فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 372

مشكلات ازدواج

سؤال 1139 . بنا داريم مستندى از ازدواج هاى آسان و كم خرج و بدون تجملات را تهيه كنيم ما را راهنمايى كنيد:

بسمه تعالى: از اقدام خداپسندانه عزيزان سپاسگزارى مى شود. امروزه بخشى از ناهنجارى هاى اجتماعى مولود زيست تجردى است كه هر دو طرف را به خلاف و گناه مى كشد. از طرف ديگر رسوم و مخارج ازدواج به قدرى سنگين است كه بيشتر افراد قدرت تحمل آن را ندارند. چه خوب است كه نمونه اى از شيوه ازدواج آسان را به نمايش گذارده تا طرفين به آن گرايش پيدا كنند، اميد است در اين راه موفق و مؤيد باشيد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 372

ازدواج پسر و زناى پدر پسر با مادر بزرگ دختر

سؤال 1140 . پسرى به دخترى علاقه مند شده است ولى پدر به جهت اين كه زمانى با مادر بزرگ دختر زنا كرده مخالف ازدواج پسرش با آن دختر است حكم مسئله چيست؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال پدر نمى تواند با آن دختر ازدواج كند امّا پسر مانعى ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 373

عقد كودك

سؤال 1141 . اگر عقد دختر يك ساله و پسر 3 ساله توسط پدرانشان واقع شود آيا عقد صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه تزويج صغير و صغيره به وسيله پدران خالى از مفسده باشد نكاح آنان صحيح و هيچ يك از طرفين خيار فسخ ندارند و اگر بخواهند از هم جدا شوند بايد از طريق طلاق جدا شوند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 373

ازدواج با دختر زن پس از طلاق يا بخشيدن مدت

سؤال 1142 . اگر زنى را به عقد خود درآورد و دخول انجام ندهد و با طلاق يا بخشيدن باقى مانده عقد موقت، از زن جدا شود آيا مى تواند با دختر زن ازدواج كند؟

بسمه تعالى: در صورتى كه دخول نكرده باشد به مجرد طلاق با بخشش مدت مى تواند با دختر او ازدواج كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 373

ازدواج پسر با زنى كه پدرش با آن زنا كرده

سؤال 1143 . اگر مردى با زنى زنا كند آيا پسر آن مرد مى تواند با اين زن ازدواج كند؟

بسمه تعالى: جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 373

ازدواج با اهل حق

سؤال 1144 . آيا جايز است با دخترى كه اهل حق است و اعتقاد به پيامبر و ائمه اطهار(عليهم السلام) دارد ازدواج كنم؟

بسمه تعالى: هرگاه او اعتقاد دارد كه نماز و روزه بر همه واجب است و روزه ماه رمضان واجب است و زكات را هم مى پذيرد، در اين صورت مى توانيد با او ازدواج كنيد، امّا اگر به اينها اعتقاد نداشته باشد منكر ضرورى است نمى توان با او ازدواج كرد در اين صورت اگر او نمى پذيرد او را حضور يك روحانى آگاه ببريد به تدريج عقيده او را اصلاح كند و سپس ازدواج كنيد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 374

عقد پسر نابالغ و دختر نابالغ

سؤال 1145 . مردى داراى پسر نابالغ است و زنى داراى دختر نابالغ آيا مرد و زن مى توانند اين دو را به جهت محرميت به عقد موقت يكديگر درآورند؟

بسمه تعالى: پدر ولايت بر فرزند نابالغ دارد اما مادر بر دختر ولايت ندارد بلكه ولىّ دختر پدر يا جد او مى باشند و اگر هيچكدام نبودند حاكم شرع ولىّ دختر است و مى تواند در صورت ضرورت عقد خوانده شود اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 374

ازدواج با اديان و فرق ديگر

سؤال 1146 . حكم ازدواج دائم و موقت موارد زير را بفرماييد:

بسمه تعالى: سؤال جواب 1. زن شيعه با مرد اهل كتاب جايز نمى باشد 2. مرد شيعه با زن اهل كتاب در صورتى كه عقد موقت باشد اشكال ندارد 3. زن شيعه با مرد اهل حق جايز نمى باشد 4. مرد شيعه با زن اهل حق پس از ارشاد اشكال ندارد 5. مرد شيعه با زن سنى اشكال ندارد 6. مرد شيعه با زن وهابى اشكال ندارد 7. شيعه (زن يا مرد) با بهائى(زن يا مرد) جايز نمى باشد 8. مرد شيعه با زنى از ساير فرق شيعه اشكال ندارد والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 375

ازدواج با زن فاحشه يا كتابى

سؤال 1147 . آيا جايز است با زن فاحشه ازدواج كرد و نيز با اهل كتاب مى توان ازدواج كرد؟

بسمه تعالى: اگر زن فاحشه جدّاً توبه كند ازدواج اشكال ندارد و در بلاد كفر مى تواند با اهل كتاب عقد ازدواج موقت ببندد مشروط بر اين كه طرف را از مفاد عقد ازدواج موقت آگاه سازد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 375

ازدواج سيد با غير سيد

سؤال 1148 . بعضى از سادات ازدواج دختر سيد را با پسر غير سيد جايز نمى دانند پرداخت خمس به آنها و معاشرت با آنها چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: هر مسلمانى هم شأن مسلمان ديگر است و در اين مورد فرقى بين طايفه اى و طايفه ديگر نيست. هرگاه آنها شيعه واقعى هستند معاشرت با آنها خوب است و مى توان به سادات فقير آنان خمس پرداخت كرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 375

ازدواج اولاد زانى و زانيه

سؤال 1149 . زانى و زانيه آيا مى توانند پسر و دختر خود را به عقد هم درآورند؟

بسمه تعالى: مرد زانى نمى تواند با مادر و يا دختر زانيه ازدواج كند همچنين زن زانيه نمى تواند با پسر زانى ازدواج كند ولى ازدواج اولاد زانى از زن ديگر و اولاد زانيه از مرد ديگر اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 376

ازدواج بدون عقد

سؤال 1150 . ازدواجى كه در آن عقد شرعى خوانده نشده و چند سال با هم زندگى مى كنند چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: ازدواج بدون عقد شرعى باطل است و نزديكى با آن حكم زنا دارد ولى برخى از عشاير دور افتاده از اسلام به نوعى ازدواج معاطاتى دارند كه برخى از مراجع آن را كافى دانسته اند لذا مورد را بسنجيد كه از كدام مورد است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 376

