فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 259

شرط سود در قرض

سؤال 789. اگر به كسى به عنوان قرض پولى بدهند و در آن شرط كنند كه به صورت مصالحه سودى به وام دهنده بپردازد، آيا چنين شرطى صحيح است؟ اگر صحيح نيست و قرض دهنده مبلغى را از قرض گيرنده گرفته است، چگونه حليت بطلبد؟

بسمه تعالى: شرط پرداخت سود در قرض، ولو به صورت مصالحه، ربا است و حرام و راه استحلال اين است كه مبلغ دريافتى را در اختيار قرض گيرنده قرار دهد و حكم مسأله را به وى بگويد. اگر با رضايت برگرداند، اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 259

پرداخت ارزش قرض

سؤال 790. 1. اگر هنگام پرداخت قرض به گيرنده گفته شود كه قدرت خريد و به اصطلاح «ارزش» اين مبلغ به او قرض داده مى شود تا در موقع ادا، مطابق قدرت خريد و ارزش آن باز پرداخت كند. آيا چنين شرطى صحيح است؟

بسمه تعالى: از آنجا كه چنين شرطى هميشه به سود وام دهنده نيست و ممكن است قدرت خريد اسكناس بعدها بالاتر برود ووام گيرنده مبلغ كمترى بپردازد، از اين نظر چنين شرطى اشكال ندارد. والله العالم اگر قرض بر اساس حفظ قدرت خريد باشد، در زمان ادا با توجه به نظر كارشناسان بانك مركزى، مى تواند بدهى خود را بپردازد و در صورت اختلاف مصالحه كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 260

بسمه تعالى: از آنجا كه چنين شرطى هميشه به سود وام دهنده نيست و ممكن است قدرت خريد اسكناس بعدها بالاتر برود ووام گيرنده مبلغ كمترى بپردازد، از اين نظر چنين شرطى اشكال ندارد. والله العالم

اگر قرض بر اساس حفظ قدرت خريد باشد، در زمان ادا با توجه به نظر كارشناسان بانك مركزى، مى تواند بدهى خود را بپردازد و در صورت اختلاف مصالحه كند. والله العالم