فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 380

دوشيزه نبودن زوجه

سؤال 1162 . اگر عقد بر مبناى دوشيزه بودن خوانده شده و زوج پس از دخول متوجه عدم بكارت شود آيا شوهر حق فسخ دارد؟

بسمه تعالى: واژه دوشيزه اگر در آن عرف به معناى دختر باكره است بنابراين حكم شرط بكارت دارد و چون فاقد شرط بوده شوهر حق فسخ دارد و اگر فسخ كرد چون دخول كرده بايد مهرالمثل بپردازد و مهر را از تدليس كننده مطالبه كند . والله العالم