فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 107

پخش اذان و...از بلندگو

سؤال 320. نظر شريف جنابعالى درباره ى پخش صداى اذان و مجالس حسينى و مجالس ختم از بلندگو كه منجر به اذيت و آزار مؤمنين و سلب آسايش همسايگان مى شود چيست؟

بسمه تعالى: اذان از شعائر اسلام و فلسفه ى آن آگاه كردن مردم به اوقات نماز است در شرايط كنونى بايد با صداى بلند گفته شود، امّا در بقيه ى امور بايد مراقبت كنند كه باعث آزار و ناراحتى همسايگان نشود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 107

منع متولى از نماز

سؤال 321. اگر مسجدى بدون اجازه متولى تغييرات ساختمانى در آن انجام بگيرد آيا متولى مى تواند از نماز خواندن در آن مكان جلوگيرى كند؟

بسمه تعالى: تعميرات مسجد بايد زير نظر متولى ويا به اجازه او انجام گيرد ولى اگر كسى اين كار را كرد متولى نمى تواند از نماز خواندن در آن مسجد جلوگيرى كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 107

تبديل طبقه بالاى مسجد به كتابخانه

سؤال 322. آيا طبقه فوقانى مسجد را مى توان به كتابخانه و محل برگزارى كلاس هاى فرهنگى قرآنى تبديل نمود؟

بسمه تعالى: اگر مسجد وقفنامه معتبرى دارد طبق وقفنامه عمل شود، در غير اين صورت مطابق نظر متولى و يا هيئت امناء عمل شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 108

انداختن فرش هاى ديگر بر روى فرش مسجد براى نجس نشدن فرش مسجد

سؤال 323. آيا جايز است بر روى فرش هاى مسجد يا زمين مسجد در ايام عزادارى فرشهايى انداخت كه در صورت نجس شدن فرش مسجد نجس نشود؟

بسمه تعالى: اصولاً بايد در تمام احوال شئون مسجد را حفظ كرد و مسجد را طاهر و طيّب نگهداشت بنابر اين كار مزبور اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 108

نواختن موزيك در مساجد و حسينيه ها

سؤال 324. آيا نواختن موزيك در مساجد و حسينيه ها جايز است؟

بسمه تعالى: حرام است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 108

آهنگ هاى غير مطرب در مراسم شهداء

سؤال 325.در مراسم يادواره شهداء ومراسم دينى در مساجد، آهنگ پخش مى شود آيا پخش آهنگ هاى غير مطرب جايز است؟

بسمه تعالى: از اين كار پرهيز شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 108

زمين وقف پر نماز و مصلى ها، حكم مسجد دارند

سؤال 326. در صورتى كه زمين محل نماز، وقف نماز باشد يا مصلاهايى كه براى اقامه ى نماز جمعه بنا مى شود و اسم مسجد روى آن نمى گذارند، آيا احكام مسجد بر آنها جارى است؟

بسمه تعالى: هرگاه زمين را به عنوان محل نماز ولو نماز جمعه وقف كنند، احكام مسجد بر آن بار نمى شود، ولى اگر به عنوان مسجد كه خانه ى خداست وقف كند احكام مسجد را خواهد داشت. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 108

اختصاص قسمتى از مسجد به موزه ى قرآن

سؤال 327. آيا قسمتى از مسجد را مى توان به موزه ى قرآن اختصاص داد؟

بسمه تعالى: هرگاه عمل مزبور، با اقامه ى نماز و ديگر شئون مسجد منافات نداشته باشد، به طور موقت مانع ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 109

ورود اهل كتاب به مسجد

سؤال 328. آيا مى توان افراد بالغ از اهل كتاب را به مسجد راه داد؟

بسمه تعالى: جايز نيست، و آنان جنب هستند و راه دادن جنب به مسجد حرام است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 109

دخالت خدمه در حسينيه

سؤال 329. آيا كسى از خدمه و دست اندركاران حسينيه مى تواند، بدون اذن متولى و هيأت مديره، در حسينيه دخالت كند؟

بسمه تعالى: امور مربوط به حسينيه بايد با اجازه ى متولى صورت گيرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 109

برداشتن سقف مسجد به جهت توسعه

سؤال 330. براى توسعه مسجدى ناچاريم سقف مسجد فعلى را برداشته و آن را حياط مسجد قرار دهيم. آيا اين كار جايز است؟

بسمه تعالى: در صورت امكان سقف مسجد محفوظ بماند و در صورت ضرورت با حفظ مسجد بودن حياط و امكان عبادت در آن و مراعات احكام مسجد مثل آلوده نكردن و ننشستن جنب و حائض در آنجا، اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 109

انتقال درآمد مسجد به مسجد ديگر

سؤال 331. مسجد كوچكى كه مبلغ سى ميليون تومان پول دارد و هيئت امناء در نظر دارند مسجد ديگر با وسعت بيشتر احداث نمايند آيا اين مبلغ را مى توان در مسجد جديد خرج كرد؟

بسمه تعالى: وجه مزبور را بايد در همان مسجد اول صرف كرد و يا آن را توسعه دهند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 110

وظايف متولى مسجد

سؤال 332. وظايف متولى و خادم مسجد چيست؟

بسمه تعالى: حدود وظايف متولى يا از طريق واقف تعيين مى شود و در غيراين صورت، بايد حاكم شرع تعيين كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 110

پرداخت اجرت خادم از درآمد مسجد

سؤال 333. آيا مى توان از درآمد مسجد اجرتى براى خادم منظور نمود؟

بسمه تعالى: هرگاه عمران و آبادى مسجد از هر نظر متوقف بر كار خادم است با در نظر گرفتن نظر متولى هيئت امناء و تصويب آنان مى توان اجرتى به او پرداخت . والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 110

تبديل حسينيه به مسجد

سؤال 334. مكانى به عنوان حسينيه وقف شده است و لكن پس از چند سال به قصد ايجاد مسجد، تخريب و نيز مبالغى جهت ساخت مسجد از مردم دريافت شده است آيا مى توان حسينيه را به مسجد تبديل نماييم؟

بسمه تعالى: آن مكان به عنوان حسينيه باقى است واحكام مسجد را ندارد و نمى توان وقف را عوض كرد; ولى كسانى كه به ساختمان آنجا به عنوان مسجد كمك كرده اند مى توانند راضى به وضع موجود شوند و يا پول خود را پس بگيرند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 110

تغيير ساختمان مسجد بدون اذن متولى

سـؤال 335. اگـر در مسجدى از سوى هيأت امناى مسجد، بدون اجازه و رضايت متولى و فرزندان واقف، تغيير ساختمانى انجام بگيرد، آيا نماز گزاردن در آن صحيح است؟

بسمه تعالى: لازم است هيأت امناى مسجد با در نظر گرفتن نظر متولى تغييرى را كه به مصلحت وقف بوده و منافى با آن نيست، انجام دهند و در صورتى كه اين شرط رعايت نشود، نماز گزاردن در مسجد اشكال ندارد. زيرا مسجد با اين كار از حالت وقف خارج نمى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 111

الحاق حسينيه به مسجد جهت توسعه

سؤال 336. آيا ملحق كردن قسمتى از حسينيه به مسجد براى توسعه ى مسجد جايز است و آيا در صورت توسعه، نماز در آن مكان صحيح است؟

بسمه تعالى: ملحق كردن جزئى از حسينيه به مسجد جايز نيست. زيرا بر خلاف نظر واقف است، ولى اگر چنين عملى صورت بگيرد نماز در آنجا صحيح است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 111

استفاده از درآمد مسجد در وقف عام

سؤال 337. آيا مى توان از درآمدى كه از مسجد به دست مى آيد، در ساختن وقف عام مثل وضوخانه و سرويس بهداشتى مصرف نمود؟

بسمه تعالى: درآمد مربوط به مسجد بايد در امور مربوط به خود مسجد صرف شود و اگر وضوخانه مورد لزوم نمازگزاران است مانعى ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 111

