فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 163

ظاهر شدن موى زن در برابر نامحرم

سؤال 522. گاهى مقدارى از موى همسر در حضور نامحرم ظاهر مى شود; نمى دانم اين كار از روى عمد است يا خير، وظيفه ام چيست؟

بسمه تعالى: در اين موقع به همسر تذكر دهيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 163

تحقيق از نماز خواندن همسر

سؤال 523. وارد خانه مى شوم و از همسرم مى پرسم كه نماز گزارده است يا نه و او جواب مى دهد كه خوانده ام، آيا تحقيق لازم است؟

بسمه تعالى: اگر گفت نماز گزارده است، تحقيق لازم نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 163

اطلاع دادن به ديگران از ظلم مرد به همسرش

سؤال 524. مردى به همسرش ظلم مى كند و كسى خبر ندارد، آيا مى توان اين مطلب را به اطلاع ديگران رساند؟

بسمه تعالى: شخص آن زن مى تواند وضع خود را به ديگران بگويد، نه فرد ديگر. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 165

اطلاع دادن به شوهر زانيه

سؤال 525. زنى زنا مى كرده و به زن ديگر اطلاع مى داده است، آيا بر اين زن واجب است كه به عنوان «نهى از منكر» به شوهر اين زن خبر دهد؟

بسمه تعالى: اين مسأله از مسائل «امر به معروف» است و بايد شرايط «امر به معروف» جمع و حاصل شود و در صورت حصول آن شرايط، مانعى ندارد. يكى از آن شرايط اين است كه فساد بدتر از زنا پديد نيايد و اجتناب آن زن از زنا، متوقف بر آگاهى شوهر باشد. و احراز اين دو شرط مشكل است و در صورت شك در وجود اين دو شرط بازگو نكند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 187

طرح ظلم ظالم

سؤال 589 . آيا مظلوم مى تواند نزد هر كسى كه خواست ستم ظالم را مطرح كند؟

بسمه تعالى: بايد در جايى ظلم به خود را بيان كند كه مؤثر باشد و سبب شود كه طرف دست از ظلم بردارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 187

زمينه سازى ظهور

سؤال 590 . آيا زمينه سازى ظهور امام زمان(صلى الله عليه وآله وسلم) واجب است؟ كفايى يا عينى؟

بسمه تعالى:آنچه بر مسلمانان لازم است اين است كه تبليغات دينى و اسلامى را گسترش دهند و از اين طريق براى آن حضرت انصار و يارانى تربيت كنند و مسلماً اين نوع تكليف كفايى است نه عينى .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 187

امر به معروف و نهى از منكر

سؤال 591 . اگر فردى كه حجابش را رعايت نمى كند به پارك ببريم گناه او برعهده ما نيز هست؟

بسمه تعالى: اعانت بر گناه است انجام ندهيد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 187

نحوه برخورد با همسر بدحجاب

سؤال 592 . اگر همسر حجاب را رعايت نكند آيا بايد شوهر، او را با دعوا و درگيرى به رعايت حجاب وادار كند؟

بسمه تعالى:بايد از طريق منطق او را قانع سازند و كتاب هايى كه درباره سازندگى حجاب نوشته اند در اختيار او بگذارند و ضررهاى اخلاقى و اجتماعى بى حجابى را تشريح كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 188

اجبار در وظايف اجتماعى و فردى

سؤال 593 . آيا تكاليف شرعى اجتماعى با تكاليف شرعى فردى از نظر اجبار تفاوت دارند؟

بسمه تعالى:فرائض اجتماعى مانند حجاب بايد از طريق فرهنگ سازى انجام بگيرد و كسى كه به اين مسائل توجه نمى كند مى توان او را به اين كار وادار كرد. زيرا بى حجابى ضررهاى اجتماعى دارد. و اما مسائلى مانند نماز كه نياز به قصد قربت دارد قابل اجبار نيست تخلف كننده فقط تعزير مى شود. خلاصه بايد بين مسائل اجتماعى و فردى تفاوت قائل شد .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 188

قطع ارتباط با تارك نماز

سؤال 594 . آيا قطع رابطه با فاميل بى نماز جايز است؟

بسمه تعالى:قطع ارتباط سبب مى شود كه آنها بر ناآگاهى خود باقى بمانند، لذا در حد امكان رفت و آمد خود را قطع نكنيد و از طرق مختلف آنها را نصيحت نماييد ولى اگر كار به حدى رسيد كه از آنها مأيوس شدند رابطه را كمتر كنيد كه نوعى عكس العمل نشان دهيد ولى در عين حال قطع رابطه به صورت قطعى صحيح نيست.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 188

سؤال 595 . آيا معرفى افرادى كه انحراف دينى يا سياسى دارند به مردم غيبت است؟

بسمه تعالى: اگر مخفى باشد جايز نيست.والله العالم

بسمه تعالى: اگر مخفى باشد جايز نيست.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 188

