فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 81

برگرداندن انگشتر در حال قنوت

سؤال 237 . آيا در قنوت نماز برگرداندن انگشتر مستحب است؟

بسمه تعالى:آنچه در روايات آمده اين است كه به هنگام دعا به طور مطلق انگشتر فيروزه يا عقيق در انگشت او باشد نه گردانيدن آن.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 81

دعا به غير عربى

سؤال 238 . خواندن دعا به زبان غير عربى در قنوت و ركوع و سجود نمازهاى واجب بنظر حضرت عالى چطور است؟

بسمه تعالى:از خواندن دعا در حال نماز به غير عربى خوددارى شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 81

خطا در اعراب در قنوت

سؤال 239 . اگر كسى در قنوت و غير آن ، اعراب كلمه اى را غلط بخواند و بعداً بفهمد حكم نمازش چيست؟

بسمه تعالى:اگر عمداً نباشد اشكال ندارد ولى بايد كوشش كند در آينده صحيح بخواند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 81

گفتن آمين

سؤال 240 . حكم كلمه آمين در قنوت نماز پس از استماع دعاى امام جماعت چيست؟

بسمه تعالى:گفتن آمين بعد از حمد مبطل نماز است ولى در قنوت خواندن هر دعايى كه در آن آمين وارد شده است مانعى ندارد و در غير اين صورت احتياطاً بايد خوددارى شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 82

حكم ناتوان از ركوع و سجود

سؤال 241 . كسى كه مى تواند بايستد ولى نمى تواند به جهت درد كمر به ركوع و سجده رود، نماز را چگونه بخواند؟

بسمه تعالى: بايد براى ركوع با سر اشاره كند( سر را مقدارى خم كند) و موقع سجود بنشيند و ميزى در برابر خود بگذارد و دست ها را روى ميز قرار دهد و در حد امكان انجام دهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 82

باز بودن دست و سينه هنگام ركوع براى زنها

سؤال 242 . زنى هنگام نماز چادر را روى صورت خود مى كشد ولى هنگام ركوع چنانچه كسى از زير به او نگاه كند بازو و سينه او ديده مى شود آيا اين پوشش كافى است؟

بسمه تعالى: بنابر احتياط بايد او در همه حالات پوشش را رعايت كند . والله العالم