فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 371

ذبح از وسط برآمدگى

سؤال 1155. آيا ذبح گوسفند از بالاى برآمدگى زير گلو يا از وسط آن، موجب حرمت گوشت آن مى شود؟

بسمه تعالى: چنين ذبحى اشكال دارد و بايد از گوشت اجتناب كرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 371

شكار با تفنگ

سؤال 1156. حكم شرعى درباره ى شكار حيوانات حلال گوشت مثل كبك با تفنگ چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه گلوله تيز باشد و در بدن حيوان فرو رود و آن را پاره كند، با رعايت ديگر شرايط شكار، حيوان پاك و حلال مى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 371

شكار ماهى هاى در تانكر آب

سؤال 1157. در تانكرى تعدادى ماهى زنده هست كه اگر شير فلكه باز شود و ماهى ها به زمين ريخته شوند مى ميرند. آيا اين عمل حكم صيد دارد؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال، اين كار حكم صيد را دارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 371

غذاى رستوران هاى غير اسلامى

سؤال 1158. كسانى كه به كشورهاى غير اسلامى سفر مى كنند، آيا مى توانند از غذاهايى كه در رستوران ها پخته مى شود استفاده كنند؟

بسمه تعالى: چيزهايى كه نياز به تذكيه دارد از آن اجتناب كنند; مانند گوشت و روغن حيوانى، ولى خوردن ديگر غذاها با عدم علم به نجاست، اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 372

شكار ماهى به وسيله تير

سؤال 1159. اگر ماهى بزرگ، در داخل آب به وسيله ى تير يا هر وسيله ى ديگر شكار شود و قبل از خارج كردن از آب بميرد، چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: اگر ماهى داخل آب بميرد، احتياط اجتناب است. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 507

شك در صحت ذبح

سؤال 1605 . اگر پس از ذبح حيوان شك كنيم كه چهار رگ را بريده ايم يا نه، آيا مى توان از گوشت آن استفاده كرد؟

بسمه تعالى: هرگاه شك پس از ذبح و به هم خوردن وضع حيوان رخ دهد ذبح محكوم به صحت است و حكم ذبح صحيح را جارى مى كنيم، و اگر پس از سربريدن و بدون فاصله رخ دهد، اگر تحقيق ممكن است چه بهتر ; و الا از خوردن گوشت آن اجتناب كند و اين در صورتى است كه خود ذبح كننده شك كند ولى اگر فرد ديگرى شك كند، تحقيق لازم نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 507

انحراف از قبله در سربريدن

سؤال 1606 . اگر سر حيوان براى اين كه سريعتر و راحت تر بريده شود تا نود درجه از سمت قبله برگردانده شود ذبح به اين شكل جايز است؟

بسمه تعالى: انحراف مختصر اشكال ندارد ولى انحراف نود درجه از قبله اشكال دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 507

تفاوت نظر مرجع تقليد بين ذابح و ناظر ذبح

سؤال 1607 . اگر ذبح بر اساس فتواى مرجع تقليد ذابح حلال باشد ولى بر اساس فتواى مرجع تقليد ناظر، حرام باشد آيا ناظر حق معدوم كردن اين ذبيحه را دارد؟

بسمه تعالى: ناظر بايد طبق وظيفه خود عمل كند ولى اگر بخواهد گوشت را به كسانى بدهند كه مصرف آن را جائز مى دانند نبايد جلوگيرى كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 508

ذبح با دستگاه

سؤال 1608 . اگر ذابح به دليل حجم زياد كشتار، اهمال نموده و براى هر ذبيحه "بسم الله" نگويد و فقط براى برخى گفته شود، ذبيحه چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: هرگاه ذبح با دستگاه به صورت همزمان انجام بگيرد گفتن يك "بسم الله" براى مجموع ذبائح كافى است ولى اگر تك تك ذبح مى شود، هر كدام كه "بسم الله" را عمداً نگفته، نه سهواً; خوردن آن حرام است گرچه پاك است و اگر چنين گوسفندى در ميان چند گوسفند شناخته نشد بايد از خوردن همه خوددارى كنند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 508

