فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 57

رها كردن غسل و شروع از ابتدا

سؤال 152. اگر در اثناى غسل، برگردد و از ابتدا شروع كند، آيا غسل صحيح است؟

بسمه تعالى: برگشتن به عضوى كه به صورت صحيح غسل داده شده، لغو است و اگر برگردد ضررى به غسل نمى زند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 57

غسل و وضو با عسر و حرج

سؤال 153. كسى كه معذور است و نياز به نيابت دارد، اگر خودش با عسر و حرج غسل و وضو را انجام دهد، آيا كار او صحيح است؟

بسمه تعالى: صحيح است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 57

انجام ندادن غسل هاى واجب

سؤال 154. كسى در اثر ندانستن مسئله و يا سستى و اهمال كارى، غسل هاى واجب خود را انجام نداده، عبادات او صحيح است يا نه؟

بسمه تعالى: نمازهاى او باطل و بايد قضا كند و علاوه بر قضا روزه در صورتى كه جاهل مقصر باشد كفاره نيز به وى تعلّق مى گيرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 58

خروج منى از شخص موجى

سؤال 155. شخصى موجى است و دائماً از او منى خارج مى شود(بدون جستن و سستى)، آيا غسل لازم است؟

بسمه تعالى: هر موقع خواست نماز بخواند غسل كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 58

غسل با پارچه مرطوب

سؤال 156. آيا غسل با پارچه مرطوب يا با دست خيس صحيح است؟

بسمه تعالى: بايد آب بر روى بدن جارى شود و كشيدن پارچه مرطوب بر بدن كافى نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 58

خشك شدن عضو قبلى در غسل

سؤال 157. اگر هنگام غسل يكى از اعضاء، عضو قبل خشك شود آيا مضرّ به غسل است؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 58

غسل شخص فلج

سؤال 158. شخصى فلج و زمين گير است و ديگرى او را مى شويد وظيفه او براى غسل چيست؟

بسمه تعالى: فرد فلج بايد موقع غسل دادن، نيت غسل كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 58

غسل و زخم باز

سؤال 159. بيمارانى كه زخم آنها باز است مانند زخم هاى شكمى كه مرتب ترشح خارج مى شود چگونه غسل را انجام دهند؟

بسمه تعالى: موقع غسل كردن لحظه اى كه خون قطع مى شود نيت غسل كند.

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 59

غسل با پوست چين و چروك

سؤال 160. در اثر پيرى يا بعضى عوارض جسمى، قسمتى از ظاهر بدن به وسيله قسمتى از پوست جاى ديگر بدن پوشيده شده كيفيت غسل چگونه است؟

بسمه تعالى: اگر شستن پوست هاى پوشيده حرجى نباشد بايد بشويد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 59

اگر برداشتن مانع در غسل باعث عسر و حرج باشد

سؤال 161. اگر بر روى بدن انسان مانعى هست كه برداشتن آن براى غسل ممكن نيست يا با عسر و حرج شديد همراه است، وظيفه چيست؟

بسمه تعالى: تا آنجا كه ممكن است مانع را برطرف كند و در صورت عدم امكان يا مشقت شديد به همان كيفيت غسل كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 59

احساس شهوت كسى كه قطع نخاع شده

سؤال 162. شخصى كه قطع نخاع شده، در برخى اوقات احساس شهوت مى كند، ولى بدن حس ندارد و آن شخص تشخيص نمى دهد كه جنب شده يا خير، وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: مادامى كه علم به جنابت نباشد، غسل واجب نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 59

رها كردن غسل براى مدتى و ادامه آن

سؤال 163. آيا مى توان غسل را ناتمام گذاشت و پس از مدتى مثلاً 4ساعت بعد، آن را كامل كرد؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 60

صبر كردن تا خروج منى شوهر

سؤال 164. آيا زن پس از نزديكى شوهر با وى بايد صبر كند تا منى شوهر از وى خارج شده و سپس غسل كند؟

بسمه تعالى: پس از فراغت از عمل نزديكى، مى تواند غسل كند و هرگاه منىِ مرد از محل خارج شد، محل را آب بكشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 60

