فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 45

اولويت مردان بر زنان در اشتغال

سؤال 99 . آيا دولت اسلامى در تأمين مشاغل مى تواند سرپرست خانوار اعم از زن و مرد را بر ديگران مقدم دارد؟

بسمه تعالى: با توجه به مكلف بودن مردان به تأمين هزينه زندگى خانواده و لزوم محافظت از عفت عمومى، مردان در اولويت قرار دارند .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 46

وظيفه دولت در اشتغال براى همه

سؤال 100 . وظيفه دولت در قبال مردان سرپرست خانوار كه شغل ندارند چيست؟

بسمه تعالى: دولت موظف است كه بيت المال را در بهبود زندگى جامعه به صورت عادلانه تقسيم كند كه در روايات از آن به توفير الفىء ياد شده است و زمينه را براى ايجاد اشتغال فراهم سازد، و نياز فقيران جامعه را برطرف نمايد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 46

اشتغال زنان

سؤال 101 . وظيفه نظام اسلامى در ارتباط با اشتغال خانمها در خارج از محيط خانه چيست؟ آيا اصل اولى داريم يا نه؟ در فرض داشتن آن اصل چيست؟

بسمه تعالى: اشتغال خانم با اذن شوهر در صورت عدم اختلاط و با حفظ عفت جايز است، ولى اصل در مورد زنان اشتغال به تربيت فرزند در خانه و شوهردارى است. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 46

ضرر ناشى از سياست هاى دولت

سؤال 102 . آيا دولت در قبال كاهش ارزش پول مردم كه در اثر سياست هايى كه خود آن را لازم و ضرورى مى داند ضامن است؟ آيا توجه به نظر كارشناسان در حكم ضمان دخيل است؟

بسمه تعالى: اگر دولت بر اساس مصلحت انديشى هزينه هايى را انجام داده گرچه در اين مصلحت انديشى با نظر برخى كارشناسان مخالف بوده ولى ضمانى در كار نخواهد بود. چون فرض اين است كه تشخيص مصالح به عهده دولت است (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل). والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 47

شركت در انتخابات

سؤال 103 . نظر شما در مورد شركت در انتخابات چيست؟

بسمه تعالى: سرنوشت نظام اسلامى و كشور بستگى دارد كه در انتخابات شركت كنيم و به افراد متدين و ملتزم به اسلام و قوانين و توانا بر اداره كشور رأى دهيم.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 47

تخريب آثار تاريخى

سؤال 104 . تخريب آثار تاريخى ـ فرهنگى چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: آثار تاريخى آنجا كه ملك شخصى نباشد داراى ماليت است و تخريب آن اسراف و تضييع مال است و در روايت است:«انّكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم...» و بقاع جمع بقعه است و آن زمينى را گويند كه داراى هيأت خاصى باشد، زمينى كه نسبت به آن مسئوليت داريم نسبت به بناى روى آن نيز مسئوليت داريم . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 47

معامله و خارج نمودن آثار تاريخى

سؤال 105 . آيا خريد و فروش و خارج نمودن آثار تاريخى ـ فرهنگى از كشور جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه مايه تضعيف كشور اسلامى و تقويت كفر باشد جايز نيست و در غير اين صورت جلوگيرى از آن در گرو منع حكومتى است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 48

تصرفات ولى منوط به عدم مفسده

سؤال 106 . پدر در سانحه رانندگى فوت كرده و جدّ پدرى مقصر سانحه را بخشيده، دو دختر آن مرحوم صغير بوده اند و حالا ادعاى خسارت دارند حكم چيست؟

بسمه تعالى: حكم شرعى اين است كه ولى بايد در تصرف در اموال و حقوق صغير غبطه و مصلحت آنان را رعايت كند و يا لااقل فاقد مفسده باشد. در مورد اين دو خواهر و اين كه آيا در بخشيدن مصلحتى بوده يا نه بايد دادگاه نظر دهد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 48

تبعيت قانون از شرع

سؤال 107 . آيا قانون تابع شرع است يا شرع تابع قانون؟

بسمه تعالى: مسلماً قانون تابع شرع است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 48

رعايت قوانين راهنمايى و رانندگى

سؤال 108 . آيا تخطى از قوانين راهنمايى و رانندگى حرام است؟ اگر فردى تخطى نمود و اتفاقاً اين عمل او منجر به قتل خود و ديگران شد آيا عندالله قاتل عمد حساب مى شود تا در قيامت عذاب الهى شامل او شود؟

بسمه تعالى: تخطى از قوانين راهنمايى جايز نيست ولى اگر تخطى منجر به قتل شد، سبب قتل عمد نمى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 48

