فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 379

ازدواج مجدد در صورت عدم تمكين زوجه

سؤال 1193 . يكى از مواد مندرج در دفترچه عقد اين است كه شوهر بدون اذن همسر نمى تواند ازدواج مجدد نمايد، در صورتى كه زوجه سالها تمكين نكند و شوهر به جهت عسر و حرج ازدواج مجدد نمايد آيا زوجه به استناد شرط مزبور حق طلاق را دارد؟

بسمه تعالى: آنچه در عقدنامه آمده است در صورتى است كه همسر تمكين كند و زوج بدون دليل سراغ ازدواج مجدد برود نه در صورت عدم تمكين . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 379

محرم بودن مادر همسر موقت

سؤال 1194 . آيا مادر همسر موقّت بر مرد محرم است؟

بسمه تعالى: محرم است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 379

ادعاى اذن همسر براى ازدواج مجدد

سؤال 1195 . با اطلاع و اجازه از همسرم با خانمى ازدواج كردم اكنون پس از چند سال همسر اول بر طبق شروط عقدنامه بر اين كه در صورت ازدواج مجدد همسر با وكالت از شوهر خود را مطلقه كند، به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق كرده است، آيا گفتار وى مسموع است؟

بسمه تعالى: هرگاه زوج دو شاهد عادل اقامه كند كه همسر اذن داده است، حق طلاق ساقط مى شود و در غير اين صورت اگر همسر قسم بخورد كه من اذن نداده ام قول او ثابت مى گردد و اگر در عقدنامه چنين شرطى آمده باشد حق تقاضاى طلاق دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 380

خواندن عقد در غير محضر

سؤال 1196 . طلبه اى هستم كه برخى براى اجراء عقد موقت نزد من مى آيند آيا خواندن عقد براى آنها جايز است؟

بسمه تعالى: خواندن عقد در محضر شرط نيست ولى در باكره اذن پدر شرط است، و بدون اذن او صحيح نيست و در غير آن شرعاً اشكال ندارد البته براى اين كار دفتر خاصى داشته باشيد و در آن خصوصيات و شاهد را بنويسيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 380

ازدواج با دختر در صورت مجهول الهويه بودن پدر

سؤال 1197 . دخترى كه از نطفه حلال نبوده و پدر وى مجهول است چگونه از پدر اذن بگيرد؟ آيا اجازه حاكم شرع لازم است؟

بدنى و رشد فكرى است و احتياطاً از حاكم شرع اجازه بگيرد .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 380

محرميت ناپدرى شوهر

سؤال 1198 . آيا عروس به ناپدرى شوهرش محرم است؟

بسمه تعالى: محرم نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 380

عدم توانايى بر نزديكى

سؤال 1199 . دخترى پس از ازدواج متوجه مى شود كه زوج قادر به نزديكى نيست آيا دختر مى تواند عقد را فسخ و مطالبه مهريه نمايد؟

بسمه تعالى: معمولاً در اين موارد بايد يكسال پس از رجوع به دادگاه صبر كنند شايد در اين مدت مانع مرتفع گردد ولى اگر يقين دارند كه قابل علاج نيست زن مى تواند به اذن قاضى دادگاه خانواده، عقد را فسخ كند و نصف مهريه را بگيرد و اگر زن در خانه شوهر است مستحق نفقه مى باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 381

اذن از همسر اول در عقد موقت

سؤال 1200 . آيا در عقد موقت اذن همسر اول شرط است؟

بسمه تعالى: شرط نيست مگر عقد همسر اول با آن شرط خوانده شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 381

اجرة المثل خدمت در زندگى مشترك

سؤال 1201 . مادرى فوت كرده است فرزندان آن زن مدعى هستند كه بايد ناپدرى زحمات همسرش را در زندگى مشترك بپردازد آيا اين ادعا صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر در موقع عقد سخنى از اجرت المثل به ميان نيامده است فقط مهريه و سهم ارثش را بايد بپردازد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 381

تدليس و نكاح

سؤال 1202 . آيا تدليس و فريب در ازدواج از موارد فسخ نكاح دائم يا موقت محسوب مى شود؟

بسمه تعالى: در صورتى كه وصف مورد نظر شرط شود مى تواند فسخ كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 382

تنصيف اموال در صورت طلاق

سؤال 1203 . در صورت طلاق آيا زن مى تواند بر طبق قانون كه هرچه در دو راه زندگى مشترك كسب شده متعلق به هر دو مى باشد، در خواست نصف دارايى را بنمايد؟

بسمه تعالى: چنين درخواستى وجه شرعى ندارد اما درخواست اجرت المثل براى كارهاى غيرمعمول براى زنان در صورت عدم قصد مجانيت اشكالى ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 382

شرط عدم نزديكى در عقد

سؤال 1204 . ايا شرط عدم نزديكى در نكاح موقت و دائم جايز است؟

بسمه تعالى: در عقد موقّت اشكال ندارد ولى در عقد دائم بنابراحتياط واجب صحيح نيست ولى مبطل عقد نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 382

وجود نام شوهر در شناسنامه و ادعاى طلاق گرفتن

سؤال 1205 . زنى ادعا مى كند شوهر ندارد و از شوهرش طلاق شرعى گرفته است ولى هنوز در شناسنامه نام شوهرش خط نخورده است آيا با او مى توان ازدواج كرد؟

بسمه تعالى: ادعاى زن در اين صورت پذيرفته نيست مگر اينكه در شناسنامه مطلقه بودن او رسماً اعلام شود يا از راه شرعى مطلقه بودن او ثابت شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 382

ازدواج مرد شيعه با زن سنّى

سؤال 1206 . آيا ازدواج مرد شيعه با زن سنى جايز است ؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد، سعى كند او را با ائمه و اهل بيت (عليهم السلام)آشنا سازد و آينده فرزند تابع عقيده آنان باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 383

مسيحى شدن زن مسلمان

سؤال 1207 . با خانمى ازدواج كردم وى تحت تأثير شبكه هاى ماهواره اى به دين مسيح گرويد اكنون وى به دادگاه مراجعه كرده و درخواست وصول مهريه را نموده است در ضمن وى از شوهر تمكين نمى كند و حسن رفتار و معاشرت ندارد آيا مهريه را مى تواند مطالبه كند؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال هرگاه زن مرتده شود و دخول صورت گرفته باشد مهر ساقط نمى شود ولى نفقه به خاطر عدم تمكين ساقط مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 383

عدم آگاهى از ازدواج با دختر، بدون اذن پدر

سؤال 1208 . هرگاه دختر و پسر ادعا كنند كه ما نمى دانستيم در عقد نكاح اذن پدر شرط است و عقد را خوانده و نزديكى نيز نموده اند آيا جهل تقصيرى يا قصورى آنان مسقط حدّ است؟

بسمه تعالى: به خاطر شبهه، زنا صدق نمى كند قهراً حدى نخواهد داشت براى صحت عقد در آينده رضايت پدر كافى است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 383

بيمارى لوپوس

سؤال 1209 . آيا بيمارى لوپوس( نوعى ضايعه پوستى كه اثرات آن به صورت جوشگاه در بدن باقى مى ماند) كه همانند بيمارى برص است موجب تحقق حق فسخ نكاح است؟

بسمه تعالى: اگر كارشناسان آن را شاخه اى از برص و نمونه اى از آن بدانند حكم برص را دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 384

حامله شدن بدون دخول

سؤال 1210 . دخترى پس از عقد در اثر ملاعبه و بدون دخول حامله شده و طفل به صورت سزارين متولد شده است آيا اين دختر باكره است و در صورت طلاق مهريه او نصف است و عده اش چيست؟

بسمه تعالى: احكام بكر را ندارد و در صورت طلاق مهريه او نصف است و عده اش با وضع حمل تمام مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 384

تشخيص پدر بر ناموفق بودن ازدواج و حق بر هم زدن

سؤال 1211 . اگر پدر دختر پس از عقد و قبل از عروسى تشخيص دهد كه ازدواج ناموفق بوده آيا مى تواند اين ازدواج را به هم بزند؟

بسمه تعالى: هرگاه موقع عقد رضايت پدر محرز بوده پس از اجراء عقد حق به هم زدن را ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 384

