فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 61

مايعى شبيه منى

سؤال 171. اگر هنگام بول كردن مايعى شبيه منى خارج شود، ولى شرايط منى(شهوت و جهش)را ندارد، آيا اين رطوبت، منى است؟

بسمه تعالى: دو علامت: شهوت و جهش، ملاك تشخيص منى است و در صورت فقدان آن دو علامت، حكم به منى بودن آن مايع نمى شود، مگر اين كه شخص به وسيله ى علائم ديگر يقين به منى بودن پيدا كند.براى مريض و زن، خروج رطوبت همراه با اوج شهوت كافى است. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 57

جماع به طرف قبله

سؤال 155 . آيا هنگام جماع و خارج شدن منى سر يا كف پاها به سمت قبله باشد جايز است؟

بسمه تعالى: مكروه است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 58

مرض و خروج منى

سؤال 156 . اين كه مى گويند در خروج منى از مريض لازم نيست شرايط خروج منى موجود باشد منظور چه نوع مرضى است؟

بسمه تعالى: در مريض جستن منى شرط نيست بلكه خروج با شهوت كافى است، و آن مرضى است كه موجب كاهش قدرت شهوت مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 58

تداخل غسل جمعه و جنابت پس از شستن سر و گردن

سؤال 157 . شخصى در روز جمعه پس از شستن سر و گردن، به عنوان غسل جنابت، تصميم مى گيرد كه غسل جمعه انجام دهد آيا مى تواند به نيت غسل جمعه سر و گردن را بشويد و مابقى را به نيت جمعه و جنابت ادامه دهد؟

بسمه تعالى: رجاءاً اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 58

تا ده روز خون ديدن و تفاوت خونها

سؤال 158 . آيا اين قاعده مسلم است كه اگر زن حائض تا ده روز خون ببيند چه غليظ وچه كم رنگ و چه لكه محمول به حيض خواهد بود؟

بسمه تعالى:اگر صفات حيض را دارد يا امكان حيض در آن است محكوم به حيض است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 58

تجاوز از عادت

سؤال 159 . زنى كه عادت ماهانه او معمولا شش و يا هفت روز است اگر بزعم اينكه پاك شده غسل كند روز هشتم دوباره خون ببيند چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: چنين زنى بايد استظهار كند يعنى از روز هشتم تا دهم بين تروك حائض و عمل مستحاضه جمع كند ، در اين صورت اگر خون سر دهم قطع شد ، محكوم به حيض است و اگر ادامه يافت غير از ايام عادت حكم استحاضه را دارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره :

سؤال 160 . آيا كسى كه غسل جنابت و يا حيض و يا ... در ذمه دارد مى تواند وارد مسجد شود و مستقيما برود به دستشويى و يا قهوه خانه مسجد كه در انتهاى مسجد تأسيس شده و پس از مكث دقايقى در آنجا و قضاى حاجت از همان درى كه آمده از مسجد بيرون برود آيا اين عمل شرعا ج

بسمه تعالى: هرگاه در مسجد مكث نكند و چيزى از مسجد برندارد و فقط مسجد جنبه معبرى پيدا كند، اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 59

خون بيش از عادت

سؤال 161 . زنى كه ايّام عادت او معمولا 7 روز است اگر بيشتر از 7 روزخون ببيند چه وظيفه اى دارد و اگر اين حالت براى نفساء كه صاحب عادت عدديه است پيش آيد چه تكليفى دارد؟

بسمه تعالى: هرگاه چنين فردى خون او سر ده روز قطع شد همه اش محكوم به حيض است و اگر از ده روز گذشت به مقدار ايام عادت حيض و بقيه حكم استحاضه را دارد و همچنين است حكم نفساء.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 59

غسل قبل از داخل شدن وقت

سؤال 162 . آيا كسى كه قبل از دخول وقت غسل جنابت به گردنش بيايد و در همان وقت بخواهد غسل كند نيت وجوب كند آيا غسلش صحيح است؟

بسمه تعالى: نبايد نيت وجوب بكند و در هر حال اگر به هنگام عمل قصد قربت داشته است كافى است. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 60

غسل قبل از وقت

سؤال 163 . كسى بدون توجّه مدّتى غسل را قبل از دخول وقت به نيت واجب انجام داده است و با آن نماز واجب را بجا آورده، اكنون متوجّه شده كه چنين نيتى صحيح نبوده، نمازهاى گذشته او چه صورتى دارد؟

بسمه تعالى: جواب اين سؤال از پاسخ سؤال قبل روشن شد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 60

كيفيت غسل

سؤال 164 . آيا در هنگام غسل، مخارج ادرار و مدفوع را با هر دو طرف بدن مى شويند يا مانند شكم نصف آنرا و آيا در مخرج مدفوع هر دو باسن را با هم مى شويند يا اينكه هر يك را در طرف خودش؟

بسمه تعالى: بايد نصف عورتين را با طرف راست و نصف ديگر را با طرف چپ بشويد و بهتر است با هر طرف تمام عورتين شسته شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 60

غسل ترتيبى

سؤال 165 . بعضى از آقايان غسل ترتيبى را چنين مطرح مى كنند كه بايد موقع شستن سر و گردن و يا طرف چپ و راست بايد عضو را بطورى شست كه عضو ديگر شسته نشود لازمه اش اين مى شود كه بايد مثلا موقع شستن سر و گردن بدن خود را از زير افشان دور كند كه آب به بدن ريخته نش

بسمه تعالى: در غسل ترتيبى بايد به نيت غسل اول سر و گردن بعد طرف راست و بعد طرف چپ بدن را بشويد و رسيدن آب سر به قسمتى از بدن در حين شستن سر اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 61

غسل در ماه رمضان قبل از اذان صبح و پايان آن پس از اذان

سؤال 166 . اگر نيمى از غسل در داخل وقت و نيمى در خارج وقت در ماه مبارك رمضان انجام گيرد صحيح است؟(غسل را قبل از اذان صبح شروع كرده بود در وسط غسل اذان گفته شد)

بسمه تعالى: غسل بايد پيش از اذان انجام بگيرد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 61

ديدن خون پس از 50 سال در زنان قرشى

سؤال 167 . زنانى كه قرشى هستند اگر پنجاه سال قمرى را گذرانده باشند و باز هم خون با شرايط حيض را در خود ببينند به نظر حضرت عالى چگونه بايد احتياط كنند؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال محكوم به حيض است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 66

تحقق جنابت

سؤال 174 . آيا در تحقق جنابت با احتلام، اجتماع شهوت و جستن و سستى لازم است يا برخى از آنها كافى است؟

بسمه تعالى: خروج با شهوت و جستن كافى است. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 66

ورود جنب به مسجد و عبور از آن

سؤال 175 . آيا جنب يا حائض مى تواند وارد مسجد شود و در انتهاى مسجد به دستشويى يا قهوه خانه مسجد برود و پس از توقف كوتاه از مسجد بيرون برود؟

بسمه تعالى: احتياطاً اين كار را انجام ندهد . والله العالم