غسل با لباس شنا

سؤال 165. آيا در استخر، در حالى كه لباس بر تن هست، مى توان غسل ارتماسى كرد؟

بسمه تعالى: به نيت غسل وارد آب شويد و براى اين كه بدن در زمان واحد در ميان آب قرار گيرد، بايد بند و ساتر را تكان دهيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 60

ترسيدن از حمام و تيمم به جاى غسل

سؤال 166. اگر شخص جنب از رفتن به حمام بترسد، آيا مى تواند به جاى غسل كردن، تيمم كند؟

بسمه تعالى: اگر ترسش، علّت واقعى و عقلايى داشته باشد مى تواند تيمم كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 60

بيرون آمدن از حمام و شك در انجام غسل

سؤال 167. زنى كه از حيض پاك شده و حمام رفته، شك دارد كه غسل انجام داده يا خير، حكم نماز و روزه ى او چيست؟

بسمه تعالى: اگر در روز چنين شكى رخ دهد روزه آن روز را قضا كند و براى نمازهاى بعدى غسل كند. نماز يا نمازهايى كه برگزار كرده است، نياز به اعاده ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 61

خروج منى با دستگاه

سؤال 168. اگر با دستگاه از آلت، منى خارج كنند، آيا غسل واجب است؟

بسمه تعالى: بايد غسل كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 61

تيمم وسواسى به جاى غسل

سؤال 169. فردى دچار بيمارى وسواس مى باشد و غسل كردن در زير آب دوش باعث تشديد بيمارى وى خواهد شد. آيا اين شخص مى تواند به جاى غسل، تيمم نمايد؟

بسمه تعالى: در آب راكد به صورت ارتماسى غسل كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 61

عدم رضايت پدر از غسل پسر

سؤال 170. اگر پدرى به فرزندش بگويد من راضى نيستم در منزل غسل كنى، آيا آن فرزند مى تواند از باب نفقه از آب حمام خانه براى غسل واجب استفاده كند؟

بسمه تعالى: اگر آن فرزند نمى تواند در بيرون خانه غسل كند، با اذن حاكم شرع مى تواند از آب حمام به مقدار متعارف براى غسل استفاده كند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 56

غسل جنابت در ايام عادت

سؤال 151 . زنى كه جنب است و سپس عادت شده است آيا غسل جنابت را مى تواند در ايام عادت انجام داد؟

بسمه تعالى: مى تواند در حال حيض، غسل جنابت را انجام دهد در اين صورت مكروهات خوردن و نوشيدن در حال جنابت مرتفع مى شود و نيز مى تواند پس از پايان عادت، غسل انجام دهد و يك غسل كافى است ولى در صورت نخست بايد دو غسل انجام دهد يك غسل براى جنابت، و ديگرى پس از پاك شدن از حيض . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 57

شستن از بالا به پايين در غسل

سؤال 152 . آيا در غسل ترتيبى شستن بدن از پايين به بالا صحيح است؟

بسمه تعالى: بنابر احتياط واجب بدن از بالا به پايين شسته شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 57

غسل جمعه به جاى وضو

سؤال 153 . آيا غسل جمعه جانشين وضو براى نماز مى شود؟

بسمه تعالى: فقط با غسل جنابت مى توان بدون وضو نماز خواند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 57

غسل جبيره اى و كشف خلاف

سؤال 154 . اگر بيمار به جهت خوف ضرر، غسل جبيره اى انجام دهد ولى پس از خواندن نماز يقين كند كه خوف او بى مورد بوده، وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: اعاده لازم نيست هرچند احتياطا اعاده مستحب است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 63

اسراف در آب

سؤال 160 . آيا اسراف در آب، غسل را باطل مى كند؟

بسمه تعالى: در صورتى كه آب را مالك يا مجاز در تصرف باشد غسل صحيح است و اگر زياده روى در مصرف آب كم باشد مشكلى نيست ولى بيش از حد حرام است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 63

جهل به حكم غسل جنابت

سؤال 161 . شخصى در نوجوانى مقلد مرجعى بود و به خاطر جهل به مسأله غسل جنابت مدتى بدون غسل، نماز خوانده و روزه گرفته است و از آن مرجع استفتا نكرده است، حال كه مقلد شماست تكليف نماز و روزه اش چيست؟

