فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 238

گرفتن مزد براى انجام عمل واجب

سؤال 717. آيا اجرت و گرفتن مزد در مقابل انجام عمل واجب، جايز است؟

بسمه تعالى: اخذ اجرت براى واجباتى كه جنبه عبادى دارد و نيز واجباتى كه بايد به صورت مجانى انجام بگيرد مثل دفن ميت، حرام است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 238

اشتغال زنان

سؤال 718. نظر اسلام در مورد اشتغال به كار زنان در بيرون از منزل چيست و بهتر است چه شغلى را متصدى شوند؟

بسمه تعالى: هر نوع شغل حلال كه ضميمه حرام نداشته باشد با اجازه شوهر در خارج از منزل اشكال ندارد البته بهتر است كارى را بپذيرد كه با شئون زن و استطاعت بدنى او سازگار باشد مانند خياطى، گلدوزى، پرستارى و تدريس در مدارس دخترانه و نظاير آن. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 238

شرط قرض دادن مبلغى اگر كار در مدت معينى تمام نشود

سؤال 719. آيا مى توان در ضمن عقد اجاره شرط نمود كه اگر اجير در فلان مدت كار را به اتمام نرساند مبلغ يك ميليون تومان را به موجر قرض الحسنه بدهد؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 238

سرقت اموال به جهت سهل انگارى نگهبان

سؤال 720. اگر به جهت سهل انگارى نگهبان، انبار مصالح و نظير آن به سرقت رود، مسئول جبران خسارات وارده چه كسى است؟

بسمه تعالى: هرگاه نگهبان در انجام وظيفه تفريط كند ضامن است ولى اگر اداره مربوطه توانست از سارق اموال را پس بگيرد ضمان از نگهبان ساقط مى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 239

فوت سرايه دار

سؤال 721. شخصى را جهت سرايه دارى كارگاه استخدام نمودم چند ماه بعد وى هنگام كار فوت نمود آيا من در قبال فوت وى مسئوليتى دارم يا خير؟

بسمه تعالى: در فرض مسئله شما مسئوليتى نداريد ولى بايد به قراردادى كه با او بسته ايد عمل كنيد و ضمناً شايسته است به بازماندگان در صورت احتياج كمك كنيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 239

اجرت گرفتن طلاب جهت تبليغ

سؤال 722. آيا طلاب علوم دينى مى توانند جهت تبليغ اجرت بگيرند؟

بسمه تعـالى: بـراى تعليـم واجبـات نمـى تـوان وجهـى گـرفت، امّا اخذ وجه براى كارهاى فرهنگى ديگر و يا ذكر فضائل اهل بيت(عليهم السلام)و مناقب آنها و مصائبى كه بر آنها گذشته است، بلامانع است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 239

اجاره طلا

سؤال 723. برخى به جهت نداشتن سرمايه، طلا اجاره مى كنند و با آن معامله انجام داده و مبلغى به عنوان اجاره به مالك طلا پرداخت مى كنند و در پايان مدت اصل طلا را نيز برمى گردانند. آيا اين نحوه اجاره صحيح است؟

بسمه تعالى: شرط اجاره اين است كه مورد اجاره باقى بماند و از منفعت آن بهره ببرند. بنابراين اجاره ى مزبور صحيح نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 240

ضمان زيان وارده بخاطر عدم انجام قرارداد

سؤال 724. اگر كسى با ديگرى قرارداد ببندد، ولى بر طبق آن عمل نكند، آيا ضامن زيان وارد شده است؟

بسمه تعالى: اگر كارگرى مانند خياط يا بنّا بر اثر عدم توجه يا ناآشنايى، خسارتى به اموال صاحب كار وارد كند، ضامن است. همچنين اگر كسى را براى رساندن كالايى اجير كنند و بگويند مشروط بر اين كه كالا را در فلان روز تحويل دهيد و اگر تحويل ندهيد براى هر روز مبلغى از اجرت كم مى شود، اين هم در صورتى كه تمام اجرت را دربرنگيرد، صحيح است. اين مسأله صور و فرض هاى ديگرى نيز دارد كه در كتب فقهى ذكر شده است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 240

عدم انجام ترجمه در وقت معين

سؤال 725. ترجمه ى مقاله اى را به شخصى دادم تا در مدت معيّنى به من تحويل دهد لكن پس از مدت مذكور، مترجم، نصف آن را ترجمه كرد. آيا مترجم، حق ترجمه را مستحق مى باشد؟

بسمه تعالى: هرگاه اساس قرارداد اين باشد كه«ترجمه در مدت معيّن تحويل داده شود و در غير اين صورت كار انجام شده مشمول قرارداد نباشد»، طرف قرارداد مستحق اجرت نمى باشد، ولى اگر زمان قيد و حد قرارداد نباشد، به گونه اى كه اگر بخشى را نيز انجام بدهد جزء قرارداد محسوب مى شود، در اين صورت مى توانيد صبر كنيد تا همه را ترجمه كند يا با پرداخت حق الترجمه انجام شده، معامله را به هم بزنيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 240

