فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 132

در نظر گرفتن مكانى در مسجد براى خود

سؤال 422 . اگر كسى مكانى را براى خود در مسجد بگيرد تا چه زمانى حق او باقى است؟

بسمه تعالى: مادامى كه در آنجا نشسته است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 132

ورود توريست غير مسلمان به مساجد

سؤال 423 . در سفرهاى توريستى جهانگردان كه بعضى از آنها غير مسلمان و يا كمونيست مى باشند جهت تهيه عكس و فيلمبردارى وارد مساجد مسلمين مى شوند آيا ورود آنها به اماكن دينى مشروعيت دارد؟

بسمه تعالى: آنها جنب هستند و ورود جنب به مسجد حرام است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 133

استفاده از برق مسجد براى ضبط مراسم

سؤال 424 . آيا استفاده از برق مسجد براى ضبط مجلسى كه در مسجد برقرار مى شود جايز است؟

بسمه تعالى: با اجازه متولى مسجد آن هم پس از پرداخت و هزينه مصرف برق اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 133

استفاده از برق مسجد جهت مطالعه

سؤال 425 . در مرافق بعضى از مساجد اماكنى وجود دارد كه از ملحقات مسجد به شمار مى آيد بالكن مسجد و يا ايوان مسجد و يا قرائتخانه مسجد و يا جايگاه مسجد تعبير مى شود. گاهى اوقات كه مسجد تعطيل مى شود افرادى جهت مطالعه و يا حراست و يا اغراض و مقاصد ديگر كه ه

بسمه تعالى: هرگاه متوليان كه هزينه هاى مسجد را تأمين مى كنند نظر وسيع دارند در اين صورت اشكالى ندارد ولى اگر نظر آنان اين است كه از گاز و برق در مسجد در خصوص امور متعلق به امور مسجد استفاده شود در اين صورت بايد خوددارى كنند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 133

استفاده شخصى از لوازم مسجد

سؤال 426 . اجناسى براى مسجد خريدارى مى شود آيا مى توان از آنها در خارج از مسجد استفاده كرد؟

بسمه تعالى: استفاده در امور جدا از مسجد جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 134

مصرف كمك هاى نذرى مردم

سؤال 427 . آيا از پول نذورات و صندوق كمك به مسجد و كمك هاى نذرى مردمى مى توان جهت تقدير از جمعى از بانوان به مناسبت تولد حضرت زهرا(عليهما السلام) و يا تقدير از نوجوانان براى جذب بيشتر به مسجد و موارد ديگر مصرف نمود؟

بسمه تعالى: اموال مزبور بايد در تعمير مسجد يا در پرداخت حقوق سرايه دار و مبلغان و غيره مصرف كرد و همچنين صرف آن در مراسمى كه معمولاً در مساجد برگزار مى شود كه هزينه مسجد به حساب مى شود اشكال ندارد و خلاصه اينكه صرف آنها در هر عملى كه به مسجد مرتبط بوده و مسجد نيازمند آن باشد اشكال ندارد، اما امور خارج از مسجد هرچند خوب باشد بايد هزينه آنها از جاى ديگر تأمين شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 134

حكم نماز در غير مسجد

سؤال 428 . در ايام تاسوعا و عاشورا ، مراسم در حسينه برگزار مى شود، آيا نماز و مراسم عزادارى در حسينيه بى حرمتى به مسجد محسوب مى شود؟ لطفاً جواب را مرقوم نمائيد تا اختلاف برطرف شود؟

بسمه تعالى: برگزارى نماز در مسجد ثواب بيشترى دارد، ولى در شرائطى كه افراد نمى توانند به مسجد بروند يا براى آنها زحمت است اشكالى ندارد و مى توانند نماز را در همان حسينيه بخوانند و مؤمنين نبايد در مسائلى كه جنبه استحبابى دارد با هم اختلاف كنند، گاهى حفظ وحدت مهمتر از اهتمام به بعضى مسائل است كه جنبه استحبابى دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 135

