فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 358

مكانهايى براى اعلان اموال پيدا شده

سؤال 1134 . در اماكن عمومى مثل حرمها، مكانى را براى اشياء پيدا شده قرار داده اند آيا مى توان شيئى را كه پيدا كرده ايم به آن محل تحويل دهيم يا اينكه اعلان كردن وظيفه يابنده مى باشد؟

بسمه تعالى: هرگاه افراد براى اشياء گمشده به آنجا مراجعه كنند و متصديان آن مكان افراد آشنا به احكام شرعى مى باشند و اگذارى كار اعلان به آنان اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 358

مال گم شده و آوردن شاهد

سؤال 1135 . شخصى يك قطعه طلا پيدا كرده، زيد با دادن نشانى، طلا را گرفت سپس فرد ديگرى ادعا كرد كه مال اوست و بر ادعاى خود شهود آورد كدام قول مقدم است؟

بسمه تعالى: هرگاه شاهدها گواهى دهند كه همان قطعه طلاى معين و مشخص مال دومى است، او مقدم است و بايد طلا را از زيد بگيرند و به دومى تحويل دهند و اگر تلف شده، تلف كننده ضامن است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 358

اموال پيدا شده در اماكن عمومى

سؤال 1136 . لقطه اى كه از اماكن عمومى مانند ترمينال و فرودگاه و راه آهن (ايستگاه) و يا از وسائل نقليّه پيدا مى شود و مى توان گفت يكى ناً صاحب آن پيدا نمى شود. آيا در مورد آن نبز رعايت احكام لقطه واجب است و آيا مى تواند بدون اعلان آن را در محلى مناسب بصرف

بسمه تعالى: اگر يقين دارد اعلان آن فايده ندارد مى تواند آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 359

پول در لباسهاى دست دوم خارجى

سؤال 1137 . ارزهاى خارجى از قبيل دلار، مارك و ....كه گاهى اوقات از جيب لباسهاى دست دوّم كه از كشورهاى خارج وارد مى شود، پيدا مى شود چه بايد كرد. آيا مى شود تملك كرد؟

بسمه تعالى: اگر لباس از آن كشورهايى باشد كه اغلب آنان غير مسلمانند مى توان آن مبلغ را تملك كرد و اما اگر مظنون اين باشد كه مال مسلمان است بايد آن را صدقه بدهد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 359

پرداخت قيمت جنس پيدا شده

سؤال 1138 . آيا پس از انجام اعلان و پيدا نشدن صاحب مال مى توان به جاى صدقه دادن اصل مال، قيمت آن را به فقير داد و جنس را براى خود برداشت؟

بسمه تعالى: با اجازه حاكم شرع اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 359

استفاده از صابون در حمام

سؤال 1139 . استفاده از شامپو و صابون و....كه صاحبش بعد از استفاده از آن صرف نظر كرده است و جا گذاشته چطور است؟

بسمه تعالى: اگر اعراض كرده است اشكالى ندارد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 360

زياد آمدن مبلغى پيش صندوق دار

سؤال 1140 . مسئول امور مالى قبل از پرداخت شدن حقوق از پول شخصى خود حقوق كارمندان را پرداخته اكنون نزد وى مقدارى پول اضافه آمده است و كسى مدعى نيست كه حقوق من پرداخت نشده است اين مبلغ متعلق به چه كسى است؟

بسمه تعالى: هرگاه آن پول اضافى در صندوق اداره باشد اين نشانه آن است كه از آن اداره است و اگر در كيف شخصى و مانند آن باشد ملك خود شخص است . والله العالم