورد توجه اسلام است؟

بسمه تعالى: ازدواج با محارم نسبى مفاسدى دارد كه در علوم پزشكى بيان شده است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 299

خروج از منزل قبل از عروسى

سؤال 914. زنى در ايام عقد است و در منزل پدر مى باشد و نفقه اش را پدر مى دهد. آيا براى خروج از منزل اذن شوهر لازم است؟

بسمـه تعـالى: بـه طـور مسلّـم پس از عقـد و قبـل از رفتن به خانه ى شوهر، همسر بايد يك رشته محدوديت هايى را رعايت كند، ولى خروج از خانه براى امور عرفى و ضرورى اشكالى ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 299

خروج از منزل براى انجام غسل

سؤال 915. زنى غسل واجب به عهده اش است و در خانه، امكان غسل ندارد و شوهر هم اجازه ى خروج از منزل را به وى نمى دهد. وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: براى غسل كردن در بيرون خانه، در صورت نياز، اجازه ى شوهر لازم نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 300

ازدواج دختر و اذن پدر

سؤال 916. با اطلاع مادر و مادر بزرگم بدون اجازه ى پدر، به علت ترس از تنبيه و عصبانيت پدر، با مردى ازدواج كردم و صاحب فرزندى شدم، البته از موازين شرعى بى اطلاع بودم. اكنون وظيفه ام چيست؟

بسمه تعالى: اگر پدر فعلاً از ازدواج شما آگاه شده و سكوت كرده است و سكوت او نشانه ى رضايت است، عقد شما صحيح است. در غير اين صورت، احتياطاً ابتدا با طلاق از همسرتان جدا شويد و پس از تمام شدن عده ى طلاق، مجدداً با اذن پدر، عقد را جارى كنيد و فرزند پيشين نيز، مشروع است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 300

خروج از منزل پدر و اذن شوهر

سؤال 917. خانمى در منزل پدر زندگى مى كند و شوهرش خوراك و پوشاك وى را مى دهد. آيا براى خروج از منزل، اذن شوهر لازم است؟

بسمه تعالى: هرگاه شوهر نفقه ى همسر را، اعم از مسكن و پوشاك مى پردازد، خروج همسر از منزلى كه در آن زندگى مى كند، در غير موارد متعارف مانند مسجد رفتن و ديدار ارحام و خريد لوازم زندگى، منوط به اذن شوهر است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 300

ازدواج دختر بدون اذن پدر

سؤال 918. دخترى باكره كه مى دانسته براى ازدواج، اذن پدر لازم است، اگر به عقد موقت يا دائم كسى درآيد، آيا عده دارد؟

بسمه تعالى: اگر دخول انجام نگرفته، عده ندارد و بر فرض دخول، اگر زن اعتقاد به صحت عقد داشته، نزديكى وى وطى به شبهه است و عدّه وى سه طُهر است; در صورتى كه حامله نباشد و اگر يقين به بطلان عقد خود داشته، و بخواهد با مرد ديگرى ازدواج كند، بايد رحم او استبراء شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 301

شرط خروج از منزل در ضمن عقد

سؤال 919. آيا زن مى تواند در ضمن عقد شرعى ازدواج شرط كند كه بدون اجازه ى شوهر از خانه بيرون برود، البته نه در حدّى كه منافات با حق شوهر داشته باشد؟

بسمه تعالى: هرگاه در عقد، شرط كند كه شوهر به طور كلى اجازه بدهد كه وى در مواقع مقتضى از خانه بيرون برود و در هر نوبت محتاج به اجازه ى خاص نباشد، صحيح است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 301

ازدواج با دخترى كه قبلاً ازدواج نموده

سؤال 920. مردى با دخترى ازدواج كرد و سپس مطلع شد كه وى مدتى در عقد موقت كسى بوده است. آيا عمل دختر تدليس محسوب مى شود و در نتيجه آيا مرد حق فسخ عقد را دارد؟

بسمه تعالى: در فرض ياد شده، تدليس حساب نمى شود و از اين جهت حق فسخ ندارد، ولى اگر بكارت او بر اثر عقد موقت از بين رفته، مرد مى تواند با ملاحظه ى تفاوت مهر مثل باكره با غير باكره، از مهرى كه قرار داده اند كم كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 301