استفاده از درآمد مغازه در مسجد

سؤال 338. آيا مى توان از درآمد مكانى كه قبلاً سرويس بهداشتى كنار مسجد بوده و سپس تبديل به مغازه شده است، مايحتاج مسجد را تأمين كرد؟

بسمه تعالى: اگر آن مكان جزء موقوفه مسجد است، درآمد حاصل از آن بايد در نيازمندى هاى مسجد صرف شود و اگر جزء موقوفه ى مسجد نيست، به حاكم شرع رجوع شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 112

تبديل صحن مسجد به پايگاه بسيج

سؤال 339. آيا جايز است مقدارى از صحن مسجد روستا به پايگاه بسيج تبديل شود؟

بسمه تعالى: بايد تمام اهالى و تمام عزيزانى كه در آن روستا از بسيجى و غير بسيجى، بر طبق وقف نامه عمل كنند و هر زمينى به هر عنوانى كه وقف شده است نبايد آن را تغيير دهند; هرگاه ايجاد پايگاه بسيج، مزاحم با شئون مسجد نباشد به طور موقت، مانع ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 112

ساختن دستشويى در مكان حسينيه

سؤال 340. آيا ساختن دستشويى يا هر كار عام المنفعه در مكان حسينيه اى كه تخريب شده و قسمتى از آن در خيابان واقع گرديده و قسمتى باقى مانده است، جايز مى باشد؟

بسمه تعالى: وقف را نمى توان تغيير داد و باقيمانده را به صورت حسينيه اى كوچك بسازند و تلاش كنند زمينى را به آن اضافه كنند تا حسينيه به طور كامل ساخته شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 112

تخريب مسجد جهت توسعه

سؤال 341. آيا تخريب مسجد جهت توسعه ى آن جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه ضرورت ايجاب بكند كه مردم محل، مسجد بزرگترى داشته باشند، به گونه اى كه بدون توسعه، كار اهل محل انجام نمى گيرد، در اين صورت اگر بودجه لازم براى نوسازى مسجد فراهم باشد و مصالح مسجد قبلى در ساختمان آن مسجد به كار رود، توسعه ى آن مانع ندارد. ضمناً بايد در تجديد بنا، احترام مسجد حفظ شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 113

ايجاد حق با بازسازى مسجد

سؤال 342. اگر مسجدى از طرف فرد يا سازمانى، بازسازى و تجديد بنا شود، آيا براى فرد و سازمان ياد شده، حقى در مسجد ايجاد مى شود؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال، حقى براى فرد يا سازمان مذكور پيدا نمى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 113

قرار گرفتن مسجد در طرح توسعه خيابان

سؤال 343. مسجدى قديمى به مساحت يك صد متر مربع در طرح توسعه ى خيابان واقع شده و چهل متر آن باقى مانده است و متدينين، مسجد جديدى در كنار اين مسجد احداث نموده اند. آيا باقيمانده از مسجد قديمى را مى توان جزء حياط و صحن يا فضاى سبز در محدوده ى حياط مسجد جديد

بسمه تعالى: هرگاه مسجد قديم به هر عنوانى تخريب شود، باقيمانده ى آن را نمى توان جزء حياط و صحن مسجد قرار داد و بايد مسجد بودن آن با علامتى مشخص شود و نمى شود آن را به فضاى سبز تبديل نمود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 113

دخالت هيأت امنا در كاربرى وقف

سؤال 344. اگر مكانى را براى وضوخانه و سرويس بهداشتى عمومى در كنار مسجدى بسازند و وقف كنند، آيا هيأت امنا مى توانند زير زمين اين مكان را سرويس بهداشتى ساخته و طبقه ى فوقانى آن را به چند مغازه تبديل نموده و برخى را فروخته و برخى را اجاره بدهند؟

بسمه تعالى: هرگاه مكان مزبور جزء موقوفات مسجد باشد و در شرايط فعلى قابل استفاده نباشد، متولى مسجد و موقوفات آن، مى تواند تغييراتى را مطابق مصلحت موقوفه انجام دهد. اگر مصلحت ايجاب كرد، علاوه بر ساخت وضوخانه و سرويس بهداشتى مغازه بسازد و اجاره دهد، ولى نمى تواند مغازه ها را بفروشد و اگر مكان مزبور جزء موقوفات مسجد نباشد و متولى خاصى هم نداشته باشد، به حاكم شرع رجوع شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 114

تغيير در مصرف مواد اهدايى

سؤال 345. اگر شخص نيكوكار درخواست كند كه برايش در روز خاصى، در حسينيه يا مسجد پخت كنند، آيا مى توان در روز ديگرى پخت نمايند؟ آيا جايز است كه براى يك پخت، دوبار پول گرفته و پول دوم را هزينه ى پخت ديگرى در حسينيه يا مسجد بنمايند؟

بسمه تعالى: بايد بر طبق نظر شخص نيكوكار عمل كرد و به نحوى كه تعهد شده رفتار شود و نيز براى يك پخت نمى شود دوبار پول گرفت. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 114

ايجاد نمايشگاه در بخشى از مسجد

سؤال 346. اگر مسجدى در مسير راه قرار گيرد و تخريب شود و قسمتى از اين مسجد كه مثلاً كمتر از ده يا بيست متر مربع است باقى بماند، آيا در باقيمانده ى زمين مى توان نمايشگاه قرآن و كتب مذهبى احداث نمود؟

بسمه تعالى: در درجه ى اوّل كوشش كنند زمينى در جنب آن بخرند و به آن ملحق كنند تا مثل گذشته مسجدى ساخته شود. در غير اين صورت، آنجا را يك مسجد كوچك بسازند; اگر چه افراد اندكى در آن نماز اقامه كنند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 114

تعمير مسجد بدون اذن متولى

سؤال 347. اگر كسى پولى را به شخصى هديه كند كه در تعمير مسجد صرف كند، آيا مى تواند بدون اجازه ى متولى، مسجد را تعمير كند؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال، هر نوع دخل و تصرف در مسجد و توابع آن بايد با اجازه ى متولى باشد; حتى اگر كسى پولى را هديه كند كه در تعمير مسجد صرف شود، بايد با اجازه ى او باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 115

آبدارخانه و حياط مسجد و احكام آن

سؤال 348. در گوشه اى از مسجد قديمى، دستشويى و توالت قرار داشته و اكنون به آبدارخانه تبديل شده است و قسمتى از حياط مسجد نيز به اتاق تبديل شده و در اختيار سرايدار قرار گرفته است. آيا اين دو مكان مشمول احكام مسجد است؟

بسمه تعالى: هرگاه آن دو بخش، از توابع مسجد باشد، نه جزء مسجد، احكام مسجد را ندارد و تغييرات ضرورى مطابق مصلحت موقوفه و بر طبق نظر متولى مانع ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 115

ساختن دستشويى متصل به مسجد

سؤال 349. آيا ساختن دستشويى متصل به ديوار مسجد، جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه رطوبت به ديوار مسجد يا به زمين آن نفوذ نكند و در انظار موجب هتك حرمت مسجد نشود مانعى ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 115

اجاره زمين وقفى براى مسجد

سؤال 350. آيا مى توان زمين وقفى را براى مسجد اجاره كرد؟

بسمه تعالى: اجاره به صورت موقت مانع ندارد و تا اجاره به پايان نرسيده است، احكام مسجد بر آن مترتب مى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 115

استفاده از برق و آب حسينيه براى مسجد

سؤال 351. آيا استفاده از كنتور برق و يا آب حسينيه براى مسجد يا براى امامزاده ى مدفون در كنار حسينيه، جايز است؟

بسمه تعالى: در اين موارد بر اساس مقررات اداره ى آب و برق عمل شود و اگر از نظر قانونى مجاز باشد هزينه را به حسب نسبت تقسيم كنند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 115