اجراى صيغه عقد بدون ثبت

سؤال 1151 . زن و مرد از روحانى دفتر ازدواج تقاضا مى كنند، بر خلاف قانون، بدون ثبت در شناسنامه و دفتر، عقد موقت را بين آنها بخواند تكليف شرعى دفتردار چيست؟

بسمه تعالى: مدير دفتر بايد به وظيفه قانونى خود عمل كند، اجراء صيغه عقد از وظايف روحانى آشنا به فقه است، ولى بايد جوانب مسأله را در نظر بگيرد چه بسا اجراء صيغه بدون ثبت در دفتر مشكلاتى براى زوجين پديد مى آورد، كوشش كنيد بعد از ثبت عقد خوانده شود ولى اگر بر خلاف قانون عقد خواند عقد او صحيح است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 376

عقد فضولى

سؤال 1152 . مردى كه از اسلام هيچ اطلاعى ندارد ولى خانواده و خودش مسلمانند بدون عقد شرعى ازدواج مى كند بعداً مادر يا زن مى روند پيش عاقد و او عقد را مى خواند بدون اين كه مرد از كم و كيف عقد و مهريه و... اطلاع داشته باشد، يا بى اعتناست و اصلاً قبول ندارد، ا

بسمه تعالى: عمل قبل از عقد خلاف شرع بوده و پس از عقد همسر شرعى خواهد بود اما اگر عقد با اجازه شوهر بوده، همسر شرعى خواهد بود و اگر بدون اجازه باشد حكم پيشين را دارد مگر اين كه شوهر بعداً اجازه دهد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 377

نكاح و طلاق معاطاتى

سؤال 1153 . در كشورهايى كه تحت سلطه كمونيسم بودند و با مسائل دينى آشنا نبودند مسلمانان فقط به ثبت ازدواج در دفاتر دولتى اكتفا مى كردند و عقد خوانده نمى شد و براى طلاق هم همينطور و گاهى سه بار كلمه طلاق را تكرار مى كردند و آن را طلاق حساب مى كردند حال تكلي

بسمه تعالى: اگر عقد نكاح نمى خواندند و در دفتر و يا سجل مى نوشتند خود اين يك نوع به اصطلاح معاطاتى است و گذشته امضا مى شود. ولى از حالا به بعد عقد نكاح را به زبان عربى بخوانيد و اگر در نقطه اى آشنا به زبان عربى نيست ترجمه آن را به زبان محلى بخوانند و كوشش كنيد طلاق به صيغه عربى با حضور عدلين خوانده شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 377

ادعاى عدم وجود قصد در اجراى صيغه نكاح

سؤال 1154 . عقد نكاح در جوار خانه كعبه اجرا و فيلمبردارى شده كه عاقد سه بار بر دائم بودن نكاح تأكيد كرده ولى به خاطر اختلافات بعدى عاقد مدعى است كه در هنگام اجراء خطبه عقد «قصد» نكرده است آيا اين حرف مسموع است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال اظهار عاقد بر عدم وجود قصد مسموع نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 378

اجراء عقد توسط مرتد

سؤال 1155 . فردى مرتد مى باشد و به ظاهر شيعه است، اگر عقد نكاح را بخواند آيا عقد صحيح و فرزند مشروع است؟

بسمه تعالى: با وجود عاقد مسلمان و شيعه نبايد به چنين افرادى مراجعه كرد و در هر حال اگر اين عاقد كافر در باطن، و مسلمان در ظاهر قصد انشاء تزويج كند عقد او صحيح و فرزند متولد از اين نكاح مشروع است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 378

عقد بعد از عقد

سؤال 1156 . زن و مردى ازدواج موقت 99 ساله كرده اند با مهر مشخص و بعد ا ز سه ماه دوباره عقد نكاح با مهر مشخص ديگر خوانده شده است، كدام يك از اين دو عقد صحيح است؟

بسمه تعالى: عقد دوم باطل است، زيرا عقد اول خواه به صورت موقت تلقى شود يا نماد عقد دائم باشد صحيح بوده و بدون بخشودگى يا طلاق اجراء عقد دوم باطل خواهد بود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 378

مطلع كردن همسر به ازدواج ناموفق قبلى

سؤال 1157 . ازدواج كردم و سپس به علّت عدم تفاهم قبل از عروسى از همديگر جدا شديم آيا لازم است ازدواج قبلى را به همسر آينده ام اطلاع دهم؟

بسمه تعالى: شايسته است كه طرف را از گذشته آگاه سازيد تا بعداً اسباب دردسر نشود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 379

اطلاع نداشتن از ازدواج در گذشته

سؤال 1158 . اگر مردى ازدواج كند و سپس همسر را طلاق دهد و بار ديگر با زن ديگرى ازدواج كند ولى او را از ازدواج گذشته مطلع نكند آيا همسر مى تواند ادعاى فريب و تدليس بنمايد؟

بسمه تعالى: ازدواج قبلى سبب فسخ نكاح نمى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 379

مدعى و منكر در ازدواج پيشين

سؤال 1159 . زن مى گويد ازدواج قبلى را به شوهرم گفته ام ولى شاهد ندارد، و مرد مى گويد به من نگفته و اين تدليس است حكم مسأله چيست؟

بسمه تعالى: روح اختلاف اين است كه زن مدعى است كه من عيب را گفته ام و مرد منكر آن است، لذا زن محكوم به بينه است در غير اين صورت شوهر قسم مى خورد البته اين در صورتى است كه عيبى به عنوان «نبود بكارت» مطرح باشد و گرنه صرف ازدواج پيشين عيب نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 379

بكارت دائمى و ارش

سؤال 1160 . در مواردى كه با دخول بكارت زائل نمى شود چون پرده بكارت حلقوى و يا ارتجاعى است آيا دخول موجب ارش البكارة مى شود؟

بسمه تعالى: اگر مقصود اين است كه شخصى با چنين دخترى عمل جنسى نامشروع انجام دهد، در صورتى كه با رضايت دختر باشد مهر ندارد، و اگر مقصود زوجه باشد مهر كامل تعلق مى گيرد چون دخول صدق مى كند و اگر به عنف بوده مهرالمثل دارد، اگر همين دختر پس از زنا، با ديگرى ازدواج كند و اين حالت را مخفى كند تدليس حساب مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 380