عضو بسيج شدن زن

سؤال 921. آيا فعاليت زن در بسيج بدون اجازه ى شوهر جايز است؟

بسمه تعالى: شركت كردن زن در بسيج و غيره نياز به اجازه ى شوهر دارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 301

تطابق بين ايجاب و قبول

سؤال 922. آيا تطابق ايجاب و قبول در نكاح و امثال آن لازم است؟

بسمه تعالى: آنچه شرط است اين است كه بايد محتواى قبول و ايجاب يكى باشد. بنابراين هرگاه يكى از لغت «تزويج» بهره بگيرد و ديگرى از واژه ى «نكاح» يا يكى كلمه ى «مَهر» و ديگرى كلمه ى«صداق» بكار ببرد، ضررى به عقد نمى زند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 302

مصافحه با زن اجنبى

سؤال 923. آيا مصافحه ى مرد با زن اجنبيه جايز است؟

بسمه تعالى: مصافحه(دست دادن) مرد اجنبى با زن اجنبيه حرام است مگر با حائل; مشروط بر اين كه فشار ندهد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 302

نشوز مرد در ترك منزل

سؤال 924. اگر مردى منزل را ترك كند، نشوز بر او صدق مى كند؟

بسمه تعالى: صرفِ ترك خانه، اگر به درازا نكشد نشوز نيست، مگر اين كه مدتش به قدرى طولانى شود كه زن به حالت بلاتكليفى درآيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 302

كار كردن زن در بيرون از منزل

سؤال 925. خانمى كه بدون اجازه ى شوهر در خارج از خانه كار مى كند، آيا مى تواند درآمد به دست آمده را بدون اذن شوهر مصرف كند؟

بسمه تعالى: زنى كه بدون اجازه ى شوهر در خارج از خانه كار مى كند، كارى بر خلاف شرع مى كند، ولى پولى كه از اين راه به دست مى آورد، حلال است و قهراً مى تواند در موارد مشروع مصرف كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 303

نارضايتى شوهر از كار زن در بيرون از منزل

سؤال 926. همسرم در اداره اى كار مى كند و من راضى نيستم كه او كار كند. وظيفه ى آن اداره چيست؟

بسمه تعالى: اگر موقع عقد بستن كار كردن خود را شرط نكند كار او خلاف شرع است، ولى اجرت را مالك مى شود و هرگاه اداره از نارضايتى شوهر آگاه باشد، استخدام او جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 303

كار زن به جهت فقر شوهر

سؤال 927. مردى به لحاظ مالى فقير است. آيا زن مى تواند بدون اجازه ى شوهر، بيرون از خانه كار كند؟

بسمه تعالى: اگر شوهر هزينه ى همسر را تأمين نمى كند، زن بايد به دادگاه شكايت كند تا تصميم مقتضى را در اين مورد بگيرند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 303

ادامه كار همسر بدون رضايت شوهر

سؤال 928. شوهر از همسرش خواسته است كه به خاطر حفظ آرامش در خانه، كار بيرون از خانه را رها كند. آيا همسر مى تواند بدون اجازه به كار ادامه دهد؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال، كار كردن همسر در بيرون خانه جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 303

كار زن بدون رضايت شوهر

سؤال 929. همسرم بدون اجازه و رضايت بنده منزل را ترك كرده و مشغول به كار شده است. آيا عمل او جايز است؟

بسمه تعالى: زن در حد متعارف براى امور لازم مى تواند بدون اذن شوهر از خانه بيرون برود; مثلاً براى ديدار پدر و مادر يا اقوام و بستگان در همان شهر يا براى خريد اشياى مورد نياز. در غير اين صورت ترك خانه، حرام است; مگر اين كه در موقع عقد اشتغال خود را شرط كرده باشد كه در اين صورت در حد شرط، نه بيشتر از آن مانع ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 304

اختلاف در موقت يا دائم بودن عقد

سؤال 930. زن ادعاى عقد موقت دارد و مرد مدعى عقد دائم است و دليلى بر قول هيچ كدام نيست. ادعاى چه كسى پذيرفته مى شود؟

بسمه تعالى: قول مدعى عقد دائم مقدم است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 304

