فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 257

حيله در گرفتن ربا

سؤال 782. آيا حيله براى فرار از رباى قرضى جايز است؟

بسمه تعالى: جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 257

فروش دلار به قيمت بالاتر به شكل نسيه براى فرار از ربا

سؤال 783. مقدارى دلار كه قيمت آن يك ميليون تومان است را به كسى شش ماهه به قيمت يك ميليون و پانصد هزار تومان مى فروشم. آيا اين معامله صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر نظر رباخوارى از اين طريق باشد، در اين صورت معامله اشكال دارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 257

مصالحه طلا در مقابل يك كيلو طلا به شرط سود

سؤال 784. اگر كسى يك كيلو طلا را در مقابل يك كيلو طلا به صورت مدت دار، به شرط پرداخت سود مصالحه كند، آيا اين نحوه معامله جايز است؟

بسمه تعالى: در فرض مذكور گرفتن سود اضافى با مصالحه جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 257

گرفتن ربا از كافر

سؤال 785. آيا گرفتن ربا از شخص كافر جايز است؟ به عنوان مثال اگر مبلغ يك ميليون تومان به مدت يك سال به كافر قرض بدهيم تا در پايان سال با بيست درصد پرداخت نمايد. در صورتى كه تقاضاى تمديد مدت نمايد آيا مى توان مبلغ پايه را براى سال بعد يك ميليون و دويست هزار

بسمه تعالى: اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 258

رضايت بر پرداخت اضافه

سؤال 786. اگر از كسى مبلغى پول قرض بگيريم و با رضايت طرفين، مبلغى بيشتر از اصل پول را تعيين و تقسيط كرده و پرداخت كنيم، آيا ربا و حرام است؟

بسمه تعالى: اگر هنگام گرفتن پول، مبلغى اضافه بر اصل پول را شرط كنيد ولو با رضايت هر دو طرف، ربا و حرام است; مگر اين كه شرطى در كار نباشد و موقع پس دادن آن مبلغ، چيزى را به صورت تقدير و تشكر به طرف بدهيد كه در اين صورت اشكال ندارد، بلكه، مستحب است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 258

پرداخت ربا

سؤال 787. از شخصى مبلغى پول ربوى گرفتم وچند چك به وى پرداخت نمودم. لكن در پرداخت بدهى مجبور شدم قطعه زمينى كه به عنوان مهريه به همسرم داده بودم را به جاى بدهى به طلبكار (ربا دهنده) بپردازم و همسرم به جهت اين كه اين جانب به علت برگشت خوردن چك ها راهى زندان

بسمه تعالى: هرگاه زمين همسر در مقابل اصل بدهى فروخته شده است، هر چند ميل باطنى نداشته، معامله صحيح است و اگر در مقابل سود بوده است، چون حق شرعى وجود ندارد، معامله اشكال دارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 258

ربا بين پدر و فرزند رضاعى

سؤال 788. آيا ربا بين پدر و فرزند رضاعى جايز است يا خير؟

بسمه تعالى: تنزيل ولد رضاعى منزله ولد نسبى مربوط به باب نكاح و آثار آن است. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 337

ربا به صورت جعاله

سؤال 1077 . اگر كسى بگويد هر كسى به من قرض دهد، مقدارى اضافه به او مى دهم آيا كار او جايز است؟

بسمه تعالى: ظاهر سؤال اين است كه نوعى ربا به صورت جعاله است كه حرام مى باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 337

پرداخت وام به شرط خريد گرانتر

سؤال 1078 . شركت تعاونى اجناسى را مى فروشد افراد غيرمتمكن رجوع به خريد مى كنند ولى قدرت بر خريد ندارد . تعاونى مى گويد ما در بانك پول داريم شما را معرفى مى كنيم از آن بانك وام بدون بهره بگيريد ولى در مقابل اجناسى كه از ما مى خريد گرانتر از قيمت معمولى باي

بسمه تعالى: چون پرداخت مشروط به خريد به بيشتر از قيمت معمولى است طبعاً چنين شرطى مستلزم رباست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 337

درخواست اضافى به صورت خواندن يك سوره

سؤال 1079 . اگر قرض دهنده بگويد علاوه بر اداى قرض يك سوره از قرآن نيز براى من بخوان آيا حكم ربا را دارد؟

بسمه تعالى: حكم ربا را دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 337

