فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 290

تصرف در درآمد فرزند

سؤال 945 . والدين كودك نابالغى در سنين كودكى به كارى مى گمارند و كودك از اين طريق عايدات كسب مى كند آيا والدين مى توانند در اندوخته هاى او تصرف نمايند يا نه؟

بسمه تعالى:اگر فقير باشند مى توانند استفاده كنند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 290

تمليك اموال كودك به ديگران

سؤال 946 . در مراسم تولد كودك كه معمولاً لباسهاى كودكانه يا چيزهاى ديگر از ناحيه خانواده هاى مربوط به عنوان تحفه آورده. آيا پدر و يا مادر كودك مى توانند لباسهاى جمع آورى شده و يا غير لباس را به ديگران تمليك كنند؟

بسمه تعالى: بايد در مورد كودك و در جهت مصالح او استفاده شود. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 290

استفاده از وسايل برادر كوچك

سؤال 947 . استفاده از وسايل برادر كوچك چه حكمى دارد و اگر آنها با پول خودشان چيزى تهيه و مثلاً به برادر بزرگشان بدهند چه حكمى دارد؟ معمولا افراد نابالغ كه كار مى كنند در آمد خود را به پدر ومادر مى دهند. آيا والدين مى تواند براى خود يا ديگران تصرف كنند؟

بسمه تعالى: در حدى كه در خانواده ها متعارف است اشكال ندارد ولى فزونتر نياز به اجازه ولىّ برادر كوچك دارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 291

تصرف در اموال فرزند

سؤال 948 . آيا پس از رسيدن فرزند به سن بلوغ پدر يا جد مى تواند در اموال فرزند تصرف كند؟

بسمه تعالى: ولايت پدر، با بلوغ همراه با رشد پايان مى پذيرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 291

بيمارى زوال عقل

سؤال 949 . آيا مى توان كسى كه به بيمارى دمانس عروقى، آلزايمر كه به تدريج پيشرفت نموده و فرد توانايى به خاطر آوردن را از دست مى دهد را محجور دانسته و تمامى معاملات وى را باطل دانست؟

بسمه تعالى: هرگاه بيمارى تا آن مقدار پيشرفت كرد كه با فرد سفيه ذاتى يكسان مى باشد و مصالح و مفاسد خود را تشخيص ندهد محجور است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 265

فروش اموال توقيف شده

سؤال 828 . بر اساس قانون اجراى احكام مدنى در صورتى كه اموال محكوم عليه توقيف شود و كارشناس قيمتى را تعيين كند و در مرحله اول مزايده، به فروش نرسد در مرحله دوم به هر قيمتى ولو خريدار قيمت بسيار كم را پيشنهاد دهد به فروش مى رسد آيا اين معامله صحيح است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال حكم شرعى اين است كه خانه را به قيمتى كه در عرف بازار معامله مى شود بفروشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 265

پرداخت بدهى به طلب كاران شخص فرارى

سؤال 829 . شخصى به جهت بدهكارى متوارى شده است و من به اين شخص بدهكار هستم آيا مى توانم بدهى ام را به طلب كاران او بدهم؟

بسمه تعالى: بدون اجازه او نمى توانيد بپردازيد مگر اين كه او از طرف حاكم شرع محجور باشد در اين صورت مى توانيد با اجازه حاكم شرع بپردازيد . والله العالم