فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 373

گوشت خرگوش

سؤال 1160. آيا خوردن گوشت نر يا ماده ى خرگوش جايز است؟

بسمه تعالى: حرام است و فرقى بين نر و ماده نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 373

مخلوط شدن گوشت حرام و حلال

سؤال 1161. اگر چند گوسفند را ذبح كنند و گوشت ها را مخلوط نموده و سپس متوجه شوند كه يكى از گوسفندان ذبح شرعى نشده است، آيا راهى براى تطهير گوشت ها هست؟

بسمه تعالى: اگر غير مذكّى مشخص است، آن را جدا كنند و بقيه با آب تطهير كنند و اگر مشخصى نيست از همگى اجتناب كنند و يا به مصرفى برسانند كه در آن، پاك بودن شرط نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 373

پخت كشمش

سؤال 1162. آيا جايز است كه كشمش را در آش بريزند كه پخته شود يا در روغن سرخ كنند يا در ميان پلو بگذارند تا همراه غذا طبخ شود؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 512

فلس دار بودن عرفى ماهى

سؤال 1622 . آيا در فلس دار بودن ماهى دقت عرفى ملاك است و يا دقّت عقلى لازم است و ضمناً ماهى معروف اوزون برون كه قديماًً حرام گفته شده بود و اكنون بطور رسمى در بازار فروخته مى شود شرعاً جايز الاكل مى باشد يا نه؟

بسمه تعالى:بايد عرفاً داراى فلس باشد و از نظر ما ازون برون فاقد فلس است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 512

كشتن ماهى بيرون از آب

سؤال 1623 . برخى از ماهى فروشان جهت تسريع در معاملات ماهى را زنده زنده سر مى برند و شكمش را تخليه نموده و به مشترى تحويل مى دهند شرعاً چطور است؟

بسمه تعالى:بايد بيرون از آب بميرد و بعداً از آن استفاده كنند و عمل مزبور ايذاء است ولى خوردن گوشت آن حلال است .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 512

خوردن گوشت طوطى

سؤال 1624 . آيا گوشت طوطى حلال است ؟

بسمه تعالى:حرام است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 512

خوردن سوخته غذا

سؤال 1625 . هنگامى كه يك سيخ گوجه فرنگى را روى اجاق گاز سرخ مى كنيم پوست آنها كاملاً سياه مى شود آيا خوردن آنها از نظر شرعى جايز است. حكم موارد مشابه از قبيل كباب و غيره چيست؟

بسمه تعالى:از خوردن چيزهاى سوخته نهى شده است قهراً پوست سوخته را نخورند و سوخته شدن گوشه اى از كباب اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 513

خوردن از ميوه و طعام صاحب خانه بدون اجازه

سؤال 1626 . ميوه و يا طعام و چيز ديگرى كه بعنوان پذيرايى از مهمان تهيه و تقديم مى شود آيا مهمان مجاز است مقدارى از آن را بى اجازه با خود ببرد؟

بسمه تعالى: مجالس و موارد فرق مى كنند برخى از صاحب خانه ها سختگيرند بايد مورد را در نظر بگيرد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 513

احترام سوخته نان

سؤال 1627 . اگر چنانچه خوردن غذا يا نان سوخته حرام باشد آيا حرمت و احترام قبل از سوخته شدن خود را دارد؟

بسمه تعالى:احترامش محفوظ است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 513

خوردن پنير

سؤال 1628 . آيا خوردن پنير به تنهايى مكروه است، اگر كراهت دارد آيا مختص به روز است يعنى اگر شب خورده شود كراهت ندارد؟

بسمه تعالى:مخصوص روز است .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 513

قرص روغن كوسه و چربى ببر و پلنگ

سؤال 1629 . خوردن قرص روغن كوسه ماهى و چربيهاى ببر و پلنگ و نظاير آن جهت تقويت شرعاً چطور است؟