زمين دولتى براى ساخت مسجد و سند به نام دولت

سؤال 352. زمينى را براى احداث مسجد و مغازه اى را براى تأمين مخارج مسجد از يكى از سازمان هاى دولتى دريافت نمودم، لكن اداره ى اوقاف سند رسمى توليت آن مسجد را پس از اتمام ساخت به نام دولت تنظيم نمود; در حالى كه تمامى وجوه لازم براى ابتياع و ساخت، از طرف اي

بسمه تعالى: اگر سازمان ذى ربط زمين را تمليك شما كرده است، توليت آن مكان نيز با شما مى باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 116

استفاده از زمين مجهول المالك براى ساخت حسينيه

سؤال 353. از سال 1342شمسى مراسم عزادارى در زمينى برگزار مى شد و تاكنون هر چه استعلام شده، مالك آن مشخص نشده است. اهالى در سال 1364 در آن زمين حسينيه ساختند. آيا وضو گرفتن و نماز گزاردن در اين مكان جايز است؟

بسمه تعالى: زمين مزبور مجهول المالك است و نمى توان در آن تصرف كرد. اكنون كه تصرف شده است با اجازه ى حاكم شرع مراسم حسينى را انجام دهيد و مبلغ اجاره را در هر سال براى صاحب زمين در نظر بگيريد كه اگر كسى مدعى مالكيت شد و توانست ادعاى خود را ثابت كند، زمين را با آن وجه اجاره ها در اختيار او بگذاريد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 116

فروش مسجد كوچك و مصرف كردن در مسجد ديگر

سؤال 354. از زمينى به مساحب شصت متر براى نماز استفاده مى شد و اكنون با احداث مسجد جديد در همان محله، اين نمازخانه بدون استفاده مانده است. آيا فروش آن و مصرف درآمد آن در مسجد جديد جايز است؟

بسمه تعالى: مساحت شصت مترى اگر چهارديوارى داشته و مردم، آنجا را مسجد مى گفتند، نه نمازخانه، بايد آنجا را به همان حالت مسجد نگهداريد و اگر بدون استفاده است، مى توانيد آن را بفروشيد و با پول آن مسجدى ديگر در همان ده يا در جاى ديگر بسازيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 117

تبديل برنج اهدايى اداره بازرگانى به برنج بهتر

سؤال 355. آيا جايز است برنجى كه از طرف اداره ى بازرگانى به حسينيه يا مسجد مشخصى داده شده، فروخته و برنج بهترى خريدارى شود؟

بسمه تعالى: اگر برنج از طرف شخصى به حسينيه يا مسجد مشخص داده شود، فروش و تبديل آن جايز نيست، امّا در غير اين صورت، يعنى در مواردى كه صِرف كمك به حسينيه، مورد نظر باشد و اين غرض با فروش و تبديل آن به برنج ديگر نيز حاصل مى شود، تبديل و فروش آن مانعى ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 117

ورود زن مستحاضه به مسجدالحرام و مسجدالنبى(صلى الله عليه وآله)

سؤال 356. آيا زن مستحاضه مى تواند وارد مسجدالحرام و مسجدالنبى(صلى الله عليه وآله)بشود؟

بسمه تعالى: زن مستحاضه مى تواند بدون غسل وارد مسجدالحرام و مسجدالنبى(صلى الله عليه وآله)بشود، امّا براى توقف در آنها بايد غسل كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 117

اهداء پول توسط رباخوار به مسجد

سؤال 357. آيا پولى كه رباخوار به مسجد يا به هيأت حسينى اهداء مى كند، حلال است؟

بسمه تعالى: مادامى كه ثابت نشده، پولى كه به هيأت حسينى يا مسجد مى دهد از طريق ربا به دست آمده است، اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 117

واقع شدن مسجد در طرح تخريب

سؤال 358. اگر مسجدى در طرح توسعه ى خيابان قرار گيرد و احداث خيابان و عمران شهر و كاهش تصادفات و ترافيك، منوط به تخريب مسجد باشد، حكم شرعى آن چيست؟

بسمه تعالى: تا آنجا كه ممكن است نبايد تخريب گردد، مگر در موارد ضرورت كه راهى غير از آن نباشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 118

خارج كردن برنج اهدايى به مسجد يا حسينيه از آن اماكن

سؤال 359. برنجى به حسينيه و يا مسجدى داده شده است. آيا جايز است كه آن را براى اربعين حسينى و مراسم ديگر به خارج از حسينيه ببرند و در آنجا مصرف كنند؟

بسمه تعالى: جايز نيست، ولى اگر جاى ديگر پخت كنند و به حسينيه برگردانند، اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 118

مصرف كردن كمك هاى مردمى در تهيه هدايا

سؤال 360. آيا مى توان پولى را كه براى كمك به مسجد از نمازگزاران گرفته مى شود، صرف هدايايى كرد كه در اعياد و مناسبت هاى مختلف به افراد داده شود؟

بسمه تعالى: اگر به عنوان تعمير حسينيه يا مسجد و رفع نيازمندى هاى آن كمك كرده اند، نمى توان در مورد ديگر مصرف كرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 118

وصيت براى تأمين مخارج برف اندازى و حق سكونت امام جماعت

سؤال 361. در كنار مسجدى قديمى باغى هست كه مالك آن در اداره ى ثبت اسناد، اين جمله را ثبت نموده است: «حق برف اندازى مسجد و حق سكونت امام جماعت مسجد در اتاق هاى موجود و استفاده ى وى از اعيانى باغ ثابت است»، آيا پس از مرگ مالك و امام جماعت، اين حق براى ا

بسمه تعالى: ظاهر جمله ى «ثابت است» اين است كه اين حق را در حال حيات خود، به مسجد و امام جماعت واگذار نموده است. بنابراين، ورثه حق جلوگيرى از استفاده از حقوق ياد شده را ندارند و در اين موضوع بين امام قديم و جديد فرقى نيست و اگر وارث، باغ را بفروشد بايد منهاى اين حقوق بفروشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 119

ادعاى عدم وقف زمين جهت مسجد

سؤال 362. زمينى حدود سى سال قبل از جنگ تحميلى براى مسجد و مدرسه ى علوم دينى در نظر گرفته شد و در آن مكان نماز برپا مى شد، لكن در جنگ تحميلى اين مكان مقدس تخريب و پس از جنگ توسط عده اى بازسازى شد. اكنون عده اى ادعا مى نمايند كه اين زمين ملك آنها مى باشد و

بسمه تعالى: ادعاى اشخاص ياد شده نسبت به مسجد كه در ظاهر عنوان مسجد داشته و در نزد مردم به عنوان مسجد معرفى شده، پذيرفته نيست مگر اين كه در ميان مردم آن محل خلاف آن شايع باشد، شياعى كه مفيد اطمينان گردد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 119

هداياى شهردارى به مسجد

سؤال 363. مبلغى توسط شهردارى به مسجد اهداء شده است اين اموال توسط چه كسى مصرف مى شود؟

بسمه تعالى: امور مالى مسجد بايد زير نظر متولى شرعى مصرف شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 119

كف زدن در مسجد

سؤال 364. آيا كف زدن در اعياد ائمه اطهار در مساجد و حسينيه ها جايز است؟

بسمه تعالى: هر مجلسى براى خود آداب و رسوم خاصى دارد در بزرگداشت پيشوايان دين خصوصاً در مساجد و حسينيه ها تنها از صلوات بر محمد و آل محمد استفاده شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 120

مصرف مبالغ اهدايى براى حسينيه در احداث حسينيه اى ديگر

سؤال 365. مبلغى توسط اهالى محل جهت نوسازى حسينيه اهدا شد ولى كسى كه اين مبلغ را تحويل گرفته است تصميم دارد در محل ديگرى حسينيه اى احداث نمايد آيا كار او جايز است؟