پرداخت شهريه دانشگاه از پول ربا

سؤال 1080 . شهريه يك مؤسسه هنرى را با پول ربا پرداخته و مدرك دريافت كرده و مشغول به كار شده ام اكنون وظيفه ام چيست؟

بسمه تعالى: بايد پول ربا را به صاحبش برگرداند و مابقى اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 338

گرفتن قرض ربوى در حال اضطرار

سؤال 1081 . چكى داده ام و اكنون توان پرداخت آن را ندارم و كسى هم حاضر نيست اين مبلغ را به من قرض بدهد و آبرويم درخطر است آيا گرفتن قرض ربوى در حالى كه مضطر شده ام جايز است؟

بسمه تعالى: در درجه نخست بايد به طرف اعلام كنيد تا مهلت دهد و اگر حاضر به امهال نيست و همه راه ها به روى شما بسته است به اندازه رفع اضطرار اشكالى ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 338

هزينه پاس كردن چك بدهكار

سؤال 1082 . طلبكار براى پاس كردن چك بدهكار، مخارجى را همچون هزينه دادگاه و غيره را متحمل شده است آيا مى تواند اين مخارج را از بدهكار بگيرد؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال فقط مى تواند بدهى خود را از او بگيرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 338

اباحه پول به شرط عوض

سؤال 1083 . اگر پول را به عنوان هبه معوضه يا وديعه همراه اباحه تصرف در مقابل اخذ مبلغ بيشتر پول در بانك بگذارم آيا گرفتن مبلغ اضافى حلال است؟

بسمه تعالى: اين دو صورت در واقع رباخوارى است هرچند صورت ظاهرى آن هبه معوضه يا اجازه تصرف در وديعه به شرط پرداخت مبلغ اضافى است و اين موارد با مقاصد شريعت سازگار نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 339

گرفتن وام به نيّت بخشيدن مبلغ اضافى به بانك

سؤال 1084 . آيا گرفتن وام به قصد بخشيدن مبلغ اضافه و سود به بانك جايز است؟

بسمه تعالى: چون از طرف بانك سود شرط مى شود قصد شما مؤثر نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 304

شرط زياده در قرض به نفع ثالث

سؤال 934 . در قرض اگر شرط زياده به نفع شخص ثالث باشد طورى كه به خود قرض دهنده هيچ نفعى نرسد مثلاً قرض به شرط كمك به كميته امداد باشد آيا جايز است؟

بسمه تعالى: اگر به هيج عنوان براى قرض دهنده سودى نداشته باشد حتى نسبت به بستگان و فاميل و وكيل ايشان و تنها قربة الى الله باشد، اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 304

سود براى مانده حساب

سؤال 935 . برخى بانكها براى مشتريان حساب هايى با استفاده از كارت عابر بانك افتتاح مى كنند و سودى براى مانده در حساب پرداخت مى شود و معمولاً مشتريان در بانكى حساب افتتاح مى كنند كه سود بيشترى پرداخت مى كند آيا گرفتن سود حلال است؟

بسمه تعالى: اگر گذاردن پول به نيت سود گرفتن باشد و طرفين ملزم باشند كه به قرارداد عمل كنند حرام است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 305

دريافت مبلغى وام در قبال ارائه خدمات

سؤال 936 . اگر شركتى در قبال دريافت مبلغ يك ميليون تومان كه در طى 3 سال بازپرداخت مى شود، اقامت رايگان در هتل به مدت 3 روز ارائه مى دهد آيا اين قرارداد صحيح است؟

بسمه تعالى: مسلماً پرداخت چنين وامى مشروط به چنين پذيرايى در هتل است و الاّ بدون اين شرط افراد حاضر به پرداخت چنين وامى نيستند، يك چنين قراردادى حكم ربا را دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 305

شرط زياده

سؤال 937 . اگر شخصِ حقوقى مثل بانك و يا حقيقى بگويد صد هزار تومان به من بدهيد ماهى ده هزار تومان به شما مى دهم يا بگويد بعد از يك سال صد و ده هزار تومان مى دهم آيا اين رباست؟

بسمه تعالى: در صورتى كه بگويد ماهى ده هزار مى دهم و اين معادل بدهى باشد اشكال ندارد ولى دومى رباست و حرام . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 305

خسارت تأخير

سؤال 938 . زمان محاسبه خسارت تأخير تأديه چك از زمان سررسيد است يا زمان تقديم دادخواست؟

