فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 573

الكل داروى منحصر بفرد نيست

سؤال 1758 . اگر پزشك تنها داروى فرد را الكل بداند آيا خوردنش جايز است؟

بسمه تعالى: در جهان پزشكى الكل داروى منحصر به فرد نيست قطعاً جانشين دارد لطفاً به پزشك ديگر مراجعه كنيد تا داروى ديگرى تجويز كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 573

داروى آلوده به الكل

سؤال 1759 . اگر در شربتى دارويى، الكل به كار رفته باشد آيا پس از مصرف بايد دهن را آب كشيد؟

بسمه تعالى: هر دارويى كه يقين داريد الكل نجس با آن مخلوط شده است، پس از استفاده بايد دهان را آب بكشيد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 574

تقاضاى مرگ براى بيمار

سؤال 1760 . اگر بيمار يا اولياى قانونى و شرعى بيمار به جهت شدت درد از پزشك تقاضاى مرگ كنند آيا جايز است پزشك از ادامه درمان خوددارى كند؟

بسمه تعالى: درخواست بيمار سبب قطع معالجه از طرف پزشك نمى شود. و اولياء بيمار نمى توانند مقدمات تسريع مرگ او را فراهم آورند و اين تصورات نوعى راحت طلبى است كه انسان مى خواهد خود را از رنج بيمار آسوده سازد در حالى كه حفظ نفس محترمه لازم و واجب است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 574

اشتباه امدادگر

سؤال 1761 . اگر امدادگر هنگام كمك رسانى به مصدوم خطا كند مثلاً بايد تنفس مى داديم اما ماساژ قلبى انجام شود و مصدوم ايست قلبى كند و يا در جريان عمليات آواربردارى بر مجروح صدمه وارد شود آيا ضامن ديه و گنهكار هستيم؟

بسمه تعالى: اگر تقصيرى در بين نباشد ضامن نيستند زيرا محسن مى باشند و(مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل) . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 574

سوراخ كردن گوش دختر

سؤال 1762 . اگر ولىّ، گوش دختر خود را جهت قرار دادن گوشواره توسط پزشك سوراخ كند و جراحتى بيشتر از معمول وارد شود چه كسى ضامن است؟

بسمه تعالى: اگر جراحت بيش از حد متعارف باشد اولياء ضامن نيستند(مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل) ولى اگر پزشك برائت نجسته ضامن است. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 575

كوتاهى پزشك و نقص كليه

سؤال 1763 . به علت قصور پزشك دچار نارسايى كليوى 89% شده ام پزشك 70% مقصر شناخته شده است، ميزان ديه يا ارش كليه راست چقدر است؟

بسمه تعالى: قطع دو كليه يك ديه كامل است و قطع يك كليه نصف ديه كامل ولى در اين جا تا حدى حكم شلل دارد كه دو سوم ديه عضو است و چون 11% كاركرد دارد به كمتر از سيصد و سى و سه مثقال شرعى مصالحه كنند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 575

كوتاهى پزشك

سؤال 1764 . اگر قصور پزشك موجب نابينا شدن چشم شود ولى تأثير كار پزشك 40% و بقيه ناشى از بيمارى چشم باشد، آيا پزشك مسئول تمام ديه است يا فقط 40% آن؟ اگر 60% بقيه به شخص ديگر منتسب باشد حكم چيست؟

بسمه تعالى: تمام ديه برعهده پزشك است، زيرا تا پزشك آن عمل نابجا را انجام نداده بود هرگز آن بيمارى داخلى تأثيرگذار نمى شد. ولى اگر در عرض عمل، شخص سوم نيز عامل باشد ديه بين آنها تقسيط مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 575

سلول هاى بنيادى

سؤال 1765 . نظر جنابعالى درباره سلول هاى بنيادى چيست؟

بسمه تعالى: اگر عضوى را توليد كنند و بتوانند بيمارى را از اين طريق نجات دهند اشكال ندارد ولى بهره گيرى در مورد خلق انسانِ كامل قطعاً حرام است و سبب از بين رفتن نسب و ديگر مفاسد است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 576

تزاحم بين نجات مصدوم و ابتلاى امدادگر

سؤال 1766 . در صورتى كه امدادگر احتمال مى دهد كه مصدوم مبتلا به بيمارى سل يا بيمارى هاى واگيردار ديگرى باشد و وسايلى جهت جلوگيرى از انتقال بيمارى نباشد (مانند ماسك و دستكش...) و اگر كمك به بيمار نشود بيمار فوت مى كند تكليف امدادگر چيست؟

بسمه تعالى: اگر احتمال انتقال بيمارى قوى و در حد اطمينان باشد در اين صورت در حدّ امكان كمك رسانى كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 576

استفاده از جسد عريان در آموزش پزشكى

سؤال 1767 . ديدن جسد عريان براى تجربه پزشكى و آموزشى جايز است؟

بسمه تعالى: در درجه اول براى آموزش پزشكى از جسد غير مسلمان استفاده شود و بخش هايى كه نگاه به آن حرام است از طريق فيلم بهره گيرى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 576

مراجعه زن به پزشك مرد و بالعكس

سؤال 1768 . آيا مراجعه زن به پزشك مرد و بالعكس جايز است؟

بسمه تعالى: بحمدالله در كشور پزشكان متخصص مرد و زن فراوانند، با وجود چنين پزشكانى نبايد به جنس مخالف مراجعه كرد مگر اين كه منحصر به جنس مخالف باشد ويا مراجعه موجب رؤيت و لمس حرام نباشد و در صورتى كه جنس مخالف بهتر رسيدگى مى كند، مى تواند به او مراجعه كند البته با ملاحظه مسائل شرعى و اكتفاء به حداقل به مقدار ضرورت . والله العالم