فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 140

سرپرستى يتيم و پرداخت زكات

سؤال 435 . يتيمى تحت سرپرستى من مى باشد آيا مى توانم فطريه ام را به او بدهم؟

بسمه تعالى: اگر بچه نان خور شماست بايد از طرف او فطريه بدهيد و شما فطريه خود را مى توانيد در امور زندگى او مصرف كنيد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 141

قوت غالب

سؤال 436 . كسى كه پول نقد ندارد آيا جايز است زكات فطره را از جنس نخود و عدس و لوبيا بپردازد؟

بسمه تعالى: بايد از قوت غالب بپردازد يعنى گندم، جو، و برنج . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 141

پرداخت كفاره براى دين فقير به نانوايى

سؤال 437 . فقيرى از گذشته به نانوايى محله مقروض مى باشد، آيا قرض وى را مى توان از كفاره روزه پرداخت؟

بسمه تعالى: بدهى او را مى توان از زكات پرداخت ولى كفاره روزه بايد در موردش به شيوه اى كه بيان شده مصرف شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 141

تقدم و ترتب بين گيرندگان فطره

سؤال 438 . در پرداخت فطره فقير همسايه مقدم است يا فاميل نزديكى كه محل زندگيش دورتر است؟

بسمه تعالى: هر دو خوب است، ولى مستحب است كه انسان خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم بدارد و بعد همسايگان فقير و سپس اهل علم فقير را. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 142

ميانگين قيمت گندم و برنج

سؤال 439 . آيا فطريه را مى توان ميانگين قيمت دو چيز (مثلاً گندم و برنج) حساب كرد؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 142

فطره مهمان

سؤال 440 . آيا ميهمان مى تواند براى پرداخت فطريه خود از ميزبان اجازه بگيرد؟

بسمه تعالى: اگر فطره كسى بر عهده ديگرى قرار گرفت در صورتى كه خود او بپردازد كافى نيست بلكه بايد طرف مقابل فطره او را بپردازد. البته برخى از فقهاء احتمال مى دهند كه مهمان با اجازه صاحب خانه مى تواند به عنوان وكالت از طرف او بپردازد(وكالت تبرعى) كه در اين صورت حق رجوع به موكل را ندارد. اگر مهمان يقين دارد كه ميزبان نمى پردازد مى تواند رجاءً از طرف خودش بپردازد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 14

مخلوط شدن قيمت نان و برنج در صندوق

سؤال 441 . در صندوق فطريه هم فطره بر اساس نان و هم بر اساس برنج ريخته شده است در صندوق كفارات هم همينطور حال چه بايد كرد؟

بسمه تعالى: در اين موارد همه را در تهيه نان مصرف كنند، طبعاً كسانى كه قيمت برنج را داده اند نان بيشترى از طرف آنان به فقراء داده خواهد شد. البته لازم بود از اوّل صندوق ها جدا باشد. ولى اگر بدون اختيار مخلوط شود راه همان است كه بيان شد . والله العالم