بسمه تعالى: پرداخت وجه در مقابل ديركرد مطلقاً حرام است بنابراين موضوعى براى مسئله باقى نمى ماند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 306

جريمه ديركرد در ماليات

سؤال 939 . آيا اخذ ديركرد در پرداخت ماليات جايز است؟

بسمه تعالى: كراراً نوشتيم و گفتيم كه جريمه ديركرد مشروعيّت ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 306

شرط تحقق ربا

سؤال 940 . آيا براى تحقق ربا شرط اضافه كافى است يا اين كه بايد مقدار اضافه نيز معلوم باشد؟

بسمه تعالى:هر دو صورت رباست خواه معين شود يا فقط افزايش را شرط كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 307

قرض و دين اجبار به پرداخت دين

سؤال 941 . اگر دائن، مديون را مجبور به پرداخت كند كه موجب عسر و حرج مديون و يا ضرر مالى يا حيثيتى شود آيا عمل او جايز است؟ و آيا مى تواند او را به كسب وادار كند؟

بسمه تعالى: حق اجبار ندارد ولى اگر او را مجبور كرد و مالى به دست آورد اگر بپردازد دين او ادا مى شود، و مى تواند او را به كسب مناسب حال وادار كند ولى نمى تواند او را به فروش مستثنيات دين مجبور كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 307

بطلان شرط در ضمن عقد اجاره

سؤال 942 . ضمن عقد اجاره، پانصد هزار تومان به عنوان قرض الحسنه به موجر پرداخت مى شود ولى اگر شرط كنند چنانچه موجر در پايان مدت اجاره، قرض الحسنه را به مستأجر نپردازد موظف است روزانه دويست هزار تومان به مستأجر بپردازد آيا اين شرط باطل و عقد نيز باطل خواهد

بسمه تعالى: پرداخت وام به عنوان قرض الحسنه به موجر اشكال ندارد ولى شرط اخير كه اگر سر مدّت قرض را نداد روزى 200 هزار تومان به مستأجر بپردازد شرط باطل است .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 307

احتمال پرداخت بدهى از پول ربا

سؤال 943 . فردى كه بدهكار بوده مى ميرد پدرش مدعى است كه فرزندم طلب شما را از پول نزول داده است تكليف چيست؟

بسمه تعالى: شما حمل بر صحت كنيد براى شما تكليفى نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 307

قرض طلا

سؤال 944 . اگر طلا را قرض دهد تا بفروشند و خرج كنند و در سر موعد مثل همان را بخرند و پس دهند آيا جايز است؟

بسمه تعالى: جايز است و راه صحيح تر اين است كه طلا را قرض دهد و بگويد در موقع معين مثل آن را به من بپردازيد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 307

جريمه ديركرد و تأخير در پرداخت جريمه

سؤال 945 . اخذ جريمه ديركرد در تسهيلات بانك ها و جريمه تأخير در پرداخت ديركرد آيا مشروعيت دارد؟

بسمه تعالى: بدهكار بايد اصل مبلغ را بپردازد و در صورت نپرداختن اگر توان پرداخت دارد بايد حاكم او را به پرداخت وادار كند و اگر توان پرداخت ندارد براى ديركرد چيزى تعلق نمى گيرد و چيزى هم جايگزين آن نمى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 308

حبس بدهكار معسر

سؤال 946 . حبس بدهكارى كه توانايى پرداخت بدهى خود را ندارد، چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: اگر يقين دارند كه معسر است حبس او جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 308

بدهكار معسر

سؤال 947 . شخصى به خاطر مشكلات اقتصادى كشور دچار بدهى هاى فراوان شده و به همين خاطر به زندان افتاده و در زندان دچار بيمارى هاى مختلف گشته كه قدرت پيگيرى پرونده و تهيه بدهى ها را ندارد، آيا اين شخص معسر نيست؟

بسمه تعالى: ما از واقع خبر نداريم و در فرض سؤال بايد به طرف مهلت بدهند تا دين خود را بپردازد و به اصطلاح به آيه مباركه (فَنَظرَةٌ إلى مَيْسرة) عمل شود و اگر قدرت بر پرداخت دارد حاكم شرع او را وادار به پرداخت بدهى مى كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 308

