فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 318

عمل جراحى بينى

سؤال 981. زنى مى خواهد بينى خود را براى زيبايى عمل جراحى نمايد، ولى شوهرش مخالف است. آيا بدون رضايت شوهر اين عمل جراحى جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه عمل مزبور با حقوق شوهر منافى نباشد، جايز است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 318

تلقيح

سؤال 982. آيا تلقيح نطفه ى مرد اجنبى به زن اجنبيه جايز است و اگر فرزندى متولد شد، آيا به اين مرد و زن محرم مى شود و از آن دو ارث مى برد؟

بسمه تعالى: هرگاه نطفه ى مرد را با همسر خويش در بيرون رحم تلقيح كنند و به خاطر اين كه رحم زن استعداد پرورش كودك را ندارد، از رحم زنى كه شوهر ندارد به عنوان محل پرورش استفاده كنند، اشكال ندارد و فرزند، متعلق به زوجين است، نه زن صاحب رحم، ولى اگر نطفه ى مرد اجنبى را با زن اجنبيه تلقيح كنند، نسب ثابت نمى شود، البته هر نوع تلقيح در صورتى جايز مى باشد كه در مقدمات آن كار حرام صورت نگيرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 318

استفاده از تخمدان ديگرى

سؤال 983. تخمدان خانمى تنبل شده است و حامله نمى شود. آيا مى تواند با رضايت خواهر و شوهر، تخمدان خواهرش را به جاى تخمدان خود در رحم قرار دهد؟

بسمه تعالى: خارج كردن تخمدان موجب نقص عضو مى شود و حرام است، امّا در صورتى كه اين كار انجام گيرد و با انجام عمل جراحى، تخمدان جزء بدن گيرنده ى عضو بشود و مبدأ پرورش بچه شود، بچه ملحق به گيرنده ى عضو است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 319

اجرت تلقيح

سؤال 984. آيا اجرتى كه پزشك جهت تلقيح از بيمار دريافت مى كند، در حالى كه در مقدمات اين عمل، نظر و لمس صورت گرفته باشد، حلال است؟

بسمه تعالى: اگر نَفْسِ تلقيح با قطع نظر از مقدمات، حرام باشد، أخذ اجرت در قبالِ آن حرام است اگر مقدمه، حرام و ذى المقدمه حلال باشد، أخذ اجرت در قبالِ ذى المقدمه جايز است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 319

تلقيح و تعلق فرزند به صاحب اسپرم

سؤال 985. براى تلقيح از «اسپرم» مرد بيگانه استفاده شود، آيا فرزند، متعلق به صاحب اسپرم است؟

بسمه تعالى: از آنجا كه فرزند، مولود اسپرم مرد است; هر چند تخمك از همسر آن مرد نبوده، مولود اين تلقيح فرزند تكوينى صاحب اسپرم است. حال اگر دختر باشد براى او محرم مى شود و اگر پسر باشد براى همسرش محرم مى شود، ولى ارث نمى برد و بچه، ولد زنا نيست، ولى بايد از اين نوع تلقيح خوددارى شود، چون شرعاً جايز نيست اسپرم مرد بيگانه در رحم زن بيگانه پرورش پيدا كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 320

تلقيح و ربيبه

سؤال 986. از تخمك زن بيگانه براى تلقيح استفاده شد و دخترى متولد شد. آيا اين دختر ربيبه ى شوهر زن بيگانه است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال، دختر متولد شده از اين تلقيح، نسبت به شوهرِ زنى كه از تخمك او استفاده شده است، احتمالاً حكم ربيبه را داشته باشد و در نتيجه بايد عمل به احتياط كرد مثلاً شوهر آن زن، نمى تواند بااين دختر ازدواج كند و طبعاً مَحرَم خواهد بود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 320

اسپرم مردى كه مرده

سؤال 987. اسپرم مردى را قبل از وفاتش گرفته و نگه دارى كردند و پس از وفات به رحم همسر او پيوند زدند. آيا اين فرزند از جهت نسب و ارث، به اقوام مرد ملحق مى شود؟

بسمه تعالى: هرگاه تلقيح اسپرم در حال حيات زوجين انجام گيرد، فرزندِ هر دو محسوب مى شود و ارث مى برد، ولى تلقيح پس از وفات شوهر اشكال دارد، زيرا زوجيت باطل شده است و زن در حال عده ى وفات است و اگر بر فرض، اين تلقيح صورت بگيرد، فرزند ارث نخواهد برد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 406

جراحى زيبايى بينى

سؤال 1248 . اگر شخصى عمل انحراف بينى همراه با عمل زيبايى بينى انجام دهد موظف به پوشانيدن بينى است؟

بسمه تعالى: حكم صورت را دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 406

قرار دادن نطفه زن و شوهرى در رحم زن شوهردار ديگر

سؤال 1249 . آيا اهداى اسپرم وتخمك زن و شوهرى به زن و شوهر ديگر جايز است؟

بسمه تعالى: اگر مقصود اين است كه اسپرم و تخمك مرد و زنى را در بيرون در آزمايشگاه تلقيح كنند و سپس آن را در رحم زن شوهردارى قرار دهند اين كار جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 407

انتقال نطفه پس از مرگ به رحم زوجه يا اجنبيه

سؤال 1250 . انتقال نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجه چه حكمى دارد؟ به رحم اجنبيه چطور؟ حكم محرميت و ارث فرزند به وجود آمده چيست؟

بسمه تعالى: اگر مقصود اين است كه نطفه مرد را در حال حيات از او مى گيرند و در دستگاه حفظ مى كنند و پس از مرگ به رحم همسر خود اين مرد وارد مى كنند، اين كار جايز نيست، زيرا بوسيله مرگ علقه زوجيت از هم گسسته مى شود و فقط مى توانند يكديگر را غسل دهند. فرزندى كه از اين طريق متولد مى شود، از صاحب نطفه و صاحب رحم ارث نمى برد چون ولد شرعى نيست، البته محرميت هم به هم نمى خورد. از اين بيان حكم انتقال نطفه به رحم اجنبيه روشن است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 407

اهداى جنين به رحم ديگر

سؤال 1251 . اهداى جنين به معناى انتقال جنين از رحمى به رحم ديگرى اشكال دارد؟ و اگر اين كار واقع شد چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: اگر رحم اوّل براى حفظ جنين آمادگى دارد تحويل آن به رحم ديگر جايز نيست و اگر چنين اتفاقى بيفتد رحم دوم حكم رحم اجاره اى را دارد پدر و مادر طفل همان است كه جنين از آن به وجود آمده است . والله العالم