كتمان ازدواج سابق دليل فسخ عقد

سؤال 1161 . زوجه سابقه ازدواج و طلاق خود را كتمان نموده و بعد از عقد و قبل از دخول، زوج متوجه اين امر شده است البته بكارت از نوع حلقوى است كه تشخيص سابقه دخول در آن امكان ندارد، آيا زوج حق فسخ دارد؟

بسمه تعالى: هرگاه زوجه منكر دخول پيشين است ولى مرد مدعى آن است تا مرد بينه اقامه نكند قول زوجه با قسم ثابت مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 380

صفات كمال قبل از ازدواج

سؤال 1163 . دو نفر با هم قبل از ازدواج صحبت هايى كرده اند و خصوصياتى را براى هم قرار داده اند كه اگر نبود ازدواج نمى كردند ولى در عقد ذكر نشده است، حال اگر خلاف اين خصوصيات ثابت شود اين عقد تدليس و قابل فسخ است؟ بعد از دخول مهريه چه مقدار است؟

بسمه تعالى: هرگاه صفات كمال در عقد گفته شود و يا طرفين بر اساس اين صفات كمال كه قبلاً گفتگو كرده اند با هم ازدواج كنند و به اصطلاح عقد بر اساس وجود آن صفات خوانده شود به گونه اى كه منهاى اين صفات حاضر به ازدواج نبودند چه بعد و چه قبل از دخول، حق فسخ دارد «البته خيار فورى است» و مهرالمثل بعد از دخول برعهده مدلس است و اگر خود زن تدليس كرده، مهر تعلق نمى گيرد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 381

فسخ عقد به خاطر تدليس

سؤال 1164 . زن مبتلا به «سندروم راكى تانسكى» مى باشد كه رحم و واژن ندارد و قادر به عمل زناشويى نمى باشد در زمان وقوع عقد اين مسأله كتمان گرديده است، البته از نظر ظاهرى در اندام و دستگاه تناسلى مثل زنان عادى است، آيا اين مورد از جمله موارد فسخ نكاح است؟

بسمه تعالى: فرض مزبور از قبيل تدليس است و حق فسخ دارد و مهر ندارد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 381

تدليس و فسخ

سؤال 1165 . اگر يكى از زوجين مبتلا به زخم معده يا اثنى عشر يا بيمارى كليوى و چربى كبد و مانند اينها باشد يا عمل جراحى مثل آپانديس يا فتق انجام داده كه تأثيرى در روابط زناشويى ندارد آيا واجب است قبل از عقد اظهار نمايند و در صورت عدم اظهار آيا امكان فسخ وجو

بسمه تعالى: هر نوع بيمارى خطرناك بايد قبلاً گفته شود و الاّ نوعى تدليس است. ولى اين نوع بيمارى ها كه ذكر كرده ايد اگر عقد بنابر صحت از بيمارى، خوانده شود، در صورت كشف آن، اگر قبل از دخول باشد مى تواند فسخ كند و مهريه ندارد، و اگر پس از دخول باشد بايد مهريه را بپردازد و مى تواند فسخ كند و مهر را از تدليس كننده مطالبه كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 382

تدليس زوجه در سن ازدواج

سؤال 1166 . زنى 50 ساله با فريبكارى و رنگ مو و آرايش خود را 30 ساله معرفى و به عقد مردى درمى آورد و شوهر پس از متوجه شدن خود را فريب خورده مى بيند، آيا مى تواند از او جدا شود؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال تدليس است حق فسخ دارد و اگر دخول شده باشد مهرالمثل بايد بپردازد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 382

جبران خسارت هاى تدليس

سؤال 1167 . آيا فردى كه مورد تدليس واقع شده است مى تواند خساراتى كه به خاطر اين فريب متحمل شده است را مطالبه كند؟

بسمه تعالى: مخارجى كه در عروسى هزينه كرده است حق بازگشت ندارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 382

فوريت در فسخ عقد

سؤال 1168 . اگر شوهر براى فسخ عقد به زوجه اش مدت سه ماه فرصت دهد آيا حق فسخ باطل مى شود؟

بسمه تعالى: فورى يك امر عرفى است به گونه اى كه تأخير به اندازه اين كه مرد در حفظ زن و يا فسخ عقد مى انديشد تا نظر قطعى پيدا كند، ضررى به بقاء حق فسخ نمى زند. ولى فاصله سه ماه مسقط خيار است. اگر فوريت فسخ را نداند و عقب بيندازد حق فسخ باطل نمى شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 382

فوريت حق فسخ به خاطر عيب زوجه

سؤال 1169 . اگر پس از محقق شدن عيب قرن و امثال آن در زوجه طرفين بدون علم به فوريت حق فسخ، توافق كنند كه اگر از طريق مراجعه به پزشك اين عيب درمان نشد آن وقت ذوالخيار فسخ كند آيا اين حق فسخ منافات با فوريت دارد؟

بسمه تعالى: از آنجا كه طرفين جاهل به فوريت بوده اند بنابراين حكم فسخ آنان ساقط نمى شود. و قدر مسلم از فورى بودن فسخ با توجه به ادله آن، صورت عالم بودن طرفين است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 383

حق فسخ نكاح به خاطر عنين بودن زوج

سؤال 1170 . آيا زوجه مى تواند از حق فسخ نكاح به خاطر عنين بودن زوج پس از دو سال استفاده نمايد؟

بسمه تعالى: اگر مردى نتوانست با زن نزديكى كند به دادگاه مراجعه كرده و حاكم يك سال براى او وقت تعيين مى كند اگر در اين مدت برطرف نشد زن حق فسخ دارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 383

نفقه زوجه مرد عنين

سؤال 1171 . اگر مرد عنين باشد و دخولى صورت نگرفته باشد آيا نفقه زوجه بر او واجب است؟

بسمه تعالى: هرگاه زوجه در خانه زوج زندگى مى كند و در اختيار زوج است نفقه به او تعلق مى گيرد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 383

مداواى بيمارى عنن

سؤال 1172 . اگر زوج به بيمارى عنن اقرار كند ولى پس از درمان با دارو انتشار عضو داشته باشد آيا زوجه مى تواند از تمكين امتناع كند و حق فسخ باقى است؟