فوت وثيقه گذار

سؤال 948 . اگر وثيقه گذار فوت كند آيا ضمانت او از بين مى رود؟

بسمه تعالى: حكم ضامن را دارد و ضمانت او از بين نمى رود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 309

خريد به مبلغ بالا و نسيه و سپس فروش به مبلغ كمتر

سؤال 949 . اگر سكه طلا به مبلغ بالاتر خريده شود و چك مدّت دار به فروشنده پرداخت شود سپس سكه را به مبلغ كمتر مى فروشم آيا اين معامله صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر در خريد نخست فروش مجدد را به قيمت كمتر به فروشنده شرط نكند اشكالى ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 309

ضمانت و عدم پرداخت بدهكار و رجوع ضامن به بدهكار

سؤال 950 . اگر شخصى به تقاضاى بدهكار ضامن شود ولى بدهكار با داشتن امكانات مالى دين خود را نپردازد آيا ضامن مى تواند با اقدام قانونى آنچه را به طلب كار پرداخته از بدهكار مطالبه كند؟

بسمه تعالى: مى تواند از مديون بگيرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 309

سوگند استظهارى توسط شخصيت حقوقى

سؤال 951 . چنانچه يك نهاد دولتى ادعاى مديون بودن ميتى را بنمايد آيا سوگند استظهارى متوجه شخصيت حقوقى مى شود؟ و آيا با تغيير مدير آن نهاد، حكم مسئله عوض مى شود؟

بسمه تعالى: در شخصيت حقوقى آن كس كه مدعى دين ميت است او بايد قسم بخورد و با تغيير مدير حكم عوض نمى شود آن كس كه جزماً مدعى دين ميت است بايد قسم بخورد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 309

رهن قبل از قرض

سؤال 952 . اگر قبل از پرداخت قرض، از قرض گيرنده مالى را به عنوان وثيقه و رهن بگيرند آيا رهن صحيح است؟

بسمه تعالى: رهن وثيقه اى است براى دين و لذا بايد پس از تحقق دين يا همراه آن محقق شود و تحقّق آن قبل از دين محل اشكال است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 310

قرض دادن و استفاده ربوى از آن پول

سؤال 953 . آيا قرض دادن پول به كسى كه با آن پول رباخوارى مى كند جايز است؟

بسمه تعالى: بايد خوددارى كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 310

اثبات قدرت داشتن مديون بر پرداخت دين

سؤال 954 . آيا ادعاى دائن مبنى بر توانايى مديون به پرداخت و ادعاى مديون مبنى بر عدم قدرت وى بر پرداخت دين قول كدام مقدم است؟

بسمه تعالى: اگر مديون قبلاً استطاعت نداشته، استصحاب، مطابق ادعاى مديون است و بايد دائن براى ادعاى خود بينه اقامه كند، و اگر حالت سابقه مجهول باشد بايد تحقيق شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 310

شرط پرداخت دين در صورت داشتن توانايى

سؤال 955 . در ضمن عقد دين شرط شده كه پرداخت آن مشروط به توانايى است يعنى عندالاستطاعه الف. آيا دائن مى تواند اين قيد را لغو كند كه به عندالمطالبه تبديل شود؟ ب. و نيز اگر مديون بتواند بخشى از دين را بپردازد آيا مكلّف به پرداخت است؟

بسمه تعالى: الف. دائن نمى تواند شرط را الغاء كند، ب. اگر قادر به پرداخت بخشى از دين باشد شرط مزبور آن را شامل مى شود مگر اين كه براى پرداخت دين، اجلى معيّن كنند در اين صورت تا اجل نرسيده حق مطالبه ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 311

تهاتر بدهى ها

سؤال 956 . دو نفر از يكديگر طلبكار هستند، آيا يكى مى تواند بدهى خود را در مقابل بدهى ديگرى حساب كند؟

بسمه تعالى: اين نوع معامله تهاتر ناميده مى شود اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 311

سرمايه گذارى پول صندوق قرض الحسنه

سؤال 957 . مردم پول خود را در صندوقى براى قرض به نيازمندان مى گذارند آيا مسئول صندوق مى تواند با آن پول تجارت كند تا از درآمد آن مخارج صندوق را تأمين كند و هر وقت نيازمندى مراجعه كرد به او قرض دهد؟

بسمه تعالى: بستگى دارد كه صاحبان پول چنين اجازه اى به او داده باشند، در غير اين صورت بايد در صندوق بماند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 311