سخت گيرى در امر مهريه

سؤال 1212 . سخت گيريهاى بيش از حد والدين در مورد مهر و . . . موجب محروم شدن جوانان از ازدواج مى شود آيا اذن آنان لازم است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال در صورتى كه شوهر براى دختر از نظر عموم مردم كفو و هم سنگ نباشد در چنين صورتى اذن پدر شرط صحت عقد است ولى در صورت كفو بودن، اذن پدر ساقط است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 384

ازدواج مسيار

سؤال 1213 . آيا ازدواج مسيار كه در بين اهل تسنّن رايج شده، جايز است؟

بسمه تعالى: مردانى هستند متأهل و ثروتمند با دخترانى ازدواج مى كنند و همه حقوق از طرف زن ساقط مى شود جز مسائل جنسى، يعنى نفقه و حق قسم و حق ارث ساقط مى شود و چون نكاح دائم است اسقاط نفقه و حقوق ديگر بر خلاف حكم كتاب است، و چون آنها با عقد موقتى كه مشكل را برطرف مى كند مخالف هستند ناچار چنين عقدى را به صورت عقد دائم مطرح كرده در حالى كه مخالف با احكام خداوند است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 385

چند ازدواج با يك صيغه نكاح

سؤال 1214 . اگر عاقد بگويد انكحت موكلاتى فاطمه، زهرا، زينب لموكِلى احمد، على، حسين يعنى قصد دارد فاطمه را به عقد احمد و زهرا به عقد على و زينب را به عقد حسين درآورد آيا چنين عقدى صحيح است؟

بسمه تعالى: بايد صيغه نكاح صريح و آشكار باشد بنابراين بايد همسر هر مردى مشخص شود و ترتيب در گفتار دليل بر تعيين قطعى نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 385

كراهت همبسترى در شب اول ماه

سؤال 1215 . يكى از مستحبات اين است كه عمل همبسترى در شب جمعه صورت بگيرد و از طرفى فرموده اند كه همبسترى در شب اول ماه كراهت دارد اگر شب جمعه مصادف با شب اول ماه باشد جانب كراهت مقدم است يا استحباب؟

بسمه تعالى: دليل كراهت قوى تر است خصوصاً اين كه فقط يك مورد استثناء شده است و آن شب اول ماه رمضان است و اين دليل بر اين است كه ضابطه بر كليت خود باقى است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 386

ازدواج موقت پس از طلاق

سؤال 1216 . اگر مردى زن خود را طلاق دهد آيا مى تواند بدون فاصله آن زن را به عقد موقت خود درآورد؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 386

برتر بودن ازدواج دائم

سؤال 1217 . ازدواج موقت افضل است يا ازدواج دائم؟

بسمه تعالى: اصل در نكاح همان ازدواج دائم است و ازدواج موقت به عنوان دارو براى رفع ضرورتها ونيازهاى موردى تشريع شده است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 386

عقد ازدواج با دختر صغير

سؤال 1218 . براى ايجاد محرميت مى خواهم دختر 6 ماهه اى را به عقد پدرم در آورم آيا ازدواج صحيح است؟

بسمه تعالى: بايد مدت عقد موقت به اندازه اى باشد كه تمتّع از آن امكان پذير باشد مثلاً تا ده سالگى ولو مدّت را بعداً ببخشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 386

معنى ولايت مرد بر زن

سؤال 1219 . درباره قواميت مردان بر زنان توضيحى بفرمائيد؟

بسمه تعالى: درباره معناى«الرجال قوامون على النساء» در كتاب «القضا فى الكتاب والسنة» جلد اول مفصلاً بحث كرده ايم و تجويز ضرب در موقع نشوز زن در جايى است كه زن چشم چرانى كند و به دنبال مسائل جنسى با ديگران باشد و اين معنى را راغب در كتاب مفردات خود در ماده «نشوز» آورده است در چنين موردى تجويز ضرب كاملاً عقلائى خواهد بود و نيز در مورد«فاضربوهنّ» به كتاب« پاسخ به پرسش هاى مذهبى» مراجعه فرمائيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 387

ازدواج با خنثى

سؤال 1220 . آيا ازدواج با كسى كه دو جنسى«خنثى» است جايز است؟

بسمه تعالى: خنثى بر دو نوع است خنثاى مشكله كه نه با او مى شود ازدواج كرد و نه مى تواند ازدواج كند و خنثاى غير مشكله كه يا مرد است هرچند برخى از اعضاء و عادات زنانه را دارد و يا زن است هرچند آلت مردانه غير فعال دارد . تشخيص خنثاى مشكل يا غير مشكل از طريق پزشكان انجام مى گيرد و گاهى از طريق ادرار روشن مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 387

خوددارى زوج از نزديكى

سؤال 1221 . اگر زوچ چند سال از نزديكى خوددارى كند آيا زوجه مى تواند به جهت عسر و حرج تقاضاى طلاق نمايد؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال هرگاه خوددارى شوهر از مقاربت سبب عسر و حرج براى همسر خود و به گونه اى در آستانه خلاف شرع باشد در اين صورت زن مى تواند از حاكم شرع درخواست طلاق كند در صورتى كه خود شوهر حاضر به طلاق نباشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 387

محرميت مادرزن پس از فوت همسر

سؤال 1222 . آيا مادرزن پس از فوت همسر نامحرم مى شود؟

بسمه تعالى: محرم است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 388

ازدواج با دخترى كه با مادرش زنا كرده

سؤال 1223 . اگر كسى با زنى زنا كند آيا ازدواج با دختر آن زن صحيح است يا نه و اگر نزديكى صورت گرفته عدّه لازم است؟

بسمه تعالى: ازدواج با آن دختر باطل است و جدايى نياز به طلاق ندارد و اگر آن نيز بخواهد با شخص ديگر ازدواج كند بايد عده نگه دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 388

ازدواج موقت با زن زانيه

سؤال 1224 . آيا ازدواج موقت با زن زانيه مشهوره جايز است؟

بسمه تعالى: ازدواج موقت با زن زانيه حرام است مگر اين كه توبه كند و استبراء انجام بگيرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 388

عقد دائم قبل از تمام شدن مدت عقد موقّت

سؤال 1225 . آيا مى توان قبل از تمام شدن مدت عقد موقّت، عقد نكاح دائم منعقد كرد؟

بسمه تعالى: تا مابقى مدت را بذل نكند عقد دوم صحيح نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 388

پاره كردن صيغه نامه به معناى بذل مدت

سؤال 1226 . در عقد موقّت، مرد به قصد انحلال عقد، صيغه نامه را پاره مى كند، آيا دليل بر بذل مابقى مدت است؟

بسمه تعالى: پاره كردن دليل بر بذل مدت نيست ممكن است به معناى پشيمانى از اصل عقد باشد بنابراين براى بذل مدت، نياز به تصريح به بذل دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 389

اقرار دختر بر عدم بكارت

سؤال 1227 . اگر مردى به گفته زنى بر اينكه باكره نيستم بدون اذن ولى ازدواج كند و سپس متوجه شود كه زن دروغ گفته است و نزديكى نيز انجام شده است آيا مى تواند او را به عقد خود درآورد؟

بسمه تعالى: در صورت اذن ولى نياز به عقد مجدد نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 389

قرص روان گردان و بچه دار شدن

سؤال 1228 . اگر خانمى به مرد اجنبى قرص روان گردان بدهد و پس از نزديكى بچه دار شود آيا فرزند متعلق به آن مرد مى باشد؟

بسمه تعالى: اين كار خلاف شرع است ولى فرزندى كه از اين طريق متولد مى شود فرزند مرد ياد شده مى باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 389

ازدواج عقب مانده ذهنى

سؤال 1229 . ازدواج دو فرد عقب مانده ذهنى با توجه به اينكه توانايى پذيرش مسئوليت زن و فرزند و تربيت و مسائل مالى را ندارد چه حكمى دارد، آيا مى توان با عقيم سازى و يا جلوگيرى از انعقاد فرزند مانع از بچه دار شدن آنها شويم؟

بسمه تعالى: ازدواج اين افراد با اذن ولى گاهى يك نياز روحى است و نمى توان از آن جلوگيرى كرد ولى جلوگيرى از انعقاد فرزند در صورت حرجى بودن نگهدارى فرزند مانعى ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 389