احكام مسجد براى صحن مسجد

سؤال 429 . آيا صحن مسجد، ملحق به مسجد است و احكام مسجد را دارد؟

بسمه تعالى: صحن مسجد در شهرها فرق مى كند،در برخى مناطق جزء مسجد به شمار مى رود مانند نقاط گرمسير و در برخى از نقاط جزء مسجد نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 135

اشتراك مساجد در احكام

سؤال 430 . آيا مساجد تمام گروههاى مسلمان در احكام مسجد مشترك اند؟

بسمه تعالى: تمام مساجد اسلامى حكم مشتركى دارند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 135

احداث زيرزمين براى مسجد

سؤال 431 . اگر براى مسجد زيرزمينى احداث شود آيا حكم مسجد را دارد؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال هرگاه زيرزمينى به صورت طبقه اول باشد بايد در آنها از ساختن دستشويى و تنجيس و ورود زنان حائض خوددارى شود ولى اگر دو طبقه بسازند طبقه دوم حكم مسجد را ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 135

مصرف درآمد مسجد در امور فرهنگى

سؤال 432 . آيا جايز است از درآمد مسجد براى امور فرهنگى استفاده كرد؟

بسمه تعالى: بايد در مورد درآمد مسجد، طبق وقف نامه عمل شود اگر وقف نامه به صورت خاصى است نمى توان آن را در امور فرهنگى مصرف كرد، و اگر عام است كه هر كار خيرى را دربرمى گيرد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 136

تعميرات مسجد

سؤال 433 . آيا مى توان سنگ فرسوده مسجد را تعويض و مسجد را مرمت نمود؟

بسمه تعالى: هرگاه تعميرات لازم از نظر كارشناسان به نفع مسجد است و ضررى به بناى مسجد نمى رساند بلكه به استحكام آن كمك مى كند، هر نوع تعمير زير نظر كارشناس اشكال شرعى ندارد، و مصالحى كه از خود مسجد بيرون مى آيد در صورت امكان در خود مسجد به كار ببرند و در غير اين صورت اگر قابل فروش است بفروشند و در مورد مسجد خرج كنند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 136

نجس كردن متعلقات مسجد

سؤال 434 . آيا نجس كردن متعلقات مسجد مثل منبر جايز است؟

بسمه تعالى: حرام است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 136

توسعه مسجد از ملك عمومى

سؤال 435 . آيا مى توان به جهت توسعه مسجد از زمينى كه ملك عمومى است، به مسجد ملحق نمائيم؟

بسمه تعالى: هرگاه مقصود از ملك عمومى معبر و راه است، نمى توان آن را جزء مسجد قرار داد و اگر زمين موات يا مخروبه اى كه صاحب ندارد با اجازه عالم محل اشكال ندارد، البته در ساخت مسجد كوشش كنيد همسايه ها متضرر نشوند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 136

بناى بالكن در فضاى مسجد

سؤال 436 . پس از چندين سال از بناء مسجد تصميم به بناء بالكن در فضاى مسجد نموده ايم، آيا احكام مسجد در قسمت فوقانى نيز جارى است؟

بسمه تعالى: ظاهر عبارت اين است كه بالكن به صورت نيم طبقه در فضاى مسجد موجود بنا مى شود، طبعاً حكم مسجد را خواهد داشت، مگر اينكه واقف تصريح كند فقط سطح مسجد تا حد معينى وقف است و اما در غير اين صورت ظاهر اين است كه مسجد با تمام فضا مورد وقف قرار گرفته است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 137

احداث زيرزمين براى امور فرهنگى

سؤال 437 . سطح زمينى جهت احداث مسجد وقف شده است آيا مى توان زيرزمين آن را براى كتابخانه احداث كرد؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال كه درصيغه وقف سطح زمين وقف شده، نه عمق آن در اين صورت ساختن زيرزمين براى كتابخانه اشكالى ندارد و اگر در صيغه وقف عمق زمين نيز در نظر گرفته شده است حكم مسجد را دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 137