اختلاف در مدت عقد موقت

سؤال 931. زن و مرد در مدت صيغه ى موقت اختلاف دارند; يعنى زن مدت كمترى را و مرد مدت بيشترى را مى گويد قول كدام يك مقدم است؟

بسمه تعالى: قول منكر زيادى مقدم است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 304

اجازه از همسر براى ازدواج مجدد

سؤال 932. مردى به دليل اختلاف خانوادگى جدا از همسرش زندگى مى كند. آيا براى ازدواج موقت، اجازه از همسر لازم است؟

بسمه تعالى: اگر در عقدنامه تعهد كرده كه بدون اجازه ى زن، مطلقاً ازدواج نكند، بايد به تعهد خود عمل كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 304

تزويج دختر بدون اذن دختر

سؤال 933. دخترى با پسرى بدون اذن پدر عقد موقت خواند و بكارت او از بين رفت. آيا دختر مهرالمثل را بگيرد يا مهرالمسمى را؟

بسمه تعالى: احتياطاً مهرالمثل پرداخت شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 304

مسيحى شدن زن مسلمان

سؤال 934. اگر زوجه ى مسلمان، مسيحى شود، آيا شوهر مى تواند قبل از گذشتن عده، وى را به عقد موقت خود درآورد؟

بسمه تعالى: احتياطاً عقد موقت نيز جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 305

معاشرت با زن دوم

سؤال 935. شوهرم زن ديگرى را عقد نموده است. آيا واجب است كه با او مدارا نمايم؟

بسمه تعالى: هرگاه شوهر كارش قانونى و شرعى باشد بر همسران لازم است كه معاشرت خوب را از دست ندهند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 305

ازدواج با اهل كتاب و بهايى

سؤال 936. ازدواج با اهل كتاب و بهايى و بابى و ناصبى و مرتد جايز است؟

بسمه تعالى: ازدواج دائم با اهل كتاب جايز نيست، امّا ازدواج موقت با زن كتابيه اشكال ندارد و ازدواج با بهايى و بابى و ناصبى ومرتد مطلقاً جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 305

خطا در ضمائر عقد

سؤال 937. اگر وكيل به هنگام اجراى عقد، در ضمائر خطا كرد، آيا عقد صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه علاوه بر صيغه ى عقد عربى كه به غلط خوانده صيغه ى فارسى را صحيح خوانده است، عقد صحيح است و اگر فقط صيغه را به عربى غلط خوانده است، كافى نيست و بايد دوباره صيغه ى عقد را بخواند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 305

ازدواج با شوهر بيمار مغزى

سـؤال 938. پس از ازدواج متـوجه شـدم كه شـوهـرم به بيمـارى مغـزى مبتلا بوده است، البته اكنون پس از جراحى، بهبود يافته، ولى به گفته ى متخصصان در صـورت فشار عصبى، احتمال مرگ ايشان زياد است. حال چگونه مى توانم از او جدا شوم؟

بسمه تعالى: فعلاً مجوّزى براى جدايى نيست. زيرا فرض بر اين است كه همسرتان در حال حاضر صحيح و سالم است و آينده هم براى هيچ كس روشن نيست. شايسته است پيمان مقدس ازدواج را با اين انديشه ها سست نكنيد و به زندگى خود ادامه دهيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 306

تمكين و عدم پرداخت نفقه

سؤال 939. اگر مردى نفقه ى همسرش را نپردازد، آيا زن موظّف به تمكين است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال، زن موظف به تمكين است و بايد حقوق خود را مطالبه كند و اگر مؤثر نشد به حاكم شرع مراجعه كند تا او حقوقش را از همسرش بگيرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 306

ازدواج موقت سنى با زن شيعه

سؤال 940. آيا مرد سنّى مى تواند با زن شيعه عقد موقت جارى كند، با توجه به اين كه اهل سنّت عقد موقت را حرام مى دانند؟

بسمه تعالى: در فرض مسئله كه مرد به عقد موقت اعتقاد ندارد، قصد و انشاء زوجيت از طرف او مشكل است. پس ازدواج نكند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 306

استفاده از قرص ضد باردارى

سؤال 941. آيا زن مى تواند بدون اطلاع شوهر از قرص ضد باردارى استفاده كند؟

بسمه تعالى: خوردن قرض ضدباردارى، در صورتى كه حقى از شوهر را ضايع كند; مثل اين كه شوهر خواهان فرزند باشد، جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 306