لواط و حرمت ازدواج

سؤال 1230 . در سن كودكى لواط كرده است آيا مفعول مى تواند با خواهر آن فرد ازدواج كند؟

بسمه تعالى: فقط براى فاعل حرام مى شود نه براى طرف ديگر، بنابراين در فرض سؤال براى مفعول ازدواج با خواهر فاعل اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 390

سرطان يكى از زوجين

سؤال 1231 . اگر زوج يا زوجه بيمارى سرطان را مخفى كند آيا پس از اطلاع مى تواند عقد را فسخ كند؟

بسمه تعالى: سرطان باعث فسخ نيست، مگر اينكه سلامتى در ضمن عقد شرط شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 390

اذن ولى دختر سى ساله، در ازدواج موقت

سؤال 1232 . دخترى در سن سى سالگى است در حال حاضر شرايط ازواج دائم را ندارد آيا مى تواند بدون اذن ولى ازدواج موقت كند؟

بسمه تعالى: اگر باكره باشد اذن ولى شرط است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 390

ازدواج موقت و بند 12 عقدنامه

سؤال 1233 . طبق بند 12 عقدنامه مبنى بر ممنوعيت ازدواج زوج بدون اجازه زوجه در صورت تخلف طبق نظر حاكم اقدام به صدور رأى طلاق مى نمايند نظر حضرتعالى راجع به ازدواج موقّت با وجود چنين شرط چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه ازدواج موقّت بعد از عقد به صورت طولانى باشد ممكن است قانون شامل حال آن بشود و اما ازدواج موقت كم مدت قانون از آن منصرف است و در هر حال وجود اين نوع شرايط در عقدنامه ها هرچند به ظاهر مشروع است اما مشكلاتى دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 391

ازدواج يك ساله يا 99 ساله

سؤال 1234 . زنى مدعى است كه عقد به صورت يك ساله خوانده شده است و مرد مدعى است كه 99 ساله است قول كدام مقدم است؟

بسمه تعالى: زن منكر است و با قسم نزد حاكم مى تواند جدا شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 391

شرط عدم دخول و رضايت پس از عقد

سؤال 1235 . زنى در ضمن عقد، شرط عدم دخول كرده است پس از مدتى راضى به دخول مى شود آيا بعد از دخول در بقيه مدت مى تواند از دخول مجدد جلوگيرى كند؟

بسمه تعالى: در اين مورد نيّت زن و مرد موضوع حكم است، هرگاه نظر اين بوده كه هيچگاه و در هيچ مورد دخول نباشد دخول مجدد محتاج به اذن خواهد بود و در غير اين صورت مثلاً بگويد دخول صورت نگيرد، اگر صورت پذيرفت در بقيه موارد نياز به اذن ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 391

صحت عقد معلّق

سؤال 1236 . آيا عقد يا ايقاع معلق باطل است يا برخى از اقسام آن صحيح است؟

بسمه تعالى: در موردى كه عقد يا ايقاع بر وجود معلق عليه بستگى دارد مثل اينكه مى گويد«ان كنت زوجتى، انت فأنت طالق» و يا معلق عليه قطعى الحصول است، «ان كان اليوم يوم السبت فأنت طالق» و اتفاقاً آن روز هم شنبه است، عقد صحيح است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 391

شرط خيار در عقد ازدواج

سؤال 1237 . آيا شرط خيار فسخ در عقد ازدواج موجب بطلان عقد مى شود؟

بسمه تعالى: شرط باطل است نه عقد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 392

شرط ازدواج دائم در ضمن عقد موقّت

سؤال 1238 . آيا درضمن عقد موقت مى توان شرط ازدواج دائم در آينده را ذكر نمود؟

بسمه تعالى: شرط مزبور جايز است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 392

خواندن صيغه عقد به فارسى

سؤال 1239 . آيا خواندن صيغه(دائم يا موقت) به غير زبان عربى مثلاً به فارسى جايز است؟

بسمه تعالى: احتياط اين است كه به زبان عربى خوانده شود و در صورت عدم تمكّن فارسى كافى است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 392

ازدواج با دختر اهل كتاب و اذن ولى او

سؤال 1240 . آيا ازدواج موقت با دختر اهل كتاب احتياج به اذن ولى دارد؟

بسمه تعالى: به حكم «لا نكاح الا بولىّ» اذن شرط است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 392

ازدواج بدون علاقه

سؤال 1241 . در صورتى كه زنى بدون علاقه قلبى با مردى ازدواج كند ازدواج او صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر ظاهراً اظهار رضايت كرده، ازدواج او صحيح است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 392

زنا و حرمت دختر زنِ زناكار

سؤال 1242 . كسى با زن شوهر دار زنا كرده است اگر آن زن (مزنيه بها)حرام مؤبّد باشد دختران او نيز حرام مى شود؟

بسمه تعالى: در صورت زنا با زن شوهردار هم خود زن حرام مؤبّد مى شود و هم دختران او، و اگر زن داراى شوهر نباشد فقط دختر او حرام مؤبّد مى شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 393

جواز تعدّد زوجه وعدم جواز تعدد زوج

سؤال 1243 . جواز تعدّد زوجات در مردان و حرمت آن در زنان با لحاظ اينكه طبق برآورد علمى و تجربى زنان از حيث قواى شهويه در حد بالاترى از مردان قرار دارند اين مطلب را چگونه براى نسل حاضر پاسخ دهيم؟

بسمه تعالى: زنان از نظر فيزيكى نمى توانند همسران متعدد داشته باشند چون سبب از بين رفتن نسل مى شود كه ملاك بقاى نظام انسانى است بخلاف مردان كه در آنها اين مفسده نيست. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 393

صحت عقد موقت دراز مدت

سؤال 1244 . كسى زنى را به مدت چهل سال براى خود عقد غير دائمى مى كند به نظر حضرت عالى آيا اين عقد تبديل به دائمى مى شود و يا انقطاعى است؟

بسمه تعالى: هرگاه زن و شوهر در حدى باشند كه معمولاً چهل سال مى تواند زنده باشند عقد موقت به حال خود باقى است .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 393

هبه باقى مانده در عقد موقت

سؤال 1245 . شخصى كه بعد از اجراى عقد موقت از همسر مورد نظر منصرف مى شود براى از بين بردن عقد چه كارى را بايد انجام دهد؟

بسمه تعالى: فقط بگويد مدت باقى را به تو بخشيدم .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 394

شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد

سؤال 1246 . زنى با مردى ازدواج مى كند و در ضمن عقد شرط مى نمايد كه مرد حق ازدواج مجدّد را نخواهد داشت آيا اين شرط مشروع و لازم الاجراء است؟

بسمه تعالى: اين شرط مشروع نيست. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 394

ازدواج دختر با مرد سنى

سؤال 1247 . حكم ازدواج دختر شيعه با مردى از اهل تسنن چيست؟

بسمه تعالى: جايز نيست.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 394

شروط در دفترچه عقدنامه

سؤال 1248 . چنانچه مستحضر هستيد در عقد نامه هايى كه در مجالس عقد توسط آقايان بر دختران طرح مى شود شروطى مندرج است كه پيش از اجراى عقد همه آن شروط به طرفين خوانده مى شود، آيا التزام به اين شروط و نفس اين شروط شرعاً جايز است يا نه؟

بسمه تعالى: برخى از اين شروط پيش ما اشكال دارد مانند مشاركت در درآمد، هنگام طلاق .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 394

زنا و اذن ولى

سؤال 1249 . دخترى كه از طريق زنا بكارت او زائل شده است آيا مى تواند بدون اذن ولىّ ازدواج كند؟

بسمه تعالى: احتياطاً اذن ولىّ شرط است .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 394

طلاق و باكره بودن و بقاء اذن از پدر

سؤال 1250 . آيا در عاقله رشيده باكره اذن پدر و اجداد پدرى واجب و معتبر است؟ و آيا اگر عقد نمود و سپس طلاق گرفت در اين صورت نيز اذن پدر لازم است؟

