فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 402

كاربرد طلا در دندان مرد

سؤال 1276 . كاربرد طلا در دندان براى مردان چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: هرگاه جنبه معالجه داشته باشد و قصد زينت نكند اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 402

لباس بدن نما براى زن

سؤال 1277 . آيا پوشش لباس تنگ يا بدن نما يا جوراب نازك در مقابل نامحرم جايز است؟

بسمه تعالى: پوشيدن لباس ها و جورابهاى بدن نما براى زنان در مقابل نامحرم حرام است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 402

آرايش صورت و عطر براى زن

سؤال 1278 . حكم آرايش صورت و عطر زدن براى زن مجرد يا متأهل در صورتى كه در معرض نامحرم قرار بگيرد چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه در معرض نامحرم است حرام است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 402

لباس آستين كوتاه براى مرد

سؤال 1279 . آيا پوشيدن لباس آستين كوتاه براى آقايان جايز است؟

بسمه تعالى: در صورتى كه مايه تحريك زنان و ديگران نباشد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 403

سؤال 1280 . آيا اصلاح ابروى زنى كه نامحرم آن را مى بيند جايز است؟

بسمه تعالى: اصطلاح ابرو اشكال ندارد ولى نشان دادن آن حرام است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 403

سؤال 1281 . آيا در دست كردن انگشتر و حلقه ازدواج براى زنها در مكانى كه نامحرم است جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه پوشيدن انگشتر در دست موجب تحريك نباشد به حكم آيه «الا ما ظهر منها» اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 403

ابرو برداشتن

سؤال 1282 . اگر جوان پسر ابرو بردارد آيا كار وى جايزاست؟

بسمه تعالى: هرگاه عنوان تشبّه به زن صدق كند جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 403

استفاده از مانكن به شكل زن

سؤال 1283 . آيا استفاده از مانكن زن در ويترين و جلوى مغازه عمومى جايز است؟

بسمه تعالى: بهره گيرى از مانكن هاى زن براى تبليغات كالا در صورتى كه باعث نشر مفاسد اخلاقى باشد، حرام است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 403

نشان دادن موهاى مصنوعى

سؤال 1284 . آيا زن مى تواند موهاى مصنوعى خود را(چه پوستيك و چه چسبيده) در معرض ديد نامحرم قرار دهد؟

بسمه تعالى: زينت است و اظهار آن جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 403

اصلاح شبيه مدل غربى

سؤال 1285 . آرايش سر و صورت توسط مردان با الگوگيرى از مدلهاى غربى و ماهواره اى چه صورت دارد؟

بسمه تعالى: هرگاه عنوان تشبّه به كافران پيدا كند حرام است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 404

پوشيدن لباس نيمه عريان در مجالس

سؤال 1286 . پوشيدن لباس هاى نيمه عريان در مجالس عروسى كه غالباً الگوگيرى از مدلهاى غربى و كفار مى باشد جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه مايه فساد و يا ترويج فساد است خوددارى شود و توصيه اين است كه انسان از غربزدگى به جايى نمى رسد پوشيدن لباس غربيان مايه ترقى نيست، سبب ترقّى، علم و ايمان است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 404

آرايش ريش و موى سر به شكل غير متعارف

سؤال 1287 . آرايش ريش و موى سر به شكل غيرمتعارف جايز است يا خير؟

بسمه تعالى: در صورتى كه موجب انگشت نمايى بشود حكم لباس شهرت پيدا مى كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 404

سؤال 1288 . اخيرا در جامعه متداول شده كه بعضى از زنان و مردان جهت زيبا سازى لبها و بينى به پزشك جراح مراجعه مى كنند و طبيعت لب و بينى را با انجام عمل جراحى عوض مى كنند اين عمل چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: اگر مضر نباشد اشكالى ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 404

سؤال 1289 . اخيراً مردان نيز همانند زنان موهاى صورت خود را توسط دستگاه برقى مى سوزانند شرعاً چطور است ؟

بسمه تعالى: نوعى ريش تراشى است و حرام است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 405

سؤال 1290 . شخصى هر روز تيغ به صورتش مى كشد و به زعم خود مى خواهد از گناه ريش تراشى اجتناب نمايد در اين مورد سوال اين است كه آيا زايل كردن ريش و موى صورت حرام است؟ و آيا نگهداشتن قدرى از مو به عنوان ريش واجب است؟

بسمه تعالى: هدف اسلام اين است انسان داراى محاسن باشد جلوگيرى از رشد مو حكم ريش تراشى دارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 405

رنگ شيميايى

سؤال 1291 . آنچه در مورد استحباب خضاب آمده است آيا شامل رنگهاى شيميايى نيز مى شود؟

بسمه تعالى: خضاب با اسباب طبيعى (گياهى و معدنى) كه در روايات آمده است مستحب است ولى در شيميايى استحباب ثابت نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 405

تشبّه به شيطان پرستان

سؤال 1292 . برخى از جوانان موهاى خود را شبيه گروهى به نام شيطان پرستان مى كنند آيا اين كار جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه كار آنان ترويج اعمال كافران و تشبيه به كارهاى آنها است حرام است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 406

دست دادن مرد مسلمان با زن غير مسلمان

سؤال 1293 . آيا دست دادن مرد مسلمان با زن غير مسلمان در صورتى كه دستش را به طرف شما دراز كرده و اگر شما دست به او ندهيد موجب اهانت به وى مى شود و يا به وجهه مسلمانان لطمه وارد شود جايز است؟

بسمه تعالى: دست دادن با زن نامحرم اعم از مسلمان و كافر بدون حائل جايز نيست و توهم اهانت موجب ارتكاب حرام نمى شود و بايد طرف را با فرهنگ خودمان آشنا كنيم و بگوئيم كه در دين ما اين كار جايز نيست،با اين كار بهتر مى توانيم علاقه طرف را جلب كنيم زيرا اين نشانه پايبندى ما به دين خودمان است، بر خلاف اينكه بدانند اين كار در شريعت ما حرام است و ما براى جلب نظر آنها به اين كار حرام دست زديم، در اين صورت اين عمل مايه دورى آنها از ما مى شود ولى با دستكش اشكال ندارد . والله العالم