دريافت يارانه براى غير نيازمند

سؤال 109 . نظر شما درباره دريافت يارانه براى كسانى كه نياز ندارند چيست؟

بسمه تعالى: كسانى كه درآمد آنها براى زندگى متعارف و متناسب با وضع آنان، كافى نباشد و نياز به استقراض يا كمك هاى خارجى داشته باشند آنها مى توانند بهره مند باشند، و در غير اين صورت حرام است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 49

پرداخت اضافه كارى به كارمندان بدون كار اضافه

سؤال 110 . مدير اداره براى كمك به كارمندان مبلغى را به آنان مى دهد ولى آن را اضافه كار حساب مى كند تا از نظر ديوان محاسبات به مشكل برنخورد. دريافت اين پول بدون اين كه اضافه كارى انجام شده باشد جايز است؟

بسمه تعالى: اگر مدير اداره با استفاده از اختيارات قانونى مبلغى به كارمندى مى دهد اشكال ندارد، ولى اگر از قانون تخلف مى كند جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 50

كنترل افراد پرخطر و حقوق شهروندى

سؤال 111 . اشخاصى در سطح اجتماع هستند كه زمينه ارتكاب جرم در آنها زياد است آيا مى توان قبل از وقوع جرم آنها را تحت كنترل قرار داد و حقوق شهروندى آنان را محدود كرد؟

بسمه تعالى: به خاطر اهميت جلوگيرى از جرم و مبارزه با منكر نسبت به افرادى كه زمينه هاى ارتكاب جرم به علت مسائل روانى يا تربيتى در آنها زياد است، نيروى انتظامى شايسته است ساز وكارى انتخاب كند كه حالت هشيارى و آمادگى خاص نسبت به چنين اشخاصى داشته باشد ولى تجسس و يا محدود نمودن فعاليت هاى عرفى آنان جائز نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 50

عمل نكردن به قانون كشورهاى غير مسلمان

سؤال 112 . آيا عمل نكردن به قانون در كشورهاى غير مسلمان پس از ورود به آن كشور جايز است؟

بسمه تعالى: اخذ ويزا از كشورى مبنى بر اين است كه قوانين آن كشور را رعايت كنند بنابراين هر نوع تخلف از قوانين آن كشور كه بر خلاف دستورات اسلام نيست بر خلاف تعهد است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 50

انتشار اخبار غير مطمئن به دستور مافوق

سؤال 113 . الزام بعضى نهادها و يا مديران مافوق براى نشر خبرى كه در صحت و يا لزوم ارسال آن ترديد وجود دارد آيا مسئوليت احتمالى را از عوامل فنى خبر برمى دارد؟

بسمه تعالى: مادامى كه در صحت آنها ترديد است انعكاس آنها به صورت قطعى دروغ محسوب مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 50

انتشار آمار تأييد نشده

سؤال 114 . انتشار گزارش ها و آمار تأييد نشده و غير اطمينانى توسط رسانه ها چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: بايد در گزارش الفاظى را به كار ببرند كه حاكى از آن باشد كه گزارشها قطعى نيست بلكه ظنى و مشكوك است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 50

اخبار دروغ در جنگ روانى

سؤال 115 . استفاده از اخبار غير واقعى به انگيزه جنگ روانى بر عليه دشمن جايز است؟

بسمه تعالى: در مواقع جنگ اين نوع تبليغات در اختيار فرماندهى است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 51

احياء زمين و منابع طبيعى

سؤال 116 . زمينى كه ارثيه پدرى و آباء و اجدادى و سند با مهر و امضاى اهالى دارم كه در آن مسكن ساخته ام حال منابع طبيعى آن را در زمره منابع طبيعى مى داند، آيا اين تصرف غاصبانه است؟

بسمه تعالى: در صورتى كه به وسيله دو شاهد عادل ثابت شود كه زمين به وسيله نياكان احياء، و ساختمان در آن بنا شده است نمى توان اين نوع زمين را جزء منابع طبيعى شمرد و اگر قانون روى مصالحى اين نوع زمين ها را جزء منابع طبيعى بشمرد در صورت تخليه بايد قيمت زمين و خانه را بپردازد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 51

راستگويى، بهانه دشمنان اسلام

سؤال 117 . راستگويى در مواردى كه بهانه به دست دشمنان نظام اسلامى دهد و زمينه ساز تبليغات سوء شود آيا جايز است؟

بسمه تعالى: در اين مورد سكوت لازم است و گفتن هر واقعيتى واجب نيست و به قول معروف دروغ حرام است امّا راست گويى واجب نيست . والله العالم