بسمه تعالى: اذن پدر شرط است مگر اين كه شوهر كفو باشد و آنها حاضر به اذن نباشند در اين صورت اذن ساقط است و اگر طلاق گرفته چون باكره است دوباره اذن شرط است .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 395

محدوده ولايت پدر بر دختر

سؤال 1251 . آيا ولايت پدر بر دختر تنها در مورد ازدواج است و يا در ساير موارد نيز از قبيل سفر بخارج و نظائر آن ولايت دارد؟

بسمه تعالى: در شرايط فعلى اذن پدر شرط است .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 395

كتمان عيب در خواستگارى

سؤال 1252 . شخصى چند سال بعلت بيمارى خاصى دارو مصرف مى كرد و اكنون وضع مزاجى اش مساعد است آيا در حين خواستگارى موظف است وضع گذشته خود را به طرف مقابل اظهار نمايد و يا مثلاً مرضى از قبيل قند و غيره بطور مكتوم دارد آيا بايد بيان كنند؟

بسمه تعالى: اگر كتمان يك عيبى تدليس حساب بشود بايد بگويد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 395

نزديكى از پشت

سؤال 1253 . حكم نزديكى از پشت در زمانى كه زن حائض است چيست؟

بسمه تعالى: جايز نيست.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 395

شير دادن نوه دخترى

سؤال 1254 . زنى كه نوه دخترى خود را بطور كامل شير دهد طبق فتواى فقها دختر بر شوهر خود حرام مى شود اوّلاً حكمت اجمالى اين حرمت چيست و ثانياً اين حرمت همانند محرميّت امهات و اخوات انسان است و ثالثاً اين دختر اگر بخواهد با مرد ديگرى ازدواج نمايد مجاز است؟ با

بسمه تعالى: اين مسأله تحت قاعده «لا ينكح أب المرتضع فى اولاد صاحب اللبن نسباً و رضاعاً» است و ارتباطى به مسأله محرميت ندارد . اين دختر مى تواند پس از نگهداشتن عده با مرد ديگر ازدواج كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 396

لواط با پسر نابالغ و ازدواج با خواهر وى

سؤال 1255 . شخصى پس از بلوغ با پسر بچه اى نابالغ لواط كرده بعد خواهر او را گرفته پس از ازدواج متوجه مى شود كه ازدواج با او حرام بوده اكنون تكليف چيست؟

بسمه تعالى: بايد از هم جدا شوند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 396

لواط نابالغ با نابالغ

سؤال 1256 . اگر لواط كننده و لواط دهنده هر دو نابالغ باشند آيا باز ازدواج با خواهر لواط دهنده حرام مى شود؟

بسمه تعالى: بنابر احتياط واجب بالغ و غير بالغ بودن لواط كننده يكسان است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 396

رفاقت دختر و پسر براى آزمايش اخلاق

سؤال 1257 . آيا رفاقت و دوستى دختر و پسر در ظرفى از زمان صرفاً به عنوان آزمايش اخلاق و تفكر كه شايد گاهى همراه با ظنز و شوخى مى باشد جايز است؟

بسمه تعالى: اين نوع رفاقت ها سرانجام خوبى ندارد و طنز و شوخى نيز جايز نيست و «اخدان» در قرآن كريم ناظر به اين موضوع است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 397

ولايت پدر در ازدواج دختر

سؤال 1258 . اگر دخترى پدر و پدر بزرگ ندارد و يا دارد لكن عليرغم وجود خواستگار هم كفو مناسب، از اذن خوددارى كند وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: در صورت نبود پدر و جد احتياط اين است كه با اذن برادر صورت گيرد و اگر شخص مورد علاقه دختر هم شأن او باشد و پدر و جد ممانعت كند در حدّ امكان موافقت آنها را جلب كند در غير اين صورت اذن ساقط است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 397

منع از رفتن به جماعات سپس بيمارى عدم تشخيص

سؤال 1259 . مردى از رفتن همسرش به اجتماعات دينى روضه و جماعات و جمعه شديداً نهى مى كرد، وى اخيراً بيمار شده به حدى كه تشخيص خود را نيز از دست داده است. با ملاحظه وضعيت وى، آيا زن او مى تواند در مجالس فوق شركت نمايد.

بسمه تعالى: به مقدار متعارف مى تواند در مجالس دينى شركت كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 397

عقد موقت تا زمان عقد دائم و مجهول بودن مدت

سؤال 1260 . اگر مدّت عقد موقّت را تا زمان عقد دائم منظور كنند با اينكه مدت مبهم مى شود عقد موقت صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر مدت مجهول باشد باطل است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 398

استمناء براى آزمايشگاه

سؤال 1261 . پزشك جهت اطلاع از بارور بودن اسپرم داماد و يا غيره توسط آزمايشگاه مراجعه كننده را به تهيه (منى)وادار مى كند و اين قضيه جز از طريق استمناء ميّسر نمى شود وظيفه او شرعاً چيست؟

بسمه تعالى: جايز نيست ولى از طريق عقد موقت مى تواند منى تهيه كند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 428

تدليس در نكاح

سؤال 1356 . اگر تدليس در نكاح يا بيع واقع شد خسارت از چه كسى دريافت مى شود؟

بسمه تعالى: خسارت متوجه كسى است كه تدليس نموده است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 428

محرميّت خواهر و برادر ناتنى

سؤال 1357 . آيا خواهر و برادر كه از پدر مشترك و از مادر جدا هستند و يا خواهر و برادرى كه از مادر مشترك ولى از پدر جدا هستند با هم محرم اند؟

بسمه تعالى: با هم محرم هستند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 428

سفر با شوهر و مخالفت پدر

سؤال 1358 . خانمى هستم كه مدتى ازدواج نموده و در منزل شوهر مى باشم اگر پدرم در برخى موارد با سفر من با شوهر مخالفت نمايد آيا اطاعت از پدر بر من واجب است؟

بسمه تعالى: اجازه همسر در خروج از منزل كافى است، اطاعت پدر در اين مورد لازم نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 428

استفاده زن از مال شخصى خودش بدون اذن شوهر

سؤال 1359 . آيا زن شوهردار مى تواند از مال شخصى خودش در موارد تبرّع بدون اجازه شوهر استفاده كند؟

بسمه تعالى: در مال شخصى خودش مى تواند تصرف كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 429

دادن شير به بچه توسط شيشه

سؤال 1360 . اگر شير مادر را از پستان بدوشند و در شيشه شير ريخته و بچه شيشه را بمكد آيا رضاع حاصل مى شود؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال عمل به احتياط كنند به اين معنى كه با هم شير خود ازدواج نكنند و از نگاه به مواضعى كه بايد از نا محرم بپودشانند خوددارى كنند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 429

خوردن شير همسر

سؤال 1361 . خوردن مرد از شير همسر خودش چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: جايز است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 429

دروغ گفتن در حال داشتن همسر

سؤال 1362 . اگر مردى براى ازدواج مجدد به دروغ قسم بخورد كه زن ديگرى ندارم آيا كفاره دارد و زوجيت از بين مى رود؟

بسمه تعالى: چنين سوگندى حرام است ولى كفاره ندارد و زوجيت را از بين نمى برد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 429

استخاره در ازدواج

سؤال 1363 . آيا بدون تحقيق در امر ازدواج مى توان استخاره كرد آيا عمل به آن لازم است؟ و اگر مخالفت كرد كفاره لازم است؟

بسمه تعالى: شايسته است در آغاز كار خود انسان در آن مورد فكر كند و اگر فكرش به جايى رسيد به آن عمل كند و اگر در حال ترديد ماند با مشورت مشكل را حل كند و اگر به جايى نرسيد استخاره كند و در صورت استخاره به آن عمل كند .ولى اگر مخالفت كرد كفاره ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 430

شركت در عروسى همراه با موسيقى

سؤال 1364 . آيا شركت كردن در مجالس عروسى فاميل كه همراه با موسيقى است جائز است؟

بسمه تعالى: در مجالس عروسى همراه با موسيقى نبايد شركت كرد و براى اينكه رابطه قطع نشود از صاحب مجلس خواهش كنيد بخشى از زمان عروسى را عارى از ساز و آواز كند تا شما هم شركت كنيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 430