كمك به مسجد و اعلام انصراف

. اگر شخصى مبلغى را به مسجد بدهد و سپس منصرف شود آيا مى تواند با رضايت متوليان مسجد آن مبلغ را پس بگيرد؟

بسمه تعالى: چيزى كه در راه خدا داده است، نمى تواند آن را پس بگيرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 137

مصرف اضافه درآمد امامزاده

سؤال 439 . آيا جايز است اضافه درآمد ساليانه برخى از امامزاده ها را در كارهاى عام المنفعه از قبيل ساخت پل و ساخت مسجد و . . . صرف كرد؟

بسمه تعالى: اضافه درآمد ساليانه را بايد در مورد خود امامزاده مصرف كرد مثلاً برگزارى مراسم روضه در محرم، مراسم مواليد ائمه(عليهم السلام) و يا كمك به زائران فقير امامزاده به عنوان مهمان امامزاده يا خريد كتاب و تشكيل كتابخانه در محيط امامزاده و . . . . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 138

ادعاى مالكيت از سوى وارث بانى مسجد

سؤال 440 . مسجدى قديمى به علت فرسودگى نوسازى شده است آيا اعلام عدم رضايت وارث بانى مسجد تاًثيرى در بطلان نماز دارد؟ و آيا به صرف نداشتن وقف نامه دليل بر مالكيت وارث باقى است؟

بسمه تعالى: هرگاه مسجد مزبور مدتها محل نمازگزارى اهالى بوده، و مردم آنجا را به عنوان مسجد شناخته اند آنجا وقف براى خداست و از ملك مالك و يا ورثه خارج شده است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 138

شركت در مسجد اهل سنت

سؤال 441 . در حالت عادى شركت كردن در مسجد اهل سنت اولى است يا مسجد شيعيان؟

بسمه تعالى: دوّمى اولى است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 138

يك طبقه مسجد، و يك طبقه حسينيه

سؤال 442 . شخصى 70 متر زمين را كه جنب مسجد بوده، به هياًت امناء واگذار مى كند كه هر آنچه صلاح مى دانند اقدام نمايد هيأت امناء دو طبقه ايجاد كرده و طبقه پايين را به صورت حسينيه و طبقه بالا را مسجد قرار مى دهند آيا قرار دادن طبقه بالا مسجد و پايين به عنوان

بسمه تعالى: هرگاه هيأت امناء به اجازه صاحب زمين براى طبقه دوم صيغه وقف مسجد بخوانند يا عملاً با آن معامله مسجد كنند مثلاً پس از ملحق كردن به مسجد نماز بخوانند در اين صورت جزء مسجد مى شود و احكام مسجد را دارا خواهد بود و طبقه پايين نيز بستگى به انشاء هيأت امناء دارد، اگر وقف بر حسينيه كنند حكم آن را خواهد داشت . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 139

سرويس بهداشتى در زيرزمين مسجد

سؤال 443 . اگر از ابتداء زيرزمين مسجد، وضوخانه و سرويس بهداشتى باشد آيا استفاده از آن جايز است؟

بسمه تعالى: اگر آلودگى به داخل مسجد سرايت نكند اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 139

احداث خانه عالم در مسجد

سؤال 444 . زمينى جهت ساخت مسجد وقف شده برخى افراد در آن زمين، خانه عالم احداث نموده اند آيا واقف مى تواند مانع شود؟

بسمه تعالى: بايد طبق وقف نامه عمل كرد و زمينى كه به عنوان مسجد وقف شده احداث خانه در آن براى عالم جائز نيست ولى اهالى همت كنند در نزديكى مسجد خانه اى براى امام مسجد تهيه و وقف مسجد كنند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 139

تبديل حسينيه به مسجد

سؤال 445 . ملكى را به حسينيه تبديل كردم و سالها مورد استفاده قرار گرفت آيا مى توان اين مكان را به مسجد تبديل نمود؟