بسمه تعالى:حرام است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 514

پختن تخم مرغى كه جوجه شده

سؤال 1630 . پختن تخم مرغى كه شامل جوجه است جايز است؟

بسمه تعالى: اگر حيوان زنده اى در آن هست، حرام است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 514

خوردن ميگو

سؤال 1631 . آيا خوردن ميگو جايز است؟

بسمه تعالى: ميگو، ملخ دريايى كه در لغت عرب به آن "روبيان" مى گويند حلال است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 514

گوشت بوفالو

سؤال 1632 . آيا خوردن گوشت بوفالو جايز است؟

بسمه تعالى: اگر مقصود گاو وحشى است كه در بيابان پرورش پيدا مى كند در صورت ذبح شرعى گوشت آن حلال است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 514

حيوان متولد از حيوان حرام گوشت و حلال گوشت

سؤال 1633 . حيوانى كه از حيوان حلال گوشت و حرام گوشت متولد شود آيا گوشت آن حلال است؟

بسمه تعالى: اگر حيوان متولد شده شبيه يكى از آن دو باشد حكم همان را دارد و اگر مشابه هيچ حيوان حلال گوشتى نباشد، گوشت آن حرام است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 515

استفاده از موادّ مخدّر

سؤال 1634 . فتواى حضرتعالى در خصوص مواد مخدّر افيونى از قبيل ترياك و مشتقّات آن، هروئين و كراك و امثال آن چيست؟

بسمه تعالى: خريد و فروش و استعمال اينها حرام است مگر در امور طبى و ضرورى . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 515

ژلاتين حيوان حرام گوشت به عنوان دارو

سؤال 1635 . ژلاتينى كه در مكمل غذايى و يا دارو استفاده مى شود كه مشتقات حيوان حرام گوشت است آيا مصرف آن جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه احتمال مى دهد كه ژلاتين وارد شده از كشورهاى غير مسلمان از استخوان ماهى گرفته شده است بهره گيرى از آن اشكال ندارد و اگر يقين دارد از حيوانات ديگر است اگر اين دارو بدل ندارد به حكم ضرورت جايز است و در هر حال ژلاتين نجس نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 515

غذا خوردن با اهل كتاب

سؤال 1636 . آيا اهل كتاب پاك هستند و خوردن از غذاهاى آنها و يا نذوراتى كه براى هيئات مذهبى مى آورند جايز است؟

بسمه تعالى: در صورت عدم آگاهى از تماس با رطوبت مسريه پاك است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 515

استفاده از ميوه هاى باغها و حق المارة

سؤال 1637 . مصرف ميوه يا علفهايى مانند پونه كه در كنار جوى آب رشد مى كنند جايز است؟ و آيا در استفاده از حق المارة علم به رضايت مالك لازم است؟

بسمه تعالى: كليه بهره بردارى از ميوه در داخل باغ محصور و يا غير محصور كه محل عبور نيست نياز به اجازه مالك دارد و اما حق الماره يعنى بهره گيرى از ميوه درختى كه در مسير عمومى است اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 509

گوشت و تخم شترمرغ

سؤال 1565 . آيا گوشت وتخم شترمرغ حلال است؟

بسمه تعالى: حلال است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 509

برچسب گوشت حلال

سؤال 1566 . آيا مى توان از فروشگاه هاى غير مسلمان كه برچسب حلال بر گوشت نصب شده خريد كرد؟

بسمه تعالى: اگر يقين داريد كه از دست مسلمان خريدارى شده است ولو فعلاً فروشنده كافر است اشكالى ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 509

محدوده تربت امام حسين(عليه السلام)

سؤال 1567 . تربت شريف امام حسين(عليه السلام) كه جايزالاكل است و نجس كردن آن حرام و سجده بر آن فضيلت دارد كدام است؟ آيا خاك اطراف حرم را شامل مى شود؟

بسمه تعالى: فقط خاك قبر و آنچه عرفاً مجاور قبر است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 510

خوردن گرد وغبار روى ضريح امام حسين(عليه السلام)