حضانت طفل پس از تغيير جنسيت

سؤال 1365 . بر فرض وقوع تغيير جنسيت و وقوع فسخ نكاح، مسأله حضانت اطفال به چه شكل است؟

بسمه تعالى: دو احتمال وجود دارد: 1 . ولايت پدر ساقط مى شود و به جد منتقل مى شود، 2، احتمال ديگر اينكه عنوان سابق محفوظ باشد يعنى پدرى كه الآن زن شده است باز ولايت بر فرزند خود را دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 430

تغيير جنسيت و بقاى زوجيت

سؤال 1366 . اگر يكى از زوجين با وجود فرزند تغيير جنسيت دهد آيا نكاح به چه شكل خواهد بود؟

بسمه تعالى: هرگاه در اثر تغيير جنسيت مرد بشود زن و يا زن بشود مرد; چون نكاح همجنس جايز نيست نكاح باطل است مگر اينكه هر دو تغيير جنسيت بدهند دريك زمان كه در اين صورت نيز بقاى نكاح جاى تأمل است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 431

رجوع از تغيير جنسيت

سؤال 1367 . اگر تغيير جنسيت محقق شد آيا برگشت آنها به حالت قبل جايز است؟

بسمه تعالى: تغيير جنسيت جايز نيست و در صورتى كه تغيير جنسيت محقق شد تغيير مجدد نيز جايز نيست و ضمناً يادآور مى شود كه اصل امكان تغيير جنسيت از نظر ما محرز نيست و فقط روى فرض پاسخ گفته شد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 431

ازدواج پس از تغيير جنسيت

سؤال 1368 . اگر بر فرض پس از تغيير جنسيّت مرد، زن شود آيا ازدواج با او جايز است؟

بسمه تعالى: پس از تغيير جنسيت بر فرض امكان آن موضوع عوض مى شود، ازدواج مانع نخواهد داشت . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 431

بررسى لوازم شخصى همسر يا اولاد

سؤال 1369 . آيا بررسى كردن موبايل همسر توسط شوهر و يا بررسى موبايل فرزند توسط والدين به جهت محافظت از همسر و اولاد جايز است؟

بسمه تعالى: ولىّ مى تواند در مورد كسانى كه بر آنها ولايت دارد تلفن هاى آنها را كنترل كند و در غير اين صورت تجسس جايز نيست مگر در مورد اهم به گونه اى كه مفسده آن بيش از مفسده تجسس باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 432

محرم بودن داماد بر نامادرى همسر

سؤال 1370 . شخصى فرزند دختر دارد، اين شخص زن دوم اختيار مى كند كه از شوهر قبل يك فرزند دختر دارد، دختر اوّل ازدواج مى كند آيا داماد بر نامادرى(زن دوم) محرم شود؟

بسمه تعالى: هرگاه شوهر اين دختر با دختر نامادرى(دختر دوم) عقد موقت ببندد اين نامادر براى آن داماد ام الزوجه شده، محرم خواهد بود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 432

محرم بودن همسر بر ناپدرى زوج و برادران ناتنى وى

سؤال 1371 . آيا همسر بر ناپدرى زوج و برادران ناتنى او محرم است؟

بسمه تعالى: زوجه نسبت به ناپدرى زوج و برادران او نا محرم است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 432

مصرف گوشت عقيقه

سؤال 1372 . آيا جايز است گوشت عقيقه را تقسيم كرد؟

بسمه تعالى: مخيّر است بين اين كه بپزد يا گوشت را تقسيم كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 432

خانه مشترك بين زوج و زوجه

سؤال 1373 . اگر مالكيت منزلى بالمناصفه براى زوج و زوجه باشد و زوجه پس از مدت زمانى از شوهر، اجرت المثل ايام سكونت را مطالبه كند آيا زوج بايد اجرت را بپردازد؟

بسمه تعالى: در اين مورد بايد به شيوه عرفى اين نوع بذل و بخشش توجه كرد، اگر ظاهر قضيه اين است كه زوجه به عنوان كمك به هزينه شوهر حاضر شده است كه هر دو ازآن منزل استفاده كنند در چنين صورت نسبت به گذشته حق درخواست اجرت ندارد هرچند نسبت به آينده مى تواند دريافت كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 433

توافق بر نگهدارى فرزند مادام العمر براى زن

سؤال 1374 . اگر زوج و زوجه تفاهم كنند كه پس از طلاق حضانت و نگهدارى فرزند مشترك مادام العمر و بدون خرجى و نفقه بر عهده زوجه باشد آيا اين قرارداد مطابق شرع و قانون است؟

بسمه تعالى: هرگاه مقصود اين باشد كه شوهر از حق حضانت خود صرف نظر كند مشروط بر اينكه زوجه متكفل هزينه فرزندان باشد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 433

حضانت فرزندى كه جد و مادر دارد

سؤال 1375 . حضانت فرزندى كه پدرش از دنيا رفته و داراى جد و مادر مى باشد با چه كسى است؟ و اگر مادر از حضانت فرزندش خوددارى كند حضانت با چه كسى است؟

بسمه تعالى: اگر پدر نباشد حضانت فرزند با مادر است، و اگر از حضانت خوددارى كند، جد پدرى عهده دار حضانت مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 434

جماع رو به قبله

سؤال 1376 . جماع رو به قبله چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: مكروه است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 434

ازدواج معلول ذهنى

ؤال 1377 . ازدواج معلول ذهنى جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه عقب ماندگى ذهنى به گونه اى است كه نياز به ولىّ دارد با اجازه او اشكالى ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 434

آموزش مسائل جنسى به معلول ذهنى

سؤال 1378 . با توجه به اين كه معلولين ذهنى قادر به تفكرات انتزاعى نمى باشند آيا آموزش مسائل جنسى به صورت تصويرى جايز است؟

بسمه تعالى: مسائل جنسى را خود انسان در مكتب فطرت به تدريج مى آموزد و چنين چيزى نياز به تعليم و آموزش ندارد و احياناً موجب بلوغ زودرس مى شود كه مفاسدى دارد ولى هرگاه در مورد معلول دهنى پزشك تشخيص دهد كه بدون آموزش موفق نخواهد شد به عنوان يك ضرورت مانع ندارد به شرط اينكه تزويج براى آنها يك امر ضرورى باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 434

حضانت معلولين ذهنى توسط سازمان بهزيستى

سؤال 1379 . دستگاه قضائى در برخى موارد حضانت و سرپرستى معلولين ذهنى را به سازمان بهزيستى محوّل مى نمايد آيا سازمان به عنوان قيّم مى تواند اجازه ازدواج آنان را بر عهده بگيرد؟

بسمه تعالى: با اجازه ولى معلول و يا با اجازه مجتهد جامع الشرائط اين كار انجام بگيرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 435

خروج زن از منزل با اذن شوهر

سؤال 1380 . فلسفه اينكه زن بايد براى خروج از منزل از همسرش اجازه بگيرد چيست؟ و آيا در صورتى كه با تمكين زوج منافات نداشته باشد خروج بدون اذن جايز است؟

بسمه تعالى: استقلال زن در مسائل اقتصادى و سياسى كاملاً محفوظ است و مرد بر استقلال او سيطره ندارد ولى مسائل مربوط به خانواده بايد با مدير خانواده هماهنگ باشد بالأخص كه زن ناموس مرد حساب مى شود، و معنى ندارد كه همسر با چنين موقعيت در زندگى خود، كمال آزادى را داشته باشد، هر موقع خواست به هرجا برود و با همه معاشرت كند قهراً چنين كارى علاقه او را نسبت به شوهر كمتر مى كند و دچار سوء ظن هاى ويرانگر خانواده مى شود، براى حفظ پيوند خانواده اين محدوديّت تشريع شده است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 435

تقاضاى عمل جنسى از طرف زن

سؤال 1381 . آيا بر مرد واجب است تقاضاى جنسى همسر را بپذيرد؟

بسمه تعالى: در هر چهار ماه واجب است و در غير چهار ماه براى حفظ عفت زن اجابت خوب است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 435