شرط بودن اذن پدر؟

سؤال 942. اگر زنى ازدواج كند و از پشت به او دخول شود و طلاق بگيرد، آيا براى ازدواج بعدى اذن پدر شرط است؟

بسمه تعالى: چون زن مورد نظر هنوز باكره است، ولايت پدر باقى است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 307

مخالفت پدر از ازدواج با همسر مورد نظر

سؤال 943. مى خواهم با پسرى كه مهندس است ازدواج كنم، ولى پدرم بدون دليل مخالفت مى نمايد و قصد دارد مرا به اجبار به همسرى مردى درآورد كه ثروتمند است. آيا مى توانم بدون اذن پدر با آن مهندس ازدواج كنم؟

بسمه تعالى: پيوسته پدران كه سردى و گرمى روزگار را درك كرده اند خواهان مصلحت فرزندان خود مى باشند. بنابراين لازم است كه دختر رضايت پدر را ولو با نشست هاى متعدد جلب كند و بدون كسب رضايت او ازدواج نكند و اگر به نتيجه نرسيد و پسر مورد علاقه ى دختر كفو و هم شأن او بود و پسر پيشنهادى پدر، هم شأن او نبود، در اين صورت كسب رضايت پدر لازم نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 307

ارتكاب گناه توسط شوهر

سؤال 944. در سنين كودكى مرتكب زنا شدم، لكن در حرم امن الهى توبه نمودم، ولى پس از ازدواج، همسرم از اين موضوع مطلع شد و منزل را ترك كرد و فاميل و بستگان نيز با من قطع رحم نمودند. آيا همسرم مى تواند منزل را ترك نمايد و آيا مى توانم همسر ديگرى انتخاب نمايم؟

بسمه تعالى: توبه ى جنابعالى قبول است و ديگر راز خود را به ديگران نگوييد. از نظر شرع همسر جنابعالى بايد به خانه برگردد و اين گناه سبب نمى شود كه او محيط زندگى را ترك كند. اگر همسر به خانه برنمى گردد شما مى توانيد ازدواج كنيد و براى اين كه قانونى باشد مجوز بگيريد. اميد است اقوام هم مانند خداوند متعال توبه پذير باشند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 307

پرداخت نكردن مهريه و شرط جريمه در صورت تخلف

سؤال 945. اگر زوج ضمن عقد نكاح، ملتزم و متعهد گردد كه مقدارى از زمين و آب معين از مال خويش را در مقابل مهريه به زوجه منتقل كند و متعهد شود كه در صورت تخلف، علاوه بر پرداخت مهريه، مبلغ ديگرى به عنوان جريمه به زوجه بپردازد، لكن در زمان حيات خود به اين تعهد

بسمه تعالى: اگر زوجه در حال حيات زوج، اقدام به اخذ حق كرده بود، زوج شرعاً ملزم بود كه به آن شرط عمل كند; يعنى زمين و آب را به نام همسر كند و در صورت تخلف جريمه بپردازد، ولى چون زوج درگذشته است، امكان اجبار عمل به شرط نيست، ولى جريمه اى را مى تواند از ورثه مطالبه كند، زيرا دينى است كه به تركه او تعلق گرفته است و مى تواند مهريه ى خود را در صورتى كه دريافت نكرده، بگيرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 308

ظهار

سؤال 946. آيا در ظهار، عربى بودن لفظ شرط است؟

بسمه تعالى: شرط نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 308

عدم اطلاع شوهر از ازدواج قبلى همسر

سؤال 947. دخترى با مردى ازدواج مى نمايد و لكن قبل از ثبت در شناسنامه و قبل از رابطه ى زناشويى از او جدا مى شود و با مرد ديگرى ازدواج مى كند. اكنون پس از چند سال، زوج متوجه ازدواج سابق او شده است. آيا مرد مى تواند نكاح را به عنوان تدليس زوجه فسخ نمايد؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال، شايسته بود از نظر اخلاقى كه آن زن شوهر را از وضع خود آگاه سازد، ولى پس از ازدواج براى شوهر حق فسخى نيست. اگر همسر از نظر اخلاقى و اجتماعى مورد علاقه است، آن جريان را ناديده بگيرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 309

