فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان
شیعیان چند شرط برای امام گذاشته‌اند؛ یکی آن‌که از میان پسران پدر، بزرگترین باشد و او را کسی جز امام غسل ندهد و زره پیامبر بر او درست درآید. باید از همه مردم عالم‌تر باشد و جنب نشود و غیب بداند امّا این شرایط آن‌ها را در مضیقه قرار می‌دهد ...!
شیعیان چند شرط برای امام گذاشته‌اند؛ یکی آن‌که از میان پسران پدر، بزرگترین باشد و او را کسی جز امام غسل ندهد و زره پیامبر بر او درست درآید. باید از همه مردم عالم‌تر باشد و جنب نشود و غیب بداند امّا این شرایط آن‌ها را در مضیقه قرار می‌دهد ...!

پاسخ
شرایطی که از زبان شیعیان برای امام شمرده شد، برخی را از پیش خود اضافه کرده، آنگاه به عقیده برای شیعه اشکال تراشی کرده است.
باید شرایط امام را از کتابهای عقاید شیعه گرفت.
مهم‌ترین شرایط امام عبارت است از: 1. وجود نصّ بر امامت او از پیامبر یا امام پیشین 2. داناترین مردم زمان خود باشد 3. معصوم از گناه و خطا باشد.
و این شرایط را عقل و شرع لازم می‌دانند و امّا این‌که از همه پسران پدرش بزرگتر باشد یا زره پیامبر بر او درست درآید، یا جنب نشود همگی ساخته خیال خود گردآورنده است و اگر هم در کتابی مطالبی با این مضامین وارد باشد، نظر شخصی و یا مضمون روایتی است که درصدد بیان عقاید شیعه نیست.
دانستن غیب شرط امامت نیست، ولی امامان شیعه در مواردی، از غیب خبر داده‌اند و قرآن هم چنین علمی را ردّ نکرده است. در گذشته گفتم علم غیب بر دو نوع است:
1. ذاتی و نامحدود، که ویژه خداوند است.
2. اکتسابی و محدود که با آموزش الهی در مواردی به اولیا داده شده است و قرآن مملو از خبرهای غیبی پیامبران و غیر پیامبران است و کسی منکر آن نشده است و تنها در سوره یوسف چند خبر غیبی است که یعقوب و یوسف از آن گزارش داده‌اند. «1»

1- پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان، محمد طبری، ص 321