عدم تمايل به همسر

سؤال 1382 . مردى به دليل عدم تمايل جنسى نسبت به همسرش نتوانسته است روابط زناشويى برقرار كند و همسر پس از 4 سال دوشيزه است آيا مرد گناهكار است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال اگر نزد حاكم شرع ثابت بشود كه زوج قادر به عمل جنسى نيست به حكم عنين بودن، زوجه حق فسخ دارد و اگر قادر بر انجام عمل جنسى است ولى علاقه ندارد مرد گناهكار است و براى تعيين تكليف به حاكم شرع مراجعه شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 436

طلاى سفيد

سؤال 1383 . آيااستفاده از طلاى سفيد كه در مراسم عقد به مرد داده مى شود جايز است؟

بسمه تعالى: طلاى سفيد بر دو نوع است گاهى همان طلاى زرد است كه با عواملى رنگ آن را عوض مى كنند طبعاً حكم طلا را دارد ولى اگر جنسش از غير طلا باشد حكم طلا را ندارد و به خاطر گرانى به آن طلا مى گويند و استفاده از آن جايز است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 436

تغيير جنسيت

سؤال 1384 . آيا تغيير جنسيت جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه طرف، خنثاى مشكله باشد كه هر دو علامت را دارد ولى روشن نيست كدام اصل است و ديگرى فرع، در اين مورد تغيير جنسيّت به معناى شناختن جنسيّت اين فرد اشكال ندارد و در غير اين مورد اصل امكان آن براى ما ثابت نيست و در صورت امكان، تصرف در آفرينش است، اشكال دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 437

چَت در اينترنت با نامحرم

سؤال 1385 . آيا چت كردن با نامحرم در مورد مسائل مختلف جايز است؟

بسمه تعالى: چت كردن با نامحرم چون مايه فساد اخلاقى است و موجب گناه مى شود انجام نگيرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 437

احتمال بيمارى ايدز و آزمايش قبل از ازدواج

سؤال 1386 . با توجه به شيوع بيمارى ايدز و گسترش اين بيمارى مهلك آيا مى توان قبل از ازدواج زوجين را مجبور به انجام آزمايش ايدز نمود؟

بسمه تعالى: هرگاه طرفين راضى باشند كه بدون آزمايش ايدز با هم ازدواج كنند اجبار به آن جايز نيست مگر اينكه در مجموع نظام حكم حكومتى باشد در اين صورت اطاعت لازم است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 437

ازدواج با زنى كه رحم ندارد

سؤال 1387 . با توجه به اين كه فايده مهم ازدواج، توليد نسل است، حكم ازدواج با زنانى كه فاقد رحم مى باشند چيست؟

بسمه تعالى: استيلاد حكمت است، نه علّت، و حكم دائر مدار حكمت نيست البته ازدواج بازنى كه بچه زا است مستحب مؤكد است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 437

شير خوردن از پستانك و محرميت

سؤال 1388 . اگر خانمى سر پستانك را به سينه خود وصل كند و از اين طريق بچه شير بخورد آيا با وجود شرائط ديگر، محرميت حاصل مى شود؟

بسمه تعالى: در اين مورد عمل به احتياط كند يعنى ازدواج با آن انجام نگيرد و در عين حال حرمت نظر را رعايت كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 438

عقيقه اولاد

سؤال 1389 . مبلغى پول جهت عقيقه فرزند به خيريه داده مى شود كه از طريق كشتارگاه صنعتى ذبح انجام مى گردد اگر دعاى عقيقه همزمان با ذبح انجام نشود آيا عقيقه صحيح انجام شده است؟

بسمه تعالى: هرگاه اهداء كننده تصريح كند كه بايد عقيقه با مراسم و شرائطش انجام گيرد در صورتى بپذيريد كه بتوانيد شرايط را انجام دهيد و اگر تصريح نكرد در حدّ امكان دعاها خوانده شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 438

مسافرت با مادر زن

سؤال 1390 . اگر كسى با اذن ولى با دخترى عقد موقت بخواند آيا مى تواند با مادر او به حكم محرم بودن به مسافرت برود؟

بسمه تعالى: محرم بودن كافى نيست، بايد اذن شوهر هم باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 438

رابطه درسى استاد مرد و دانشجوى دختر

سؤال 1391 . مدرس كامپيوتر هستم و دانش پژوهان دختر مى باشند و جهت اشكال مجبور به گفت و گوى مستقيم هستم نظر حضرت عالى در اين مورد چيست؟

بسمه تعالى: اگر در اين گفتگو خوف فساد نباشد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 438

ولايت جدّ بر نوه

سؤال 1392 . اگر پدر به لحاظ سفاهت محجور باشد لذا بچه به جد واگذار شود ولى او فرزند را به شخصى كه بچه دار نمى شود بدهد و شرط شود كه هميشه نزد آنان بماند اگر پس از چند سال پشيمان شود آيا مى تواند فرزند را مطالبه كند؟

بسمه تعالى: ولايت جد بر نوه ولايت شرعى است و قابل اسقاط و واگذارى نمى باشد بنابراين مى تواند نوه خود را پس بگيرد ولى چون به آنها قول داده بود كه هميشه پيش آنها خواهد ماند و آنها به اين اميد درباره او هزينه كرده اند بايد در صورت اخذ در مورد هزينه ها را مصالحه كند ولى در عين حال بهتر است به قول خودش عمل كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 439

ازدواج در قمر در عقرب

سؤال 1393 . در تقويم هاى نجومى نوشته شده است قمر در عقرب است و ازدواج خوب نيست آيا اين مطلب صحيح است؟

بسمه تعالى: رعايت آنها خوب است بالاخص عقد نكاح، در حالى كه قمر در عقرب است سر انجام خوبى ندارد حالا چه رابطه اى بين دو است، وحى از آن كشف كرده است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 439

راه اثبات نسبت

سؤال 1394 . امارات اثبات نسب مشروع چيست؟

بسمه تعالى: امارات نسب قاعده «الولد للفراش» و بيّنه و شياع است البته قول قيافه شناس اعتبار ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 439

تعريف نسب

سؤال 1395 . تعريف نسب چيست؟

بسمه تعالى: هو الاتصال بالولادة بانتهاء احد الشخصين الى الاخر او بانتهائهما الى ثالث . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 440

ابراز علاقه قبل از ازدواج

سؤال 1396 . آيا ابراز علاقه نسبت به خانمى كه تصميم دارم با وى ازدواج كنم جايز است؟

بسمه تعالى: اگر تحريك شهوت نكند و فقط وعده به ازدواج باشد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 440

وعده ازدواج و دعوت به صبر

سؤال 1397 . مى خواهم با زنى ازدواج كنم آيا مى توانم به وى وعده ازدواج داده بگويم يك سال صبر كند؟

بسمه تعالى: هرگاه مطمئن هستيد كه بعد از يكسال با او ازدواج خواهيد كرد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 440

تفاوت سنّ دختر و پسر

سؤال 1398 . آيا تفاوت از نظر سنّ مانع ازدواج است و آيا برادرهاى دختر مى توانند از ازدواج ممانعت كنند؟

بسمه تعالى: تفاوت از نظر سن مانع نيست و برادرها حق ممانعت ندارند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 440

شرط عدم دخول

سؤال 1399 . آيا زن مى تواند در عقد دائم شرط كند كه دخول صورت نگيرد ولى ساير استمتاعات باشد؟

بسمه تعالى: هرگاه مقصود اين است كه استمتاع براى او مباح است، مى تواند انجام دهد و مى تواند انجام ندهد ولى شرط مى كند كه جانب ترك را بگيرد در اين صورت اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 441

حدود ارتباط پسر با زن پدر

سؤال 1400 . اگر دخترى را به عقد موقّت مردى درآورند تا فرزند پسر مرد، با آن دختر محرم شود ارتباط اين پسر و آن دختر در چه حدودى جايز است؟

بسمه تعالى: حكم نامادرى خواهد داشت طبعاً ارتباط با او به سان ارتباط با مادر خواهد بود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 431

تشخيص جنسيت (زن يا مرد بودن)

سؤال 1322 . شخصى از جهت اعضا و جوارح مثل مردان است و برخوردش نيز مردانه است ولى آلتش زنانه است و در آزمايش معلوم شده از جهت هورمونى و ژنتيكى 70% زن بودن غلبه دارد و مثل زنها احساسى است رعايت احتياط براى او و اطرافيان عسر و حرج دارد، وظيفه چيست؟