بسمه تعالى: در فرض مزبور هرگاه كمك كنندگان براى نوسازى حسينيه پرداخته اند بايد در همانجا مصرف شود مگر اين كه خود آنان مجدداً رضايت به مصرف در جاى ديگر بدهند . والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 120

تغيير نام حسينيه و مدرسه در تجديد بنا

سؤال 366. عده اى از تجديد كنندگان بناء حسينيه و مدرسه اى تصميم دارند بر اين كه نام اين دو مكان را تغيير دهند آيا تغيير نام جايز است؟

بسمه تعالى: نام مدرسه و حسينيه را تغيير ندهند و حق بانى پيشين ضايع نشود ولى براى تقدير از كسانى كه بنا را تجديد كرده اند مى توانند نام آنها را نيز به عنوان تجديد كنندگان بنا يادآور شوند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 68

الحاق بخشى از مسجد به خيابان

سؤال 181 . با احداث مسجد جديد در مكان مسجد قبلى مقدارى از زمين مسجد در توسعه طرح جزء خيابان و پياده رو گرديد، حكم آن قسمت چيست؟

بسمه تعالى: از حالت مسجد خارج شده است و عبور و مرور اشكالى ندارد ولى از نجس كردن آنجا خوددارى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 69

مسجد شدن زمين جديد

سؤال 182 . مكانى جزء مسجد نبوده است و با كمك هاى مردمى خريدارى و به مسجد ملحق شده است چگونه حكم مسجد را پيدا مى كند؟

بسمه تعالى: هرگاه كمك هاى مردمى براى توسعه مسجد بوده در اين صورت با اجراء صيغه وقف به وسيله عالم مسجد جزء مسجد مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 69

اجاره زيرزمين و طبقات بالاى مسجد

سؤال 183 . در بازسازى مسجد چند طبقه در بالا و پايين اضافه شده آيا مى توان آنها را اجاره داد؟

بسمه تعالى: زمينى كه به عنوان مسجد وقف شد زيرزمين و طبقات هوايى آن جزء مسجد خواهد بود ولو بعداً چند طبقه در پايين و بالا اضافه شده باشد، نمى توان آن را اجاره داد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 70

اجاره زيرزمين مسجد

سؤال 184 . آيا براى هزينه هاى مسجد مى توان زيرزمين آن را اجاره داد؟

بسمه تعالى: اگر زيرزمين را به عنوان مسجد نساخته اند و فقط طبقه فوقانى به عنوان مسجد وقف شده است مى توانند از زيرزمين به صورت اجاره استفاده كنند مشروط بر اين كه مورد اجاره با شؤون مسجد مخالف نباشد ولى اگر هر دو طبقه به عنوان مسجد وقف شده باشد قابل اجاره دادن نيست و هر دو صورت موقعى است كه اصل زمين براى مسجد وقف نشده باشد، چنانچه در مسأله پيشين گذشت.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 70

استفاده از سود سپرده كمك هاى مردمى در بانك

سؤال 185 . از كمك هاى مردمى مبلغى براى بازسازى حسينيه جمع شده است ولى كم است آيا مى توان آن را در يكى از بانكها به عنوان سپرده گذاشت و از سود آن براى عمران حسينيه استفاده كرد؟

بسمه تعالى: آنچه افراد پرداخته اند صدقه جاريه است، از ملك آنها بيرون آمده است و مالك فعلى عنوان «حسينيه» است و بايد آن را در همان مسير صرف كرد، بهره گيرى از آن به عنوان سپرده مشروع نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 70

پرداخت پول حسينيه از ربا

سؤال 186 . زمينى به نيت حسينيه خريدارى كرده و چك داده اند و براى پرداخت چك مجبور شده اند پول نزولى داده و چك وصول شود آيا نماز و عزادارى در حسينيه اشكال دارد؟ راه چاره چيست؟

بسمه تعالى: در چنين مواردى چون خريد و فروش به صورت ذمه اى انجام مى گيرد بنابراين معامله صحيح و نماز خواندن در آن اشكال ندارد ولى از اين كه با پول ربوى دين خود را پرداخته اند كار خلافى مرتكب شده اند ولى اين كار ضررى به وقف حسينيه يا نماز خواندن در آن نمى زند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 70

تعويض زمين وقفى با زمين مناسب

سؤال 187 . زمينى وقف منزل عالم شده است ولى به خاطر دورى از مسجد مى خواهيم آن را با زمينى در كنار مسجد تعويض كنيم حكم شرعى آن چيست؟

بسمه تعالى: چون از زمين مزبور به نحو ديگرى مى توان استفاده كرد، نمى توان آن را فروخت ولى مى توان اجاره داد و از درآمد آن منزل براى عالم مسجد، منزلى در نزديكى مسجد اجاره كرد و در غير اين صورت وقف بلا استفاده مى ماند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 71

گردشگران غير مسلمان

سؤال 188 . جهانگردان غير مسلمان به عنوان گردشگرى گروهى و يا فردى درخواست ديدن مساجد و حرمهاى مطهر را دارند تا با اسلام آشنا شده و گاهى موجب مى شود به حقانيت اين مكتب پى برده و شيعه شوند، آيا ورود آنها با رعايت حجاب به اين امكنه جايز است؟

بسمه تعالى: از آنجا كه آنها جنب هستند نمى توان به آنان اجازه دخول به مساجد را داد ولى راجع به حرمهاى معصومين(عليهم السلام) تا آنجا كه با ضريح مقدس روبرو نشوند و آن را نبينند اشكال ندارد، ضمناً براى آشنايى آنان بايد كتاب هاى متنوع به زبان هاى مختلف در اختيار آنان قرار داد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 71

مهر و تسبيح حرم و مسجد

سؤال 189 . پس از بازگشت از حرم و يا مساجدى مثل مسجد كوفه و سهله انسان متوجه مى شود كه مهر يا تسبيح حرم را با خود آورده است تكليف چيست؟

بسمه تعالى: بايد خود يا به وسيله شخص ديگر مهر و تسبيح را به محلش برگرداند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 71

نظم در كاروان زيارتى

سؤال 190 . در كاروان هاى زيارتى عده اى به خاطر پرداختن به امور معنوى مثل نماز و دعا و يا امور مادى مثل خريد سوغات بقيه را معطل مى گذارند و بر خلاف قرار عمل مى كنند، حكم اين كارها چيست؟

بسمه تعالى: حفظ نظم از آداب اسلامى است، اميرمؤمنان(عليه السلام)مى فرمايند:«اُوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم»، هرگاه حركت بر خلاف نظم مايه ايذاء ديگران باشد شايسته نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 72

نمازهاى طولانى در بالاسر و چسبيدن به ضريح

سؤال 191 . چسبيدن طولانى مدت به ضريح و يا نمازهاى طولانى و متعدد در بالاسر كه همه مشتاق استفاده هستند چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: بايد زيارت به گونه اى باشد كه حق ديگران را ضايع نكند و در هر امرى اعم از زيارت و غير آن بايد اعتدال را در نظر گرفت . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 72

بستن قفل و پارچه به ضريح و پرده

سؤال 192 . بستن قفل و يا پارچه سبز به ضريح ها و يا دستگيره هاى در و سنجاق و منگنه زدن پارچه به پرده هاى حرم ها چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: از اين كارها پرهيز شود كه مايه وهن است. شايسته است در حرم معصومين(عليهم السلام) با خواندن قرآن و ادعيه و زيارت، باارواح مقدس آنان ارتباط برقرار كرد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 72

بلند خواندن دعا و زيارت و مزاحمت براى ديگران

سؤال 193 . در زيارت حرم هاى مطهر هر گروه برنامه زيارتى خاص خود را دارد، نظر شما درباره سخنرانى يا مداحى يا دعا و گريه بلند كه نظم را مختل كند يا مزاحمت براى ديگر زائران ايجاد كند چيست؟