صبر كردن پس از نام خدا و بريدن سر حيوان

سؤال 1609 . اگر ذابح "بسم الله" را بگويد ولى مشغول صحبت شود و پس از نيم دقيقه سر حيوان را ببرد حيوان حلال است؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 508

ذبح با مس، آلومينيوم، الماس، استيل

سؤال 1610 . ذبح با مس، آلومينيوم، الماس، پلاستيك فشرده و استيل جايز است؟

بسمه تعالى: ذبح با مس، آلومينيوم، الماس و پلاستيك كافى نيست ولى ذبح با استيل كافى است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 508

قطع سر حيوان قبل از خروج روح

سؤال 1611 . آيا قطع سر حيوان قبل از خروج روح جايز است؟

بسمه تعالى: در روايات از سر بريدن حيوان قبل از خروج روح نهى شده است ولى اگر انجام گرفت ضررى به حلّيت ذبيحه ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 509

خطاى در ذبح و سپس تصحيح آن

سؤال 1612 . حكم حيوانى كه سر آن به علتى از بالاى برآمدگى بريده شده و قبل از خروج روح دوباره از پائين برآمدگى و محل ذبح بريده شود چيست؟

بسمه تعالى: در صورتى كه هنوز حيوان زنده باشد و به شيوه صحيح آن را ذبح كنند حلال و پاك است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 509

ذبح توسط زن، كودك مميز، مجنون، سفيه

سؤال 1613 . ذبح حيوان حلال گوشت توسط زن، كودك مميز، مجنون، سفيه، لال، جنب يا حايض چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: غير از مجنون در بقيه موارد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 509

سؤال 1614 . آيا براى ذبح تعدادى از طيور يكبار تسميه كافى است يا بايد براى ذبح هر يك از آنها يك بسمله گفته شود؟

بسمه تعالى:اگر ذبح بر همه در يك لحظه انجام مى گيرد يك تسميه كافى است. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 509

سؤال 1615 . در يك استان يا شهرى ،كشتارگاه هاى متعدد جهت ذبح طيور و دام وجود دارد كه در بعضى از آن مراكز به هنگام اقدام به ذبح نام خدا را ذكر نمى كنند و اظهار مى دارند كه ما حين شروع به كار يكبار بسم الله مى گوييم و بس و در پايان يكبار الحمدلله. با اين كه

بسمه تعالى:هرگاه آنها كه رعايت نمى كنند در اقليت باشند و رعايت كنندگان در اكثريت شبهه غير محصوره مى شود و استفاده اشكال ندارد و اما اگر به صورت مساوى باشند يا اغلب ، استفاده از اين كشتارها جايز نيست.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 510

ذبح مسلمانى كه به دستورات اسلام عمل نمى كند

سؤال 1616 . ذبح توسط كسى كه در اسم مسلمان است ولى به دستورات اسلام از قبيل نماز و روزه و . . .، عمل نمى كند حلال است؟

بسمه تعالى: اگر منكر ضروريات نيست هرچند عمل نمى كند ذبح او حلال است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 510

ذبح توسط فرق اسلامى

سؤال 1617 . آيا ذبح توسط سنى مذهب و زيديها و ساير فرق اسلامى حلال است؟

بسمه تعالى: ذبيحه كليه كسانى كه محكوم به اسلام هستند حلال و پاك است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 511

ذبح توسط غير مسلمان

سؤال 1618 . حيوانى كه توسط اهل كتاب ذبح شده، حلال است؟

بسمه تعالى: پاك است ولى حلال نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 511

ذبح گاو و شتر

سؤال 1619 . ذبح گاو و شتر چگونه است؟

بسمه تعالى: در گاو و گوسفند علاوه بر گردن بايد مجموع جلوى بدن نيز به سمت قبله باشد ولى در شتر در حال ايستاده رو به قبله باشد كافى است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 511