سوختگى شديد بدن زن

سؤال 948. اگر زوجه به هنگام خواستگارى، سوختگى شديد بدن را مخفى نمايد، آيا مجوزى براى فسخ عقد هست؟

بسمه تعالى: سوختگى بدن مجوز فسخ نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 309

دايى مادر

سؤال 949. آيا من (مرد) نسبت به دخترِ پسر خواهر مَحرَم مى باشم؟

بسمه تعالى: دايى مادر محرم است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 309

عقد به وسيله مكاتبه اينترنتى

سؤال 950. من و خانمى بيوه به وسيله ى اينترنت با هم آشنا شديم و خانم علاقه مند است كه حقوق اسلامى را از طريق اينترنت ياد بگيرد. براى اين كه محظورى پيش نيايد حاضر به ازدواج موقت شده است، البته همديگر را هيچ گاه نمى بينيم و صداى همديگر را هم نمى شنويم و عكس

بسمه تعالى: صحت چنين عقدى مشروط به كفايت كتابت عقد از عقد لفظى است و اين مورد، محل اشكال است و نيز بايد براى عقد اثر شرعى مترتب شود. وقتى زوجين اينترنتى نه همديگر را مى بينند و نه صداى يكديگر را مى شنوند و در آينده هم ديدارى نخواهند داشت، چنين عقدى باطل است، مگر اين كه صورت يكديگر را و صداى همديگر را ببينند و بشنوند كه چنين اثرى مجوز عقد هست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 309

محرم نبودن زوجه پسر بر ناپدرى

سؤال 951. خانمى از شوهر قبلى يك پسر دارد و سپس ازدواج مى كند. آيا زوجه ى اين پسر برناپدرى محرم مى باشد؟

بسمه تعالى: محرم نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 310

خروج زن از منزل با علم به رضايت شوهر

سؤال 952. آيا در خروج زن از منزل، علم به رضايت شوهر كافى است يا بايد اجازه بگيرد؟

بسمه تعالى: علم به رضايت كافى است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 310

قذف زن و تمكين

سؤال 953. اگر مردى همسرش را بدون دليل قذف نمايد(به او تهمت ناروا بزند)، آيا زن موظف به تمكين است؟

بسمـه تعـالى: شوهـر مـرتكب كـار حـرام شده است و اگر نتواند ثابت كند محكوم مى شود، ولى اين مانع از وجوب تمكين نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 310

ادعاى زن بر نزديكى

سؤال 954. اگر پس از مرگ شوهر ادعا كند كه كه زوج با او نزديكى كرده است. حال با توجه به اين كه از نظر پزشكى قانونى نمى توان موضوع را مشخص كرد، آيا ادعاى زن پذيرفته مى شود؟

بسمه تعالى: پذيرفته نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 310

محرم

سؤال 955. «على» از همسر قبلى خود كه مرده، دخترى به نام «زينب» دارد و از همسر جديدش صاحب فرزندى به نام «زهرا» شده است. «زينب» با برادر همسر جديد على، ازدواج وصاحب فرزندى به نام «حسين» شده است. آيا زهرا و حسين مى توانند با هم ازدواج كنند؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال، زهرا، خواهر مادر حسين است كه از يك پدر متولد شده اند; هر چند از نظر مادر جدا هستند. در اين صورت، زهرا خاله ى حسين است و ازدواج با محرم حرام است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 311

شوهر صوفى

سؤال 956. پس از ازدواج متوجه شدم كه همسرم پيرو گروهى از صوفيه ى سنى مذهب مى باشد و پدر و مادر ايشان نيز به همين گروه گرايش دارند، آيا ازدواج من با اين خانم كه از گرايش او اطلاع نداشتم، صحيح است؟

بسمه تعالى: شايسته بود كه شما قبل از ازدواج تحقيق مى كرديد. در هر حال ازدواج شما صحيح است و جريان پدر و مادر به ازدواج شما ربطى ندارد. كوشش كنيد همسر خود را با منطق و برهان، با ولايت اهل بيت(عليهم السلام) و راه و رسم آنان آشنا كنيد و به زندگى ادامه دهيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 311