بسمه تعالى: از هر نوع خواندن زيارت بلند به صورت انفرادى و يا دعا به گونه اى كه سبب سلب آسايش از ديگر زائران گردد پرهيز شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 73

عدم توجه به ملاحظات امنيتى

سؤال 194 . برخى بدون توجه به ملاحظات امنيتى تلاش مى كنند با جاسازى موبايل و مواد خوراكى عمده و... آنها را از بازرسى حرم ها عبور دهند، نظر شما در اين مسأله چيست؟

بسمه تعالى:بايد به قوانين كشورها بالأخص به مقررات حرم ها احترام گذاشت و از هر نوع عملى كه مخالف با مقررات آنها باشد خوددارى كرد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 73

منبر رفتن غير روحانى

سؤال 195 . آيا سخنرانى يك غير روحانى در مسائل دينى بر روى منبر اشكال دارد؟

بسمه تعالى: به صورت موردى و جزئى اشكال ندارد اما نه به صورت دائمى و كلى.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 73

نماز پشت به ضريح

سؤال 196 . اقامه نماز در داخل رواق به صورت پشت به ضريح امام يا امامزاده يا در صحن هاى شريف حرم ها به گونه اى كه در امتداد پشت به ضريح مطهر باشد چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: اگر هتك حساب نشود اشكال ندارد و ظاهراً نمازگزار چنين نظرى ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 73

تخيير در مسجد كوفه و سهله

سؤال 197 . آيا مسجد كوفه و مسجد سهله هر دو مكان تخيير هستند؟

بسمه تعالى: مسجد سهله غير از مسجد كوفه است و نماز مسافر در آنجا شكسته است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 74

اعمال مسجد سهله و نماز جماعت عشا

سؤال 198 . اعمال مسجد سهله را بايد بين نماز مغرب و عشا بجا آورد در حالى كه در نماز جماعت مسجد سهله بين دو نماز فاصله نمى اندازند چه بايد كرد؟

بسمه تعالى: راه جمع اين است كه همه اعمال را بعد از نماز مغرب بجا آورد و نماز عشا را با امام ديگرى در آخر وقت انجام دهند و اتفاقاً وقت فضيلت نماز عشا تقريباً يك ساعت و ربع پس از مغرب است و اگر اين كار امكان پذير نباشد مانعى ندارد كه بقيه اعمال را پس از نماز عشا انجام دهند چون مستحبات داراى درجات و مراتب هستند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 74

نماز در مسجد كوفه

سؤال 199 . ثواب هاى فراوان اقامه نماز در مسجد كوفه فقط مربوط به نمازهاى يوميه است يا هر نماز واجبى را شامل مى شود؟

بسمه تعالى: در روايتى از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است: وانّ الصلاة المكتوبة فيه تعدل بألف صلاة وانّ النافلة فيه لتعدل بخمس مائة صلاة... نماز واجب معادل هزار نماز ثواب دارد و نافله برابر پانصد نماز. بنابراين همه نمازها را شامل مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 74

امامت غير روحانى

سؤال 200 . اگر روحانى راتب مسجد تأخير كند آيا يكى از غير روحانيون مى تواند امام جماعت شود تا وقت فضيلت از دست نرود؟

بسمه تعالى: به صورت موردى و جزئى اشكال ندارد اما نه به صورت دائمى و كلى . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 75

بوسيدن ضريح و در و ديوار وسجده در آستانه حرم

سؤال 201 . بوسيدن در و ديوار و ضريح مطهر در حرمها چه حكمى دارد؟ بوسيدن آستانه در كه حالتى شبيه سجده را ايجاد مى كند چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: بوسيدن در به عنوان تكريم كاملاً كارى نيك است ويك نوع اظهار مهر، بر امام است ولى از سجده در آستانه حرم در مقابل ضريح هر چند به عنوان سجده شكر باشد خوددارى شود چون مخالف از آن، سوء استفاده مى كند بنابراين سجده شكر را در جاى ديگر انجام دهد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 75

زيارت نامه امامزادگان

سؤال 202 . مسئولان يكى از امامزادگان تحقيقى درباره زيارت نامه امامزادگان انجام داده اند و معلوم شد اين زيارتنامه از كتاب مصباح الزائر سيد بن طاووس است كه بدون سند از معصومين نقل كرده، آيا مى توان اين زيارتنامه را به عنوان مأثور خواند و آيا مى توان نام هر

بسمه تعالى: مرحوم سيد بن طاووس سندى براى زيارت امامزادگان دارد كه در عبارت ذكر نكرده است. سپس يادآور شده كه حكم ديگر امامزاده ها از همين قرار است، بنابراين به صورت رجا مى شود همه را به نحوى كه نوشته است زيارت كرد، ولى نبايد نام آن را زيارت نامه مأثور خواند، بلكه اصل زيارت نامه نوشته شود بدون اين كه آن را مأثور بخوانند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 76

گرفتن جايى در مسجد يا حرم

سؤال 203 . برخى افراد در مساجد و يا حسينيه و يا مشاهد مشرفه براى نماز و عبادت مكانى را براى خود نگه مى دارند، آيا شرعاً حقى براى اين افراد ثابت مى شود به گونه اى كه ديگران حق ندارند در آن مكان عبادت كنند؟

بسمه تعالى: هرگاه گرفتن جا مزاحم نمازگزاران نشود مثلاً جا در حرم و يا در مسجد وسيع باشد در اين صورت تا وقت اقامه نماز جماعت حق او محفوظ است. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 76

حفر زيرزمين براى مسجد و اجاره دادن آن

سؤال 204 . آيا جايز است براى مسجد كه فقط براى همكف صيغه مسجد خوانده اند زيرزمين حفر كنند و زيرزمين را تبديل به آشپزخانه و قسمتى از آن را براى مخارج مسجد اجاره دهند؟

بسمه تعالى:هرگاه زيرزمين در قسمت عميقى ساخته شود به گونه اى كه تصرفات در آن ضررى به مسجد نرساند اشكال ندارد و اجاره هم در صورتى صحيح است كه به شئون مسجد ضررى نرساند ولى بهتر است مؤمنان از اجاره دادن خوددارى كنند تا در آينده براى مسجد مشكلاتى درست نشود. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 76

طبقه همكف مسجد و طبقه دوم حسينيه

سؤال 205 . زمينى را به مسجد اضافه كرديم و طبقه دوم آن را به نام حسينيه بنا نموديم، آيا از نظر شرعى صحيح است؟

بسمه تعالى: زمينى كه به مسجد الحاق شده است اگر در حين وقف كردن، زمين و فضاى طبقه اوّل را به مسجد اختصاص دهند مى توانند طبقه دوم را به عنوان حسينيه بسازند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 77

ساخت چند طبقه و مسجد بودن يك طبقه

سؤال 206 . زمينى براى بناء مسجد خريدارى شده است، آيا جايز است يك طبقه را مسجد و طبقات ديگر به صورت منزل خادم و كتابخانه تبديل نمود، البته صيغه مسجد خوانده نشده است؟

بسمه تعالى:تفكيك به نحوى كه نوشته ايد اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 77

انصراف از وقف

سؤال 207 . اگر زمينى خريدارى شود و صيغه وقف مسجد براى 20 متر آن خوانده شود ولى هنوز واقف پول زمين را نداده است، آيا مى توان از وقف اين مقدار منصرف شد؟

بسمه تعالى: اگر متولى صيغه وقف را خوانده و قبض صورت گرفته مثلاً در آنجا نماز خوانده شده در اين صورت بازگشت ندارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 77

استفاده از پول هاى اضافه وضوخانه براى ايتام

سؤال 208 . مبلغى جهت ساخت وضوخانه از مردم جمع آورى شد، اكنون پس از ساخت مقدارى از آن پول ها باقى مانده است، آيا مى توان در مورد ايتام مصرف نمود و يا سرمايه گذارى كرد؟