بسمه تعالى: حكم شرعى اين است كه از روزى كه موضوع به حاكم شرع رسيده يك سال مهلت مى دهد اگر در اين مدت توانست كارى صورت دهد با خود آن همسر يا غير آن، ديگر همسر خيار فسخ ندارد و در غير اين صورت، سر يكسال حق فسخ دارد و همسر بايد در اين مدت به خواست شوهر تمكين كند تا واقع روشن شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 384

حرمت ابد

سؤال 1173 . آيا زنا با زنى كه در عقد موقت ديگرى است باعث حرمت ابدى است؟

بسمه تعالى: حرام ابدى مى شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 384

علم به عده و حرمت و بطلان نكاح

سؤال 1174 . اگر مى داند زن در عده است و مى داند كه ازدواج در عده حرام و باطل است حكم نزديكى در آن حال چيست؟

بسمه تعالى: زنا حساب مى شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 384

دخول در عده وفات و حرمت ابدى

سؤال 1175 . زنى در عده وفات همسرش ازدواج كرده است حكمش چيست؟

بسمه تعالى: اگر دخول شده باشد اين زن بر آن مرد حرام ابدى خواهد بود در اين قسمت فرقى بين علم به موضوع يا جهل آن و يا علم به حكم آن يا جهل آن نيست.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 384

ازدواج با زن مطلقه پس از زنا با مادرش

سؤال 1176 . شخصى زنى را طلاق داده و سپس با مادر او زنا كرده است آيا مى تواند دوباره با آن زن ازدواج كند؟

بسمه تعالى: هرگاه پس از آن كه همسر خود را طلاق داد و عده او تمام شد سپس با مادر او زنا كرد، دو مرتبه نمى تواند او را عقد كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 385

ارتباط زن شوهردار با نامحرم به قصد ازدواج پس از طلاق

سؤال 1177 . خانمى چند ماه قبل از جدايى از شوهر با نيت ايجاد علقه زوجيت در آينده با مردى متأهل از فاميل ارتباط برقرار كرده در حد گفتگو و پيامك و ديدارهاى مخفى و نزديك (غير از زنا) و در دوران عده طلاق خلع نيز ادامه داشته و پس از پايان عده عقد موقت كرده اند.

بسمه تعالى: زن شوهردار بايد از هر نوع گفتگو با مرد بيگانه جز در حد ضرورت كه لازمه زندگى است خوددارى كند تا چه رسد به گفتگوهاى خاصى كه در شأن يك زن شوهردار نيست و مسلماً حرام است. در دوران عده نيز گفتگوهايى كه تحريك جنسى مى كند حرام است فقط مى تواند به طور اشاره برساند كه پس از عده شما مثلاً خواستگار داريد. و بعد از آن اگر استغفار جدى باشد خدا مى بخشد بالاخص اگر بتواند رضايت شوهر نخست را كسب كند زيرا به نوعى نسبت به او، هتك حرمت شده است، و در هر حال ازدواج با آن مرد پس از عده جايز است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 385

سقوط حق حبس با تفخيذ

سؤال 1178 . آيا تفخيذ موجب ساقط شدن حق حبس زوجه مى گرد؟

بسمه تعالى: چون هنوز دخول محقق نشده است طبعاً حق حبس دارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 386

حق حبس

سؤال 1179 . اگر زوجه با استفاده از حق حبس خود تمكين نكند و زوج با عنف مقاربت نمايد ارش البكاره به زوجه تعلق مى گيرد؟

بسمه تعالى: چون همسرش بوده و شرعاً بايد پس از پرداخت مهريه اين عمل را انجام دهد بنابراين عملش گناه است ولى ارش تعلق نمى گيرد و فقط بايد مهريه را بدهد و حق حبس باقى است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 386

ازدواج با خواهر رضاعى بدون علم

سؤال 1180 . مردى با زنى كه نمى داند وى خواهر رضاعى اش مى باشد ازدواج مى كند، آيا لازم است وى را مطلع كنيم؟

بسمه تعالى:ارشاد جاهل در موضوعات لازم نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 386

ترميم پرده بكارت

سؤال 1181 . ترميم پرده بكارت چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: ترميم پرده بكارت به وسيله پزشك مرد يا زن حرام است زيرا مستلزم دست زدن يا نگاه كردن به مواضع حرام است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 386

ترميم بكارت و تدليس

سؤال 1182 . آيا ترميم پرده بكارت در حكم تدليس است؟ آيا نكاح صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر پرده بكارت به وسيله عمل جنسى از بين رفته است عنوان بكر به او صدق نمى كند هر چند ترميم شود، و اگر ناگفته ازدواج كند و شوهر متوجه شود، تدليس حساب مى شود ولى نكاح صحيح است و مهريه او به نسبت كم مى شود، ولى اگر بر اثر حادثه اى مانند پريدن يا افتادن از بين برود حكم بكر را دارد و تدليس حساب نمى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 387

ممانعت زن اوّل از اجراى عدالت ميان همسران

سؤال 1183 . آيا زن اوّل مى تواند به خاطر اين كه با زوج سابقه بيشترى دارد از اجراى عدالت ميان همسران ديگرش جلوگيرى كند؟

بسمه تعالى: بايد عدالت را رعايت كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 387

نشوز

سؤال 1184 . اگر زوجه با برخورد نامناسب و پرخاشگرى زوج را تهديد به قتل نمايد و در نتيجه زوج را با چاقو با اسلحه سرد زخمى نمايد و اين امر در محاكم قضايى ثابت شده و او را حبس تعزيرى نموده اند. حال آيا زوجه ناشزه محسوب مى شود؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال ناشزه است، مگر اين كه پس از آزادى از زندان، معاشرت خود را با شوهر عوض كند و با احترام متقابل با هم زندگى كنند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 387

مطالبه نفقه و ادعاى شوهر بر عدم تمكين

سؤال 1185 . زنى از مرد مطالبه نفقه مى نمايد ولى مرد مدعى است كه مدتى است كه تمكين نمى كند قول كدام پذيرفته است و نيز اگر قول زن به حسب ظاهر پذيرفته شد آيا مى توان شوهر را به جهت ترك واجب (ندادن نفقه) تعزير كرد؟

