فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان
شیعیان روایات کسانی را که یکی از ائمه آنها را قبول نداشته باشد، نمی‌پذیرند. از همین رو، روایاتصحابه را رد می‌کنند ولی با شیعیانی که یکی از امامان یا چند نفر از آن‌ها را نپذیرفته‌اند؛ مانند فطحیه، به‌گونه‌ای دیگر رفتار می‌کنند و روایات آن‌ها را می‌پذیرند،
شیعیان روایات کسانی را که یکی از ائمه آنها را قبول نداشته باشد، نمی‌پذیرند. از همین رو، روایاتصحابه را رد می‌کنند ولی با شیعیانی که یکی از امامان یا چند نفر از آن‌ها را نپذیرفته‌اند؛ مانند فطحیه، به‌گونه‌ای دیگر رفتار می‌کنند و روایات آن‌ها را می‌پذیرند، چنین چیزی چگونه توجیه‌پذیر است؟

پاسخ
دراین پرسش دو ادعا مطرح شده‌که هر دو بی‌اساس‌است، چون:
شیعه به قول راویِ ثقه و عادل، که لااقل در گفتار و بیان تقوا داشته باشد، عمل می‌کند؛ خواهصحابی باشد، خواه غیرصحابی و لذا در کتب فقهی روایاتی ازصحابه پیامبر وارد شده که مدرک فتواست.
بنابراین، ادعای دوم نیز بسان ادعای اوّلصحیح نیست، آنچه که میزان است، وثاقت راوی است؛ خواه امامی باشد، خواه فطحی یا غیر آن‌ها. «1»

1- پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان، محمد طبری، ص 336