بسمه تعالى: بايد هر كمكى كه از مردم به هر عنوانى گرفته اند در آن مورد مصرف كنند و صرف آن در غير آن مورد، مايه ضمان است و نيز نمى توان وجوه تبرّعى را سرمايه گذارى كرد، مگر اين كه صاحبان پول به اين كار رضايت بدهند، از آقايان متوليان مسجد خواهشمنديم دفاتر خود را دقيق تنظيم كنند و طبق خواسته هاى مردم عمل كنند بنابر اين وجه اضافى را در ديگر نيازهاى عمرانى مسجد مصرف نماييد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 78

صرف مخارج روحانى در مخارج حسينيه

سؤال 209 . پولى به عنوان مخارج روحانى جمع شده است، آيا مى توان در مخارج حسينيه از آن استفاده كرد؟

بسمه تعالى:اگر به عنوان مخارج روحانى جمع شده است بايد به خود او پرداخت شود. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 78

استفاده جانبى از حسينيه

سؤال 210 . آيا در ايامى كه در حسينيه فعاليتى نمى شود، مى توان فضاى حسينيه را اجاره داد يا مثلاً انبار خرما و... كرد؟

بسمه تعالى: اگر حسينيه براى مجالس حسينى وقف شده است نمى توان از آن براى امور ديگر استفاده نمود. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 78

منع بانوان از مسجد و نماز جماعت

سؤال 211 . متوليان برخى از مساجد مانع استفاده خانم ها از مسجد مى شوند با اين كه در مسجد جا هست و مى گويند زن بايد در خانه نماز بخواند، نظر حضرتعالى چيست؟

بسمه تعالى:از متولى يا متوليان مسجد درخواست مى شود ترتيبى دهند كه خواهران نيز از مسجد استفاده كنند، و مسجد از آن مسلمانان است در اين مورد فرقى بين دو جنسيت نيست.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 79

پرچم بزرگ و مزاحمت براى نماز

سؤال 212 . پرچم بزرگى براى امام حسين(عليه السلام) خريدارى شده ولى در مسجد مزاحم نمازگزاران است حكم شرعى آن چيست؟

بسمه تعالى: پرچم مربوط به سيدالشهداء(عليه السلام) يا ساير امامان(عليهم السلام)بسيار محترم و گرامى است ولى نبايد مزاحم نمازگزاران باشد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 79

وقف مسجد در مكان هاى خاص

سؤال 213 . وقف مسجد در شهرك هاى توريستى، تفريحى، اقامتى، و تالارهاى بزرگ پذيرايى كه تنها مالكان و يا اجاره كنندگان مى توانند از آن استفاده كنند صحيح است؟

بسمه تعالى: از آنجايى كه براى عموم قابليت دارد هر چند فقط بخش خاصى مى توانند استفاده كنند، اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 79

وقف مسجد با علم به ممانعت بعضى

سؤال 214 . اگر واقف مكانى را براى مسجد وقف نمايد و علم داشته باشد كه افرادى مانع از ورود بعضى ديگر مى شوند و مسجد در دسترس عموم نخواهد بود آيا اين وقف صحيح است؟

بسمه تعالى:وقف صحيح است و ممانعت ديگران گناه است ولى سبب بطلان وقف نمى شود. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 79

وقف املاك عمومى براى مسجد

سؤال 215 . آيا وقف نمودن املاك عمومى و يا دولتى براى احداث مسجد در صورتى كه بر اساس مقررات اين اختيار وجود داشته باشد صحيح است؟

بسمه تعالى: ولى فقيه مى تواند چنين كارى را انجام دهد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 80

وقف مسجد براى گروه خاص

سؤال 216 . اگر واقف مكانى را براى مسجد وقف نمايد اما شرط كند كه قوم و يا گروه خاصى از آن استفاده كنند آيا وقف و شرط هر دو باطل است يا تنها شرط باطل است؟

بسمه تعالى: وقف خاص كه جنبه مالى داشته باشد اشكال ندارد مثل اين كه مزرعه اى را براى سادات يا فقيران يا فلان طائفه وقف كند اما وقف مسجد براى گروه خاص صحيح نيست چون وقف مسجد به معناى آزاد كردن ملك براى خداست در اين صورت بر آن نمى توان قيدى و شرطى قرار داد. و واقف فقط مى تواند متولى را معين كند، در فرض سؤال فقط شرط باطل است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 80

مساجد و حسينيه ها و زيارتگاه ها اختصاص زمين مسجد به حسينيه

سؤال 217 . براى توسعه مسجد زمينى واگذار شده و مردم هم به همين عنوان كمك كرده اند آيا مى توان با آن پول حسينيه ساخت تا بانوان بتوانند در مراسم شركت نمايند؟

بسمه تعالى: چون به عنوان مسجد واگذار شده است هيأت امنا نمى تواند بر خلاف نيت آنها تصرف كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 80

حسينيه در بالكن مسجد

سؤال 218 . زمين مسجدى از روز اوّل به نيت مسجد و تأسيسات مسجد وقف شده بوده است. حال در انتهاى مسجد بالكنى به عنوان حسينيه ساخته شده است حكم آن چيست؟

بسمه تعالى: فضاى مسجد حكم مسجد را دارد، بنابراين بالكن كه در انتهاى مسجد ساخته اند نيز حكم مسجد دارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 81

ساخت مسجد نزديك مسجد ديگر

سؤال 219 . با وجود مسجدى بزرگ و مجهز با امكانات و موقوفات خوب و سابقه طولانى عده اى در فاصله كمتر از 200مترى آن بدون هماهنگى اقدام به ساختن مسجدى كردند كه باعث شد مسجد اول از رونق بيفتد نظر حضرتعالى چيست؟

بسمه تعالى: در صورتى كه مسجد موجود جواب گوى نمازگزاران باشد ساخت مسجد ديگر شايسته نيست. اكنون كه اين كار انجام شده و نمى توان آن را ناديده گرفت مؤمنين كوشش كنند در هر دو مسجد نماز بگزارند و رونق هر دو مسجد را حفظ كنند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 81

تبديل به احسن و ا ضافه نمودن حسينيه به مسجد

سؤال 220 . آيا مى توان مسجد قديمى را تخريب كرد و در بناى جديد حسينيه به آن اضافه نمود؟

بسمه تعالى: تبديل به احسن در صورتى است كه مسجد مورد نظر قابل استفاده نباشد و ساختمان آن در حال ريزش باشد در چنين صورتى مى توان آن را تخريب كرد و از نو ساخت. اما افزودن حسينيه بر مسجد اشكالى ندارد و هر كدام براى خود حكم مخصوصى دارد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 81

مراسم احياء در مسجد

سؤال 221 . آيا برگزارى مراسم احياء در مساجد افضل است يا مكان هاى ديگر؟

بسمه تعالى: از نظر روايات خواندن نماز واجب در مسجد و نوافل در خانه مستحب است و اما مراسم احياء، در مسجد اولويت دارد زيرا حضور در مسجد خودش خالى از فضيلت نيست. البته اين پيشنهاد كلى نيست گاهى شرايط ايجاب مى كند كه مراسم در خانه انجام گيرد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 82

تخريب مسجد به جهت حرج شديد

سؤال 222 . در چه صورتى براى مديران و مجريان خدمات شهرى جايز است در صورت لزوم اماكن مذهبى بخصوص مساجد را تخريب كنند؟

بسمه تعالى: اماكن مذهبى و بالأخص مساجد از اهميت بالايى برخوردار است و قرآن كريم مخربان مساجد را تهديد به عذاب اليم كرده است بنابراين نمى توان مسجدى را تخريب كرد مگر اين كه ضرورتى در كار باشد به طورى كه جامعه از نظر زندگى در حرج شديدى قرار بگيرند به طورى كه قابل تحمل نباشد در اين صورت مى توان مكانى را به عنوان مسجد درنظر گرفت و مسجدى را ساخت و آنگاه مسجد مورد نظر را تخريب كرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 82