بسمه تعالى: محكوم به زن بودن است. خنثى نيست چون فقط يك آلت دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 431

شير دادن مادرزن به نوه دخترى

سؤال 1323 . اگر مادرزن نوه دخترى خود را شير دهد چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: معمولاً فقيهان گذشته مى گويند اگر مادرزن نوه دخترى خود را شير دهد دخترش بر آن مرد حرام مى شود. ولى از نظر ما اين مسأله جايى است كه زنى فرزند شخصى را شير دهد، آن شخص در آينده نمى تواند با دختر آن زن ازدواج كند. ولى اگر قبلاً دختر او را گرفته و مادر آن دختر، بچه آن مرد را شير داده چنين زنى بر شوهر حرام نمى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 432

دست دادن با اهل كتاب

سؤال 1324 . آيا دست دادن زن با مرد و بالعكس يا تماس بدنى با اهل كتاب جايز است؟

بسمه تعالى: حرام است مگر با دستكش به شرط اين كه فشار ندهد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 432

اسماء خدا براى فرزند

سؤال 1325 . آيا انتخاب اسماء الهى براى فرزند جايز است؟

بسمه تعالى: در اسماء الهى مانند «صمد، العزيز» يا بايد لفظ عبد در تلفظ گفته شود مانند عبدالصمد يا عبدالعزيز و يا مقدر باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 432

بخشيدن حق قَسْم(همخوابى)

سؤال 1326 . آيا جايز است زوجه حق قَسْم(همخوابى) را براى هميشه به زوج ببخشد؟

بسمه تعالى: مى تواند ببخشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 432

شير دادن كمتر از دو سال يا بيشتر از دو سال قمرى

سؤال 1327 . آيا جايز است طفل كمتر از 2 سال قمرى از سينه مادر شير بخورد؟

بسمه تعالى: مستحب است مدت شير دادن به طفل توسط مادر دو سال باشد و كمتر از آن نباشد و همچنين بيشتر از دو سال نباشد و در آيه كريمه و روايات به همين نحو تحديد شده است يعنى نه كمتر از دو سال و نه بيشتر از دو سال. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 433

تهيه منزل براى هر كدام از همسران

سؤال 1328 . مردى 2 همسر دارد آيا بايد براى هر يك از آنها منزل تهيه كند؟

بسمه تعالى: هرگاه مقتضاى شأن همسران است كه مسكن جداگانه اى داشته باشند بايد در صورت امكان تهيه كند و درصورت عدم امكان اين تكليف از او ساقط است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 433

شيرخوار تحت پوشش خانواده ديگر

سؤال 1329 . اگر كودك شيرخوار تحت تكفّل خانواده اى قرار گيرد و بزرگ شود در حالى كه از پدر و مادرش خيرى نديده است آيا اين خانواده با او محرم هستند؟

بسمه تعالى: اين بچه فرزند كسى است كه از نطفه او بوجود آمده است نه فرزند شخص ديگر هر چند آن پدر درباره او انجام وظيفه نكرده و مقصر باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 433

عاق والدين

سؤال 1330 . دختر و پسرى كه حرف پدر را نشنود و اختلاف بين پدر و مادر و خواهران و اقوام خود ايجاد كند و صله رحم را ترك كند و ديگران را عليه پدر خود تحرى كند آيا كارشان گناه است و عاق پدر مى شوند يا خير؟

بسمه تعالى: چنين افرادى گنه كار مى باشند و اگر موجبات آزار و اذيت پدر و مادر را به وجود مى آورند عاق آنها محسوب مى شوند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 433

محرمات رابطه نسبى و رضاعى

سؤال 1331 . آيا در تمامى مواردى كه در رابطه نسبى نكاح باطل است در رابطه رضاعى معادل آن هم، ازدواج حرام است؟

بسمه تعالى: اين مسئله مربوط به عموم المنزلة در رضاع كه مور پذيرش مشهور علما نيست و در اين مورد به رساله عمليه مراجعه كنيد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 434

حلال زاده بودن جنين زن ولگرد كشته شده

سؤال 1332 . خانم باردار و طفلش در تصادف كشته شده اند پدر و مادر او منكر ازدواج وى به نحو دائم يا موقت مى باشند و او را زن ولگرد معرفى مى كند، آيا طفل حلال زاده است؟ ولىّ او كيست؟

بسمه تعالى: اتهام دختر بدون شاهد كار حرامى است و تا چهار شاهد عادل بر زنا شهادت ندهند فرزند حكم حلال زاده را دارد. چون پدر در دسترس نيست پدر زن، ولى اوست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 434

فروش اموال صغير توسط قيّم

سؤال 1333 . مادرى كه قيّم قانونى دو فرزند صغير خود بوده آيا جايز است اموال فرزند را بفروشد؟

بسمه تعالى: بايد حدود قيموميت معيّن شود; هرگاه قيموميت براى حفظ اموال صغير است نمى تواند آن را ولو به وسيله وكيل بفروشد ولى اگر از طرف حاكم شرع اختيار تام دارد و فروش مال يتيم مقرون به مصلحت باشد در اين صورت اعتماد به قول قيّم اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 434

منع از كارهاى مستحبى همسر

سؤال 1334 . آيا شوهر مى تواند همسر خود را از انجام كارهاى مستحبى مانند روزه منع كند؟

بسمه تعالى: اعمال مستحبى زن اگر مزاحم استمتاع مرد نباشد، مرد نمى تواند مزاحم شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 435

امدادگر

سؤال 1335 . در زمان حادثه سيل يا زلزله اگر امدادگر خانم و آقا مجبور باشند جهت حمل مصدوم دست در دست هم بدهند تكليف چيست؟

بسمه تعالى: براى اين كار وسيله اى تهيه كنند و يا از لباس يكديگر بگيرند ولى در صورت ضرورت اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 435

حق حضانت و اسقاط آن

سؤال 1336 . آيا پدر يا مادر مى توانند حق حضانت خود را اسقاط كنند و در صورت اسقاط امكان مطالبه مجدد آن وجود دارد؟ اگر اين اسقاط به صورت شرط ضمن عقد بوده چطور؟

بسمه تعالى: ظاهر روايات اين است كه مى توانند به يكديگر واگذار كنند، لذا حق حضانت به صورت واگذارى ساقط مى گردد و حق بازگشت ندارند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 435

پيرزن و حجاب

سؤال 1337 . آيا رعايت حجاب براى پيرزن لازم است؟

بسمه تعالى: پيرزنى كه بى حجابى او مايه تحريك ديگران نمى شود مجاز است بدون حجاب سر بيرون بيايد، اما قرآن مى فرمايد:(وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ)، بهتر است آنها نيز حجاب را رعايت كنند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 436

راه محرميت مادر خوانده دختر بر داماد

سؤال 1338 . دخترى فرزند خوانده است و خود نمى داند اكنون ازدواج كرده و مادرخوانده او بر داماد نامحرم است، اگر دختر بفهمد كه فرزند خوانده است زندگى از هم مى پاشد آيا راه حلى براى محرميت مادرخوانده بر داماد وجود دارد؟

بسمه تعالى: دو راه حل دارد:1. داماد با مادر بزرگ عقد موقت ببندد و دخول كند در اين صورت مادرخوانده براى داماد محرم مى شود، 2. مادرخوانده از شوهر خود طلاق بگيرد و پس از عده به عقد پدر داماد درآيد ولو به عقد موقت بعداً او مدت را ببخشد(كه در اين صورت مادرخوانده زن باباى داماد مى شود.) بعداً با شوهر قبلى ازدواج مجدد كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 436

اصالة التبرع در كار زن در خانه

سؤال 1339 . در كارهايى كه زوجه در زندگى زناشويى انجام مى دهد آيا اصل بر مجانى بودن است يا عدم تبرع؟

بسمه تعالى: اصل تبرع است مگر اين كه در آغاز زندگى قراردادى داشته باشند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 436