بسمه تعالى: اگر در اين مدت غسل ديگرى به هر عنوان انجام داده باشد نماز و روزه او صحيح است، در غير اين صورت به تدريج قضا كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 63

فراموشى چند غسل در انجام يك غسل

سؤال 162 . چندين غسل را فراموش كرده ام، مانند غسل جنابت و غسل مس ميت و غسل حيض، آيا تمام نمازها و روزه ها و حج ام باطل است؟

بسمه تعالى: اگر چنين فردى پس از مس ميّت، غسل جنابت كرده باشد نيازى به غسل مس ميّت نيست و اعمال حج او صحيح است، و يا اگر پس از مسّ ميّت غسلى را به عنوان رفع حدث انجام بدهد و لو به غسل مس ميّت توجه نداشته باشد آن نيز كافى است، در غير اين صورت بايد قضا كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 64

عبادات تارك غسل مس ميت يا نفاس

سؤال 163 . اگر كسى غسل مس ميّت و يا نفاس به ذمه داشته باشد و چندين سال چنين غسلى نكرده باشد(البته غسل جنابت و حيض انجام مى داده است) عبادات او چگونه است؟

بسمه تعالى: اگر غسل جنابت يا حيض را انجام داده باشد از آن ها كفايت مى كند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 64

يك غسل براى جنابت و جمعه

سؤال 164 . شخصى جنب مى شود و مى خواهد در آن واحد هم غسل جمعه انجام دهد و هم غسل جنابت چگونه نيت كند؟

بسمه تعالى: يك غسل به نيت هر دو براى هر دو كفايت مى كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 64

تيمم و غسل در جبيره بيش از زخم

سؤال 165 . در غسل جبيره اى اگر جبيره بيش از زخم باشد آيا تيمم هم واجب است؟

بسمه تعالى: اگر برداشتن آن مشكل است بين غسل و تيمم جمع كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 64

جبيره در اعضا

سؤال 166 . اگر يكى از اعضاى بدن مانند پا داراى جبيره باشد غسل كافى است يا تيمم نيز لازم است؟

بسمه تعالى: اگر مقدار كمى از پا جبيره است غسل جبيره اى كافى است و اگر بيشتر اعضا جبيره است احتياطاً تيمم هم بكند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 65

غسل مس ميّت با مس استخوان

سؤال 167 . آيا با دست زدن به استخوان ميت، غسل مس ميت واجب مى شود؟

بسمه تعالى: دست زدن به استخوان ميّتى كه او را غسل نداده اند، موجب غسل است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 65

غسل جمعه براى حائض

سؤال 168 . آيا كسى كه حائض است غسل جمعه مى تواند انجام دهد؟

بسمه تعالى: مى تواند غسل جمعه انجام دهد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 65

شياف واژينال از فرج

سؤال 169 . آيا شياف واژينال از فرج براى جلوگيرى از سقط باعث وجوب غسل مى شود؟

بسمه تعالى: موجب وجوب غسل نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 65

كفايت مجامعت در وجوب غسل

سؤال 170 . پس از جراحى، دكتر گفته: در حين مجامعت منى بيرون نمى آيد و در مثانه ريخته مى شود تكليف من چيست؟

بسمه تعالى: مجامعت در غسل كافى است هر چند منى بيرون نيايد، ولى قبل از غسل بول كند تا منى خارج شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 65

نماز با غسل مستحب و دوام آن

سؤال 171 . آيا با غسل زيارت مى توان بدون وضو نماز خواند و غسل زيارت چه مقدار دوام دارد؟

بسمه تعالى: با اغسال مستحب نمى توان نماز گزارد، و بايد وضو گرفت و دوام غسل مستحب و واجب يكى است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 66

موارد غسل زيارت

سؤال 172 . آيا استحباب غسل زيارت منحصر به چهارده معصوم است و يا در زيارت امام زادگان نيز غسل زيارت مستحب است؟

بسمه تعالى:مخصوص مواردى است كه در روايات وارد شده است و در غير ا ين صورت غسل صحيح نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 66

غسل جنابت احتياطى

سؤال 173 . آيا با غسل جنابت احتياطى مى توان بدون وضو نماز خواند؟

بسمه تعالى: بايد وضو بگيرد . والله العالم