فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 542

عدم تحمّل ساخت دندان مصنوعى

سؤال 1714 . اگر بيمار به لحاظ جسمى و روانى نتواند ساخت دندان مصنوعى را تحمل كند لذا از ساخت دندان منصرف شود آيا مخارج را بايد بپردازد؟

بسمه تعالى: اگر مقدارى از كار انجام شده است بايد مبلغ را بپردازد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 542

معالجه ناقص

سؤال 1715 . اگر دندانپزشك كارى را شروع نمايد و معالجه را ناقص انجام دهد بيمار نسبت به پزشك چه وظيفه اى دارد؟

بسمه تعالى: اگر قرار داد از ابتداء بر تكميل آن كار بوده حق دريافت هزينه زائد را ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 542

اجازه براى كشيدن دندان

سؤال 1716 . دندانپزشك براى كشيدن دندان بايد از بيمار اجازه بگيرد؟

بسمه تعالى: اجازه لازم است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 542

باقى ماندن شيئى در بدن بيمار پس از عمل جراحى

سؤال 1717 . پس از عمل جراحى مشخص مى شود كه يك عدد گاز استريل در بدن بيمار باقى مانده و بيمار مجدداً مورد عمل جراحى قرار مى گيرد آيا بيمار مستحق دريافت خسارات مالى و ديه است؟

بسمه تعالى: هرگاه جراح پيش از عمل اخذ برائت نموده كه در صورت اشتباه ضامن نباشد و ثابت شود كه اين كار از روى اشتباه محض بوده است نه عمد، جراح و كسى كه مسئول كنترل گاز استريل بوده ضامن نيست ولى هزينه جراحى دوم بر عهده جراح است چون مكمل عمل پيشين است و جراحى دوم جزء جراحتهاى كه ديه بر آن مترتب مى شود نمى باشد زيرا در مسير بهبودى مريض انجام مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 543

استفاده از الكل در قرص

سؤال 1718 . با توجه به اينكه در ساخت و سنتز برخى از داروها مانند تنطورها يا شربتهاى دارويى و نيز در تهيه روكش قرص ها از الكل به عنوان حلال شيميايى استفاده مى شود و در اغلب موارد از الكل صنعتى خالص يا الكل تخميرى مى باشد آيا استفاده از اين داروها جايز است؟

بسمه تعالى: برخى از اهل فن مى گويند روكش قرصها نه الكل صنعتى است و نه الكل تخميرى، بلكه يك نوع ماده شيميايى است كه بى حس كننده است و چون مسكر بودن آن قطعى نيست بنابراين شبهه موضوعيه است فعلاً محكوم به طهارت است تا واقع روشن شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 543

ناقص كردن بچه، بچه ديگر را

سؤال 1719 . اگر بچه اى كه به سن بلوغ نرسيده بچه ديگرى را ناقص كرده (مثل كور كردن) آيا ديه بر عهده عاقله مى باشد؟

بسمه تعالى: جنايت بچه در حكم خطا است بنابراين ديه بر عهده عاقله است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 544

كيفيت سوگند عاقله بر انكار خطاى محض

سؤال 1720 . بنابرنظر مشهور فقهاء مبنى بر اينكه هرگاه اصل جنايت با بيّنه، علم قاضى يا قسامه ثابت شده باشد و جانى مدعى خطاى محض بوده و عاقله منكر خطايى بودن قتل باشند قول عاقله با سوگند مقدم است بفرمائيد كيفيت سوگند چگونه است؟

بسمه تعالى: همين مقدار كه قسم ياد كند كه ما نمى دانيم كه خطاى محض است از گردن آنها ساقط مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 544

پرداخت ديه در خطاى محض توسط جانى

سؤال 1721 . هرگاه در جنايت خطائى، شخص جانى ديه را بپردازد ولى قصد تبرّع از عاقله را نكند آيا جانى مى تواند به عاقله رجوع كند؟

بسمه تعالى: چون پرداخت ديه بدون اذن عاقله بوده پس از پرداخت نمى تواند مراجعه كند مثل اينكه كسى بدهى كسى را بدون اذن او پرداخت كند حق مراجعه به او را ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 544

نجس شدن القاب ائمه(عليهم السلام)

سؤال 1722 . آيا القاب و كنيه هاى ائمه اطهار(عليهم السلام) همان حكم اسم مباركشان را دارند؟ (مثلا سكه 10 تومانى كه بر رويش لفظ امام رضا(عليه السلام) حك شد به دستشويى بيافتد وظيفه چيست؟)

بسمه تعالى: در صورت امكان بيرون آورده شود و در هر حال ادب را رعايت كنند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 544

نصيحتى در خاتمه

سؤال 1723 . از حضرتعالى خواهشمنديم نصيحتى براى ما بفرماييد؟

بسمه تعالى: خدا را در هيچ حال فراموش نفرماييد و ملتزم باشيد نماز را در اول وقت بخوانيد و در شبانه روز يك جزء قرآن تلاوت كنيد و از توسل به خاتم الانبياء(صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام)غفلت نفرماييد و از كمك به برادران دينى فروگذار نباشيد.والله العالم