استفاده از سند منزل ديگرى براى وام در برابر وجه

سؤال 958 . شخصى براى گرفتن وام از سند منزل ديگرى استفاده مى كند آيا مالك سند مى تواند اجاره اى دريافت كند؟

بسمه تعالى: مى تواند مبلغى را در مقابل اين كار اخذ كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 311

وام صندوق اداره

سؤال 959 . صندوقى در اداره هست با اين شرايط به كارمندان وام مى دهد: 1. كارمند بايد عضو شود و ماهيانه مبلغ معينى از حقوق او به عنوان حق عضويت كسر شود، 2. پس از زمان معين، در صورت درخواست، به نسبت معينى از سرمايه اش به او وام مى دهند، 3. قبل از پرداخت وام ي

بسمه تعالى:1. حقوقى كه ضايع شده است بر گردن موكل است كه مدارك را ارائه نكرده است و او بايد جبران كند. 2. حقوقى كه دريافت كرده است در مقابل تلاشى است كه در برابر آن انجام داده است، ولى اگر شما آن مدارك را در اختيار داريد و حقوق طرف ضايع شده است او را مطلع كنيد تا طرح دعوى كند و به حقوق خود برسد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 312

كارمزد وام قرض الحسنه

سؤال 960 . دريافت كارمزد جهت پرداخت وام قرض الحسنه چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: اگر متناسب با كارى كه صندوق قرض الحسنه انجام مى دهد باشد اشكال ندارد مثل 2%(دودرصد) . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 312

خرده بدهى ها

سؤال 961 . اگر كسى خرده بدهى هايى داشته مانند كرايه ماشين ها، و نداند چقدر بوده و چقدر داده تكليف چيست؟

بسمه تعالى: خرده بدهى هايى كه اندازه آن را نمى دانيد قدر متيقن آن را در نظر بگيريد و از طرف صاحب آنها به فقيران صدقه بدهيد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 313

پول مسكن مهر و مستثنيات دين

سؤال 962 . آيا پول واريز شده براى خريد مسكن مهر ومانند آن جزء مستثنيات دين محسوب مى شود(با توجه بر اين كه واريز كننده فاقد مسكن است)؟

بسمه تعالى: اگر قبل از حكم دادگاه بر افلاس مبلغى را به عنوان پول مسكن مهر واريز كند در اين صورت جزء مستثيات دين است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 313

وديعه مسكن از مستثنيات دين است

سؤال 963 . شخصى بدهكار است آيا بايد وديعه مسكن اجاره اى را به طلبكار بدهد و بدون مسكن بماند يا اين از مستثنيات دين است؟

بسمه تعالى: مادامى كه مبلغ را از موجر تحويل نگرفته است و هنوز اجاره ملك باقى است جزء مستثنيات دين است حتى اگر پس از گرفتن نتواند بدون آن خانه اى در شأن خود اجاره كند جزء مؤنه بوده و جزء مستثنيات دين است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 313

مستثنا بودن خانه نه زمين

سؤال 964 . به بانك بدهكارم، كليه اموالم توقيف شده ولى به خاطر سود وجريمه تأخير بدهكاريم تمام نشده حتى منزل هم ندارم. زمينى دارم كه از دسترس دور مانده آيا مى توانم با فروش آن براى خود و فرزندانم خانه اى تهيه كنم و مجدداً با تلاش اقتصادى بتوانم اصل بدهى را

بسمه تعالى: جريمه تأخير شرعى نيست ولى اصل وام را از اموال نقدى كه در اختيار داريد بپردازيد و احتياط اين است كه زمين را هم بفروشيد و وام خود را بپردازيد چون خانه جزء مستثنيات است نه زمين . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 314

مستثنيات دين خانه در حد شأن و نياز

سؤال 965 . خانه از مستثنيات دين است، آيا خانه در شأن فرد بايد باشد يا در حد متعارف مردم و يا در صورتى كه طلبكار در عسر و حرج است خانه حداقلى كافى است؟

بسمه تعالى: هرگاه خانه اى كه در آن سكونت دارد برتر از شأن اوست و خانه به قيمت كمتر نياز او را برطرف مى كند، در اين مورد به امر حاكم مى فروشند و مازاد را در مورد دين مصرف مى كنند، در كتاب جواهر مى گويد: و كيف كان فلو فرض كون الدار زائدة عما يحتاجه سكن ما احتاج(ج25/335) . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 314

