فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 320

بستن لوله رحم

سؤال 989. آيا بستن لوله ى رحم به صورت موقت يا دايم و بيرون آوردن رحم، جايز است؟

بسمه تعالى: بيرون آوردن رحم، تصرف در آفرينش است و در قرآن مجيد عمل شيطانى دانسته شده است:(فليغيرّن خلق الله)و بستن رحم به صورت دايم، چون تصرف در خلقت و آفرينش است، حرام است و بستن لوله به صورت موقت چون از نظر كارشناسان قابل برگشت نيست، حرام مى باشد به اين لحاظ كه بستن موقت عملى نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 321

بستن لوله رحم به جهت درمان

سؤال 990. هرگاه بستن لوله ى رحم يا خارج ساختن رحم و مانند آن، جنبه ى درمانى و ضرورت پزشكى داشته باشد، آيا رضايت شوهر لازم است؟

بسمه تعالى: اگر ضرورت پزشكى در حدى است كه منجر به مرگ يا بيمارى صعب العلاج گردد، رضايت شوهر معتبر نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 321

باز كردن لوله رحم بسته شده

سؤال 991. اگر زنى با رضايت شوهر لوله ى رحم خود را بسته باشد و مجدداً بخواهد لوله ى رحم را باز كند، آيا رضايت شوهر لازم است؟

بسمه تعالى: اگر باز كردن لوله امكان پذير باشد، در باز كردن لوله هاى رحم رضايت شوهر لازم نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 321

سقط جنين

سؤال 992. در مواردى كه پزشكان به صورت قطع نظر دهند كه جنين مثلاً به علت نداشتن جمجمه و...، زنده متولد نخواهد شد، آيا سقط جنين جايز است؟

بسمه تعالى: سقط جنين مطلقاً جايز نيست و در همه ى موارد، سقط جنين موجب ديه مى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 322

سقط جنين

سؤال 993. آيا سقط جنين قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج روح در صورتى كه بقاى جنين موجب مرگ مادر و جنين خواهد شد، جايز است؟ آيا در اين مورد، رضايت شوهر شرط است؟

بسمه تعالى: هرگاه به آن مرحله برسد كه اگر جنين سقط نشود، هر دو مى ميرند، سقط جنين واجب است و رضايت شوهر شرط نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 322

سقط جنين

سؤال 994. اگر بقاى جنين خوف مرگ مادر را در پى داشته باشد، آيا سقط جايز است؟

بسمه تعالى: حداقل بايد به حد اطمينان برسد تا سقط آن جايز باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 320

از بين بردن قدرت توليد

سؤال 988. هرگاه مردى بخواهد با اقدام پزشكى (وازكتومى)، قدرت توليد نسل خود را به صورت موقّت يا دايم از بين ببرد، آيا رضايت زوجه لازم است؟

بسمه تعالى: مرد نمى تواند خود را عقيم كند و اين كار حرام است; خواه زوجه راضى باشد يا نباشد و اگر پزشك معالج اين عمل را انجام داد تعزير مى شود. والله العالم