فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 354

جبران كم كارى در اداره

سؤال 1124 . راه جبران مصرف غيرصحيح بيت المال و توبه كم كارى در اداره و يا مصرف بيت المال چيست؟

بسمه تعالى: علاوه بر ندامت، خسارتِ كم كارى و تصرف غير مأذون را جبران كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 354

از بين بردن حقوق ديگران يا اموال ديگران قبل از بلوغ

سؤال 1125 . شخصى در سنين نوجوانى به مال و يا حقوق ديگر افراد (نعوذ بالله) و يا حقّى از سازمان يا اداره دولتى تعدّى نموده آيا بعد از رسيدن به بلوغ و تكليف جبران آنها شرعا واجبست؟

بسمه تعالى: بايد به قيمت روز مال مردم را پس بدهد و در صورت وجود محذور بدون اينكه به آنها اطلاع دهد به حسابشان بريزد و در حقوق ديگر هم گاهى صرف توبه كافى است. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 354

كوتاهى در پرداخت خسارت و وظيفه كنونى

سؤال 1126 . چند سال قبل با ماشينى كه پارك شده بود برخورد كردم ولى صاحب ماشين را به علت كوتاهى و سهل انگارى نيافته و اكنون نمى توانم او را بيابم آيا مى توانم با مقدار خسارت فرشى را به عنوان صدقه از طرف صاحب ماشين خريده و براى جهيزيه عروسى كه فقير است بدهم؟

بسمه تعالى: به مقدار خسارت از طرف صاحب ماشين صدقه نقدى به فقراء بدهيد و اگر عروسى فقير است وجه را در اختيار او بگذاريد تا فرش بخرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 355

تصادف به دليل نداشتن مهارت و گواهينامه

سؤال 1127 . اگر شخصى وسيله نقليه خود را به كسى كه گواهينامه ندارد بدهد در حالى كه وى در رانندگى وارد نيست اگر آن شخص تصادف كند و موجب خسارت گردد ضمان به عهده كيست؟

بسمه تعالى: آن كس كه تصادف كرده است ضامن است نه صاحب خودرو، و به اصطلاح مباشر ضامن است نه سبب بعيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 355

چرا بردن گوسفندان و حكم تلف آنها

سؤال 1128 . گوسفندان را به نوبت به چرا مى بريم اگر فردى كه نوبت او نبوده گوسفندان روستا را به چرا ببرد و گوسفندان به علت خوردن از علف مسموم به كود شيميايى در مزرعه اش تلف شوند آيا ضامن است؟

بسمه تعالى: اگر شخصى كه گوسفندان را به چرا برده، به هيچ وجه از طرف صاحبان گوسفند مجاز نبوده و صاحبان گوسفند پس از اطلاع از اين كه وى بدون نوبت گوسفندان را به چرا برده، راضى به كار او نشدند، وى ضامن گوسفندان مى باشد، و نيز اگر پس از اطلاع راضى شدند ولى وى در حفاظت از گوسفندان اهمال كارى و تفريط كرده باشد نيز ضامن است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 355

غصب پول و گذشت زمان

سؤال 1129 . كسى مى پرسد سى سال قبل مبلغى از جيب شخصى برداشته ام آيا اكنون همان مبلغ را مديونم؟

بسمه تعالى:بايد ارزش اضافى را در نظر بگيرد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 356

چرا توسط بچه و تلف گوسفند

سؤال 1130 . اگر گله گوسفندان را بچه كوچك به صحرا ببرد و گرگ برخى از گوسفندان را تلف كند، آيا شخصى كه از بچه براى اين كار استفاده كرده ضامن است؟

بسمه تعالى: اگر صاحبان گوسفندان بدانند كه به جاى اين كه مردى را براى اين كار بفرستد بچه را مى فرستد و به اين كار راضى شوند ضمان ساقط مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 356

خسارت زدن بچه

سؤال 1131 . اگر فردى قبل از بلوغ، خسارتهايى به ديگران وارد كند وظيفه ولى طفل چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه ولى در ايجاد خسارت نقشى نداشته باشد اگر طفل مالى دارد ولى از مال وى مى پردازد و الا پس از بلوغ خود بپردازد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 356

معيوب بودن و خسارت

سؤال 1132 . اگر جنس فروخته شده معيوب باشد و فروشنده به عمد يا غير عمد به اطلاع مشترى نرساند و موجب خسارت مالى يا جانى شود آيا بايع ضامن خسارات وارده خواهد بود؟

بسمه تعالى: ميزان در ضمان اين است كه يكى از دو طرف اقوى بوده و عرفاً تلف به او منسوب باشد بنابراين مى توان بين عيب مخفى كه نياز به گفتن به مشترى دارد و عيب غير مخفى كه چنين حالتى ندارد فرق گذاشت كه در صورت اول بايع ضامن است ولى در دوم خريدار ضامن است، در هر صورت، جنايت يادشده عمد محسوب نمى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 357

حق المارة و خسارت به درخت

سؤال 1133 . اگر شخصى هنگام استفاده از ميوه درختان به عنوان حق الماره، سهواً خسارتى به درخت ها يا ميوه ها وارد كند يا مقدارى از ميوه ها را با خود ببرد در اين صورت وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: اگر خسارتى وارد كند ضامن است و علاوه بر اين نمى تواند همراه خود ببرد . والله العالم