تبديل وقف به خانه مسكونى و مغازه

سؤال 223 . آيا جايز است باغ و زمينى كه وقف براى مسجد است و به صورت مخروبه درآمده به خانه مسكونى و مغازه تبديل شود و منافع آن صرف مسجد شود؟

بسمه تعالى: در صورتى كه بازسازى آن امكان پذير نباشد مى توان آن را اجاره داد مشروط بر اين كه در اجاره نامه رسمى موقوفه بودن زمين ذكر شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 83

واگذارى مستأجر، مغازه متعلق به مسجد به ديگرى

سؤال 224 . دو باب مغازه جهت تأمين مخارج مسجد معيّن شده است آيا پس از پايان مدت اجاره، مستأجر حق دارد مغازه را با دريافت سرقفلى به ديگرى واگذار كند؟

بسمه تعالى: اگر متولى مسجد روز اوّل چيزى به نام سرقفلى از او نگرفته باشد حق ندارد پس از پايان مدت اجاره به ديگرى واگذار كند و بايد كليد مغازه را در اختيار متولى بگذارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 83

بناى طبقه دوم بر روى مسجد

سؤال 225 . اگر بر روى مسجد يك طبقه ساختمان بنا شود، آيا اين طبقه متعلق به مسجد و وقف مى باشد؟

بسمه تعالى: از نظر فقهى فرع تابع اصل است، فضاى موجود در طبقه دوم و همچنين زيرزمين در طبقه اوّل عرفاً تابع وقف است هيچ كس حق تصرف در آن ندارد مگر مقصود از بنا توسعه مسجد باشد احتياطاً صيغه وقف نيز خوانده شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 83

فروش ظرف مسى قديمى وقف مسجد

سؤال 226 . آيا جايز است ظرف مسى مستعمل وقفى مسجد را كه اكنون به آن نيازى نيست فروخته و در ساير نيازهاى مسجد مصرف شود؟

بسمه تعالى: فعلاً از فروش آن خوددارى شود چه بسا ممكن است در آينده مورد استفاده قرار بگيرد ولى اگر نگهدارى آنها بسيار مشكل باشد در اين صورت با پول آن ظرف بخرند و وقف كنند .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 84

نماز در حسينيّه با جمعيت بيشتر يا در مسجد

سؤال 227 . برگزارى نماز جماعت در حسينيه در ايام خاص با جمعيّت بيشتر و يا برگزارى جماعت در مسجد كدام اولويت دارد؟

بسمه تعالى: مسجد اولويّت دارد مگر اين كه دور باشد و سبب پراكندگى جمعيت گردد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 84

ورود كودكان به مسجد

سؤال 228 . آيا آوردن كودكان نابالغ به مسجد صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه كودكان مانع از نمازگزاران نمى باشند و مسجد را آلوده نمى كنند و اولياء مراقب آنها هستند، آوردن آنها رجحان دارد تا با امور دينى آشنا شوند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 84

اجاره اموال حسينيه

سؤال 229 . اموال حسينيه مثل ديگ و گاز و... را مى توان براى مجالس عروسى و... اجاره داد؟

بسمه تعالى: نمى توان اجاره داد مگر اين كه اهدا كنندگان از ابتدا به متولى اجازه اين كار را داده باشند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 84

فروش برنج و گوشت عاشورا

سؤال 230 . اضافه برنج و گوشت و... كه در روز عاشورا مى آورند آيا مى توان فروخت و خرج مخارج حسينيه كرد؟

بسمه تعالى: در صورت امكان بايد آنها را حفظ كرد تا در ايام مشابه مصرف شود و در غير اين صورت در حسينيه ديگر مصرف شود و اگر اين كار هم ممكن نشد بين فقرا بايد تقسيم گردد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 85

اطعام عروسى در حسينيه

سؤال 231 . شام و نهار عروسى اگر در حسينيه روستا داده شود چه حكمى دارد؟ چون در حسينيه آلات موسيقى استفاده نمى شود و جاى ديگرى هم براى اين برنامه نيست، در ضمن هزينه حسينيه هم پرداخت مى شود؟

بسمه تعالى: اطعام در حسينيه در صورتى كه حسينيه براى اين امور هم ساخته شده باشد اشكالى ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 85

برنج و گوشت عاشورا براى اربعين

سؤال 232 . اضافه برنج و گوشت و... كه مثلاً در روز عاشورا مى آورند آيا مى توان مثلاً در روز اربعين استفاده كرد؟

بسمه تعالى:اشكال ندارد .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 85

منبر رفتن غير روحانى

سؤال 233 . نظر شما درباره منبر رفتن غير علما و روحانيون از افراد بى سواد و كم سواد كه از ناآگاهى مردم سوء استفاده مى كنند چيست؟

بسمه تعالى: بايد كسانى منبر بروند و سخن بگويند كه از احكام شرع و معارف آگاه باشند. قرآن مى فرمايد:(لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ).والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 85

سرويس بهداشتى در زيرزمين مسجد

سؤال 234 . زيرزمين مسجدى را كه در طبقه اول آن نماز برپا مى شود، آيا مى توانند دستشويى بسازند؟

بسمه تعالى: جايز نيست .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 86

الحاق شارع عام به حسينيه

سؤال 235 . آيا براى توسعه حسينيه مى توان در شارع عام تصرف كرد؟ در صورتى كه اين امر ضرورت داشته باشد و بتوان زمين كنار شارع را به جاى شارع عام قرار داد آيا جايز است؟

بسمه تعالى: شارع عام متعلق به همه مردم است و نمى توان آن را از آن حالت بيرون آورده مثلاً جزء مسجد و يا حسينيه قرار داد. اگر ضرورت ايجاب كند كه اين شارع تغيير كند بايد جاى آن شارع ديگرى را ايجاد كرد. بر فرض اجتماع شرايط براى الحاق، رضايت متولى لازم است .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 86

ساخت سالن غذاخورى در زيرزمين مسجد

سؤال 236 . ساخت سالن غذاخورى در زيرزمين مسجد اشكال دارد؟

بسمه تعالى:جايز نيست.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 86

توالت در زير مسجد

سؤال 237 . در زير مسجد توالت و چاه آن ساخته شده آيا اشكال دارد؟

بسمه تعالى:اگر صيغه وقف خوانده نشده است فقط قسمت ظاهر وقف بر مسجد است طبعاً مى توانيد در عمق بيشتر كه خارج از وضع وقف است كارهايى كه نياز نمازگزاران را رفع مى كند انجام دهيد .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 86

اجاره دادن خانه عالم

سؤال 238 . در كنار مسجدى خانه اى است وقف بر امام جماعت مسجد كه كهنه شده و بايد بازسازى شود آيا مى توان در گودبردارى يك آشپزخانه زير آن احداث كرد تا آن را جداگانه اجاره دهند و سهم الاجاره آن متعلق به چه كسى خواهد بود؟

بسمه تعالى:ظاهر اين است كه فقط خانه متعلق به امام مسجد است نه زيرزمين آن، در اين صورت مى توان با حفظ خانه براى امام مسجد از زيرزمين آن استفاده كرد و عوائد آن را با اجازه امام مسجد در نيازهاى مسجد مصرف نمود. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 87

وقف و صدقه

سؤال 239 . حسابى به نام حسينيه مى باشد كه نذورات حسينيه و حق عضويت اعضاى هيئت در آن واريز مى شود و هزينه هاى جارى حسينيه از آن برداشت مى شود، در اين حسينيه يك صندوق قرض الحسنه تشكيل شده كه از اين وجوه به نيازمندان وام با 4% كارمزد مى دهد و اين كارمزد خرج