انكار فرزند توسط زوج

سؤال 1340 . بعد از عقد و قبل از عروسى زوجه حامله است و زوج منكر مواقعه است تكليف چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه اين دو نفر قبل از عروسى با هم خلوت كرده باشند ولو دخول هم نشده باشد همين مقدار كافى است كه تحت قانون «الولد للفراش» فرزند از آن شوهر باشد و در غير اين صورت اگر بينه آورد كه هرگز در طول اين مدت با همسر خلوت نكرده است بينه او حجت است و در غير اين صورت بايد لعان كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 437

ارتباط غير جسمى با نامحرم

سؤال 1341 . ارتباط غير جسمى با نامحرم مثل تلفن، پيامك، گفتگو، قدم زدن در پارك، مسافرت، چت اينترنتى، نامه(اعم از عاشقانه، مبتذل و مستهجن) چه حكمى دارد؟ صرف نشان دادن بدن از پنجره به نامحرم چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: هر نوع ارتباط با دختر نامحرم كه جنبه تلذذ جنسى دارد حرام است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 437

تشكيك در نسبت پدرى و پسرى

سؤال 1342 . پدر و پسر اقرار به پدرى و پسرى دارند، مسأله ارثى و مالى و جنايى هم مطرح نيست آيا مرجع دولتى يا شخصيت حقوقى حق دارند آنها را ملزم به آزمايش دى ان اى كنند؟ به فرض انجام آزمايش و ظهور خلاف تكليف چيست؟

بسمه تعالى: مادامى كه اتفاق اين دو بر پدرى و پسرى مايه ضرر به ديگرى نباشد كسى حق ندارد اين دو نفر را ملزم به دادن آزمايش كند ولى اگر در اين ميان كسى ادعا كند كه او فرزند پدر ما نيست و اقامه بينه امكان پذير نباشد در اين صورت اگر آزمايش علم آفرين باشد مى تواند طرف متهم را به آزمايش وادار كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 437

رضايت والدين براى طلبگى

سؤال 1343 . كسانى شديداً مايلند دروس حوزوى بخوانند و براى اسلام تبليغ كنند متأسفانه والدين سخت مخالفند. آيا جلب رضايت والدين براى او ضرورت دارد؟

بسمه تعالى: رضايت والدين در اين مورد شرط نيست، آنچه شرط است اين است كه خوشرفتارى كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 438

دختر ربيبه و ربيب

سؤال 1344 . دختران ربيبه وربيب و دختران پسرهاى آنان با شوهر مادر بدون دخول به مادر ربيبه محرم هستند يا پس از دخول محرميت ايجاد مى شود؟

بسمه تعالى: مشهور اين است: دختر ربيب و ربيه بر شوهر پس از دخول محرم است در جواهر مى فرمايد: «من وطى امرأة بالعقد الصحيح الدائم والمنقطع حرم على الواطى أبداً أُمّ الموطوئة وإن علت لأب أو لأُمّ وبناتها وإن سفلن لابن أو بنت»(جواهر، ج29، ص 246) . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 438

محرميت با شير حاصل از قرص و دارو

سؤال 1345 . اگر زن پس از زايمان شيرى را كه با خوردن قرص و دارو در او توليد شده به بچه شيرخوارى بدهد آيا محرميت حاصل مى شود؟

بسمه تعالى: سبب محرميت مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 438

ربيبه

سؤال 1346 . آيا پس از دخول به مادر، ربيبه به پدر شوهرِ مادر، و پدر پدر شوهر مادر نيز محرم مى شود؟

بسمه تعالى: حكم شرع تابع تحقق عناوين است، اينجا عنوان محرميت موضوع ربيبه است واين موضوع فقط در شوهر صدق مى كند نه پدر شوهر و نه جد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 439

ولايت مادر بر دختر صغير

سؤال 1347 . اگر پدر فوت كند آيا مسأله حضانت مادر حتى در شرايطى مانند خطرات جانى بر فرزند و يا تربيتى، عقيدتى و اخلاقى، به قوت خود باقى است؟

بسمه تعالى: مادر بر دختر تا هفت سالگى ولايت دارد مشروط بر اين كه ازدواج نكند ضمناً اگر ولايت مادر به مصلحت طفل تمام نشود مراجعه به حاكم مى شود تا تكليف را روشن كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 439

اطاعت از والدين در نهى از سفر زيارتى

سؤال 1348 . اگر يكى از والدين فرزند خود را از زيارت ائمه معصومين(عليهم السلام) يا حج منع كنند آيا اطاعت از والدين در اين موارد واجب است؟

بسمه تعالى: اطاعت والدين در اين مورد واجب نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 439

نامگذارى فرزند

سؤال 1349 . نامگذارى فرزند حق كيست؟ چه چيزهايى را بايد رعايت كرد؟ در صورت اختلاف بين پدر و مادر حق تعيين نهايى با كيست؟

بسمه تعالى: از نظر شرع نامگذارى فرزند حق پدر است در حديث آمده است:«ان يُحَسِّنَ اسمَه ويُحَسِّنَ أدبَه»، بهترين اسم ها اسمى است كه حاكى از بندگى خداوند باشد. در هر حال بايد از هر نامى كه حاكى از گرايش هاى غير دينى است خوددارى كرد، البته در اين مسائل بهتر اين است كه به توافق برسند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 439

محرميت دختر زن بر شوهر موقت

سؤال 1350 . اگر زنى ازدواج موقت انجام دهد آيا دختر اين زن بر شوهر موقت پس از پايان عقد موقت محرم است؟

بسمه تعالى: چنين دخترى حكم ربيبه را دارد، اگر دخول به مادر انجام گرفته است شوهر موقت آن زن نمى تواند با آن دختر ازدواج كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 440

ازدواج با دختر ربيبه و نوه اش

سؤال 1351 . آيا دختر ربيبه و نوه ربيبه محرم است؟

بسمه تعالى: نمى تواند با دختر ربيبه و نوه ربيبه در صورتى كه به مادر ربيبه دخول كرده باشد ازدواج كند ولى ترتب احكام ديگر محرميت بر او مورد اشكال است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 440

تفاوت نسب با رضاع در محرميت

سؤال 1352 . آيا در تمام مواردى كه در رابطه نسبى، نكاح حرام است در رابطه رضاعى معادل آن هم ازدواج حرام است؟ مانند امّ الزوجه نسبى بر شوهر حرام است آيا امّ الزوجه رضاعى نيز بر پدر حرام است؟

بسمه تعالى: در مواردى عنوان نسب محقق است ولى آن عنوان در رضاع محقق نيست مثلاً اگر زنى فرزند كسى را شير دهد مادر آن زن كه جده رضاعى فرزند است بر پدر آن پسر حرام نمى شود زيرا در فرزند نسبى جده از آن جهت حرام مى شود كه ام الزوجه پدر حساب مى شود ولى در اين جا مادر زن شيرده، امّ الزوجه پدر كودك نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 440

ازدواج و محرم شدن پسران زوج به همسر

سؤال 1353 . اگر مردى زنى را به ازدواج موقت يا دائم عقد كند ولى دخول انجام نشود و مابقى مدت را بخشيده و يا وى را طلاق دهد آيا پسر آن مرد به اين خانم محرم هستند؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال پسران آن مرد به زن پدر، هر چند طلاق داده باشد، محرم هستند به اين معنا كه ازدواج با او براى آنها حرام است ولى احتياطاً خانم ياد شده در ارتباط با ايشان رعايت پوشش را بنمايد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 441

غايب شدن شوهر

سؤال 1354 . شوهر زنى به مدت يك سال غايب و از وى اطلاع و خبرى نيست، آيا جايز است در اموال شوهر تصرف و يا تقسيم شود؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال اين مرد در حكم زنده است و اموال وى تقسيم نمى شود فقط در صورتى كه داراى همسر و فرزند مى باشد به مقدار نفقه واجب از اموال وى برداشته مى شود و اگر مالى نداشته باشد در اين صورت همسر وى مى تواند به حاكم رجوع كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 441

استمناء براى اطلاع از بارور بودن

سؤال 1355 . پزشك جهت اطلاع از بارور بودن اسپرم، داماد را وادار به استمناء و تهيه منى مى كند آيا جايز است؟

بسمه تعالى: استمناء جايز نيست ولى مى تواند با زنى كه مى خواهد ازدواج كند عقد موقت ببندد تا بدون دخول اخراج منى شود . والله العالم