اجرت آرايشگر آرايشگاه زنانه

سـؤال 726. زنـى آرايشگـاه دارد و مـى داند خانمـى كه آرايش مى شـود، با همـان وضـع آرايش شـده در بـرابر نامحـرمان ظاهـر مى شـود. آيا اجـرتى كه آرايشگـر مى گيرد حلال است؟

بسمـه تعـالى: هـرگـاه آرايشگـر بـه ايـن نيت اقـدام بـه آرايش كند كه زن مورد نظر در برابر نامحـرمان ظاهـر گـردد، كار او حـرام است و اخذ اجرت اشكال دارد، در غير اين صورت مانعى ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 241

ادعاى بدهكارى ميت

سؤال 727. شخصى پس از مرگ پدرم ادعا كرد كه سى سال قبل براى آن مرحوم به مبلغ معينى كار كرده، ولى مزد آن را دريافت نكرده است. آيا مى توان ادعاى او را پذيرفت وچگونه آن مبلغ به پول امروز محاسبه شود؟

بسمه تعالى: هرگاه دو شاهد عادل براى ادعاى خود آورد، مبلغ مزبور را بپردازيد، همچنين اگر از گفته ى او اطمينان پيدا كرديد و چون خود مشارٌاليه در ظرف اين مدت نيامده است كه طلب خود را بگيرد، مستحق همان مبلغ است وحق مطالبه ى اضافى را ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 241

به عهده گرفتن حرفه اى كه نياز به تخصص دارد

سؤال 728. به عهده گرفتن كار اجتماعى و حرفه اى كه به تخصّص ويژه اى احتياج دارد و سپس واگذار كردن آن به افراد غير متخصص چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: سپردن كار مردم به دست كسى كه شايستگى آن را ندارد، موجب تضييع بيت المال و احياناً موجب ضرر مالى و جانى نيز مى شود. از اين جهت جايز نيست. همچنين اگر در قرارداد، مباشرت مستقيم طرف قرارداد براى انجام آن كار قيد شده باشد، نمى تواند آن را به ديگرى واگذار كند; خواه اهليّت داشته باشد يا نه. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 241

ممانعت از صدور پروانه اشغال

سؤال 729. ممانعت از صدور پروانه ى اشتغال به فرد متخصص از طرف فرد يا نهاد، چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: اگر فردى شرايط لازم را دارا باشد، جلوگيرى از اشتغال او و لو به صورت ندادن پروانه ى اشتغال، تضييع حق آن فرد است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 242

ضمان در تضييع وقت ارباب رجوع

سؤال 730. آيا تأخير برخى از مسئولان اداره ها و تضييع وقت ارباب رجوع، موجب ضمان مى شود؟

بسمه تعالى: كارمندان دولت ومديران بايد احساس مسئوليت كنند و بر طبق برنامه در سر كار حاضر شوند. در غير اين صورت در پيشگاه خدا مسئول هستند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 242

ساعات بيكارى

سؤال 731. آيا مى توان در وقت بيكارى، در ساعات ادارى، به خواندن قرآن كريم يا روزنامه يا كارهاى ديگر مشغول شد؟

بسمه تعالى: در ساعات ادارى بايد كارهاى ادارى را انجام دهيد و اگر هيچ كارى در برنامه نيست خواندن قرآن يا دعا و يا نگاه به روزنامه و امثال آن اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 242

شوخى با نامحرم

سؤال 732. آيا همكاران مرد ادارى مى توانند با همكاران نامحرم ادارى شوخى كنند؟

بسمه تعالى: از هر نوع شوخى با زن بيگانه خوددارى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 242

تخلف يكى از معمارها

سؤال 733. اگر سازمانى زمينى به صورت مشروط به شرط احداث و اتمام هتل در فرصت زمانى مشخص به دو نفر واگذار نمايد و مالكيت قطعى موكول به تحقق شرط باشد اگر در مرحله اجراى پروژه ساخت هتل، يكى از دو نفر تخلف نمايد و ديگرى تمام تعهدات خود و ديگرى را در احداث هتل ا

بسمه تعالى: هر دو به حكم واگذارى سازمان دولتى نسبت به آن زمين حق دارند در صورتى مالك مى شوند كه پروژه انجام بگيرد كه يكى از آن دو اجرا را به عهده گرفته او مالك سهم خود از زمين ومجموع اعيانى است و طرف ديگر يا بايد نيمى از ساختمان را از وى بخرد و يا اين كه مجرى طرح سهم اولويت او از زمين را خريدارى كند البته اين دو راه در صورتى است كه سازمان دولتى قرارداد خود را با متخلف فسخ نكند. والله العالم