بسمه تعالى: پول صندوق اگر جدا از نذورات باشد اشكال ندارد و كارمزد 4% اگر مناسب با كار باشد آن هم اشكال ندارد، ولى اگر نذوراتى كه براى حسينيه داده مى شود را نيز در آن صندوق واريز كنند نمى شود آن را به ديگران وام داد و بايد خرج حسينيه كرد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 87

اهداء نماز به امام زادگان

سؤال 240 . دو ركعت نماز و اهداء آن به امامزادگان در مقبره ايشان چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى:اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 88

زيارت مفجعه حضرت زينب سلام الله عليها

سؤال 241 . آيا زيارت مفجعه حضرت زينب سلام الله عليها سنديت دارد و مى توان حضرت را با آن زيارت كرد و آن را شرح نمود؟

بسمه تعالى: محدث جليل القدر، عالم خبير و متتبع، مرحوم حاج شيخ عباس قمى كه مورد قبول علماى معاصر است، در كتاب مفاتيح الجنان پس از نقل زيارت وارث، ضمن انتقادهايى، زيارت نامه مورد سؤال را مجعول معرفى و از آن انتقاد مى كند، لذا اين زيارت نامه مأثور و مورد تأييد نيست. و از اين رو نوشتن شرح بر آن و نيز زيارت آن بانوى بزرگ با آن زيارت نامه توصيه نمى شود. طبق تحقيق مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانى گويا اين زيارت نامه انشاى مولا محمد رسول كاشانى شاگرد ملا احمد نراقى است.الذريعه، ج12، ص 80، ش551 و ص 200 و نيز ج13 مدخل شرح كه طى آن از بعضى شروح اين زيارت نامه نام برده شده است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 88

تبديل مسجد به غير مسجد

سؤال 242 . زيرزمين مسجدى را نمى دانيم صيغه مسجد خوانده شده يا نه ولى مى دانيم از قديم به عنوان مسجد بوده است، حال آيا مى شود آن را براى ورزش جوانان و پايگاه بسيج استفاده كرد؟

بسمه تعالى: جايى كه مدتها به عنوان مسجد معروف بوده و مردم ساليان دراز در آن نماز خوانده اند مسجد خواهد بود و نمى توان زيرزمين آن را به غير كارهاى مسجد اختصاص داد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 88

تلف مسجد

سؤال 243 . مساجدى كه در مسير خيابان و يا امر توسعه قرار مى گيرند و تمام آثار آن از بين مى رود آيا توقف در حال جنابت و حيض و تطهير آن واجب است؟

بسمه تعالى: هرگاه زمين آن به نحوى است كه اميد به ساختن مسجد در آن نيست حكم تلف را پيدا مى كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 89

بقعه بكير بن اعين در دامغان

سؤال 244 . بقعه بكير بن اعين در دامغان مورد توجه علما و بزرگان بوده است نظر حضرت عالى درباره انتساب اين بقعه به بكير بن اعين چيست؟

بسمه تعالى: چون مسأله سينه به سينه از گذشتگان به ما رسيده است احترام اين بقعه كاملاً شايسته است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 89

امام زادگان داراى زيارت نامه مأثور

سؤال 245 . براى چند نفر از امام زادگان زيارت نامه مأثور نقل شده است؟

بسمه تعالى: اگر به دقت بررسى كنيم در ميان امام زادگان جليل القدر فقط براى سه نفر از آنان زيارت نامه مأثور نقل شده است به كتاب منتخب التواريخ مرحوم حاج محمد هاشم خراسانى باب چهارم، ص 227 به بعد مراجعه فرماييد كه بحث لطيفى درباره دسته بندى امام زادگان از نظر ورود زيارت نامه مأثور در مورد آنها و استحباب زيارت آنها و محل دفنشان دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 89

علت عدم زيارت مأثور براى حضرت زينب سلام الله عليها

سؤال 246 . چگونه براى حضرت زينب كبرى سلام الله عليها با آن مقام و فداكارى زيارت نامه مأثور نرسيده است؟

بسمه تعالى: بايد توجه داشت كه ورود زيارت نامه مأثوره تنها شاخص شرف و فضيلت يك امام زاده محسوب نمى شود، از اين رو، عدم ورود چنين زيارت نامه اى در مورد كسى، موجب منقصت او شمرده نمى شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 90

زيارت مأثور براى سلمان و جعفر و عقيل

سؤال 247 . آيا براى سلمان، جعفر بن ابى طالب و عقيل زيارت مأثور وجود دارد؟

بسمه تعالى:در مورد هيچ يك از سه نفرى كه از آنها نام برده ايد زيارت نامه مأثور نقل نشده است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 90

مدرك ساخت بارگاه بر مزار اولياى الهى

سؤال 248 . آيا ساختن گنبد و بارگاه بر سر مزار پيامبران و اولياء خدا مدرك و مستند شرعى دارد؟

بسمه تعالى: مدرك آيه(فِي بُيُوت أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) است و يكى از مظاهر ترفيع بيوت اين است كه از ويرانى حفظ كنند و قسمتى از مراقد ائمه، خانه هاى آنها بوده است علاوه بر اين حبّ اهل بيت(عليهم السلام)يكى از فرائض است و حفظ آثار وجودى آنان مظهر حب است و ويران كردن آنها مظهر نصب و عداوت.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 90

تربت امام حسين(عليه السلام)

سؤال 249 . تربتى كه خواص ارزشمندى چون حليت اكل و شفا دارد كدام خاك است، آيا همه محدوده كربلاست يا شرايط خاصى دارد؟

بسمه تعالى: بايد از خاك قبر مطهر و اندكى از اطراف قبر گرفته شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 91

زيارت مقامهاى خاص در كربلا

سؤال 250 . زيارت مكان هايى در كربلا مانند مخيم، كفين حضرت ابوالفضل(عليه السلام)، مقام حضرت على اكبر(عليه السلام)، مقام حضرت على اصغر(عليه السلام)، مقام و باغ امام صادق(عليه السلام) و مقام حضرت صاحب الزمان(عليه السلام) مستند است و مورد تأييد مى باشد؟

بسمه تعالى: زيارت اين مكانها به صورت رجاء اشكالى ندارد .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 91

برداشتن مصالح ساختمانى حرمها

سؤال 251 . با توجه به عمليات بازسازى و توسعه حرمهاى مطهر در عتبات برداشتن خاك سنگريزه و مصالح تخريب شده مثل كاشى به عنوان تيمن و تبرك چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: آنجا كه ماليت دارد جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 91

محدوده تخيير در حرم امام حسين(عليه السلام)

سؤال 252 . محدوده تخيير قصر و اتمام نماز در حرم امام حسين(عليه السلام) كدام قسمت است فقط زير قبه يا شامل رواقها هم مى شود يا صحنها را هم دربرمى گيرد؟

بسمه تعالى: در حرم سيدالشهداء(عليه السلام) در شعاع 25 ذراع (تقريباً يازده متر از ضريح مطهر) مى توانند نماز را تمام بخوانند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 91

حد تشرف براى معذورين در حرم معصومين(عليهم السلام)

سؤال 253 . حد تشرف در حرمهاى معصومين(عليهم السلام) براى افراد مبتلا به عذر شرعى چقدر است؟

بسمه تعالى: تا آنجا كه ضريح را نبينند افراد معذور مى توانند مشرف شوند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 92

ساخت گنبد

سؤال 254 . آيا ساختن گنبد و بارگاه بر سر مزار اولياى خدا مانند پيامبران و ائمه طاهرين(عليهم السلام) مطلوب خداوند است؟

بسمه تعالى: يكى از مدارك آن آيه (فِي بُيُوت أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) مى باشد و يكى از مظاهر ترفيع بيوت، حفظ از ويرانى است و قسمتى از مراقد ائمه خانه هاى آنها بوده است علاوه بر اين حبّ اهل بيت(عليهم السلام) يكى از فرائض است و حفظ آثار وجودى آنان مظهر حبّ است و ويران كردن آنها مظهر نصب و عداوت . والله العالم