بسمه تعالى: ظاهر قضيّه اين است كه مرد مدعى و زن منكر است و بايد زن در محكمه شرع قسم بخورد و مرد نفقه اى كه پرداخت نشده است بپردازد ولى چون شوهر جاهل به حكم است تعزير ساقط مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 388

عدم تمكين در ازدواج مجدد

سؤال 1186 . آيا ازدواج مجدد مرد، مجوز عدم تمكين زوجه اول خواهد بود؟

بسمه تعالى: زن فقط مى تواند در برخى موارد طبق شرايط عقدنامه خود را مطلقه سازد ولى نمى تواند نكند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 388

سقوط نفقه در صورت عدم تمكين بعد تمكين از پرداخت اولين قسط از مهريه

سؤال 1187 . همسرم مطالبه مهريه نمود و مهريه تقسيط شد و اكنون در حال پرداخت اقساط آن هستم، ولى با اين همه از زندگى با من امتناع مى كند و دادخواست نفقه داده است، تكليف چيست؟

بسمه تعالى: پس از پرداخت اوّلين قسط به حكم دادگاه، اگر همسر امتناع كند و تمكين ننمايد نفقه او ساقط است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 388

ناسزا علت عدم تمكين

سؤال 1188 . آيا يك مرتبه ناسزا گفتن شوهر به همسر خود مجوز عدم تمكين زن مى شود؟

بسمه تعالى: بايد شوهر از همسر خود دلجويى كند و احترام او را حفظ كند او هم نبايد عمل شوهر را وسيله عدم تمكين قرار دهد در صورتى كه شوهر تمام لوازم زندگى او را فراهم مى سازد . والله العالم اختلاف در عقد دائم و موقت و حضور شهود

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 388

سؤال 1189 . در حضور حدود يكصد نفر جشن ازدواج برگزار شد و عقد توسط عاقد تحصيل كرده خوانده شد و در دفترچه ازدواج نوشته شد حال بعد از چند سال زوج مدعى عقد موقت هست و حاضران در مجلس جشن شهادت به دوام مى دهند حكم چيست؟

بسمه تعالى: مورد اختلاف حمل بر دوام مى شود نه عقد موقت، زيرا، اوّلاً: زوج مدعى است و بايد بر ادعاى خود اقامه بينه كند، ثانياً: شهود متعدد در مجلس بر دوام شهادت مى دهند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 389

مهريه براى عقد دائم با اجراى عقد موقت

سؤال 1190 . قبل از عقد مهريه تعيين گرديد ولى هنگام خواندن عقد چون دخترم 14ساله بود عقد موقت جارى شد تا حكم دادگاه به رشد دريافت شود، بعد از دريافت حكم دادگاه زوج حاضر به عقد دائم نشد، حال آيا دخترم مستحق مهريه هست يا خير؟

بسمه تعالى: بايد شوهر همان مبلغى را كه در عقد موقت تعيين شده است بپردازد و اما مهريه عقد دائم چون به خاطر انصراف زوج منعقد نشده است پرداخت نمى شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 389

معاطات در ازدواج

سؤال 1191 . آيا در صيغه انقطاعى هم عنوان معاطات اعمال مى شود؟

بسمه تعالى: در عقد دائم و منقطع انشاء لفظى لازم است و نكاح به صورت معاطات صحيح نمى باشد مگر در ميان گروهى كه از احكام شرع اطلاع نداشتند و از اين طريق ازدواج مى كردند و تصوّر مى كردند كه اين هم نكاح است مانند عشاير دور از مراكز علمى. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 389

شرط خيار در عقد موقت

سؤال 1192 . آيا زن مى تواند در صيغه عقد موقت شرط كند كه هر موقع كه خواستم خودم را آزاد كنم؟

بسمه تعالى: شرط خيار در نكاح مطلقاً جايز نيست فقط مى تواند شوهر، زن را وكيل كند كه وكالتاً بقيه مدت را ببخشد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 390

عدم قصد پرداخت مهريه

سؤال 1193 . اگر زوج از ابتداى اجراى عقد قصد پرداخت مهريه را ندارد آيا ازدواج صحيح است؟

بسمه تعالى: فقط در ازدواج متعه چون مهر جزء اركان است اگر ملتزم به اجرت نيست عقد موقت او باطل است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 390

عقد 90 سال و مرد 60 ساله

سؤال 1194 . اگر مردى كه 60 سال سن دارد عقد موقت به مدت 90 سال جارى كند آيا عقد صحيح است؟

بسمه تعالى: در مورد مثال متعه باطل است چون قصد جدّى وجود ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 390

هبه مدت در ازدواج موقت و عدم قبول زوجه

سؤال 1195 . آيا مرد مى تواند بدون رضايت زن مدّت عقد موقت را ببخشد؟

بسمه تعالى: مدت در ازدواج موقت از حقوق زوج است مى تواند آن را هبه كند و در هبه حضور زن لازم نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 390

ازدواج دائم بدون بخشيدن باقى مانده عقد موقت

سؤال 1196 . اگر زوج قبل از انقضاى مدت عقد موقت و بدون آن كه مدت باقى مانده را ببخشد مبادرت به عقد دائم نمايد آيا مى توان گفت در تبديل عقد به دائم به طور ضمنى مدت باقى مانده را بخشيده است و عقد دائم صحيح است در حالى كه زوج عالم به مسئله نبوده است؟

بسمه تعالى: قبلاً بايد بذل كند سپس عقد نمايد و تزويج دائم به معنى انشاء بذل نيست گذشته از اين كه زوج عالم به مسئله نبوده است. و در بذل مدت كافى است كه بگويد بخشيدم و در هر حال اگر وقت باقى است بذل كند و دو مرتبه عقد كند و اگر مدت تمام شده مجدداً عقد كند و تمتع قبلى موجب حرمت نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 391

اجراى عقد موقت با رضايت دختر به عقد دائم

سؤال 1197 . دختر اجازه عقد دائم را داده و عاقد به سفارش برادر و رضايت پدر عقد موقت خوانده است تكليف عقد و مهريه چيست؟

بسمه تعالى: تا دختر راضى نباشد عقد فضولى است و نافذ نيست و اگر رضايت داد همان مهر مذكور در عقد مهر وى خواهد بود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 391