لمس زن شوهردار

سؤال 957. اگر مردى، زن شوهردارى را لمس كند و دخول صورت نگيرد، لكن منى داخل فرج ريخته شود. آيا موجب حرمت ابدى مى شود؟

بسمه تعالى: اگر دخول انجام نگيرد موجب حرمت نمى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 311

استفاده از قرص پس از شك در حامله شدن

سؤال 958. زنى پس از همبستر شدن شك دارد كه حامله شده است يا خير. آيا مى تواند از قرص هاى ضد باردارى استفاده كند؟

بسمه تعالى: از خوردن قرص ها خوددارى كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 311

درخواست تمكين قبل از پرداخت مهريه

سؤال 959. زن در ايام عقد در خانه ى پدر زندگى مى كند و همسرش درخواست هم بسترى دارد; آيا اجابت همسر لازم است؟

بسمه تعالى: چون متعارف اين است كه نزديكى پس از عروسى صورت گيرد اين قرينه بر اين است كه عقد بر اين اساس صورت گرفته است پس زوجه مى تواند تمكين نكند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 312

شرط ازدواج در عقد بيع

سؤال 960. اگر در ضمن معامله بيع، شرط ازدواج شود آيا وفاء به آن لازم است و اگر متعهد از ازدواج، امتناع نمايد آيا حاكم شرع مى تواند مبادرت به اجراى عقد نمايد؟

بسمه تعالى: هرگاه ضمن معامله اى يكى از طرفين، ازدواج را شرط بكند و طرف ديگر بپذيرد شرط صحيح است و متخلّف از عمل به شرط از طرف حاكم مأمور به عمل مى شود; ولى خود حاكم حق اجراى عقد را ندارد و در صورت عدم عمل به شرط، طرف حق فسخ عقد را دارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 312

ازدواج با بهائى

سؤال 961. آيا ازدواج با شخص بهائى جايز است؟ و اگر فرد جاهلى با يكى از اين افراد ازدواج كرده اكنون حكم آن ازدواج و ادامه زندگى مشتركشان چيست؟

بسمه تعالى: جايز نيست، و اگر طرف مقابل مسلمان بشود مى توانند پس از مسلمان شدن عقد را تجديد كنند و الاّ بايد جدا شوند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 312

سؤال 962. اگر كسى با فردى كه از فرقه بهائى است ازدواج نموده باشد و لكن آن فرد منحرف توبه نمايد آيا مى تواند زندگى مشترك را ادامه دهد؟ و نيز اگر فرد منحرف مدعى ندامت و عدول از آن فرقه باشد آيا ادعاى وى پذيرفته است؟

بسمه تعالى: با تجديد عقد مانعى ندارد . والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 312

اولاد حاصل از ازدواج با بهايى

سؤال 963. اگر كسى با فردى بهائى ازدواج نمايد حكم اولادى كه از چنين ازدواجى متولد شده اند چيست؟

بسمه تعالى: در صورتى كه ازدواج بدون آگاهى صورت گرفته باشد اولاد شرعى هستند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 313

شير دادن مادر بزرگ به نوه پسرى

سؤال 964. مادر بزرگ به نوه پسرى خود به مدت چند ماه شير مى دهد آيا اين پسر مى تواند با دختر عمومى خود ازدواج كند و اگر ازدواج و فرزندى از ايشان متولد شده است وظيفه كنونى وى چيست و اگر ازدواج باطل بوده، چه مقدار از مهر پرداخت شود؟

بسمه تعالى: نوه پسر كه شير مادر بزرگ خورده است با برادران پدرش برادر رضاعى خواهد بود طبعاً نمى تواند دختر كسى را بگيرد كه از نظر نسبى عمو و از نظر رضاعى برادر است، پس هرگاه چنين ازدواجى رخ داده باشد پس از آگاهى بايد از هم جدا شوند ولى اولاد ايشان اولاد مشروع است، وموقع جدايى مهرالمثل بپردازد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 313

شير دادن به فرزند مادر شوهر

سؤال 965. اگر زنى به فرزند مادر شوهر شير دهد، شوهر بر اين خان حرام مى شود؟

بسمه تعالى: چنين زنى به شوهرش حرام نمى شود زيرا حكم مادر پيدا نمى كند هر چند مادر رضاعى برادر يا خواهر شوهر است. والله العالم