فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 516

سكوت منكر از قسم

سؤال 1638 . هرگاه منكر در محكمه حاضر شود ولى سكوت كرده و قسم نخورد وظيفه حاكم چيست؟

بسمه تعالى: قاضى بايد به هر نحوى كه مناسب است او را به سخن درآورد ولى حكم نكول بر او بار نمى شود و در اين مورد به كتاب ما «نظام القضاء، ج 1/440» مراجعه شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 516

عدم حضور مدّعى عليه در دادگاه

سؤال 1639 . اگر دادگاه مدعى عليه را احضار كند ولى وى در دادگاه حاضر نشود وظيفه قاضى چيست؟

بسمه تعالى: در مورد حق الناس قاضى مى تواند براى غايب وكيل بگيرد و حكم كند ولى مشروط بر اينكه طرف محاكمه ضامن بشود اگر غايب حاضر شد و مدعاى خود را ثابت كرد وى از عهده ضمانت برآيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 516

نظر كارشناس و معارضه با شهادت شهود

سؤال 1640 . در موارد حقوقى خانواده (ازدواج) جائى كه دليل شرعى (شهادت شهود بيّن) وجود دارد آيا مى توان نظريه كارشناس را مقدم كرد؟

بسمه تعالى: هرگاه شهادت كارشناس مستند به حس يا قريب به آن باشد و دو نفر باشند در اين صورت با شهادت بينه تعارض پيدا مى كند، ولى اگر مستند به حسّ نباشد يا فاقد تعدد باشد، شهادت شهود مقدم است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 517

شك در اختيارى بودن اقرار

سؤال 1641 . اگر شك شود كه اقرار متهم بر اساس اختيار است يااز روى ترس و اكراه وادار به اقرار در دادگاه شده است ، آيا اقرار او نافذ است؟

بسمه تعالى: در صورت شك كه آيا اقرار اختيارى بوده يا غير اختيارى، به حكم اصالة الصحة بايد حمل بر صحت كرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 517

اقرار به زور

سؤال 1642 . اگر اقرار به جرم توسط مأمور و مقامات قضائى به شكل تهديد و اجبار گرفته شود صحيح است؟

بسمه تعالى: هر نوع اقرارى از روى اختيار نباشد ارزش قضائى ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 517

توبه قبل از علم قاضى

سؤال 1643 . اگر زانى قبل از علم قاضى توبه كند آيا حاكم شرع مى تواند بر او حد جارى كند؟

بسمه تعالى: هرگاه توبه طرف قبل از علم قاضى و دستگيرى باشد حد ساقط است و نيز قاضى در صورتى مى تواند به علم خود عمل كند كه مدارك علم او آنچنان ملموس باشد كه اگر به ديگران انتقال دهد و براى آنان نيز علم آور باشد . والله العالم