بريدن بالاتر از حلقوم

سؤال 1620 . اگر قصّاب اشتباهاً اوداج اربعه را بالاتر از حلقوم ببرد تكليف ذبيحه بلحاظ ميته بودن چيست؟

بسمه تعالى: ميزان اين است كه حلقوم روى سر باشد .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 511

مقدار انحراف از قبله

سؤال 1621 . چه مقدار انحراف ذبيحه از قبله اشكال ندارد؟

بسمه تعالى: به مقدارى كه عرفاً بگويند رو به قبله است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 507

ذبح در مراسم مذهبى

سؤال 1558 . در برخى اعياد و مراسم مذهبى مشاهده مى شود كه احشامى مانند شتر را در معابر عمومى نحر مى كنند كه آثار خون تا مدتها بر درب و ديوار محل باقى مى ماند و براى شستشوى آنها مستلزم مصرف زيادى آب است و نيز تأثيرات منفى آن بر روحيه اطفال غير قابل انكار اس

بسمه تعالى: شرايط زمان و مكان در اين مورد مؤثر است اگر در گذشته قربانى كردن در كوچه و بازار اثر منفى نداشت اشكال نداشت ولى امروزه به جهت فشردگى جمعيت و اختلاف افكار اين نوع عمل ها اثر سوئى در جامعه اسلامى مى گذارد، بهتر است هر نوع عمل استحبابى را با شرايطى انجام دهند كه واكنش بدى نداشته باشد و كيفيت آن را خود افراد بهتر مى دانند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 507

ذبح شتر مرغ

سؤال 1559 . ذبح شترمرغ به صورت ايستاده و يا زانو زده (همانند زانو زدن شتر) به طرف قبله صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى: شترمرغ چون از پرندگان است ذبح آن بايد طبق شرايط پرندگان باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 507

بسمله از نوار

سؤال 1560 . اگر در كشتارگاه هاى صنعتى از نوار و ضبط صوت براى گفتن بسم الله استفاده شود اشكال دارد؟

بسمه تعالى: كافى نيست. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 508

حركت در حين ذبح

سؤال 1561 . آيا خروج خون معتدل براى تذكيه حيوان كافى است يا حركت نيز لازم است؟

بسمه تعالى: احتياط اين است: كمترين مقدار در تذكيه حيوان حركت در حين ذبح است و تنها خروج خون بدون حركت كافى نيست.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 508

صدق ذبح با باقيماندن يك نخ

سؤال 1562 . در كشتارگاه مرغ به دليل سرعت خط كشتار و كوچك بودن گردن مرغ گاهى به اندازه يك نخ از مرى قطع نمى شود حكم چيست؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال كه بخش اعظم مرى قطع شده و به مقدار يك نخ باقى مانده است عرفاً به آن قطع صدق مى كند، ان شاءالله مذكى است مثل اين كه كسى دستش قطع شود فقط رگى باقى بماند كه از آن آويزان گردد عرفاً به آن قطع صدق مى كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 508

شوك برقى سپس ذبح

سؤال 1563 اگر براى ذبح گاو ابتداء شوك برقى وارد كنند تا بى حركت شود سپس دام را از پا آويزان و سر و سينه اش را رو به قبله كرده و با شرايط ديگر ذبح كنند آيا ذبح صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه پس از وارد كردن شوك برقى ذبح شود و مانند دام هاى ديگر كه شوك بر آنها وارد نشده خون جهنده بيرون بيايد و دست و پا بزند كه نشانه بقاء حيات در حيوان است حلال خواهد بود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 509

ورود خون به دهان به خاطر بسم الله گفتن

سؤال 1564 . ذابح اگر بسم الله بگويد خون وارد دهان او مى شود وظيفه چيست؟

بسمه تعالى: اگر به صورت فرض قادر نيست از ماسك استفاده كند . والله العالم