عقد موقت بين پدرخوانده و فرزند خوانده بدون اذن حاكم شرع

سؤال 1198 . پدر خوانده بدون اجازه حاكم شرع عقد موقت بين خود و فرزند خوانده جارى كرده است، اگر فرزند خوانده پس از بلوغ اين عقد را بپذيرد آيا محرميت ايجاد مى شود؟

بسمه تعالى: عقد قبلى فضولى بوده و عاقد ولايت نداشته است. اما رضايت بعدى دختر كافى است. البته اگر بين عقد و رضايت فاصله زمانى بيش از حد معمول شد، احتياطاً عقد را تجديد كنند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 392

ازدواج با متعه ديگرى

سؤال 1199 . اگر مردى با زنى كه در متعه ديگرى است از روى جهل به مسأله، ازدواج كند ولى نزديكى صورت نگيرد آيا بين آن دو كه در عقد موقت هستند حرمت ابدى ايجاد مى شود؟

بسمه تعالى: اگر جاهل باشد و دخول صورت نگرفته باشد حرمت ابدى نمى آورد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 392

عقد موقت 9 ساله در شيرخوارگى

سؤال 1200 . اگر دخترى را در شيرخوارگى به عقد موقت مردى درآورند به مدت 9 سال و مرد قبل از رسيدن دختر به سن استمتاع بدون دخول، مدت را ببخشد آيا اين دختر به فرزندان اين مرد محرم است؟

بسمه تعالى: چون مدت زياد است و در اواخر مدت دختر قابل استمتاع است عقد صحيح است و محرميت حاصل است، هر چند در وسط، مدت را ببخشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 392

عده عقد موقت

سؤال 1201 . اگر در عقد موقت دخول صورت بگيرد و پس از پايان مدت عقد، مجدداً عقد موقت خوانده شود و دخولى صورت نگيرد آيا پس از پايان مدّت عده لازم است؟

بسمه تعالى: عده لازم است امّا نه براى عقد دوم چون دخول صورت نگرفته بلكه بخاطر عقد اول كه همراه دخول بوده است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 392

عده حامله در نكاح موقت

سؤال 1202 . عده ازدواج موقت زن باردارى كه به احتمال 90% حملش از زناست چه مدت است؟

بسمه تعالى: تا آنجا كه جاى حمل بر صحت است تا وضع حمل نكرده نمى توان با او ازدواج كرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 393

ازدواج موقت با اهل كتاب بدون اذن پدر

سؤال 1203 . ازدواج موقت با باكره اهل كتاب بدون اذن پدر جايز است؟ غير باكره چطور؟

بسمه تعالى: اگر در آيين اهل كتاب اذن پدر شرط نيست مى توان ازدواج كرد البته ازدواج موقت.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 393

اختلاف در بذل مدت عقد موقت

سؤال 1204 . زن و مردى در عقد موقت بوده اند و قبل از اتمام مدت توافق كرده اند عقد دائم بخوانند و خوانده اند ولى مرد مدعى است مدت باقى مانده را بذل نكرده، در نتيجه عقد دائم باطل است ولى زن مدعى است كه بذل شده است، و هيچ يك دليلى بر حرف خود ندارند، حرف كدام

بسمه تعالى: قول زن مقدم است ولى مرد تكليف خاص دارد و آن اين كه مدعى عدم بذل است اگر مدت متعه تمام شده نمى تواند با آن زن نزديكى كند، بلكه لازم است عقد مجدد بخواند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 393

فراموشى وكيل از دائم يا موقت بودن عقد

سؤال 1205 . دو نفر شخصى را وكيل مى كنند كه عقد آنها را بخواند سپس وكيل فراموش كرده كه آنها عقد دائم مى خواستند يا عقد موقت چه كند؟ در حالى كه دسترسى به آن دو نفر ندارد؟

بسمه تعالى: لازم است هر دو عقد را بخواند هم عقد موقت و هم عقد دائم.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 394

اختلاف در موقتى و دائمى بودن ازدواج

سؤال 1206 . مرد مدعى است ازدواج دائم بوده است و زن مدعى است ازدواج موقت بوده و مدت آن تمام شده است بنابراين بعد از انقضاى عده با مرد ديگرى ازدواج كرده است. قول چه كسى مقدم است؟

بسمه تعالى: قول مرد مقدم است ولى براى اين كه زن هم از نظر خود دچار اشكال نشود بهتر است مرد او را طلاق دهد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 394

اختلاف در دائم يا موقت بودن

سؤال 1207 . در صورت اختلاف ميان دائم بودن و يا موقت بودن نكاح اصل كدام است؟

بسمه تعالى: اگر مدعى موقت دو شاهد عادل دارد قول او مقدم است و در غير اين صورت قول مدعى دائم همراه با قسم بر انكار موقت حاكم خواهد بود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 394

حق انتخاب مسكن

سؤال 1208 . اگر در هنگام عقد ازدواج مسكن معيّن را شرط نكرده است آيا زن مى تواند از همراهى شوهر امتناع نمايد و مسكن ديگرى طلب كند؟

بسمه تعالى: اختيار مسكن در صورتى كه در هنگام عقد مشخص نشده باشد با شوهر است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 394

شرط عدم ازدواج مجدد

سؤال 1209 . طبق توافق مابين زوج و زوجه، زوج همسر ديگرى اختيار نكند اكنون اگر تخلف كند و زن نيز به خانه پدرش برود آيا حق نفقه دارد؟

بسمه تعالى: مادامى كه تمكين نكند نفقه ندارد ولى به خاطر ترك عمل به شرط، زوجه مى تواند مطابق عقدنامه رفتار كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 395

كار زن در بيرون منزل

سؤال 1210 . با زنى دانشجو ازدواج كردم ولكن ايشان به بهانه اين كه دانشجو و شاغل است هر روز صبح ساعت 6 از منزل خارج شده و حدود ساعت 8 شب به منزل مراجعت مى كند كه زندگى من را با مشكلات متعددى مواجه كرده است آيا مى توانم از رفتن وى به بيرون منزل جلوگيرى كنم؟

بسمه تعالى: هرگاه موقع عقد ازدواج با توجه به دانشجو بودن و رضايت به ادامه كار او عقد بسته شده، او فقط مى تواند به مقدار ضرورت در بيرون خانه باشد و مقدار ضرورت را دانشگاه تعيين كند، و اگر موقع عقد چنين قراردادى در كار نبوده بيرون رفتن او از خانه منوط به اجازه شوهر است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 395