سؤال 1568 . گرد و غبار روى ضريح امام حسين(عليه السلام) حكم تربت دارد و مى شود آن را خورد؟

بسمه تعالى: احترام دارد ولى حكم تربت را ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 510

تخم مرغ نطفه دار

سؤال 1569 . خوردن تخم مرغى كه نطفه دارد حلال است؟

بسمه تعالى: نطفه آن پاك است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 510

گوشت پرورش يافته آزمايشگاهى

سؤال 1570 . اگر با استفاده از زيست فناورى بتوان در آزمايشگاه گوشتى داراى خواص پروتئينى توليد كرد و پرورش داد آيا خوردن آن حلال است؟

بسمه تعالى: از نظر شرعى از گوشت حيوانى بايد استفاده كرد كه تذكيه شده است بنابراين چون در آزمايشگاه به صورت گوشت پرورش يافته است نه به صورت حيوانى كه آن را ذبح كنند، استفاده از آن اشكال دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 510

كمپوت انگور

سؤال 1571 . اگر براى درست كردن كمپوت انگور، دانه هاى انگور را با شربتى خاص در قوطى، در حرارت 220 درجه براى «هموژنيزه» شدن قرار دهند، مسلماً اين دانه ها داخل شربت به جوش مى آيد، تكليف چيست؟

بسمه تعالى: مسلماً انگور در آن حرارت بالا مى جوشد و آب آن به نحوى بيرون مى آيد، به گونه اى كه موقع خوردن آب مزه انگور را مى چشد طبعاً در آن صورت حرام خواهد بود ولى پاك است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 511

خون كباب

سؤال 1572 . خونى كه در حال كباب كردن به زمين مى چكد چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: پاك است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 511

خوردن حشرات

سؤال 1573 . آيا خوردن حشرات كه در كشورهاى غير اسلامى متداول شده است جايز است؟

بسمه تعالى: خوردن حشرات حرام است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 511

گوشت و روغن مار

سؤال 1574 . آيا خوردن گوشت مار و روغن مار حلال و پاك است؟

بسمه تعالى: خوردن گوشت مار و روغن مار حرام است ولى روغن آن پاك است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 511

كوسه

سؤال 1575 . بر طبق نظر كارشناسان، كوسه داراى فلس هاس پلاكوئيدى يا صفحه اى كه به صورت صفحات استخوان در زير پوست شكل گرفته و زائده سوزنى يا تاجى شكل آن از پوست خارج شده و به عقب برگشته و اين فلس ها در كوسه ماهيان خليج فارس با چشم غير مسلح ديده نمى شود آيا گ

بسمه تعالى: فلسى كه در حلال بودن ماهى شرط است در مورد سؤال موجود نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 512

صدف و ستاره دريايى

سؤال 1576 . آيا خوردن صدف و ستاره دريايى حلال است؟

بسمه تعالى: اجتناب كنند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 512

صيد ماهى

سؤال 1577 . براى استحصال فيله از ماهى تيلاپيا پس از خروج از حوضچه آب ابتدا توسط چاقوى خاص خونگيرى انجام مى شود و سپس ماهى ها توسط فشار آب در كانال فلزى به سالن فرآورى انتقال مى يابند و بعضى ماهى ها در كانال فلزى آب مى ميرند حكم شرعى مسأله چيست؟

بسمه تعالى: بايد ماهى بيرون آب بميرد و هرگاه اين عمليات به اين مسأله ضررى نمى زند اشكال ندارد. البته بايد ماهى هايى كه در داخل كانال فلزى حاوى آب مى ميرند جدا شوند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 512

خوردن مغز استخوان

سؤال 1578 . آيا خوردن ماده داخل استخوان حيوانات حلال گوشت جايز است؟

بسمه تعالى: پس از ذبح شرعى ظاهراً اشكال ندارد. البته نخاع داخل ستون مهره ها كه به آن حرام مغز مى گويند حرام است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 512