پول واريزى به حساب مسكن از مستثنيات دين

سؤال 966 . پولى را كه انسان براى خانه دار شدن به حساب مسكن مهر واريز كرده آيا جزء مستثنيات دين محسوب مى گردد يا مى توان آن را به نفع طلبكاران مصادره كرد؟

بسمه تعالى: هرگاه وجهى كه به حساب دولت ريخته قبل از ورشكستگى و حكم حاكم به محجوريت باشد طلبكاران در چنين وجهى سهمى ندارند زيرا چنين وجهى از ملك او درآمده ولى اگر معامله را فسخ كند و پول را از دولت پس بگيرد متعلق حق طلبكاران مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 314

اداى دين و سرمايه گذارى پول خانه

سؤال 967 . اگر فرد ورشكسته كه ورشكستگى او نزد حاكم ثابت شده است خانه اش را بفروشد بخشى از بدهى را مى تواند بپردازد و بقيه بدهى مى ماند، ولى اگر پول فروش خانه را سرمايه گذارى كند تا يك سال مى تواند كل بدهى را بپردازد تكليف چيست؟

بسمه تعالى: تا خانه را نفروخته ايد جزء مستثنيات دين محسوب مى شود ولى پس از فروش بايد دين خود را بپردازيد بنابراين بايد از طلب كاران رضايت بگيريد تا با اين كار شما موافقت كنند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 315

رد مظالم حساب كردن دين بدهكار ورشكسته

سؤال 968 . اگر بدهكار ورشكست شده و فقير باشد آيا طلبكار مى تواند رد مظالم خود را به جاى طلب خود در حق او ببخشد؟ رد مظالم مستحب و احتياطى چطور؟

بسمه تعالى: اگر بدهكار سيد نباشد و نمازگزار و روزه گير باشد و واقعاً فقير باشد طلبكار آن مبلغ بدهى را به عنوان رد مظالم تمليك كند بدين معنا كه حتى اگر بدهكار نبود اين مبلغ را به وى مى بخشيد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 315

رد مظالم با اجازه حاكم شرع

سؤال 969 . كسى كه مظالم به گردن او دارد آيا مى تواند از طرف صاحبانشان به مستحقين بدهد يا بايد با اجازه حاكم شرع اين كار را بكند؟

بسمه تعالى: احتياطاً با اجازه حاكم شرع باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 315

موارد مظالم

سؤال 970 . مظالم شامل چه مواردى است؟

بسمه تعالى: مظالم همان مجهول المالك است با اين تفاوت كه مظالم در ذمه است ولى مجهول المالك عين خارجى است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 316

مستحق رد مظالم

سؤال 971 . رد مظالم به چه كسانى پرداخت مى شود؟

بسمه تعالى: از نظر فقهى به انسان هاى فقير پرداخت مى شود و احتياط اين است كه سيد نباشند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 316

رد مظالم از اصل مال

سؤال 972 . آيا مظالم از كل مال ميت بايد پرداخت شود يا از ثلث؟

بسمه تعالى: مظالم از اصل مال پرداخت مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 316

رد مظالم توسط وارثان

سؤال 973 . رد مظالم كه در ذمه ميّت است پرداخت آن وظيفه وصى است يا يكايك وارثان؟

بسمه تعالى: رد مظالم از قبيل ديون است و برعهده همه وارثان است، مگر اين كه وصيت كرده باشد كه وصى بپردازد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 316

قرض ميت و ارزش پول

سؤال 974 . يكى از ورّاث بعد از سالها سندى ارائه كرده كه از ميت طلبكار است البته ماترك هنوز تقسيم نشده است، تكليف وراث در اين خصوص چيست؟ و كاهش ارزش پول آيا تأثيرى دارد؟

بسمه تعالى: هرگاه ثابت شود واقعاً ميت بدهكار بوده است بايد وراث از تركه ميت آن را بپردازند و اگر تركه اى نداشته باشد وراث مسئول نيستند و چون خود طلبكار اعلام نكرده است مستحق افزايش ارزش پول نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 316

بدهكارى به بهائى متوفى

سؤال 975 . شخصى مبلغى به يك بهائى بدهكار بوده حال آن بهائى فوت كرده است وظيفه اين شخص چيست؟

بسمه تعالى: به ورثه او بپردازد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 317