وكالت در طلاق

سؤال 1211 . آيا جايز است زوج در ضمن عقد نكاح، وكالت بلاعزل در طلاق به زوجه بدهد؟

بسمه تعالى: وكالت، بالذات، عقدِ جايز است و شرط«بلاعزل» بر خلاف مقتضاى عقد وكالت است ولى اگر در ضمن عقد لازم شرط فعل كند و بگويد كه شرط مى شود كه عزل نكنم اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 395

عقد دائم در مدت عقد موقت

سؤال 1212 . زنى را به نكاح متعه 70 ساله عقد مى كنم پس از يك سال بدون بذل مدت او را عقد دائم مى كنم و بعد از شش ماه او را طلاق مى دهم تكليف چيست؟

بسمه تعالى: عقد دائم باطل است و براى آزاد شدن آن زن هر چه زودتر بذل مدت كنيد و طلاق داده شده صحيح نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 396

عقد موقت بدون مدت و مهر

سؤال 1213 . دو نفر با هم عقد موقت خوانده اند ولى مدت و مهر را معلوم نكرده اند آيا عقدشان صحيح است؟ تكليف چيست؟

بسمه تعالى: چنين عقدى باطل است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 396

صيغه 99 ساله

سؤال 1214 . زنى صيغه 99 ساله شده و در حين عقد به ايشان وكالت بلاعزل داده شده كه مدت باقيمانده را بتواند بذل كند. حال شوهر بدون بذل مدت زن را رها كرده است تكليف چيست؟

بسمه تعالى: اين عقد موقت است ولى احتياطاً احكام عقد دائم در آن رعايت شود. و با توجه به وكالتى كه زن در بذل مدت دارد مى تواند مدت را ببخشد و خود را آزاد كند ولى با توجه به احتياط بايد شوهر طلاق دهد و در اين مسأله به حاكم شرع رجوع كند تا طبق ضوابط شرعى طلاق صورت گيرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 396

عقد موقت براى محرميت مادرزاد

سؤال 1215 . مرد نامحرم براى محرم شدن زن، دختر بچه او را به مدت كوتاهى عقد موقت مى كند تا مادر او به عنوان مادر زن محرم شود آيا اين كار صحيح است؟ و فرقى بين شوهردار بودن يا مجرد بودن زن وجود دارد يا خير؟

بسمه تعالى: صيغه موقت بايد از نظر مدت به قدرى طولانى باشد كه اين دختر بچه شايستگى التذاذ جنسى داشته باشد، و اين كار بايد با اذن پدر باشد نه مادر. گذشته از اين بايد هدف تسهيل زندگى باشد و نظر ديگرى در اين مورد نباشد كه بر خلاف شرع است. البته براى محرميت در صورتى كه با شرايط مذكور باشد فرقى بين زن شوهردار و بى شوهر نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 397

اذن پدر در عقد موقت

سؤال 1216 . آيا اذن پدر در عقد موقت نيز شرط است و اگر شرط باكره ماندن دختر در عقد آورده شود نيز اذن پدر لازم است؟

بسمه تعالى: موقت و دائم فرقى ندارد و عقد متعه بدون اذن پدر صحيح نيست هر چند شرط شود كه تصرف نكند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 397

ازدواج مجدد دختر و نياز به اذن پدر

سؤال 1217 . با اجازه پدرم با مردى ازدواج كردم و بدون نزديكى طلاق گرفتم اكنون اگر بخواهم بار ديگر با وى ازدواج كنم بايد از پدر اذن بگيرم؟

بسمه تعالى: چون هنوز باكره است احتياطاً از پدر اجازه بگيرد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 397

اذن پدر مشروط به مهريه بالا

سؤال 1218 . دخترى با مردى هم كفو هستند و قصد ازدواج دارند ولى پدر دختر اذن را به مهريه اى بسيار بالاتر از عرف آن منطقه مشروط كرده است آيا رضايت ولى دختر لازم است؟

بسمه تعالى: در فرض مسئله زوجين هم شأن و كفو هستند رضايت پدر الزامى نيست قطعاً شرط او هم الزامى نخواهد بود. و اگر كفو نبودند عقد فضولى است با رضايت پدر از حالت فضولى بيرون مى آيد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 398

ازدواج دختر و اذن پدر يا جد

سؤال 1219 . اگر جد دختر خواستار ازدواج دختر باشد ولى پدر مخالف آن باشد البته دختر با جد موافق است حق كدام مقدم است؟

بسمه تعالى: هرگاه دختر رشيده است يعنى صلاح كار خود را تشخيص مى دهد طبعاً رضايت او معتبر و با هر كس همراه باشد قول او مقدّم است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 398

ازدواج موقت و جلوگيرى از مفسده

سؤال 1220 . در صورتى كه پدر و جد راغب به ازدواج دائم دختر و پسرى نباشند براى جلوگيرى از مفسده آيا مى توان بدليل عسر و حرج ازدواج موقت انجام داد؟

بسمه تعالى: ازدواج موقت ولو به شرط عدم دخول بدون رضايت ولى باطل است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 398

ازدواج دختران و عدم امكان رضايت ولى

سؤال 1221 . با توجه به زياد شدن دختران و زنان مجرد و بالا رفتن سن ازدواج به بيش از 40 سال و فوت ولى يا عدم امكان رضايت آنان آيا جايز است بدون اذن ازدواج كنند؟

بسمه تعالى: زن مدخول مطلقه و يا دخترى كه ولى او فوت كرده اگر رشيده و بالغ باشد نيازى به اجازه كسى ندارد و اما غير اين ها اگر امكان كسب رضايت هست رضايت ولى را كسب كنند و اگر كسب موافقت آنها ممكن نباشد و از اين طرف ماندن به آن حالت عسر و حرج باشد اجازه ولى ساقط است به اجازه حاكم شرع ازدواج كنند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 399

رضايت پدر و باكره نبودن دختر

سؤال 1222 . اگر دخترى با تجاوز و يا خودارضايى باكره نباشد آيا مى تواند بدون اجازه پدر ازدواج كند؟

بسمه تعالى: در شرايطى كه نوشته ايد عقد دختر نياز به اجازه ولى دارد هرگاه خواستگار در شأن اين دختر باشد با پدر مذاكره شود اگر اجازه داد با اجازه وى ازدواج مى كند و الاّ رضايت او ساقط مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 399