استفاده خوراكى از استخوان حيوان حلال گوشت بدون ذبح شرعى

سؤال 1579 . آيا جايز است از استخوان حيوان حلال گوشتى كه ذبح شرعى نشده ژله تهيه نمود و مصرف خوراكى شود؟

بسمه تعالى: استخوان ميته است نمى توان از آن براى امور خوراكى استفاده كرد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 513

ژلاتين

سؤال 1580 . در كشتارگاهى در بلاد كفر هم ذبح گاو به طريق شرعى توسط ذابح مسلمان انجام مى شود و هم به طريق غير شرعى. آنگاه پوست گاو را تبديل به ژلاتين كرده براى مصرف وارد ايران مى كنند و در مصارف غذايى استفاده مى شود، آيا اين ژلاتين حلال است؟

بسمه تعالى: ژلاتين كه از پوست گاو به دست مى آيد بالذات اشكال ندارد در اين صورت اگر بدانيد ژلاتين از آن ذبح شرعى به دست آمده اشكالى ندارد ولى در صورت شك (به خاطر عدم احراز تذكيه)، استفاده از آن جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 513

داروى داراى الكل

سؤال 1581 . اگر در قرص يا شربت (براى درمان سرما خوردگى) 4% الكل به كار رفته باشد حلال است؟

بسمه تعالى: حتماً از داروهايى استفاده كند كه فاقد الكل است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 513

الكل در وانيل

سؤال 1582 . اگر مقدارى الكل در وانيل وجود داشته باشد آيا خوردن آن جايز است؟

بسمه تعالى: اگر يقين دارد كه مشتمل بر الكل است حرام است ولى بايد اين موضوع را از متخصّصان پرسيد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 513

داروى مسكن مرگ آور

سؤال 1583 . اگر براى بهبودى موقت و يا رفع درد از دارويى استفاده شود كه مرگ را به طور قابل ملاحظه اى جلو مى اندازد حكم اين كار چيست؟

بسمه تعالى: اضرار به نفس است و حرام است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 514

مصرف گراس

سؤال 1584 . آيا كشيدن گراس كه از شاهدانه تهيه مى شود حرام است؟

بسمه تعالى: چيزهايى كه انسان را از حالت عادى خارج مى سازد مصرف آن حرام است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 514

انتقال ژن بين حيوانات حلال گوشت و حرام گوشت

سؤال 1585 . انتقال ژن بين حيوانات حلال گوشت و حرام گوشت آيا جايز است و حيوان گيرنده ژن جديد چه حكمى از نظر حليت و حرمت دارد؟

بسمه تعالى: انتقال جزئى از كرموزوم (ژن) از حيوان حلال گوشت به حيوان حلال گوشت ديگر جايز است، ولى انتقال ژن از حيوان حرام گوشت به جنين حيوان حلال گوشت اگر تغييرى در ظاهر آن پديد نيايد اشكال ندارد. فقهاء مى گويند از آميزش خوك و گوسفند يا سگ و گوسفند اگر بچه اى متولد شود حكم حليت و يا حرمت آن تابع حيوانى است كه شبيه آن شده است. ولى اگر آن را به حيوان حرام گوشت تبديل مى كند نوعى تضييع مال است و جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 514

خوك موطوئه

سؤال 1586 . اگر شخصى با خوك همسايه ارمنى خود وطى كند، از آنجا كه خوك نزد آنان مأكول است، آيا حكم ذبح و آتش زدن درباره خوك اجرا مى شود؟

بسمه تعالى: مجرد اين كه گوشت خوك نزد ارامنه مانند حيوانات مأكول است سبب نمى شود كه حكم آن ذبح و آتش زدن باشد. اين حكم مخصوص حيوانات حلال گوشت از نظر اسلام است كه اگر موطوئه شد در برخى از حيوانات حلال گوشت را بسوزانند و برخى ديگر را بفروشند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 515

