فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 282

بجا ماندن وسائل محصلين

سؤال 863. برخى از وسائل از قبيل كتاب، لباس و... از محصلين كه صاحبانشان مشخص نيست در مدرسه به جا مانده است آيا مى توانم ازاين وسائل استفاده نمايم و يا در اختيار ديگر محصلين قرار دهم؟

بسمه تعالى: هرگاه به پيدا شدن صاحبان اثاثيه اميد نباشد مى توان از طرف آنها به افراد فقير به عنوان صدقه داد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 283

استفاده از كوپن پيدا شده

سؤال 864. مردى مقدارى كوپن پيدا كرده و اجناس آن را گرفته و به منزل آورده و همسر را مجبور به استفاده از آن نموده، استفاده زن و فرزند از اين اجناس جايز است يا خير؟

بسمه تعالى: مورد از موارد لقطه است در صورتى كه قيمت آن به ارزش 6/12نخود نقره سكه دار برسد و قيمت يك مثقال نقره سكه دار مثلاً 2500تومان باشد، اگر قيمت شىء پيدا شده بالاتر از 1300تومان باشد مى بايست آن را اعلام كند وچون عمل به وظيفه نكرده، خانواده احتياطاً به مقدار مصرف خود از طرف صاحب كوپن صدقه بپردازد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 283

اموال پيدا شده در كشور غير اسلامى

سؤال 865. آيا لقطه(اموال پيدا شده) در كشور كفر، حكم لقطه در كشور اسلامى را دارد؟

بسمه تعالى: اگر احتمال داده مى شود كه لقطه متعلق به مسلمان است، احكام لقطه بر آن مترتب مى شود; در غير اين صورت به حاكم شرع مراجعه كند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 349

اعلان كتبى در محل

سؤال 1075 . براى چيزى كه پيدا مى شود (لقطه) اگر به درب مغازه اطلاعيه بزنيم كافى است يا بايد زبانى اعلام شود؟

بسمه تعالى: اعلان كتبى به شرط اين كه در مراكزى باشد كه جلب توجه كند كافى است و همچنين اعلام در مغازه اى كه لقطه در آن مكان پيدا شده است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 349

برداشتن لقطه

سؤال 1076 . در راه به شيئى كه بر روى زمين افتاده و مالك آن معلوم نيست برخورد مى كنيم آيا برداشتن آن واجب است؟

بسمه تعالى: واجب نيست مگر اين كه بدانيد ضايع مى شود در اين صورت لازم است بردارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 350

اموال پيدا شده

سؤال 1077 . 6/12 نخود شرعى چند گرم نقره است؟

بسمه تعالى:6/12 نخود معادل با دو ونيم گرم حدوداً از نقره خالص است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 350

اموال مسافرين

سؤال 1078 . پس از بازگشت از سفر زيارتى متوجه شدم اشياء ساير مسافرين همراه من است يك سال پيگيرى كردم صاحبش را پيدا نكردم، تكليف چيست؟

بسمه تعالى: اگر پيگيرى كامل انجام گرفته و از پيدا شدن صاحب آنها يأس حاصل شده مى تواند عين آنها را از طرف صاحبش به فقراء و نيازمندان صدقه دهد، و اگر عين آنها به درد فقرا نمى خورد مى تواند آنها را بفروشد و قيمت آنها را به فقراء بدهد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 350

تصرف در اموال زلزله زدگان براى نجات آنها

سؤال 1079 . آيا استفاده از وسايل نقليه كه از زلزله زدگان به جاى مانده براى انتقال مصدومين بدون اذن مالك جايز است؟

بسمه تعالى: اگر ا نتقال مصدومين نياز به استفاده از آن وسايل است و جز آن وسيله ديگرى نيست استفاده اشكالى ندارد به شرط اين كه بعداً به صاحبش برگردانيد و اجرت آن را بپردازيد و اگر صاحب آن معلوم نبود در حكم لُقطه است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 350

اموال زلزله زدگان

سؤال 1080 . در مناطق زلزله زده اگر طلا يا زيور آلات از جان باختگان كه هيچ فردى از خانواده او زنده نيستند باقى بماند وظيفه يابنده چيست؟

بسمه تعالى: اگر وارثان طبقات بعد نيز موجود نباشد در اختيار حاكم شرع قرار مى گيرد . والله العالم