ازدواج بدون اذن در صورت مفسده

سؤال 1223 . آيا ازدواج دختر باكره رشيده بدون اذن پدر در صورتى كه عدم ازدواج باعث مفسده و يا فتنه زياد و گناه باشد صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه دختر باكره رشيده باشد و فردى كه مى خواهد با او ازدواج كند هم شأن (به اصطلاح كفو) او باشد موضوع را به پدر يا جد مطرح مى كند هرگاه رضايت دادند چه بهتر و الاّ ازدواج او بدون اذن آنها صحيح است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 399

سقوط اذن پدر در ازدواج دختر

سؤال 1224 . پدر خانواده را ترك كرده و معتاد است و خانواده پدر هم آلوده به ماهواره و سى دى هاى مبتذل است و دختر در سن ازدواج است و خواستگار خوبى هم دارد و تأخير در ازدواج فسادآور است اما پدر اذن نمى دهد و لجاجت او مانع شده و احتمال فرستادن دختر به كشورهاى

بسمه تعالى: هرگاه زوج مورد نظر از نظر اخلاقى و اجتماعى همسان دختر باشد در درجه اول بايد از پدر اذن بگيرد و اگر او در اين شرايط امتناع ورزيد اذن او ساقط است و احتياطاً به جد هم مى تواند مراجعه كند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 400

ازدواج موقت بدون اذن پدر به تصور بى پدرى

سؤال 1225 . با دخترى ازدواج موقت كردم كه به گفته خودش نه پدر داشت و نه مادر و نه قيم پس از ازدواج معلوم شد كه پدر دارد و دروغ گفته است، تكليف من چيست؟

بسمه تعالى: اكنون كه فهميديد پدر دارد از پدر اذن بگيريد در اين صورت عقد صحيح است و الاّ مابقى مدت را احتياطاً ببخشيد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 400

معرفى ديگرى به عنوان پدر زوجه

سؤال 1226 . دختر خود را فرزند ديگرى معرفى كرده كه پدر واقعى او نبوده و عقد صورت گرفته است بعد از عقد معلوم شد پدر واقعى شخص ديگرى است و اجازه نداده است تكليف عقد چيست؟

بسمه تعالى: در سؤال شما دو مطلب است: مطلب اوّل اين كه در فرض سؤال در معرفى پدر تدليس كرده و اين ضررى به صحت عقد نمى زند، زيرا شرط صحت عقد اين نيست كه حتماً فرزند كسى باشد كه او را پدر خود معرفى كرده است. مطلب دوم: پدر واقعى اذن نداده است، كه اگر بعداً اذن داد عقد صحيح مى شود و اگر اذن نداد در صورتى كه شوهر مورد نظر در شأن دختر باشد در صحت عقد كافى است. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 401

فقدان يا غيبت ولى

سؤال 1227 . در صورت فقدان يا غيبت ولى قهرى، تكليف دختر و پسر بالغ در امر ازدواج چيست؟ و آيا ملاك بكارت صرفاً عدم ازاله بكارت از طريق نكاح صحيح شرعى است؟

بسمه تعالى:ازدواج پسر احتياجى به اذن ولى ندارد ولى ازدواج دختر بالغ با اجازه حاكم شرع صورت مى گيرد. ميزان عدم نياز به اجازه ولى اين است كه ازدواج كرده و عروسى صورت گرفته باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 401

نگاه كردن تلويزيون، عكس و فيلم پخش صدا، عكس و فيلم بدون اجازه

سؤال 1228 . آيا مى توان بدون اجازه از افراد، صدا ضبط كرد و عكس گرفت و فيلمبردارى كرد و آن را منتشر نمود؟

بسمه تعالى: در مورد سؤال، گاهى طرف در حالتى است كه مى خواهد صدا و سيماى او پخش شود، در اين صورت اشكالى ندارد و اجازه لازم نيست ولى گاهى خارج از اين مقام است، هر نوع تصرف در شؤون انسان پخش عكس و صدا و غيره نياز به اجازه دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 401

عكس هاى عريان در مسائل پزشكى

سؤال 1229 . آيا نگاه كردن به عكس هاى برهنه در كتاب هاى پزشكى كه آموزش آن براى دانشجويان ضرورى است جايز است؟

بسمه تعالى: در صورتى كه خوف ريبه نباشد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 402

نگاه شهوت به بدن خود

سؤال 1230 . آيا نگاه شهوانى به بدن خود جايز است؟

بسمه تعالى: مادامى كه منتهى به حرام نشود اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 402

نگاه قبل از ازدواج

سؤال 1231 . آيا جايز است پسرى كه قصد ازدواج دارد پس از ديدن و صحبت كردن و قبل از عقد به تمام قامت دختر كه با بلوز و شلوار است و سرش پوشيده نيست نگاه كند؟

بسمه تعالى: اگر مايه تحريك شهوت و فساد نباشد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 402

استماع قرآن بانوان توسط آقايان

سؤال 1232 . استماع قرائت قرآن بانوان، توسط آقايان، چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: اگر موجب ريبه باشد اشكال دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 402

لمس مصدوم زن براى نجات بدون رضايت وى

سؤال 1233 . اگر امدادگر مرد باشد و حادثه ديده زن باشد و جان وى در خطر باشد ولى اجازه ندهد كه به وى دست بزند آيا امدادگر مى تواند بدون رضايت مصدوم براى نجات جان وى اقدام كند؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال كه جان حادثه ديده در خطر است اجازه لازم نيست، البته در صورتى كه امدادگر زن براى نجات وى موجود نباشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 403

صورت حضرت ابوالفضل(عليه السلام) در فيلم

سؤال 1234 . آيا در فيلم نشان دادن صورت شخصيت حضرت ابوالفضل و ديگر منسوبين اهل بيت(عليهم السلام) حرام شرعى است؟

بسمه تعالى: به عنوان ثانوى جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 403

نگاه كردن

سؤال 1235 . آيا جايز است در اتاق عمل دست هاى زن تا آرنج يا بالاتر بدون پوشش باشد؟

بسمه تعالى: اگر نامحرم باشد بايد به گونه اى بالاتر از مچ را بپوشاند . والله العالم