گوشت و مواد وارداتى از كشورهاى غير اسلامى

سؤال 1587 . مواد غذايى و دارويى و آرايشى و بهداشتى از كشورهاى غير اسلامى با گواهى حلال (شهادات حلال) از مساجد يا مراكز اسلامى آن كشورها وارد مى شود. آيا شهادت تجار مسلمان كافى است آيا گواهى حلال كشورها كافى است، آيا اصالة الصحة جارى است؟

بسمه تعالى: غير از گوشت، ديگر مواد وارداتى محكوم به طهارت است. مهم مسأله گوشت است كه اگر بازرگانان مسلمان شهادت دهند كه ذبح توسط مسلمان و با رعايت شرايط انجام شد، محكوم به طهارت است. و گرنه صرف نوشتن «ذبح شرعى» كافى نيست. چون فرض بر اين است كه در كشور غير اسلامى ذبح توسط غير مسلمان است مگر اين كه شهود بر ذبح شرعى شهادت دهند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 515

سوسيس وارداتى از كشور غير اسلامى

سؤال 1588 . آيا خوردن سوسيس و كالباس هايى كه از كشورهاى غير اسلامى وارد مى شود حلال است؟

بسمه تعالى: هرگاه مشتمل بر مواد حيوانى باشد استفاده از آن جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 516

تركيبات حيوان از محصولات كشور غير مسلمان

سؤال 1589 . شركت هاى غذايى آمريكا گاهى از تركيبات حيوانى و گاهى از تركيبات گياهى استفاده مى كنند اگر محصولى را نمى دانيم از كدام نوع است آيا خوردن آن جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه احتمال مى دهد آنچه كه در مغازه است همه اش گياهى باشد در اين صورت مى تواند مصرف كند ولى اگر بداند بخشى از آنها گياهى و بخشى از آنها حيوانى و قابل شناخت نيست از مصرف آن خوددارى كند و اگر نداند كه از كدام نوع است حلال است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 516

گرانى گوشت با ذبح اسلامى در كشور غير اسلامى

سؤال 1590 .گوشت و مرغ با ذبح اسلامى در كشور غير اسلامى با قيمت بسيار گران و غير بهداشتى عرضه مى شود آيا جايز است از گوشت و مرغ موجود در فروشگاه ها كه بهداشتى و قيمت مناسب است استفاده شود؟

بسمه تعالى: ارزانى گوشت سبب نمى شود كه از گوشت حرام استفاده كنيم . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 516

خوردن گوشت در كشور غير اسلامى توسط كودك

سؤال 1591 . فرزندم كه زير سن تكليف است در كشور غير اسلامى به مدرسه مى رود و مسئولان مدرسه از گوشت غير حلال به بچه ها غذا مى دهند وظيفه پدر و مادر چيست؟

بسمه تعالى: بايد كوشش كنند فرزندان خود را با غذاى حلال روانه مدرسه كنند تا از غذاى حرام استفاده نكنند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 517

استفاده از گوشت در كشور غير مسلمان

سؤال 1592 . در كشور اروپائى دانشجو هستم و گوشت با ذبح اسلامى وجود ندارد، آيا مى توانم به جهت ضرورت از آن گوشت ها استفاده كنم؟

بسمه تعالى: از ماهى استفاده كنيد و با دوستان كه مسلمان هستند قرار بگذاريد گوسفندى بخريد و تقسيم كنيد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 517

پنير از معده حيوانات در آمريكا

سؤال 1593 . در آمريكا زندگى مى كنم و در اين كشور پنير را از تركيب رِنِت (نوعى مايه پنير) كه از لايه داخل معده حيوانات است درست مى كنند آيا خوردن اين نوع پنير جايز است؟

بسمه تعالى: چون گوشت هاى آنجا ذبح شرعى ندارند اگر هم پاك باشند خوردن آنها حرام است در اين صورت هر چه از معده حيوانات بگيرند نجس است علاوه بر اين كه احتمال دارد از معده حيوانات نجس العين استفاده كنند . والله العالم