پرداخت قرض و يا مهر به نرخ روز

سؤال 976 . پرداخت قرض و مهر به نرخ روز لازم است؟

بسمه تعالى: در قرض رعايت تورم لازم نيست به شرط اين كه در پرداخت كوتاهى نكرده باشد اما در مهر بايد تورّم در نظر گرفته شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 317

محكوم به پرداخت بدهى پس از سالها و ارزش پول

سؤال 977 . چنانچه فرد بدهكار پس از 10 سال اطاله دادرسى محكوم به پرداخت شود آيا طلبكار مى تواند ارزش پول را مطالبه كند؟

بسمه تعالى: اگر بدهى او به عنوان قرض بوده فقط همان مبلغ را بدهكار است ولى اگر بدهى او مربوط به وام نبوده مثلاً چيزى را خريده و در پرداخت ثمن تأخير كرده است كاهش ارزش پول اگر معتنى به باشد بايد جبران كند امّا نبايد آن را به عنوان ديركرد مطالبه نمود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 317

قرض و لحاظ تورّم

سؤال 978 . سال ها پيش قرض گرفتم و اكنون قدرت پرداخت آن را دارم آيا بايد تورم را در نظر بگيرم؟

بسمه تعالى: چون قرض است رعايت تورم لازم نيست مگر اين كه از مدت آن بگذرد و طرف مطالبه كند و شما عمداً پرداخت نكنيد در اين صورت بايد تورم لحاظ شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 318

شرط قدرت خريد به هنگام بازپرداخت

سؤال 979 . آيا جايز است هنگام قرض دادن، ارزش واقعى و قدرت مبلغ قرض به هنگام بازپرداخت شرط شود؟

بسمه تعالى: اصولاً پولى كه در اختيار ديگرى قرار مى دهند بر دو نوع است: 1. بر اساس سوددهى است مانند خريد و فروش و اجاره. در اين موارد اگر تأخيرى در پرداخت رخ دهد و تورّم معتنى به شد بايد رعايت كنند خواه شرط كرده باشند يا نكرده باشند. 2. قرض است كه به عنوان ارفاق و خدمت به مردم انجام مى گيرد اگر شرط نكند همان مبلغ را كه پرداخته باز پس مى گيرد ولى اگر شرط كند بايد ارزش پول را در نظر بگيرد و دين خود را اداء كند وا ين نوع شرط مصداق «كل قرض يجر ربحاً فهو حرام» نيست زيرا چه بسا ارزش آن مبلغ بالا مى رود كه به نفع قرض گيرنده است و چه بسا پايين مى آيد كه به ضرر قرض دهنده است و چون دو حالت دارد تحت آن ضابطه نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 318

عدم پرداخت قرض در موعد مقرر

سؤال 980 . شخصى مبلغى را به مدت معينى قرض داده است و پس از سالها از رسيدن مهلت، مديون با وجود استطاعت مالى آن را نمى پردازد حال آيا طلبكار مستحق اصل پول است يا بايد كاهش ارزش پول هم لحاظ شود؟

بسمه تعالى: اگر قدرت بازپرداخت نبوده ارزش جبران نمى شود چون اساس قرض بر ارفاق و ايثار است. ولى اگر عمداً امتناع كند مشمول ارفاق نمى شود و در اين قسمت وام دولتى با وام شخصى فرق نمى كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 319

كوتاهى كفيل در احضار مديون

سؤال 981 . اگر كفيل بر اثر اهمال و كوتاهى، كسى را كه كفالتش را برعهده گرفته در وقت مقرر حاضر نكند آيا وظيفه پرداخت دين برعهده كفيل است؟

بسمه تعالى: كفالت در مورد ديون به اين معنى نيست كه دين به ذمه او منتقل مى شود بلكه براى او لازم است كه طرف را احضار كند و اگر امتناع ورزد دين او را بپردازد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 319

مرگ كفيل و تكليف ورثه

سؤال 982 . اگر كفيل بر اثر اهمال و كوتاهى، كسى را كه كفالتش را برعهده گرفته در وقت مقرّر حاضر نكند و قبل از پرداخت دين فوت كند آيا بر ورثه كفيل لازم است دين را بپردازند؟

بسمه تعالى: وجوب پرداخت دين در حال حيات حكم تكليفى است نه حكم وضعى و مثل ضمان نيست كه دين بر گردن ضامن بيايد. والله العالم