بسمه تعالى: اگر به عنوان حسينيه وقف نشده، مى توانيد به عنوان مسجد وقف كنيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 140

ساخت گنبد و مناره براى مسجد

سؤال 446 . آيا ساخت مناره و گنبد اسراف است و آيا ثواب بر آن مترتب مى شود؟

بسمه تعالى: هر ساختمانى براى خود شناسنامه خاصى دارد و سنت مسلمانان در مورد مساجد همان گنبد و مناره است و بايد اين سنت را حفظ كرد و از آنجا كه جزء مساجد است و شعار اسلامى است طبعاً پاداش خواهد داشت رواياتى كه در آن ها نهى از ساختن مناره بلند شده است توجيه خاصى دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 140

گذاشتن درآمد در حساب كوتاه مدت

سؤال 447 . آيا گذاشتن وجوه جمع آورى شده مسجد در حساب هاى كوتاه مدت كه سود جزئى پرداخت مى شود جايز است؟

بسمه تعالى: در حسابهاى قرض الحسنه مورد اعتماد قرار دهند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 140

استفاده از وام بانكى جهت توسعه مسجد

سؤال 448 . آيا از وام بانكى براى خريد زمين و توسعه مسجد مى توان استفاده كرد؟

بسمه تعالى: چون همراه با سود است استفاده نكنند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 140

فروش وسائل اهدايى به مسجد

سؤال 449 . آيا مى توان وسائل اهدائى مسجد را در صورت اضافه بودن فروخت؟

بسمه تعالى: در صورت امكان وسائل اضافى را به مسجد ديگر بدهند كه مورد نياز است و اگر تمام مساجد از اين كالا بى نياز هستند و نگهدارى آن مشكل است مى توانند بفروشند و در امور مسجد صرف نمايند يا چيز ديگر جايگزين سازند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 141

خارج كردن خاك مسجد

سؤال 450 . آيا خارج كردن خاك و ريگ و مصالح ساختمانى از مسجد جايز است؟

بسمه تعالى: در صورتى كه نوسازى يا تعمير مسجد نياز به خاكبردارى داشته باشد خاكهاى اضافى را به بيرون مى برند و اما مصالح ساختمانى در صورت امكان در بناى مسجد مصرف كند و در غير اين صورت بفروشند و صرف مسجد كنند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 141

تبديل مقدارى از مسجد به كوچه

سؤال 451 . آيا مى توان طبق نقشه شهرداى چند متر از مسجد را كسر و ملحق به كوچه كرد؟

بسمه تعالى: مادامى كه ضرورتى نباشد حفظ مسجد لازم است و نمى توان از مسجد چيزى را كم كرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 141

فرش اضافى در مسجد

سؤال 452 . اگر مسجدى فرش اضافى دارد و حسينيه همان مسجد نياز به فرش داشته باشد آيا مى توان آن را از مسجد به حسينيه منتقل كرد؟

بسمه تعالى: هرگاه فرش مورد لزوم مسجد نباشد و نگهدارى آن همراه با خوف ضرر باشد بايد به مسجد ديگر منتقل كرد و اگر خود مسجد به تعمير نياز دارد مى توانند فرش را بفروشند و نياز مسجد را برطرف كنند در غير اين صورت مى توانند فرش را به حسينيه منتقل كنند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 141

ساخت سرويس بهداشتى در زيرزمين مسجد

سؤال 453 . اگر زمينى وقف ساخت مسجد شود آيا مى توان طبقه زير آن را سرويس بهداشتى قرار داد؟

بسمه تعالى: زمينى را كه براى مسجد وقف كنند نمى توان زير آن را سرويس بهداشتى قرار دهند مگر اينكه در عمق بيشتر مثلاً در طبقه دوم از زيرزمين باشد كه عرفاً تابع وقف شمرده نشود . والله العالم