فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 348

نگهدارى مال كسى كه امانت را پس نمى دهد

سؤال 1107 . شخصى مقدارى نرم افزار به صورت امانت گرفته است و اكنون از پس دادن آنها امتناع مى كند آيا مى توانم چيزى را از او نزد خود نگهدارم تا آنكه آنها را برگرداند؟

بسمه تعالى: با اجازه حاكم شرع مى توانيد حفظ كنيد تا امانت خود را پس بگيريد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 348

اخذ اجرت براى حفظ وديعه

سؤال 1108 . آيا مى توان براى حفظ وديعه اجرتى را مطالبه كرد؟

بسمه تعالى: اخذ اجرت براى حفظ وديعه در صورت اشتراط اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 348

فروش امانت بدون اذن

سؤال 1109 . تعدادى سكه نقره و فرش نزد شخص امينى به امانت گذاشتم وى بدون اذن من آن اموال را به قيمت كم فروخته است اكنون وظيفه چيست؟

بسمه تعالى: معامله فضولى است و نياز به اجازه صاحب مال دارد و اگر اجازه نداد بايد عين و يا مثل و يا قيمت روز آن را پرداخت كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 348

پايان مدت امانت

سؤال 1110 . اينجانب دستگاههاى فنى و مهندسى خود را براى مدت معينى در يكى از انبارها با موافقت مسئول به امانت گذاردم، مسئول انبار پس از پايان مدت، تمامى دستگاهها را از انبار تخليه كرده است و به علت قرار گرفتن در زير باران و برف تبديل به آهن پاره شده است آيا

بسمه تعالى: در فرض سؤال هر گاه به صاحب مال اخطار كرده و مهلت به پايان رسيده است ولى وى به قول خود عمل نكرده طبعاً ضامن نخواهد بود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 349

تصرف در امانت به نفع امانت گذار

سؤال 1111 . ماشينى را به امانت در منزل ديگرى گذاشته بوديم، صاحب منزل بدون اجازه، ماشين را رنگ كرده و قصد تبرّع و مجانى بودن را نداشته است آيا مستحق اجرت مى گردد؟

بسمه تعالى: هرگاه بدون اذن مالك ،ماشين را نقاشى كرده باشد صاحب ماشين ملزم به پرداخت نيست هرچند قيمت ماشين بالا برود ولى اخلاق را فراموش نفرماييد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 349

تصرف امين در كالا

سؤال 1112 . اگر امين در كالايى كه نزد او گذاشته تصرفى كند كه قيمت آن بالا برود و امانت گذار عمل او را امضاء كند و هزينه اش را بپردازد سپس عدول كند آيا حق بازگشت دارد؟

بسمه تعالى: پس از قبول حق بازگشت ندارد . والله العالم