سؤال 596 . اگر بازداشتن فرد از گناه متوقف بر غيبت باشد مثلاً گناه فرزند را نزد پدر بازگو كند تا او را باز دارد آيا اين كار جايز است؟

بسمه تعالى:از باب امر به معروف و نهى از منكر اشكال ندارد مشروط بر اين كه مفسده اى نداشته باشد .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 189

نگهدارى ابزار هتك حرمت مقدسات

سؤال 597 . نگهدارى ابزار هتك حرمت مقدسات چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى:نگاه داشتن چيزهايى كه باعث هتك حرمت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) مى شود جايز نيست و بايد آنها را محو كرد مگر اين كه مصالح خاصى در حفظ باشد .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 189

برخورد با عوامل و حاميان هتك حرمت مقدسات

سؤال 598 . وظيفه مسلمانان نسبت به عوامل هتك حرمت مقدسات و حاميان آنها چيست؟

بسمه تعالى:بايد افراد را توجيه كرد و هميشه آنها را با بيان هدايت نمود .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 189

سؤال از محرميت پسر و دختر در خيابان

سؤال 599 . دختران و پسرانى كه با يكديگر در حال راه رفتن هستند و فسقى مرتكب نمى شوند آيا كسى مجاز است فاميل بودن يا محرميت آنان را مورد پرسش قرار دهد؟

بسمه تعالى:تا علائم خلاف از آنها ظاهر نشود نبايد تجسّس كرد و متعرّض آنها شد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 189

مراكز ترويج افكار منحرف

سؤال 600 . شخصى سالها آمريكا بوده و دوره هاى هندويسم را ديده و حال مشغول ترويج اين مكتب در ايران است و به پيامبران توهين مى كند تكليف چيست؟

بسمه تعالى: اين نوع كارها كه ايمان جوانان را نشانه گرفته سالهاست كه جسته و گريخته به صورت آشكار و پنهان تبليغ مى شود، بايد موضوع را با مسئولين در ميان نهاده و آن مركز را معرفى كرده و مدارك را در اختيار آنان قرار دهيد .والله العالم جمع بين احترام به وا

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 190

سؤال 601 . دعوت والدين به انجام كارى يا ترك عملى چگونه بايد باشد؟

بسمه تعالى: وظيفه ما با پدر و مادر خوشرفتارى است (وَقُلْ لَهُما قَولاً كَريماً)( ) بنابراين در امر به معروف نيز اين روش را انتخاب كنيد هم آنها را به تكليف خود آشنا سازيد و هم احترام آنها را در نظر بگيريد .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 190

معرفى كلاهبردار به پليس

سؤال 602 . برادرم كلاهبردار است و به حرف من و ديگران گوش نمى دهد آيا واجب است او را به پليس معرفى كنم؟

بسمه تعالى:اگر حفظ حقوق مردم متوقف بر معرفى است در صورتى كه پيامد ديگرى نداشته باشد اشكال ندارد .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 190

جهاد نكاح و ارتباط با محارم

سؤال 603 . ديدگاه فقه شيعه درباره جهاد نكاح كه حتى عده شرعى نگه داشته نمى شود و بعضى از مفتيان در ارتباط با محارم نيز تجويز كرده اند چيست؟

بسمه تعالى: جهاد نكاح نوعى فحشاء است كه متأسفانه برخى از به ظاهر مفتيان براى مسائل سياسى تجويز كرده اند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 191

نهى از منكر با احتمال خطر جانى

سؤال 604 . در برخى از منكرات اجتماعى مثل زورگيرى يا قمه كشى اگر جماعتى از مردم كمك كنند اگر چه احتمال خطر براى بعضى از آنها وجود دارد ولى باعث كم شدن احتمال وقوع آن منكر خواهد شد، تكليف مؤمنين چيست؟

بسمه تعالى: اين نوع كارهاى اجرايى از آنِ دولت اسلامى است، امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد:«إنّما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف الذى لا يهتدى سبيلاً».( )بنابراين اگر احتمال ضرر اهم مى دهد بايد مشاركت نكند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 191

پخش صداى نوار مبتذل

سؤال 605 . آيا پخش صداى نوار مبتذل در اتومبيل و مغازه تعزير دارد؟

بسمه تعالى:اگر تظاهر به معصيت است بايد مراتب امر به معروف در نظر گرفته شود .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 191

كتاب هاى مفيد

سؤال 606 . مطالعه چه كتاب هايى را براى جوانان توصيه مى كنيد؟

بسمه تعالى: شايسته است براى شما عزيزان، كتاب هاى آيت الله شهيد مطهرى و آيت الله مكارم و امثال آن ها را مطالعه كنيد. والله العالم